Form of Work
Książki
(19)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(16)
available
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(16)
Author
Kamińska Aleksandra
(2)
Kawula Stanisław
(2)
Kobyłka Agata
(2)
Oleśniewicz Piotr
(2)
Pankiewicz Urszula
(2)
Parczewska Teresa
(2)
Batiuk Anna
(1)
Białoszewski Dariusz
(1)
Borys Tadeusz
(1)
Broda Ewa
(1)
Budniak Alina
(1)
Budzeń Małgorzata
(1)
Cichy Danuta
(1)
Denek Kazimierz
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Doniak Magdalena
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna
(1)
Furmaga Barbara
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Gogół Aleksandra
(1)
Gustaw Klaudia
(1)
Góral Małgorzata
(1)
Górna Małgorzata
(1)
Gęska Olga
(1)
Jastrzębska-Smolaga Halina
(1)
Józefiok Aneta
(1)
Kalinowski Romuald
(1)
Kaźmierczak Andrzej
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kozerska Agnieszka
(1)
Krauze Magdalena
(1)
Krzak Renata
(1)
Kwaśna Anna
(1)
Kęsak Paulina
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Michalak Magdalena
(1)
Musiał Emilia
(1)
Nakonieczna Kinga
(1)
Oleśniewicz Magdalena
(1)
Ostrowski Maciej
(1)
Papuziński Andrzej
(1)
Parlak Mirosława
(1)
Partyka Józef
(1)
Paśko Ingrid
(1)
Pieniążek Marlena
(1)
Piwowarczyk Piotr
(1)
Piątek Aleksandra
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Polak-Berecka Magdalena
(1)
Poskrobko Bazyli
(1)
Rafalska Adrianna
(1)
Romanowska-Tołłoczko Anna
(1)
Rongies Witold
(1)
Sandner Jan
(1)
Sobczyk Wiktoria
(1)
Soboska Kamila
(1)
Stadnik Joanna
(1)
Szczepka Kamil
(1)
Szeligiewicz-Urban Danuta
(1)
Szewczyk-Kowalewska Irena
(1)
Szmitkowski Paweł
(1)
Szopiński Józef
(1)
Tuszyńska Ligia
(1)
Tyburski Łukasz
(1)
Tylka Monika
(1)
Tyrała Florentyna
(1)
Warzecha Maja
(1)
Wasylewicz Magdalena
(1)
Widawski Krzysztof
(1)
Wolski Dariusz
(1)
Wrońska Marta
(1)
Wójcik Michał Z
(1)
Zakrzewska Sylwia
(1)
Zielińska Monika
(1)
Zieliński Damian
(1)
Кучинська Ірина
(1)
Шевченко Владимир
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(15)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Edukacja ekologiczna
(20)
Ochrona środowiska
(6)
Ekologia
(5)
Ekorozwój
(5)
Młodzież
(3)
Promocja zdrowia
(3)
Wychowanie
(3)
Środowisko człowieka
(3)
Czas wolny od pracy ucznia
(2)
Diagnoza pedagogiczna
(2)
Edukacja zdrowotna
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Przyroda
(2)
Rodzina
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Biblioterapia
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Domy dziecka
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja ekonomiczna
(1)
Edukacja medialna
(1)
Energetyka
(1)
Etyka ekologiczna
(1)
Folklor
(1)
Gleba
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Instytucja totalna
(1)
Jakość życia
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Ludzie starzy
(1)
Ludzie starzy w rodzinie
(1)
Multimedia
(1)
Muzyka
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Oczyszczalnia ścieków
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Polityka społeczna
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Powietrze
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe -- prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2003 r. -- poradnik
(1)
Programy nauczania
(1)
Przyroda -- ochrona -- prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przysłowia
(1)
Rynek pracy
(1)
Samoobrona
(1)
Sporty wodne
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Spożycie
(1)
Sprawność motoryczna
(1)
Studenci
(1)
Surowce
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Teatroterapia
(1)
Teoria poznania
(1)
Towarzystwa naukowe
(1)
Uczniowe szkół podstawowych
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Ścieżki edukacyjne
(1)
Świadomość ekologiczna
(1)
Życie seksualne
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
34 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-882278-71-1
1. Edukacja ekologiczna i świadomość społeczna w Polsce. 2. Elementy składowe środowiska życia człowieka. 3. Ochrona środowiska przyrodniczego. 4. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami. 5. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami. 6 Ochrona gleby przed zanieczyszczeniami. 7. Przykłady edukacji ekologicznej. 8. Ruchy ekologiczne w Polsce. 9. Bibliografia i literatura uzupełniająca.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
Edukacja ekologiczna i prozdrowotna / Wiktoria Sobczyk. - Kraków : Akademia Pedagogiczna w Krakowie, 2003. - 170, [6] s. : tyc.; tab. ; 21 cm.
