Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(14)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(14)
Author
Bauer Zbigniew
(3)
Chudziński Edward
(3)
Mroziewicz Krzysztof
(3)
Dzierżyńska Jolanta
(2)
Gierula Marian
(2)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(2)
Michalczyk Stanisław
(2)
Mielczarek Tomasz
(2)
Borkowski Igor
(1)
Dobosz Izabela
(1)
Hofman Iwona
(1)
Korniłowa Jewgienija
(1)
Mielczarek Anna
(1)
Nierenberg Bogusław
(1)
Oskin Aleksander
(1)
Piątkowska-Stepniak Wiesława
(1)
Rajewski Maciej
(1)
Rott Dariusz
(1)
Ruta Przemysław
(1)
Stępnik Krzysztof
(1)
Szpor Franciszek
(1)
Turska-Kawa Agnieszka
(1)
Turzańska Sylwia
(1)
Tułupow Władimir
(1)
Walotek Katarzyna
(1)
Woźny Aleksander
(1)
Zając Beata
(1)
Załubski Jan
(1)
Łuczyński Jurij W
(1)
Year
2000 - 2009
(16)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Dziennikarstwo
(15)
Środki masowego przekazu
(12)
Dziennikarze
(6)
Komunikacja społeczna
(6)
Publicystyka
(4)
Prasa (wydawnictwa)
(3)
Komunikacja polityczna
(2)
Public relations
(2)
Reklama
(2)
Sztuka pisania
(2)
Czasopisma
(1)
Dziennikarstwo śledcze
(1)
Fotografia prasowa
(1)
Głos Wielkopolski (czasop.)
(1)
Marketing polityczny
(1)
Opinia publiczna
(1)
Polityka
(1)
Prasa
(1)
Rzecznicy prasowi
(1)
Telewizja
(1)
Terroryzm
(1)
Wojna
(1)
Śląsk
(1)
Subject: place
Dąbrowskie, Zagłębie
(1)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
(Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
ISBN: 83-7252-804-X
Z teorii i historii mediów; Komunikowanie i media; Prasa w rozwoju historycznym; Narodziny - ewolucja - perspektywy; Telewizja. Ziemia jałowa czy pieszczota dla oczu; Rynek mediów w Polsce; Media za granicą. Agencje prasowe, dzienniki i tygodniki; Media lokalne i regionalne; Genologia i retoryka dziennikarska; Gatunki dziennikarskie; Reportaż; Wywiad prasowy. Gatunek i metoda; felieton. Geneza i ewolucja gatunku; Podstawy retoryki dziennikarskiej; O języku mediów; Manipulacja językowa; Zagadnienia warsztatu dziennikarskiego; Co to jest redagowanie; Technologia prasy; Radio - świat z dźwięków; Technologia programu telewizyjnego; Komputer w pracy redakcji i dziennikarza; Dziennikarz w globalnej wiosce; Konteksty dziennikarstwa; Dziennikarstwo - zawód czy wyzwanie; Public relations. Podstawowe pojęcia i nieco przykładów; Reklama w mediach; Prawo prasowe; Media a prawo autorskie; Granice wolności mediów; Kodeksy etyki dziennikarskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
ISBN: 83-7252-804-X
Z teorii i historii mediów; Komunikowanie i media; Prasa w rozwoju historycznym; Narodziny - ewolucja - perspektywy; Telewizja. Ziemia jałowa czy pieszczota dla oczu; Rynek mediów w Polsce; Media za granicą. Agencje prasowe, dzienniki i tygodniki; Media lokalne i regionalne; Genologia i retoryka dziennikarska; Gatunki dziennikarskie; Reportaż; Wywiad prasowy. Gatunek i metoda; felieton. Geneza i ewolucja gatunku; Podstawy retoryki dziennikarskiej; O języku mediów; Manipulacja językowa; Zagadnienia warsztatu dziennikarskiego; Co to jest redagowanie; Technologia prasy; Radio - świat z dźwięków; Technologia programu telewizyjnego; Komputer w pracy redakcji i dziennikarza; Dziennikarz w globalnej wiosce; Konteksty dziennikarstwa; Dziennikarstwo - zawód czy wyzwanie; Public relations. Podstawowe pojęcia i nieco przykładów; Reklama w mediach; Prawo prasowe; Media a prawo autorskie; Granice wolności mediów; Kodeksy etyki dziennikarskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-242-0969-9
