Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(7)
available
(3)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(7)
Author
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(3)
Rott Dariusz
(2)
Boczkowska Magdalena
(1)
Fikus Sebastian
(1)
Filas Ryszard
(1)
Gierula Joanna
(1)
Gierula Marian
(1)
Gierula Marian. Red
(1)
Grzesiok-Horosz Agnieszka
(1)
Ikonowicz Mirosław
(1)
Jachimowski Marek
(1)
Jarowiecki Jerzy
(1)
Kardaś Jarosław
(1)
Kornacka-Grzonka Monika
(1)
Kowalczyk Ryszard
(1)
Krawczyk Dariusz
(1)
Michalczyk Stanisław
(1)
Mocek Stanisław
(1)
Myśliński Jerzy
(1)
Notkowski Andrzej
(1)
Paczkowski Andrzej
(1)
Polińska Karolina
(1)
Płaneta Paweł
(1)
Sarna Paweł
(1)
Wójcik Włodzimierz
(1)
Тулупов Владимир B
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(3)
1980 - 1989
(2)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Dziennikarze
(8)
Środki masowego przekazu
(5)
Dziennikarstwo
(2)
Prasa -- historia -- Polska -- 20 w
(2)
Śląsk, Górny
(2)
Czasopisma regionalne i lokalne
(1)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(1)
Czasopisma społeczno-kulturalne amerykańskie
(1)
Dziennikarstwo śledcze
(1)
Ikonowicz, Mirosław (1931- )
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Korespondenci zagraniczni
(1)
Kruczkowski, Leon
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Media społecznościowe
(1)
Miarka, Karol (1825-1882)
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Prasa (wydawnictwa) -- Polska -- 1918-1939 r.
(1)
Prasa (wydawnictwa) -- Polska -- 1939-1945 r.
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Radiofonia
(1)
Radiowe programy informacyjne
(1)
Telewizja
(1)
Wypler, Jan
(1)
Ćwierk, Konstanty
(1)
Środki masowego przekazu regionalne
(1)
Subject: work
The New York Times (czasopismo ; Stany Zjednoczone ; 1851- )
(1)
Subject: time
1901-
(3)
1801-
(2)
1939-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Dąbrowskie, Zagłębie
(3)
Genre/Form
Kazachstan
(1)
13 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-88490-71-0
CZ. I. Dziennikarstwo : od teorii do praktyki : 1.O futrzastych mrówkach i Księdzu Janie. Przyczynek do dziejów dziennikarstwa, 2. Dziennikarstwo jako narzędzie poznania, 3. Rola dziennikarza w dyskursie publicznym, 4. Czwarty stan - dziennikarz wobec wyzwań współczesnej sfery publicznej. CZ.II Dziennikarstwo a świat mediów : 1. Dziennikarz w postmodernistycznym świecie mediów,. 2. Zapasy z Golemem. Kłopoty z dziennikarskim sumieniem, 2. Dziennikarstwo i środki masowego przekazu w rynkowym społeczeństwie demokratycznym: krytyka modelu amerykańskiego,, 3.Łamiąc kod. media i dziennikarstwo a neoliberalny konsensus. Cz.III Dziennikarstwo w Polsce: historia i współczesność : 1. Dziennikarstwo w PRL, 2. Dziennikarstwo w demokratycznym ładzie medialnym, 3. Dziennikarz polski w procesie transformacji, 4. Tuzin przypadków dziennikarskich...które wstrząsnęły Polską, 5. Niezależność dziennikarska w Polsce: szanse i zagrożenia, Cz.IV Dziennikarstwo a świat społeczny : 1. Etos inteligencki, etos dziennikarski. Między misją a komercją, 2. Między misją a biznesem - niezależna prasa lokalna w Polsce po 1989 roku, 3. Ewangeliczny dialog i krytyczna współpraca. Kościół katolicki wobec mediów i dziennikarzy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-28-1
1. Towarzystwo Artystyczno-Literackie w Sosnowcu jako wydawca prasy kulturalne; 2. Konstanty Ćwierk- publicysta społeczno-polityczny; 3. Zagłębiowski epizod Leona Kruczkowskiego; 4. Sosnowieckie podstudio Polskiego Radia w Katowicach (1936-1939); 5. Działalność prasowo-wydawnicza Wyższej Szkoły Humanista w Sosnowcu; 6. Felietonistyka Włodzimierza Wójcika; 7. Radio Rezonans- przyczynek do monografii
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia z dziejów komunikowania masowego / red. serii Dariusz Rott ; Tom 3)
1. Twórczość literacka i publicystyczna Karola Miarki na łamach "Gwiazdki Cieszyńskiej" w latach 1861-1868, 2. Dziennikarski epizod Leona Kruczkowskiego, 3. "Gontyna" jako przykład czasopisma kulturalnego międzywojennego Zagłębia Dąbrowskiego, 4. Wizerunek Sosnowca w prasie lat pięćdziesiątych, 5. W stronę Chin. Prasa śląska o sinologu Janie Wyplerze, 6. Organizacyjno-prawne determinanty tworzenia prasy samorządowej na przykładzie czasopisma "Ziemia Będzińska" (wybrane aspekty), 7. Prasa gliwicka u progu XXI stulecia. Stan i wyzwania, 8. Kilka refleksji na temat współczesnego śląsko-zagłębiowskiego życia krytycznoliterackiego, 9. Telewizja Polska w Katowicach. Geneza - tendencje - przełomy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia z dziejów komunikowania masowego / red. serii Dariusz Rott ; Tom 4)