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Nr 293)
ISBN: 83-7271-041-4
1. Cele edukacji ekologicznej: Cele kształcenia i wychowania w ujęciu ogólnym; Co rozumiemy przez edukację ekologiczną?; Cele edukacji ekologicznej; Podstawy programowe Polityki Ekologicznej Państwa; Czym jest świadomość ekologiczna?; Podstawy ekofilozofii i etyki ekologicznej; 2. Metodyka edukacji prozdrowotnej: Ekologiczne nauczanie w warunkach ekologicznego kryzysu; Charakterystyka metod dydaktycznych w nauczaniu ekologii; Środki dydaktyczne w edukacji ekologicznej; Formy działalności w ekologicznym nauczaniu i wychowaniu; Formy edukacji formalnej i nieformalnej w propagowaniu bezpiecznej żywności; 3. Ocena wiedzy konsumentów na temat skażeń żywności: Badania sondażowe wiedzy ekologicznej konsumentów w wybranych krajach Europy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2967-0
1. Ekologia w procesie wychowawczym przedszkola; 2. Kształtowanie postaw ekologicznych; 3. Warunki sprzyjające realizacji treści ekologicznych w przedszkolu; 4. Charakterystyka wybranych ekosystemów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-61991-87-8
1. Edukacja a nowe technologie i formy kształcenia: Nowy model szkoły- podręczniki mobilne; Eksperymentalne dowody poprawy jakości kształcenia technicznego- respektowanie systemów sensorycznych i stylów studiowania; Mobilna edukacja jako element wspomagający kształcenie w zakresie przedmiotów przyrodniczych we wszystkich etapach edukacyjnych; Nowy format środowiska kształcenia w epoce cyfrowej; 2. Metody kształcenia w dobie multimediów: Dyshabituacja w programowaniu i przygotowaniu multinauczania; E-learning jako nowa przestrzeń działań pedagogicznych wczesnej edukacji; E-edukacja- e-podręczniki, platformy e-laerningowe- szanse i zagrożenia wykorzystania; Gry symulacyjne jako narzędzie wspomagające nauczanie podejmowania decyzji; 3. Cyfrowe środki w kształceniu dzieci i młodzieży: Telefon komórkowy- szanse i zagrożenia w edukacji uczniów szkół gimnazjalnych; Rola programów telewizyjnych w wychowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym w opiniach rodziców; 4. Edukacja dla bezpieczeństwa w szkole jutra: Uwarunkowania edukacji dla bezpieczeństwa; Szkolenia i ćwiczenia prowadzone w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej jako element dydaktyki obronnej; 5. Szkolne i pozaszkolne aspekty edukacji muzycznej: Muzyka źródłem aktywności dziecka; Miejsce śląskiej muzyki ludowej w edukacji; Rola środowiska rodzinnego w kształtowaniu przyszłej kariery zawodowej muzyka; Rola środowiska rodzinnego w rozwoju zdolności muzycznych małych dzieci; 6. Wychowanie zdrowotne i ekologia w edukacji jutra: O potrzebie edukacji ekologicznej i zdrowotnej słów kilka; Wartość zrównoważonego rozwoju a treści edukacji szkolnej; Wychowanie zdrowotne wobec wyzwań współczesnego świata; 7. Edukacja zdrowotna w szkole i w życiu dorosłym: Edukacja zdrowotna w szkole. Uwarunkowania skuteczności; Wielowymiarowość promowania zdrowia przez nauczycieli klas I-III; Kwestia HIV?AIDS w percepcji studentów pedagogiki; Ocena wiedzy kobiet na temat ćwiczeń stosowanych w profilaktyce nietrzymania moczu; 8. Kultura fizyczna w szkole jutra: Wychowania fizyczne jako proces ciągłej edukacji; Świadomość wartości aktywności fizycznej w kształtowaniu postaw do kultury somatycznej; Informacja zwrotna w procesie uczenia się złożonych czynności motorycznych; Zachowania twórcze nauczycieli wychowania fizycznego wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych; Edukacja wartości rekordowych osiągnięć w pływaniu długodystansowym; 9. Krajoznawstwo i edukacja przyrodnicza jako aspekty edukacji jutra: Krajoznawstwo w edukacji jutra; Wycieczka jako (nie)zapomniana forma edukacji; Edukacja przyrodnicza uczniów w wieku wczesnoszkolnym w ramach zajęć pozalekcyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7173-345-1