CZ.I Z teorii i historii mediów; Komunikowanie i media; System medialny. Struktura i zasady działania, Rozwój środków komunikowania, Kalendarium rozwoju mediów, Radio. Narodziny - ewolucja - perspektywy, Telewizja dla dziennikarzy - telewizja dla widzów, Internet. Medium, środowisko, społeczność, Internet. Medium, środowisko, społeczność, Nowe technologie w mediach, Rynek mediów w Polsce, Prasa regionalna i lokalna (do roku 1989), Regiony periodycznej komunikacji medialnej, Media za granicą. Cz.II Genologia i retoryka dziennikarska: Gatunki dziennikarskie, Genologia telewizyjna, Radio - "Świat z dźwięków", Reportaż, Gatunek i metoda, Geneza i ewolucja gatunku, Podstawy retoryki dziennikarskiej, Język w mediach. Medialność języka. Cz.III Zagadnienia warsztatu dziennikarskiego: Technologia pracy. Wybrane aspekty, Technologia programu telewizyjnego, Dziennikarstwo on-line, Korespondent zagraniczny, Rzecznik prasowy w przestrzeni medialnej. Cz.IV Konteksty dziennikarstwa: Dziennikarstwo - zawód czy wyzwanie?, Public relations, Dokąd zmierza reklama, Prawo prasowe, Media a prawo autorskie, Granice wolności mediów. Wolność mediów - od kogo i od czego?, Kodeksy etyki dziennikarskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja medialna. Podręcznik akademicki / komitet red. Janusz Adamowski, Edward Chudziński, Tomasz Goban-Klas, Krzysztof Mroziewicz, Walery Pisarek)
ISBN: 83-02-09145-6
1. Instrumenty, 2. Umiejętność pisania, 3. Jak to robią mistrzowie, 4. Warsztat dziennikarza, 5. Szkoła pisania, 6. Gatunki medialne po 11 września
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Book
In basket
Dziennikarz w globalnej wiosce / Krzysztof Mroziewicz. - Wyd. 2 poszerz. i uzupeł. - Warszawa : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2006. - 287 s. : fot. ; 24 cm.
ISBN: 83-60186-29-4
O książce Krzysztofa Mroziewicza "Dziennikarz w globalnej wiosce". Wstęp. Opis wioski globalnej. Instrumenty: Depesza. Reportaż. Korespondencja wojenna. Wywiad. Felieton. Publicystyka. Artykuł wstępny. Komentarz. Esej. Książka. Fotoreportaż. Film dokumentalny. Arcydzieła dziennikarstwa. Umiejętność pisania - kryterium prawdy ostatecznej. Jak to robią mistrzowie: Pierwsze kroki Hemingwaya. Gabriel García Márquez. Kim jest Mario Vargas LLosa. Przeciwko populizmowi. "Pisanie to rzecz niemęska". Wizytantki. Kadeci. Diabli. Miłość do Magdy i Sartre`a. Instant literatura. Katorga. Piętnastu goryli. Przesąd. Druga Japonia. Opowiadanie różnych rozmiarów. Długonoga ciotka. Doświadczenie ponad granicami. Wyrzuty sumienia. Bezradność. W czym?: Gazeta. Agencja. Archiwum. Podręczniki dziennikarstwa i literatury. Rola ucha. Jak zacząć pisać. Jak nie zaczynać. Jak nie kończyć. Tytuły. Śródtytuły. Skrót. Przypisy. Język. Plagiat. Powtórzenia. Powtarzalność tematów. Erudycja. Miachałki. Wpadki, gafy. dziennikarstwo śledcze. Metody i skutki zdobywania informacji. dziennikarstwo a szpiegostwo. Sztuka słuchania. Korupcja. gatunki medialne po 11 września. Zakończenie. About the book "Journalist in a global village"
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89275-82-1
1. Od mówcy do rozmówcy. Perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji. 2. Dziennikarstwo w społeczeństwie informacyjnym (krótkie wprowadzenie do problemu). 3. Publiczna rola mediów. Teoria Waltera Lippmana. 4. Międzynarodowa aktywność koncernów medialnych. 5. Media relations czyli relacje między public relations a mass mediami. 6. Dziennikarze współczesnej prasy lokalnej. 7. Dziennikarze śląscy w świetle badań empirycznych. Studium socjologiczno-prasoznawcze. 8. Poezja i prasa. 9. Rzecznicy prasowi jako element procesu komunikacji społecznej urzędów. instytucji publicznych oraz firm komercyjnych. 10. Demokracja medialna: między wizją a rzeczywistością. 11. Telewizyjne debaty prezydenckie na przykładzie USA i Polski. 12. Media elektroniczne jako środek komunikowania politycznego. 13. Marketing polityczny w Internecie. 14. Informacje o Polonii i emigrantach na lamach prasy polskiej wydawanej w Niemczech. bibliografia zawartości czasopism na przykladzie wydawanych tytułów (1989-2003).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-370-1
