Form of Work
Książki
(3)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(2)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(2)
Author
zbiorowa Praca
(2)
Bar Gabriela
(1)
Białecki Marcin
(1)
Borek Marcin
(1)
Colonna-Kasjan Daniela
(1)
Czaplewski Maciej
(1)
Dobrakowski Paweł
(1)
Domalewska Dorota
(1)
Fiuk Grzegorz
(1)
Flaga-Gieruszyńska Kinga (1973- )
(1)
Foryś Iwona
(1)
Galewska Ewa (1976- )
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Gil Izabella
(1)
Gil Piotr
(1)
Gołaczyński Jacek (1966- )
(1)
Goździaszek Łukasz
(1)
Grusiewicz Mirosław
(1)
Grzegorzewska Maria Katarzyna
(1)
Górna-Zawadzka Magdalena
(1)
Górski Mirosław
(1)
Głodowski Włodzimierz
(1)
Jarocha Andrzej
(1)
Jaroszek Agata
(1)
Kaczmarek Żanetta
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kamińska-Małek Aleksandra (1976- )
(1)
Klich Aleksandra
(1)
Klimas Damian
(1)
Kocoń-Rychter Katarzyna
(1)
Kowalska-Kantyka Małgorzata
(1)
Krakowski Krzysztof
(1)
Kraus Ewa (1971- )
(1)
Kwak Magdalena
(1)
Lamik Wojciech
(1)
Laskowski Mirosław
(1)
Lewandowski Marek
(1)
Leśniewski Zbigniew
(1)
Lisiecka Alina
(1)
Lorenc Joanna
(1)
Machnio Dominika
(1)
Majewski Tomasz
(1)
Malujada Rafał
(1)
Mateja Agnieszka
(1)
Maziarz Wiesław M
(1)
Mazurkiewicz Stefan
(1)
Nidecka Bogusława
(1)
Nycz Edward
(1)
Okoń Zbigniew
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Ostolski Paweł
(1)
Pluskwa-Dąbrowski Kamil
(1)
Polański Przemysław
(1)
Rachwaniec-Szczecińska Żaneta
(1)
Raczek Mirosław
(1)
Rozkrut Dominik
(1)
Rozkrut Monika
(1)
Smyk Katarzyna
(1)
Studzińska Joanna (1975- )
(1)
Szmyd Kinga
(1)
Szopa Dorota
(1)
Szostek Dariusz
(1)
Szulc Bogdan M
(1)
Tobuła Kamila
(1)
Ulisza Marcin
(1)
Urych Ilona
(1)
Wilczek-Rużyczka Ewa
(1)
Wilczyńska Sylwia
(1)
Wojsyk Kajetan (1951- )
(1)
Wójcik Martyna
(1)
Łabuz-Roszak Beata
(1)
Łuczak-Noworolnik Lucyna
(1)
Świerczyński Marek
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(2)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
E-zdrowie
(2)
Młodzież
(2)
Telemedycyna
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Andragogika
(1)
Antonovsky, Aaron
(1)
Antypedagogika
(1)
Autyzm
(1)
Cele wychowania
(1)
Czynności procesowe
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dieta cukrzycowa
(1)
Dietetyka
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko przewlekle chore
(1)
E-sądy
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja kulturalna
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Historia wychowania
(1)
Hobfoll, Stevan E.