Zawiera: Wstęp; R. 1 Wyjaśnienie pojęć związanych z edukacją przyrodniczo-ekologiczną; R. 2 Przyroda jako środowisko edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym; R. 3 Podstawy metodyczne edukacji przyrodniczo-ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym: Cele i treści edukacji ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym; Zasady edukacji ekologicznej; Metody edukacyjne, formy organizacyjne i środki dydaktyczne edukacji przyrodniczo-ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym; R. 4 Edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym w świetle wybranych programów wychowania przedszkolnego: Analiza programu „ Zanim będę uczniem. Program wychowania przedszkolnego” Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały; Analiza programu „Dobry start przedszkolaka. Program wychowania przedszkolnego” Moniki Rościszewskiej-Woźniak; Analiza programu „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej; R. 5 Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez zajęcia z edukacji przyrodniczo-ekologicznej – w oparciu o zadania przedszkola określone w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego”: Organizowanie warunków i środków aktywizowania dziecka we wszystkich obszarach rozwojowych, wspieranie wielostronnej aktywności wychowanków; Kształtowanie wrażliwości społecznej dziecka wobec innych osób, wzmacnianie jego poczucia wartości, rozwoju tożsamości. Uwrażliwianie na potrzeby tworzenia pozytywnych relacji z innymi ludźmi; Zapewnianie warunków do zabawy, wypoczynku i relaksu w okolicznościach sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu dziecka; Zapewnianie optymalnych warunków do poznawania świata przez dziecko poprzez osobistą aktywność, kształtowanie umiejętności badawczych niezbędnych do poznawania świata, w tym obiektów i zjawisk przyrody żywej i nieożywione, z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju każdego dziecka; Kaszetowanie wrażliwości na otaczający świat, w tym wrażliwości estetycznej, stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu empatii dziecka, pomocy w rozumieniu emocji własnych i cudzych, uświadomienie potrzeby dbałości o zdrowie psychiczne; R. 6 Autorska koncepcja przedszkola ekologicznego: Program edukacji przyrodniczo-ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym; Organizacja przedszkola ekologicznego; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8095-261-4
Zawiera: Wstęp; Rozdział 1 Środowisko i człowiek: 1.1. Środowisko - wyjaśnienie pojęć; 1.2. Składniki środowiska i ich charakterystyka; 1.3. Środowisko a zdrowie; Zadania. Rozdział 2 Poznawanie przyrody - edukacja o środowisku, w środowisku i dla środowiska: 2.1. Poznawanie przyrody przez dzieci; 2.2. Fazy poznawania przyrody; 2.3. Zasady nauczania o środowisku; Zadania. Rozdział 3 Cele, zadania i treści edukacji środowiskowej. Planowanie zajęć zintegrowanych: 3.1. Cele edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i klasach początkowych; 3.2. Zadania edukacji środowiskowej; 3.3. Porównanie tradycyjnej i holistycznej edukacji środowiskowej; 3.4. Przygotowanie nauczyciela do zajęć; 3.5. Planowanie zajęć edukacji środowiskowej; 3.6. Sytuacje edukacyjne i ich elementy składowe; 3.7. Treści edukacji przyrodniczej jako czynnik integrujący w edukacji początkowej; Zadania. Rozdział 4 Metody edukacji środowiskowej i ich charakterystyka Formy aktywności dzieci w kontaktach ze środowiskiem. Pomoce dydaktyczne w edukacji społeczno-przyrodniczej: 4.1. Metody edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; 4.2. Wybrane klasyfikacje metod; 4.3. Strategia wielostronnego kształcenia; 4.4. Cechy charakterystyczne wybranych metod edukacji społeczno-przyrodniczej; 4.5. Formy zajęć edukacji środowiskowej wykorzystywane w przedszkolu i klasach I-III; 4.6. Wycieczka i spacer w edukacji przyrodniczej i społecznej; 4.7. Prace domowe o tematyce społeczno-przyrodniczej; 4.8. Rola pomocy dydaktycznych w edukacji społeczno-przyrodniczej; Zadania. Rozdział 5 Poznawanie otoczenia społecznego: 5.1. Dziecko wśród ludzi; 5.2. Przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie; 5.3. Praca ludzi w rożnych zawodach - produkcja i wytwarzanie; 5.4. Poznawanie przeszłości - treści historyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; 5.5. Przedmioty w otoczeniu dziecka i ich poznawanie; 5.6. Tradycje, zwyczaje i obrzędy jako przykład wrastania w kulturę; Zadania. Rozdział 6 Higiena osobista i