Zamiast wstępu; Komu potrzebne jest prasoznawstwo?; Rozmowa o historii i współczesności; O mistrzu, kolegach i uczniach; Status dziennikarza w Polsce na przełomie XX i XXI wieku; Prasa w Poznaniu - dziesięć lat później; Wielkopolskie media - więcej obaw niż nadziei; Dlaczego polscy wydawcy opuścili "Głos Wielkopolski"?; Nakłady "Głosu Wielkopolskiego"; Tabloidy w polskiej prasie - źródła popularności i prognozy; Międzynarodowe koncerny prasowe a proces jednoczenia Europy; Czytając Mikrokosmos.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2769-0
Cz.I Medaia a komunikacja: 1. Media studies a antropologia środków przekazu - próba charakterystyki, 2. Pragmatyczna równość komunikacyjna w mediach - fakty, mity, perspektywy, 3. Kanały informacyjne a medialne światoobrazy, 4. Komunikowanie z punktu widzenia kognitywistyki, 5. Model efektu bezpośredniego, model wykorzystania i gratyfikacji oraz model ratyfiakcji kulturowej jako narzędzia analizy mediów masowych. Cz.II Media wobec wartości: 1. Współczesne mass media wobec wartości, 2. Kształtowanie opinii publicznej: kilka uwag o wolności i odpowiedzialności mediów, 3. Janusowe oblicze mediów. Cz.III Perswazja i manipulacja w mediach: 1. Problemy ananlizy dyskursu perswazyjnego, 2. Określanie preferencji grup perswazyjnych, 3. Manipulacja w wywiadzie telewizyjnym, 4. Różne obliczna dezinformacji w prasie codzinnej. Cz.IV Dynamiczny świat mediów, gatunków i przekazów medialnych: 1. Gatunki prasowe w humorystycznych i satyrycznych transformacjach, 2. Talk show - gatunek rozmowy telewizyjnej (na przykładzie "Rozmów w toku" w Telewizji tVN), 3. Raport- problem dla genologa, 4. Monitoring rynku odbiorców a formuła przekazu radiowego, 5. Czasopisma i książki w świecie mediów XXI wieku, 6. Perspektywy rozwoju czytelnictwa prasy on-line, 6. Wzajemne relacje przekazów medialnych i literatury (na przykładzie prasy opinii), 7. Wpływ internetu na prasę na przykładzie "Dziennika Łódzkiego", 8. Dydaktyka w radiu niepublicznym. Cz.V Media a świat polityki: 1. Rola mediów wilna i Lwowa w integracji międzywojennej Polski, 2. Aktualna debata pokoleniowa w niemieckich mediach, 3. Media a wojna w Iraku, 4. O dziennikarstwie poszukującym, czyli "Podróże z Milewiczem", 5. Marion Grafin Donhoff i jje rola w "Die Zeit". Cz.VI Medialne obrazy świata: 1. Wizja społeczeństwa i prawa kreowania w środkach masowego przekazu, 2. Językowy obraz polskiego sportu (na podstawie materiałów z codziennej prasy ogólnopolskiej i lokalnej), 3. "Reportaż to gra uczuć i emocji". O reportażach radiowych wybitnych współczesnych twórców Polskiego Radia, 4. O estetyce i etyce w reportażach Janiny Jankowskiej, 5. "Wielki Niewidomy", czyli słuchowaisko w postmodernistycznej kulturze audialnej i audiowizualnej. Cz.VII Prasa w okresach przemian: 1. Prasa wielkopolska- historai i stan obecny w świetle dotychczasowych badań, 2. Charakterystyka rynku lubelskiej prasy (1989-2005) Zmiany organizacyjne, marketing, środowisko dziennikarskie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
Moc, niemoc i przemoc / Krzysztof Mroziewicz. - Bydgoszcz, Warszawa : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2005. - 398 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-89073-83-8