1. Michał Janik- zapomniany dziennikarz prasy zagłębiowskiej. Szkic biograficzny; 2. Dziennikarska Wilhelma Szewczyka; 3. Obraz sosnowieckiej sceny w recenzjach teatralnych Konstantego Ćwierka; 4. Panslawizm na łamach "Kuźnicy" katowickiej w latach 1935-1939; 5. Tematyka sportowa na łamach prasy województwa opolskiego po II wojnie światowej; 6. Historia mediów Archidiecezji Katowickiej; 7. Funkcja integracyjna i aktywizująca lokalnego portalu internetowego na przykładzie serwisu zaglebie.info; 7. "Kursywa' jako przykład pisma młodolitersackiego; 8. Kwartalnik literacki "FA- art."- od ironii i postmodernizmu do?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Historia Prasy Polskiej / pod red. Jerzy Łojek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego)
ISBN: 83-01-01727-9
1. Warunki rozwoju, 2. Prasa polityczna i ogólnoinformatyczna, 3. Czaspiśmiennictwo, 4. Agencje prasowe, 5. Radio, 6. Dziennikarze, 7. Prasa mniejszości narodowych, 8. Prasa polska za granicą, 9. Charakterystyka statystyczna,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Historia Prasy Polskiej / pod red. Jerzy Łojek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego)
ISBN: 83-01-01728-7
1. Powstanie prasy lwowskiej i jej rozwój przed 1795 r. 2. Prasa lwowska w latach 1795-1867. 3. Prasa lwowska w latach 1867-1918. 4. Prasa ugrupowań politycznych we Lwowie w latach 1867-1918; 6. Czasopiśmiennictwo naukowe; techniczne i fachowe; 7. Czasopisma społeczno-kulturalne; literackie, artystyczne i satyryczne; 8. Czasopisma pedagogiczne; 9. Czasopisma dla dzieci i młodzieży; 10. Prasa sportowa i turystyczna; 11. Prasa kobieca; 12. Prasa mniejszości narodowych we Lwowie w okresie antonimii Galicji; 13. Dziennikarze i ich organizacje we Lwowie w okresie autonomii; 14. Prasa lwowska w latach pierwszej wojny światowej; 15. Ośrodek wydawniczo-prasowy we Lwowie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej; 16. Prasa ugrupowań politycznych; 17. Czasopiśmiennictwo naukowe, techniczne i fachowe; 18. Prasa gospodarcza; 19. Czasopisma literackie i społeczno-kulturalne; 20. Czasopisma pedagogiczne; 21. Czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz młodzieżowe; 22. Prasa sportowa i turystyczna; 23. Prasa wyznaniowa; 24. Czasopisma kobiece; 25. Prasa związków zawodowych; 26. Prasa hobbistyczna; 27. Prasa mniejszości narodowych w dwudziestoleciu międzywojennym; 28. Działalność wydawniczo -prasowa we Lwowie w latach 1939-1945; 29 Organizowanie się polskiego ruchu oporu i jego prasy; 30. Prasa w okresie okupacji niemieckiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rocznik Prasoznawczy / Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSH w Sosnowcu ; ISSN 1897-5496 ; Rok 11/2017)
Zawiera: Rozprawy i artykuły: Kognicje i emocje w procesie recepcji mediów; Strategiczne wyznaczniki zintegrowanej komunikacji marketingowej; Профессиональные стандарты, роли и культура современного журналиста; Od duopolu do monopolu. Dzienniki regionalne w Polsce w XXI wieku: próba bilansu. Media na świecie: Zadania czasopism o charakterze regionalistycznym w okresie zaboru pruskiego na przykładzie Wielkopolski w świetle źródeł, literatury i poglądów XIX/XX wieku; Historia i współczesność kazachskiego radia i telewizji; Świat literackich fikcji. Formaty publicystyczno-informacyjne radiofonii III Rzeszy w czasie wojny; Struktura wiadomości zagranicznych w nagłówkach „New York Timesa” w latach 1989-2014. Komunikaty i materiały: Środki prawne w razie odmowy udzielenia prasie informacji; Trudna miłość? O relacjach między lokalnymi mediami tradycyjnymi a internetowymi w społeczności lokalnej; Postrzeganie prasy samorządowej wobec inicjatywy zakazującej jej wydawania; Nagrody za dziennikarstwo śledcze w Polsce jako popularyzacja dobrych wzorców w zawodzie; Wizerunek Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości w „Rzeczpospolitej” podczas parlamentarnej kampanii wyborczej w 2011 r.; Recenzje i sprawozdania: Zawartość rosyjskiej prasy lokalnej w świetle badań empirycznych; Retoryka w kształceniu dziennikarzy; O reklamie z perspektywy języka; Podziały polityczne w mediach - ekscesy czy norma? - sprawozdanie z konferencji naukowej; Medioznawcza konferencja naukowa w Sankt Petersburgu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
Zawód : korespondent : Wilno - Hawana - Madryt / Mirosław Ikonowicz. - Bydgoszcz, Warszawa : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2007. - 319 [1] s., [4 kart. tabl.] : zdj. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60186-52-7
Konik spod kina " Helios"; Z domu do Polski; Moja wojna Bałkanska; Powrót do Wilna; Madryt 1973: koronkowe mankiety; Kwiecień w Portugalii; Karnawał w ziemi obiecanej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
Authority data
Dziennikarze - Polska - 19-20 w (hasło przedmiotowe)
Authority data
Dziennikarze - Polska - 20 w (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Dziennikarze -- Polska - -20-21 w (hasło przedmiotowe)
Authority data
Dziennikarze -- Polska - 20-21 w (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again