otoczenia dziecka. Odżywianie: 6.1. Zdrowie, higiena - podstawowe pojęcia; 6.2. Czynniki warunkujące zdrowie; 6.3. Wychowanie zdrowotne i edukacja zdrowotna; 6.4. Zasady edukacji zdrowotnej; 6.5. Edukacja zdrowotna dzieci; 6.6. Treści edukacji zdrowotnej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; Zadania. Rozdział 7 Bezpieczeństwo dziecka w ruchu drogowym, w przedszkolu, szkole, w czasie zabaw: 7.1. Przygotowanie dziecka do przestrzegania norm i zasad bezpieczeństwa; 7.2. Problematyka bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym; 7.3. Cele i zadania edukacji komunikacyjno-drogowej dzieci w wieku 3-10 lat; 7.4. Bezpieczeństwo dzieci w domu, przedszkolu, szkole i w czasie zabaw; Zadania. Rozdział 8 Poznawanie roślin i zwierząt przez dzieci: 8.1. Poznawanie roślin i zwierząt w ujęciu programu; 8.2. Znaczenie poznawania świata roślin i zwierząt przez dzieci; 8.3. Znaczenie hodowli roślin i zwierząt w edukacji; Zadania. Rozdział 9 Ochrona przyrody i krajobrazu: 9.1. Zasoby przyrody a człowiek; 9.2. Ochrona środowiska - ustalenia terminologiczne; 9.3. Tradycje ochrony przyrody na świecie i w Polsce; 9.4. Formy ochrony przyrody w Polsce; 9.5. Tematy związane z ochroną przyrody i krajobrazu realizowane w przedszkolu i klasach początkowych; Zadania. Rozdział 10 Edukacja ekologiczna dzieci młodszych a zagrożenia środowiska naturalnego: 10.1. Pojęcie ekologii i jej cechy charakterystyczne jako nauki; 10.2. Zagrożenia środowiska a człowiek; 10.3. Cele i zadania edukacji ekologicznej; 10.4. Treści, metody i formy edukacji ekologicznej w przedszkolu i klasach początkowych; 10.5. Kształtowanie postaw proekologicznych; Zadania. Rozdział 11 Pogoda i klimat. Obserwacja pogody: 11.1. Pogoda, klimat, mikroklimat - meteorologia i klimatologia; 11.2. Elementy pogody i sposoby ich pomiaru; 11.3. Obserwowanie pogody z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym; 11.4. Fenologiczne, klimatyczne i astronomiczne pory roku; 11.5. Specyfika klimatu Polski; Zadania. Rozdział 12 Doświadczenia, eksperymenty i obserwacje zjawisk fizycznych, chemicznych i przyrodniczych: 12.1. Konieczność stosowania doświadczeń i eksperymentów przyrodniczych w pracy z dziećmi w wieku 3-10 lat; 12.2. Kształtowanie umiejętności obserwacji; 12.3. Badanie otaczającego świata - rola doświadczeń i eksperymentów przyrodniczych w poznawaniu praw rządzących przyrodą; 12.4. Podstawowe wskazówki metodyczne dotyczące organizacji działań eksperymentalnych dzieci młodszych; Zadania. Rozdział 13 Turystyka i krajoznawstwo w edukacji dzieci młodszych: 13.1. Znaczenie turystyki i krajoznawstwa; 13.2. Wyznaczanie kierunków w terenie i na mapie; 13.3. Mapa i plan - znaki umowne na planie i mapie; 13.4. Rodzaje map i ich wykorzystanie w edukacji; 13.5. Krajobrazy i ich charakterystyka; 13.6. Treści gospodarcze i administracyjne w programach edukacji wczesnoszkolnej; Zadania. Aneks: Załącznik 1. Pytania dzieci; Załącznik 2. Wynalazki; Załącznik 3. Rośliny; Załącznik 4. Zwierzęta; Załącznik 5. Zjawiska pogodowe; Załącznik 6. Przykładowy konspekt (scenariusz) zajęć zintegrowanych dla klasy I; Załącznik 7. Wykaz literatury na temat doświadczeń i eksperymentów dla dzieci młodszych; Załącznik 8. Wykaz literatury na temat wynalazków; Załącznik 9. Wykaz literatury zawierającej odpowiedzi na dziecięce pytania; Załącznik 10. Wykaz literatury na temat bezpieczeństwa dzieci.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7204-541-0
Wstęp; Problemy ochrony środowiska jako narzędzie integracji i społeczeństwa lokalnego; Współdziałanie Kościoła za szkołą w edukacji środowiskowej; Szkoła jako centrum współpracy dla środowiska lokalnego w Niemczech; Skuteczne strategie i metody współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym; Odpady komunalne zagrożeniem dla środowiska naturalnego; 2. Edukacja środowiskowa społeczności lokalnej: Rozwój zrównoważony w świadomości społecznej; Konstruowanie planów wynikających z zakresu edukacji środowiskowej; Lokalne instytucje wspomagające działania szkoły; Województwa małopolskie i śląskie- różnice w postawach i wiedzy środowiskowej nauczycieli; Możliwości zaangażowania szkoły w edukację ekologiczną