Część 1. Teatr wojenny: bój się Wschodu, prawie Europa, pełzająca wojna światowa, Dżihad, tajna historia Bliskiego Wschodu, Rewolucja Naserowska, terroryzm religijny, Jaser "nie przejmuj się" Arafat; Część 2. 11 Września: dzisiejszy nieład świata, Ibn Laden, krew oczyszcza religię; Część 3. Afganistan : koniec Ibn Ladena, dość cierpień, krew za krew, wielkie dżirgowanie w Kabulu, Chirurgia rakietowa, królowa piękności politycznej, muzułmańska Guantanamera, demokracja dla ludu i opium dla elit; Część 4. Irak: wielki wuj - Nabucco, sobowtóry dyktatora, lęki Kaddafiego, co wiedzieli Amerykanie, wywiad zawsze przegra, demokracji nie będzie, pożegnanie z Kurdystanem, Wojna Amerykańsko - Arabska, modernizowanie Arabii, Polacy strzegą czyśćca, dookoła Polskiej Strefy, nibywojna, dwie operacje Busha, Arabowie - bracia Żydów, media i wojna; Część 5. reszta Azji: wiara w Turcję, koniec historii według Chomeiniego, Indie - Pakistan, Kaszmir czyli koszmar, bomby w Bombaju, protektor Ibn Ladena i Talibów, wojna w raju, Tamilskie Tygrysy, czarna przysięga, północ trzech króli, cmentarny smutek pięciogwiazdkowych hoteli, Timor znaczy lęk; Część 6. Potencjalne ogniska: okrakiem na dachu świata, gdzie jest dziś Rosja, ojczyzna Kropotkina; Część 7. latynoamerykańska ojczyzna terroryzmu: cień szakala, świetlisty szlag, karnawał przemocy, lewicowy wałęsa z Brazylii; Część 8. Terroryzm starych dziadów: nie bój Dżaby, Rodezja - finezja czyli czarna niewdzięczność, stan zjednoczony, kim jest Kim?, Część 9: Mechanika lęku: pomarańczowy kolor czarnej skrzynki; Część 10 Prywatyzacja wojny: żołnierze fortuny, dzieci wojny; Część 11 Terroryzm i moda: nakrycia głowy terrorysty; Część 12...: na zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka o komunikowaniu / red. Bogusława Dobek-Ostrowska)
ISBN: 978-83-7441-750-1
1. Komunikowanie polityczne w kształceniu medioznawczym i politologicznym, 2. Atrybuty "czwartej władzy". W kręgu teorii medialnych i praktyki, 3. Prasa a kultura polityczna. Studium przypadku: Polacy wobec Unii Europejskiej, 4. Wywiad prasowy - nowa jakość w komunikowaniu, 5. Dziennikarstwo śledcze i prowokacje dziennikarskie: od techniki zbierania informacji do gry politycznej, 6. Manipulacja w komunikowaniu politycznym wybory 2005 w Polsce, 7. Polityczny wymiar wojny o media (z mediami) u progu IV RP, 8. Wolne media - mit czy rzeczywistość, 9. "Gazeta Wyborcza" versus "Dziennik", 10. Między dziennikarstwem a polityką - eseje Adama Michnika, 11. Politycy i dziennikarze w blogosferze, 12. Tabloidyzacja a medialny przekaz sytuacji kryzysowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-242-0578-0
Część I: Prawne aspekty transformacji w mediach. Prawne aspekty transformacji w mediach; Odpowiedzialność karna dziennikarza za zniesławienie; Polskie prawo prasowe wobec wyzwań europejskich; Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji a proces dostosowywania prawa do standardów wspólnotowych; Finansowanie radiofonii i telewizji publicznej w Polsce a wspólnotowe zakazy pomocy państwa. Część II: Media a integracja europejska. Europa - sposoby definiowania pojęcia w tekstach zwolenników i przeciwników integracji; Obraz Polski i Europy w audycjach wyborczych kandydatów do Parlamentu Europejskiego; Demokracja sontażowa? O znaczeniu " opinii publicznej" w medialnej debacie o integracji; Dziesięciolecie działalności wydawniczej koncernu Axel Springer Polska. Część III: Wybrane problemy zawodu dziennikarskiego. Kobieta w prasie (1818-1918) (redaktorki, dziennikarki, publicystki); Dostęp do zawodu dziennikarza na przykładzie rynku prasy w Lublinie; Dostęp do zawodu dziennikarza w praktyce na przykładzie mediów lubelskich; Prasa o sądowych procesach dziennikarzy - relacje, opinie, komentarze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rocznik Prasoznawczy / Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSH w Sosnowcu ; ISSN 1897-5496 ; Rok 1/2007)