(1)
Improwizacja muzyczna
(1)
Informatyka medyczna
(1)
Informatyzacja
(1)
Klasa wojskowa
(1)
Kobieta ciężarna
(1)
Kompetencje kulturowe
(1)
Kształcenie
(1)
Lazarus, Richard Stanley
(1)
Marketing cyfrowy
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Muzykoterapia
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim
(1)
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Opieka nad osobami niesamodzielnymi
(1)
Opieka wytchnieniowa
(1)
Osiągnięcia szkolne
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Postawy rodzicielskie
(1)
Próba samobójcza
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Rozwój moralny
(1)
Ruskin, John
(1)
Salutogeneza
(1)
Samobójstwo
(1)
Socjalizacja
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Stres
(1)
Szkolenie wojskowe
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoły średnie
(1)
Tożsamość narodowa
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Umuzykalnianie
(1)
Usamodzielnianie wychowanków
(1)
Usługi elektroniczne
(1)
Utopia
(1)
Wirus SARS-CoV-2
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Wychowanie patriotyczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zdrowie psychiczne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: work
Wychowanie Fizyczne (czasopismo ; Poznań)
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
Subject: place
Anglia (Wielka Brytania)
(1)
Europa
(1)
Polska
(1)
Województwo opolskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Opracowanie
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-9544-9
Zawiera: Część I. E-konsument: Zjawiska i procesy kształtujące rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki cyfrowej w Polsce; Konsument w świecie wirtualnym; Wybrane problemy konsumenta na wspólnym rynku cyfrowym; Wpływ nowych przepisów dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na postępowanie przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Część II. E-zdrowie: Doświadczenia z realizacji regionalnych projektów e-zdrowie w Polsce – wyzwania, bariery, problemy, korzyści i rekomendacje; Świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem telemedycyny – stan obecny i perspektywy; Telemedycyna w świetle rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych; MHealth a wybrane prawa pacjenta o charakterze informacyjnym; Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z 23.7.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (tzw. eIDAS); Przechowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej – wybrane problemy; Udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej – zagadnienia praktyczne. Część III. E-wymiar sprawiedliwości: Informatyzacja postępowania cywilnego w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego; Nowelizacja przepisów postępowania cywilnego dotycząca postępowań rozpoznawczych; Identyfikacja stron i uczestników postępowania – wybrane zagadnienia informatyzacji postępowania cywilnego; Dowód z dokumentu prywatnego w formie elektronicznej w sądowym postępowaniu cywilnym – wybrane zagadnienia; Problem dowodów nielegalnych na przykładzie środków dowodowych pozyskanych z Internetu w sprawach rodzinnych; Perspektywy pełnego zautomatyzowania elektronicznego postępowania upominawczego; Informatyzacja postępowania wieczystoksięgowego; Informatyzacja postępowania o nadanie klauzuli wykonalności; Ochrona tajemnicy komornika sądowego w elektronicznym sądowym postępowaniu egzekucyjnym; Wszczęcie elektronicznej licytacji ruchomości; Elektroniczna licytacja ruchomości czyli komorniczy portal aukcyjny; Wykorzystanie narzędzi elektronicznych w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Część IV. E-usługi publiczne: Zagrożenia prywatności i bezpieczeństwa w Internecie w kontekście kompetencji cyfrowych; Elektroniczne usługi publiczne w wymiarze europejskim – na wybranych przykładach; E-usługi w praktyce radcy prawnego; Obowiązek korzystania przez zamawiających z systemu e-Certis – aspekty prawne i praktyczne. Część V. IT i e-commerce: Prawo z rejestracji domeny i piractwo domenowe w orzecznictwie sądowym; Odpowiedzialność za hiperlinki: pierwsze refleksje; Marketing elektroniczny. Istota, bariery i perspektywy rozwoju w Polsce; Marketing bezpośredni prowadzony za pomocą środków komunikacji elektronicznej w świetle planowanej reformy prawa europejskiego; Wzmacnianie zaufania użytkowników e-commerce jako czynnik rozwoju tej formy handlu; Przetwarzanie danych publicznych kołem zamachowym dla spółek e-commerce? – wyzwania prawne; Wpływ handlu elektronicznego na zasady podatkowe; Cyberprzestępstwa związane z treścią pornograficzną z udziałem małoletnich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7523-779-5 (całość)