społeczności lokalnej; Edukacja środowiskowa- projekty działań lokalnych; Oddziaływanie projektów edukacyjnych na studentów biologii; Edukacja środowiskowa w szkole wyższej przez projekt edukacyjny; Projekty edukacyjne formą edukacji środowiskowej dorosłych; Wykorzystanie środowiska przyszkolnego do zaznajamiania uczniów liceum z problemami zrównoważonego rozwoju; Skuteczność edukacji środowiskowej w nauczaniu wczesnoszkolnym; Edukacja szkolna dla społeczności lokalnej w zakresie nowych dziedzin biologii; 2. Miejsce edukacji środowiskowej w programach ochrony środowiska gminy (powiatu( i szkoły: Edukacja środowiskowa jako element zarządzania ochroną środowiska w gminie; Środowiskowa oferty składane szkole przez samorządy lokalne; Szkoła wyższa jako centrum edukacji środowiskowej na przykładzie Akademii Podlaskiej; Programy edukacji środowiskowej w kształtowaniu poglądów i postaw społeczności lokalnych; Międzynarodowa współpraca nauczycieli w ramach projektu biologicznego "ZOO XXI wieku"; Współpraca szkoły ze społecznością lokalną i strukturami samorządowymi; Szkolne akcje ekologiczne na rzecz środowiska lokalnego; Przyrodnicze inicjatywy nauczycieli w regionie częstochowskim; Środowisko lokalne przestrzenią aktywności uczniów; Rola innowacji pedagogicznych w kształtowaniu świadomości ekologicznej uczniów i rodziców w szkole podstawowej; Współpraca środowiska lokalnego w zakresie doskonalenia kompetencji uczniów LO z botaniki- Ojcowski Park Narodowy versus Projekt "Osiedla przyrody"; Edukacja środowiskowa, jej wartość dydaktyczna i sposoby realizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87925-74-8
1.Podstawy moralne i edukacyjne jako uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, 2.Zrównoważony rozwój w celach i treściach kształcenia, 3.Przygotowanie nauczycieli do edukacji dla zrównoważonego rozwoju, 4.Projekty wzmocnieniem edukacji dla zrównoważonego rozwoju, 5.Wnioski i postulaty dla wzmocnienia nauczania o zrównoważonym rozwoju
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61247-24-1
1.Ekonomia zrównoważonego rozwoju- potrzeba reformy tradycyjnej ekonomii; 2. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych; 3. Problemy edukacji ekonomicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju; 4. Ekonomia zrównoważonego rozwoju na studiach ekonomicznych- uwarunkowania i doświadczenia niemieckie; 5. Czy studentów ekonomii należy uczyć o trwałym rozwoju?; 6. Dydaktyka ekonomii zrównoważonego rozwoju; 7. Kształtowanie postawy homo sustinens wśród ekonomistów; 8. Wskaźniki kapitału instytucjonalnego a edukacja dla zrównoważonego rozwoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60377-10-9
Referaty: "Staraj się chwalić jego dzieła" (Job 36, 24). Biblia i kształtowanie poetów proekologicznych; Wykorzystanie dziedzictwa religijnego parków narodowych Ukrainy Zachodniej w edukacji ekologicznej i w działalności duchowo-oświatowej; O potrzebie nasycania wiedzy racjonalnej duchowością w edukacji ekologicznej; Założenia chrześcijańskie ekologii - aspekt etyczny; Wychowawcza rola sakralnego krajobrazu. Komunikaty: Integralna edukacja ekologiczna; Proekologiczne elementy w systemie apostolatu pedagogicznego bł. edmunda Bojanowskiego (1814-1871) a współczesne wyzwania ekologizmu); wychowanie proekologiczne podczas wakacyjnego wypoczynku młodzieży; Bóg-Stwórca w dziewiętnastowiecznych opisach Doliny Prądnika; Obiekty sakralne Ojcowskiego Parku Narodowego w świadomości jego mieszkańców i turystów; Edukacja w Ojcowskim Parku Narodowym; Zarys historii zespołu sakralnego na Grodzisku i jego wychowawcza rola.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89476-40-1
1.Charakter i struktura prawna ochrony środowiska Wspólnot Europejskich, 2.Polityka Wspólnot Europejskich w dziedzinie ochrony środowiska, 3.Struktura instytucjonalna ochrony środowiska, 4.Horyzontalne prawo ochrony środowiska, 5.Wertykalne prawo ochrony środowiska, 6.Wykaz najważniejszych aktów regulujących problematykę środowiska w UE (bez wykazu aktów odnoszących się do zobowiązań międzynarodowych Wspólnot), 7.Tłumaczenie dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 w sprawie powszechnego dostępu do informacji o środowisku i w sprawie uchylenia Dyrektywy 90/313/EWG Rady, 8.Tłumasznie decyzji nr 1600/2002/WE Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiającej szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Nr 311)