1. Zasady i formy przeciwdziałania procesom koncentracji na wybranych rynkach medialnych Unii Europejskiej, 2. Współczesna polska prasa opinii, 3. Życie Częstochowy w latach 1983-2003, 4. Rosyjski rynek prasy: analiza i perspektywy, 4. Osobowość a podatność na wpływ reklamy telewizyjnej - prezentacja i analiza wyników badań własnych, 5. Dziennikarstwo, reklama, PR- gdzie są granice?, 6. Co z tą genologią?, 7. Stefan Ślązak. Szkic biograficzny z dziejów dziennikarstwa muzycznego na Śląsku, 8. Wykorzystanie narzędzi wewnętrznego public relations w działalności uczelni na przykładzie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rocznik Prasoznawczy / Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSH w Sosnowcu ; ISSN 1897-5496 ; Rok 3/2009)
System medialny Azerbejdżanu, Armenii i Gruzji. Historia i współczesność; Reklama telewizyjna w Rosji w aspekcie historyczno-teoretycznym; Od medialnego koncernu do partii politycznej; Częstochowskie mutacje "Trybuny Śląskiej" i "Dziennika Zachodniego"; System komunikacji wizualnej jako narzędzie public relations szkoły wyższej; Uwagi o analizie zawartości mediów. Prasa i dziennikarstwo internetowe. Wybrane praktyczne problemy na tle prawa prasowego; Etyka w dziennikarstwie - teoria a praktyka; Młodzi reklamożercy, czyli o percepcji reklamy przez studentów; Fotografia prasowa. Wybrane aspekty praktyczne; Raport o stanie komunikacji społecznej w Polsce. Sierpień 1980-13 grudnia 1981, Universitas Kraków 2001, s. 372.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Nowe Media - Nowe w Mediach / Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego ; Nr 3)
ISBN: 978-83-229-2904-9
1. Public relations w BWA Awangarda. Analiza organizacji szczególnego ryzyka drugiego typu, 2. Milczenie profesora Tutki. Opowiadania Jerzego Szaniawskiego jako utwory kolektywne, 3. Wykorzystanie statusu reportera i dokumentalisty filmowego w wykrywaniu mowy ezopowej i struktur niejawnych, Opis metody na podstawie badań syberyjskiej sekty "Ostatniego Testamentu", 4. Społeczne i kulturowe uwarunkowania dziennikarstwa śledczego, 5. Prowokacja czy zaniechanie, czyli jak policjanci wprowadzili w błąd "Gazetę Wyborczą", 6. O obiektywności w poznaniu reportażowym na przykładzie twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, 7. Wolne oprogramowanie - wolne publikowanie. Wzajemne relacje i inspiracje, 8. Kompetencja kreatywnej CMC. Wybrane aspekty, 9. Literatura wobec nowych technologii, 10. Efektywność stron internetowych " Rzeczpospolitej" i " Super Expresu" w świetle badań Eyetrack III, 11. Programy neotelewizyjne. Rekonesans, 12. Śmierć dźwignią reklamy. Przypadki medialne, 13. Zajadając hamburgera i pikantne skrzydełka kurczaka - rozważania nad przestrzenią Fast foodów (McDonald's i KFC), 14. Czytelnik - współtwórcą utworu, czyli spodziewana zmiana miejsc. Różne strategie aktywności odbiorcy, wpisane w konstrukcję i formę utworu, jako zapowiedź rozwoju literatury multimedialnej i hipertekstowej, 15. Regionalna prasa codzienna w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska, 16. Fenomen popularności Briget Jones w świetle studiów kulturowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7395-246-1