Wstęp. Część I. Obraz i wyzwania współczesnej edukacji. Rozdział 1. Zmiana społeczna a edukacja. Rozdział 2. Cele i zadania edukacji jutra – dyskurs interdyscyplinarny. Rozdział 3. Metody i formy aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych. Część II. Kultura u podstaw edukacji. Rozdział 1. Wpływ edukacji kulturowej z pogranicza dziedzin na profilaktykę stresu i kierunki rozwoju edukacji jutra. Rozdział 2. „Piękno uspołecznione”. Poglądy Johna Ruskina na społeczeństwo i wychowanie. Rozdział 3. Nauczyciel kształcenia zintegrowanego jako przewodnik po kulturze – raport z badania. Rozdział 4. Założenia organizacyjno-metodyczne edukacji muzycznej dzieci młodszych a praktyka szkolna. Rozdział 5. Możliwości wykorzystania technik muzykoterapii w edukacji. Część III. Edukacja moralna i etyczna w rozwoju jednostki i instytucji. Rozdział 1. Wychowanie moralne i jego konsekwencje w poglądach i zachowaniach młodzieży. Rozdział 2. Wyobraźnia moralna dzieci w kontekście rozważań nad wychowaniem moralnym. Część IV. Patriotyzm i edukacja obronna w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata. Rozdział 1. Wychowawca i działanie wychowawcze w wychowaniu patriotycznym. Rozdział 2. Tożsamość narodowa i patriotyzm uczniów klas wojskowych w Polsce i studentów wojskowej uczelni wyższej jako istotne elementy bezpieczeństwa narodowego. Rozdział 3. Treści szkolenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 4. Edukacja wojskowa w opinii uczniów pierwszej edycji programu certyfikowanych wojskowych klas mundurowych – porównanie. Rozdział 5. Selected problems of defence training in Poland. Część V. Przyszłość i przeszłość w edukacji zdrowotnej. Rozdział 1. Medycyna cyfrowa – nowe wyzwania społeczne. Rozdział 2. Czy edukacja zmienia świadomość żywieniową chorych na cukrzycę? Rozdział 3. Wiedza kobiet w wieku prokreacyjnym na temat zdrowego odżywania w ciąży. Rozdział 4. „Dach czy fundamenta?” – problematyka zdrowotna na łamach „Wychowania Fizycznego” z lat 1920-1939 w perspektywie przełomu dwoistości w pedagogice. Część VI. Rola wsparcia edukacyjnego w eliminowaniu zagrożeń społecznych. Rozdział 1. Społeczne uwarunkowania świadomości młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy. Rozdział 2. Postawy rodzicielskie jako czynnik ryzyka wystąpienia depresji wśród młodzieży. Rozdział 3. Obraz nastoletniego samobójcy. Rozdział 4. Wsparcie rodzin z dzieckiem ze spektrum autyzmu we wczesnym wspomaganiu w teorii i praktyce. Rozdział 5. Znaczenie opieki wytchnieniowej dla rodziców osób o niepełnej sprawności jako formy wsparcia – rozważania wstępne. Rozdział 6. Przygotowanie uczniów z umiarkowana i znaczną niepełnosprawnością intelektualną do samodzielności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
E-book
In basket
Oddajemy w ręce Czytelników kolejne już opracowanie z serii „Informatyka Ekonomiczna”. Należy podkreślić unikatowy charakter niniejszego zeszytu, który stanowi drugą część rozważań oraz dyskusji realizowanej w wyniku wymiany naukowej między ośrodkami akademickimi, zainicjowanej w ramach kolejnej już XI konferencji naukowo-dydaktycznej Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Prowadzone w trakcie konferencji dyskusje oraz rozważania przybrały ustrukturalizowaną formę artykułów, które składają się na przedkładaną Czytelnikom publikację naukową. Główną przesłanką do stworzenia tego numeru była chęć zaprezentowania szerokiego spektrum poglądów oraz przemyśleń autorów wynikających z doświadczeń zdobytych w trakcie wieloletniej praktyki związanej z tworzeniem, doskonaleniem oraz implementacją nowoczesnych technologii w organizacjach. W opracowaniu zostały zebrane również artykuły prezentujące kierunki naukowe oraz tendencje w zakresie rozwoju dydaktyki wynikającej z prowadzenia współpracy między podmiotami gospodarczymi a ośrodkami naukowymi z całej Polski. Wybrane do opublikowania w aktualnym 32. numerze „Informatyki Ekonomicznej” prace, które otrzymały pozytywne recenzje, zostały podzielone na dwa główne bloki tematyczne. Pierwszy blok związany jest z prezentacją problematyki szeroko rozumianych kierunków rozwoju oraz zastosowań informatyki w organizacji. W tym obszarze znalazły się artykuły takich Autorów, jak: Z. Antczak, E. Badzińska, G. Biziel, A. Pyka, T. Skalniak, J. Słowik, I. Chomiak-Orsa, M. Flieger, M. Furmankiewicz, A. Sołtysik-Piorunkiewicz, P. Ziuziański, W. Gryncewicz, K. Łopaciński, J. Jankowski, M. Janiak, J. Korczak, B.F. Kubiak, I. Kutzner, M. Leszczyńska, B. Lewoc, A. Izworski, S. Skowroński, A. Kieleczawa, M.A. Hersh, P. Kopacek, M. Mach-Król, A. Nowicki, B. Burkot, M. Pietruszka, M. Niedźwiedziński, C. Stępniak, T. Turek, R. Wójtowicz, Ł. Żabski. Druga grupa artykułów to prace prezentujące związek między rozwojem informatyki a trendami w doskonaleniu metod dydaktycznych i kreowania nowoczesnych kierunków dydaktycznych. Tutaj zamieszczone zostały artykuły takich Autorów, jak: E. Badzińska, P. Chrobak, D. Jelonek, B. Łukasik-Makowska, J. Korczak, W. Abramowicz, J. Gołuchowski, A. Kobyliński, M. Owoc, K. Korczak, K. Szymański, M. Bac, K. Muszyńska, J. Swacha, M. Pańkowska.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 978-83-200-6586-2