ISBN: 83-7271-114-3
1. Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas I-III w świetle literatury specjalistycznej; 2. Metodyka badań własnych; 3. Analizy, interpretacje i uogólnienia wyników badań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
E-book
In basket
Czasopismo naukowe Nauki Przyrodnicze dedykowane jest młodym naukowcom. Znajdą Państwo w nim artykuły naukowe pisane językiem zrozumiałym dla niespecjalistów. Spis artykułów aktualnego numeru: Zastosowanie pulsacyjnego pola elektrycznego w kształtowaniu jakości produktów spożywczych. Charakterystyka stanowiska Vertigo angustior we wsi Okrągła wraz z określeniem cech siedliska zastępczego. Profilaktyka najczęściej występujących chorób u królików hodowlanych i utrzymywanych w warunkach domowych. Czasopismo notowane jest na liście B czasopism wg. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z notą: 2 pkt. MNiSW.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Czasopismo naukowe Nauki Przyrodnicze dedykowane jest młodym naukowcom. Znajdą Państwo w nim artykuły naukowe pisane językiem zrozumiałym dla niespecjalistów. Spis artykułów aktualnego numeru: 1.The nutritional value of acient grains. 2.Starzenie się ludzkiego organizmu - nieunikniony skutek cyklu biologicznego. 3.Rola białek powierzchniowych lactobacillus helveticus w zdolności do biosorpcji jonów kadmu. 4. Stan obecny i predykcje liczebnościowe żubrów (Bison bonasus L.). Czasopismo widnieje w wykazie B listy czasopism punktowanych z notą 2 pkt. Lista wydawana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Czasopismo naukowe Nauki Przyrodnicze dedykowane jest młodym naukowcom. Znajdą Państwo w nim artykuły naukowe pisane językiem zrozumiałym dla niespecjalistów. Spis artykułów aktualnego numeru: 1. Wykorzystanie promieniowania mikrofalowego jako czynnika wpływającego na kiełkowanie i rozwój roślin. 2. Mantis religiosa – dyspersja gatunku w Polsce i w Europie. Nowe stanowisko na Lubelszczyźnie. 3. Cytochrom C – Fizjologia życia i śmierci komórki. 4. Fizykochemiczne i organoleptyczne właściwości piwa warzonego w warunkach domowych. 5. Podaż witaminy B 12 w diecie polskich sportowców trenujących wyczynowo. Czasopismo widnieje w wykazie B listy czasopism punktowanych z notą 2 pkt. Lista wydawana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Czasopismo naukowe Nauki Przyrodnicze dedykowane jest młodym naukowcom. Znajdą Państwo w nim artykuły naukowe pisane językiem zrozumiałym dla niespecjalistów. Spis artykułów aktualnego numeru: 1.Cholinoesterazy jako wskaźniki wykorzystywane w monitoringu biologicznym narażenia na pestycydy. 2.Rozmieszczenie walorów przyrodniczych w gminach związanych terytorialnie z Polską częścią transgranicznego rezerwatu biosfery Polesie Zachodnie. 3.Migracja zwierzyny przez drogi publiczne na przykładzie Kampinoskiego i Wielkopolskiego Parku Narodowego Czasopismo widnieje w wykazie B listy czasopism punktowanych z notą 2 pkt. Lista wydawana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88587-03-0
Badania nad technologia wytwarzania biodegradowalnych środków smarowych; Problem metali ciężkich w gospodarce odpadami i przemysłowymi osadami ściekowymi; Reaktor zagazowania biomasy stałej dla układu kogeracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła; Szanse i zagrożenia realizacji programu utylizacji energetycznej odpadów komunalnych a aglomeracji Silesia; Wzloty i porażki w nauczaniu ochrony środowiska w świetle zmian podstaw programowych w polskiej szkole; Efektywność energetyczna w hutnictwie żelaza i stali; Odzysk odpadów polimerowych według danych z województw planów gospodarki odpadami; Nowoczesne rozpuszczalniki i koalescenty farb i lakierów w świetle wymagań REACH; Rośliny energetyczne- charakterystyka, przykłady zastosowań, zagrożenia. Propozycja zajęć dla studentów kierunku ochrona środowiska; Ekologiczna edukacja społeczeństwa w zakresie zrównoważonego wykorzystania energii; Ocena