Część I. Polityczne funkcje i uwikłania mediów: 1. Walka o dusze obywateli. Media jako dominujący czynnik socjalizacji politycznej, 2. Media publiczne - między misją a rynkiem, czyli jak nie wiadomo , o co chodzi, to chodzi o pieniądze, 3. Wojna personalna jako przejaw walki o władzę nad mediami, 4. "News" a odpowiedzialność dziennikarza za słowo, 5. Media a współczesna walka wyborcza, 6. Rola mediów w budowaniu pokoju w katolickiej doktrynie medialnej, 7. Działanie mediów w przestrzeni postradzieckiej, 8. Problem niezależności mediów i dziennikarzy w Etiopii, 8. To nie były dobre domy, czyli gazeta regionalna w wojnie ze skorumpowaną władzą, 9. Wojna na słowa... - Językowy obraz kampanii wyborczej do samorządu na przykładzie powiatu dzierżoniowskiego. Część II. Medialna wojna na idee: 10. Agonistyczne czy antagonistyczne? Media w walce o idee i odbiorców, 11. Zjawisko brutalizacji języka polityków w mediach, 12. Wojna idei w mediach, 13. Reklama - wojna o wartości?, 14. Medialna wojna na idee w politycznym układzie koabitacji we Francji, 15. Idee i miraże Euskal Herria - wojna prasowa w Kraju Basków, 16. Kanadyjsko-amerykańska medialna wojna na idee. Perspektywa kanadyjska - wojna o kulturę. Część III. Obrazy wojny w mediach 17. Triadycznie ujęcie ponowoczesnej wojny, mediów i polityki, 18. Przemoc na ekranie, 19. Współczesne środki propagandowe wykorzystywane w kształtowaniu wizerunku konfliktów zbrojnych. Sytuacja prawna, problemy, statystyki, 20. Media masowe a wojna. Doświadczenia brytyjskie z okresu I i II wojny światowej, 21. Stronniczość czy obiektywizm polskiej prasy w relacjonowaniu wojny izraelsko-libańskiej z 2006 roku, 22. Wojna w mediach w okresie rozpadu Jugosławii, 23. Wojna jako temat reklamy wyborczej na przykładzie telewizyjnej kampanii Georga W. Busha z 2004 roku, 24. Terroryści a media, 25. Wojna z terrorem w mediach jako czynnik tworzenia cywilizacji strachu, 26. Wojna z terroryzmem - obraz Al-Kaidy w prasie społeczo- politycznej. Część IV. Wojna na rynku medialnym: 27. Polityczny wymiar wojny o media (z mediami) u progu IV RP, 28. Konfliktowy obraz świata w prasie, 29. Widz na froncie mediów, 30. Agora kontra Springer: pierwsza polska wojna prasowa, 31. Walka (atak) jako strategia konkurencji na rynku medialnym - doświadczenia polskie na tle trendów światowych, 32. Bitwy i boje na rynku radiowym: Europa - Polska, 33. Wojna mediów, czyli obraz telewizji we współczesnym kinie amerykańskim, 34. Wojna mediów na rynku lokalnym - analiza zjawiska na przykładzie lubelskich dzienników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89275-72-4
1. Czytelnik poszukuje partnera. Jak utrzymać wiernego czytelnika. 2. Godność - zawodowa charakterystyka dziennikarza. Spojrzenie z Rosji. 3. Cechy zawodu dziennikarskiego i jego wyznaczniki strukturalne. 4. Dziennikarstwo jako przedmiot refleksji naukowej. 5. Piarystyka w Rosji. 6. System prawnej edukacji dziennikarzy w Federacji Rosyjskiej. 7. Zawód dziennikarza w Niemczech w dobie technicyzacji. 8. Lokalna i regionalna przestrzeń komunikacyjna mediów periodycznych w Polsce jako zbiorowy nadawca. 9. Transformacja ustrojowa w Polsce a podmiotowość dziennikarzy. 10. Dziennikarstwo obywatelskie - miejsce i rola w systemie komunikowania społecznego. 11. Pozamedialne publiczne systemy informacyjne a informacyjna funkcja mediów (Przypadek Biuletynu Informacji Publicznej). 12. Dla kogo te gazety? - analiza językowa prasy codziennej. 13. Przygłuszeni słowami, czyli uwagi o języku telewizji. 14. Chwyty erystyczne stosowane w pracy dziennikarza. 15. Wpływ mediatyzacji na język polityki funkcjonujący w polskich mediach elektronicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Authority data
Dziennikarstwo - a Internet - szkice (hasło przedmiotowe)
Authority data
Dziennikarstwo - etyka - szkice (hasło przedmiotowe)
Authority data
Dziennikarstwo - historia - szkice (hasło przedmiotowe)
Authority data
Dziennikarstwo - metody - szkice (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again