Wstęp 1. Zdrowie psychiczne: Czym jest zdrowie psychiczne i jakie ma znaczenie?; Zdrowie psychiczne jako element zdrowia; Wybrane modele i sposoby ujmowania zdrowia psychicznego; Zdrowie psychiczne jako wymiar zdrowia publicznego; Zdrowie psychiczne w koncepcjach różnych autorów; Determinanty wpływające na zdrowie psychiczne; Współczesne zagrożenia dla zdrowia psychicznego; Kontekst społeczny zagrożeń dla zdrowia psychicznego; Zagrożenia dla zdrowia psychicznego wynikające z pandemii SARS-CoV-2. 2. Koncepcja poczucia koherencji Aarona Antonovsky’ego w kontekście wzmacniania zdrowia: Wprowadzenie do teorii salutogenezy; Poczucie koherencji oraz pozostałe czynniki wpływające na zdrowie; Poczucie koherencji i jej komponenty: poczucie zrozumiałości, poczucie zaradności, poczucie sensowności; Uogólnione zasoby odpornościowe; Stresory – uogólnione deficyty odpornościowe; Zachowanie zdrowotne i styl życia. 3. Stres i jego wpływ na zdrowie człowieka: Modele i koncepcje stresu: biologiczne, psychologiczne i społeczne; Uwarunkowania stresu: stres jako bodziec, reakcja i relacja; Koncepcja stresu Hansa Selye’go; Teoria stresu Richarda Lazarusa i Suzan Folkman; Stres i Teoria Zachowania Zasobów Stevana Hobfolla; Konsekwencje zdrowotne stresu. 4. Radzenie sobie ze stresem: Radzenie sobie ze stresem a zdrowie psychiczne; Radzenie sobie ze stresem jako proces, strategia i styl; Rodzaje stylów radzenia sobie ze stresem; Uwarunkowania podmiotowe oraz sytuacyjne radzenia sobie ze stresem; Ogólne właściwości podmiotowe wpływające na proces radzenia sobie ze stresem; Czynniki sytuacyjne wpływające na proces radzenia sobie ze stresem. 5. Praktyczne wskazania dla wzmocnienia zdrowia: Wzmacnianie zdrowia psychicznego w kontekście podejścia Salutogenetycznego; Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w kontekście podejścia Salutogenetycznego; Praktyczne wskazania w kontekście radzenia sobie ze stresem; Zarządzanie stresem; Zakończenie; Piśmiennictwo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-939-7648-5
Pojęcie stylu życia jest socjologicznym pojęciem trudnym do zdefiniowania. Przyjęty styl życia silnie wpływa na przyjęte zachowania zdrowotne. Szczególnie zachowania zdrowotne nabyte w okresie dziecięcym i młodzieńczym mają szczególne znaczenie w dorosłym życiu. W okresie dzieciństwa dochodzi do kształtowania i utrwalania postaw zdrowotnych (Wagner, Banaszkiewicz i in. 2015), które wraz ze zdobytą wiedzą i nabywanymi umiejętnościami wpływają na charakter postaw zdrowotnych w dorosłym życiu. Znaczący wpływ na kształtowanie prawidłowej postawy zdrowotnej w dzieciństwie ma środowisko rodzinne. Zgodnie z danymi WHO aż 75% potrzeb jest zaspokajanych przez jednostkę w środowisku domowym. Zachowania prozdrowotne nabywane w domu są to głównie czynności związane z higieną osobistą, psychiczną i otoczenia, podstawowym sposobem odżywiania, stosowaniem używek, organizacją czasu wolnego i aktywności fizycznej, przestrzeganiem zaleceń lekarskich oraz korzystaniem z badań profilaktycznych (Bednarek i Bednarz 2013). Zachowania zdrowotne są wyznaczane również przez kontekst społeczny i kulturowy. Często praktyki zdrowotne nie są wynikiem zamierzonych zachowań, a jedynie wynikają z ogólnie przyjętych norm społecznych (RomanowskaTołłoczko 2011). Wypracowana postawa zdrowotna jest integralną częścią procesu socjalizacji jednostki. Według koncepcji M. Lalonde styl życia bezpośrednio determinuje zdrowie jednostki (Wagner, Banaszkiewicz i in. 2015), a do czynników warunkujących zdrowie zalicza się: czynniki biologiczne (genetyczne), środowisko zewnętrzne, styl życia, oraz efekty medyczne (Romanowska-Tołłoczko 2011). Styl życia znacząco wpływa na rozwój fizyczny, oraz funkcjonowanie psychospołeczne (Humeniuk, Dąbska i in. 2018), jest ściśle związany z codziennymi zachowaniami, specyficznymi dla danej jednostki lub zbiorowości. Determinują go czynniki społeczno-kulturowe, oraz osobiste cechy jednostek (RomanowskaTołłoczko 2011). Styl życia jest kształtowany w oparciu o wzorce dostarczane przez otoczenie.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again