użyteczności bioreaktorów w procesie kompostowania odpadów; GC/MS w badaniach nad rozwojem proekologicznych technologii chemicznych wykorzystujących bioglicerynę; Efektywna konwersja ciężkich produktów rafineryjnych do wodoru oraz energii elektrycznej; Problemy informatyczne samorządów lokalnych w udostępnianiu informacji na temat środowiska i jego ochrony; Rolnictwo ekologiczne w województwie opolskim- stan aktualny, uwarunkowania dla rozwoju; Termiczna konwersja odpadów spojonych materiałów ściernych; Koncepcja lekcji z fizyki jądrowej: Reaktor jądrowy w twoim mieście- jesteś w obozie naukowców i opowiadasz się za jego budową lub w obozie mieszkańców i władz miasta i jesteś przeciw jego budowie; Uwalnianie zanieczyszczeń do powietrza będących efektem eksploatacji instalacji koksowniczych; Możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w województwie łódzkim; Ocena energetyczno-emisyjna kotłów c.o. na paliwa stałe o mocy do 1 MW oraz kominków w Polsce i w Niemczech; Pomiar stężenia płynu podczas badań kotłów c.o. małej mocy; Katalityczna redukcja NO w procesie spalania paliw stałych w kotłach małej mowy; Galasy powstające na dębie oraz zasiedlające je owady; Występowanie widłakowych w województwie śląskim; Działania proekologiczne mieszkańców Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą"; Zużycie mediów w budynkach użyteczności publicznej; Model numeryczny procesów energetycznego wysokotemperaturowego przetwarzania odpadów; Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju w systemach gospodarki odpadami komunalnymi; Opłacalność ekonomiczna zastąpienia surowców pierwotnych surowcami wtórnym; Róża- roślina energetyczna; Ekologiczne i ekonomiczne aspekty wytwarzania energii w gospodarstwach domowych Górnego Sląska; Zastosowanie odpadów tworzyw sztucznych w procesie wielkopiecowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-867-5
I. Podstawowe kategorie i kierunki przeobrażeń 1. Pedagogoka społeczna i jej miejsce wsród nauk pedagogicznych 2. Ewolucja zadań polskiej pedagogiki społecznej 3. Pedagogika społeczna humanistycznie zorientowana 4. Współczesny sens pedagogiki społecznej 5. Czynniki i sieć wsparcia społecznego w życiu człowieka 6. Edukacja środowiskowa - istota, wymiary, aktualne problemy 7. Siły społeczne jako kluczowa kategoria pedagogiki społecznej 8. Zasady aktywizacji sił społecznych w pracy socjalno-wychowawczej II. Czołowi przedstawiciele 9. Badania pedagogiczne zespołu Heleny Radlińskiej (1879-1954) 10. Pedagogika społeczna w ujęciu Aleksandra Kamińskiego (1903-1978) 11. Ryszard Wroczyński i jeko koncepcja pedagogiki społecznej 12. Stanisława Kowalskiego koncepcja doskonalenia systemu wychowawczego w środowisku 13. Koncepcja szkoły środowiskowej Stanisława T. Szackiego 14. Rodzina w badaniach pedagogicznych Zygmunta Mysłakowskiego 15. System wychowania opiekuńczego Józefa Czesława Babickiego 16. Koncepcja pracy opiekuńczo-wychowawczej w ujęciu Kazimierza Jeżewskiego 17. Wkład Kazimierza Lisieckiego do pedagogiki społecznej i opiekuńczej III. Diagnostyka pedagogiczna środowiska 18. Istota i zakres diagnostyki pedagogicznej środowiska 19. Problem wskaźników w badaniach pedagogicznych środowiska 20. Zagadnienie integracji oddziaływań wychowawczych w środowisku IV. Obszary empirycznych dociekań 21. Współczesne zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży 22. Współpraca rodziców i nauczycieli, jej implikacje edukacyjne i determinanty 23. Współczesne problemy startu edukacyjnego młodych pokoleń 24. Rodzina społecznego i indywidualnego ryzyka 25. Bariery resocjalizacji w świetle teorii społecznego naznaczenia 26. Pomocniczość w pracy socjalnej i opekuńczej 27. Peadagogika społeczna wobec problemów człowieka starego 28. Współczense problemy edukacji ekologicznej 29. Probemy czasu wolnego w pedagogice społecznej 30. Promocja zdrowia w ujęciu pedagogiki społecznej 31. Kwestie socjalne w społeczeństwie zdolnym do przetrwania i rozwoju
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-867-5
I. Podstawowe kategorie i kierunki przeobrażeń 1. Pedagogoka społeczna i jej miejsce wsród nauk pedagogicznych 2. Ewolucja zadań polskiej pedagogiki społecznej 3. Pedagogika społeczna humanistycznie zorientowana 4. Współczesny sens pedagogiki społecznej 5. Czynniki i sieć wsparcia społecznego w życiu człowieka 6. Edukacja środowiskowa - istota, wymiary, aktualne problemy 7. Siły społeczne jako kluczowa kategoria pedagogiki społecznej 8. Zasady aktywizacji sił społecznych w pracy socjalno-wychowawczej II. Czołowi przedstawiciele 9. Badania pedagogiczne zespołu Heleny Radlińskiej (1879-1954) 10. Pedagogika społeczna w ujęciu Aleksandra Kamińskiego (1903-1978) 11. Ryszard Wroczyński i jeko koncepcja pedagogiki społecznej 12. Stanisława Kowalskiego koncepcja doskonalenia systemu wychowawczego w środowisku 13. Koncepcja szkoły środowiskowej Stanisława T. Szackiego 14. Rodzina w badaniach pedagogicznych Zygmunta Mysłakowskiego 15. System wychowania opiekuńczego Józefa Czesława Babickiego 16. Koncepcja pracy opiekuńczo-wychowawczej w ujęciu Kazimierza Jeżewskiego 17. Wkład Kazimierza Lisieckiego do pedagogiki społecznej i opiekuńczej III. Diagnostyka pedagogiczna środowiska 18. Istota i zakres diagnostyki pedagogicznej środowiska 19. Problem wskaźników w badaniach pedagogicznych środowiska 20. Zagadnienie integracji oddziaływań wychowawczych w środowisku IV. Obszary empirycznych dociekań 21. Współczesne zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży 22. Współpraca rodziców i nauczycieli, jej implikacje edukacyjne i determinanty 23. Współczesne problemy startu edukacyjnego młodych pokoleń 24. Rodzina społecznego i indywidualnego ryzyka 25. Bariery resocjalizacji w świetle teorii społecznego naznaczenia 26. Pomocniczość w pracy socjalnej i opekuńczej 27. Peadagogika społeczna wobec problemów człowieka starego 28. Współczense problemy edukacji ekologicznej 29. Probemy czasu wolnego w pedagogice społecznej 30. Promocja zdrowia w ujęciu pedagogiki społecznej 31. Kwestie socjalne w społeczeństwie zdolnym do przetrwania i rozwoju
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 15/2017)
Zawiera: TEORETYCZNE UJĘCIA PROBLEMÓW PEDAGOGICZNYCH - DYSKUSJE I POLEMIKI: Współtworzenie wiedzy między ewolucją a rewolucją epistemologii pedagogicznej; Towarzystwa naukowe w przestrzeni edukacji całożyciowej; Samoobrona powszechna społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; Teraźniejszość i przyszłość edukacji dla bezpieczeństwa; Jakość kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej - uwarunkowania i wyzwania; Szkolenia obronne w administracji publicznej jako istotny element edukacji dla bezpieczeństwa w RP; Ikonosfera w komunikacji a prywatność współczesnej młodzieży; Bezpieczeństwo w rodzinie - osamotniona starość; Magia literatury i teatru - zapomniane pojęcia w terapii i wspieraniu dziecka zdrowego i dotkniętego chorobą; Wybrane psychologiczne koncepcje mądrości z perspektywy badań nad uczeniem się w okresie późnej dorosłości. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE EFEKTÓW BADAŃ PEDAGOGICZNYCH: E-meryt, czyli blogujący senior - raport z badań; Wolontariat jako forma aktywności prospołecznej młodzieży studenckiej; Wybrane motywy aktywności ruchowej w środowisku wodnym w świetle wartości; Aktywność fizyczna w czasie wolnym na przykładzie uczniów w środowisku wiejskim; W stronę przyrody: o norweskich praktykach edukacji na zewnątrz; Wpływ informacji graficznej oraz negatywnego afektu na ocenę ryzyka zachowań seksualnych. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM: Pedagogical reflection on the usefulness of popular proverbs in a hermeneutic exploration of the world; An employee of generation Y in the face of changes in the global labour market; Characteristics of total institution based on the example of educational care; Motor skills assessment of youth aged 13-14; Eating habits of primary and middle school students; Vulnerability in Family and Creativity Support by Living-Learning Workshops; Parents’ psychological absence in upbringing children: causes, consequences, pedagogical implications; Феликс Францевич Мовчановский - основатель Александровского училища-хутора глухонемых; Духовно-моральний розвиток особистості у педагогічній спадщині Івана Огієнка.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again