Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(12)
available
(8)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(12)
Author
Palczewski Marek
(2)
Worsowicz Monika
(2)
Boczkowska Magdalena
(1)
Błeszyńska Katarzyna
(1)
Chludziński Bartłomiej
(1)
Czarny-Drożdżejko Elżbieta
(1)
Dobosz Izabela
(1)
Fikus Sebastian
(1)
Filas Ryszard
(1)
Gierula Joanna
(1)
Gierula Marian
(1)
Gierula Marian. Red
(1)
Grzesiok-Horosz Agnieszka
(1)
Hałaj Barbara Joanna
(1)
Jachimowski Marek
(1)
Kardaś Jarosław
(1)
Kornacka-Grzonka Monika
(1)
Kowalczyk Ryszard
(1)
Krawczyk Dariusz
(1)
Krukowski Józef
(1)
Marszałek-Kawa Joanna
(1)
Michalczyk Stanisław
(1)
Niczyperowicz Andrzej
(1)
Pietrzak Henryk
(1)
Pokrzycka Lidia
(1)
Polińska Karolina
(1)
Płaneta Paweł
(1)
Romiszewska Beata
(1)
Sarna Paweł
(1)
Socha Robert
(1)
Theisen Otto
(1)
Zając Beata
(1)
Тулупов Владимир B
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Dziennikarstwo
(12)
Środki masowego przekazu
(6)
Prawo prasowe
(5)
Dziennikarze
(4)
Komunikacja społeczna
(3)
Dziennikarstwo śledcze
(2)
Publicystyka
(2)
Wolność prasy
(2)
Wolność słowa
(2)
Administracja
(1)
Czasopisma regionalne i lokalne
(1)
Czasopisma społeczno-kulturalne amerykańskie
(1)
Egzaminy do szkół wyższych
(1)
Informacja
(1)
Internet
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kultura masowa
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Media społecznościowe
(1)
Politologia
(1)
Postawy -- a środki masowego przekazu
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawo
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo autorskie -- Polska
(1)
Prawo do informacji
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Radiofonia
(1)
Radiowe programy informacyjne
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Stosunki międzynarodowe
(1)
Telewizja
(1)
Testy
(1)
Środki masowego przekazu regionalne
(1)
Źródła informacji
(1)
Subject: work
The New York Times (czasopismo ; Stany Zjednoczone ; 1851- )
(1)
Subject: time
1939-
(1)
Genre/Form
Kazachstan
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ / red. Janusz Barta ; Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ ; Zeszyt 90)
1. Konstytucyjna zasada wolności prasy i jej ograniczenia, 2. Dziennikarskie prawo do informacji jako środek dochodzenia prawdy, 3. Organizacja działalności prasowej, 4. Środki masowego komunikowania, 5. Przestępstwo prasowe jako skutek działalności dziennikarskiej, 6. Część jako dobro prawnie chronione, 7. Znamiona zniesławienia w środkach masowego komunikowania, 8. Odpowiedzialność za zniesławienie w środkach masowego komunikowania, 9. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność za zniesławienie w środkach masowego komunikowania, 10. Kary i środki karne za zniesławienie popełnione w środkach masowego komunikowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-913463-0-7
1. Wstępniak, 2. Informacja, 3. Depesze, 4. Artykuł publicystyczny, 5. Komentarz, 6. Recenzja, 7. Wywiad, 8. Felieton, 9. Reportaż, 10. Dowcip rysunkowy, 11. Dział łączności z czytelnikami, 12. Rzecznik prasowy, 13. Dokumentacja prasowa, 14. Radio, 15. Telewizja, 16. Prawo prasowe , 17. Etyka dziennikarska, 18. Dziennikarstwo śledcze, 19. Produkcja gazety
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-222-1
Dziennikarstwo śledcze w USA. Powstanie, rozkwit, rozkład; Ujawnianie korupcji i nadużyć władzy w działalności amerykańskich muckrakerów; Niechciane głosy. Sylwetki wybranych rosyjskich dziennikarzy śledczych; Etyka dziennikarstwa śledczego; O problematyczności metod dziennikarstwa śledczego. Próba analizy na wybranych przykładach z USA i Polski; Rola dziennikarza śledczego w budowaniu demokracji i społeczeństwa obywatelskiego; Ogólne zasady odpowiedzialności dziennikarzy za naruszenia prawa popełnione na etapie gromadzenia informacji; Dziennikarstwo śledcze a prowokacja dziennikarska. Kwestia odpowiedzialności karnej; Pragmatyka tekstów śledczych. Wybrane zagadnienia; Radiowe dziennikarstwo śledcze. Prolegomena do przyszłej syntezy; Reporter - szpieg i artysta. Dziennikarstwo śledcze Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej i Ernesta Zozunia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7306-067-7
1. Etos współczesnego dziennikarstwa, 2. Media i demokracja w Polsce, 3. Konflikt między wolnością mediów a ochroną dóbr osobistych. Doświadczenia i zasady w wykładni prawa Republiki Federalnej Niemiec, 4. Wolność słowa w mediach a poszanowanie godności człowieka w prawie polskim, 5. Zasady dostępu Kościoła do środków społecznego przekazu w prawie polskim, 6. Kościół w Polsce a media, 7. O odpowiedzialności dziennikarza, 8. Wartości i normy dziennikarskiego etosu na podstawie kodeksów etyki dziennikarskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-450-8
I. Dziennikarstwo śledcze wobec poznania i wartości. Trendy i zagrożenia: Dziennikarstwo śledcze na medialnym rynku; Skandal na pierwszej stronie. Sensacyjność jako element oceny wiarygodności śledztw dziennikarskich; Czy poszukiwanie prawdy w dziennikarstwie śledczym ma granice etyczne?; Obiektywizm dziennikarski a dziennikarstwo śledcze. Analiza typologiczna. II. Prawne i etyczne aspekty dziennikarstwa śledczego: Dziennikarstwo śledcze w opinii prawników; Informacja o przestępstwach i postępowaniach karnych - standardy prawne i etyczne; Wybrane prawne i etyczne aspekty "przecieków"; działania faktyczne dziennikarzy stosujących prowokację dziennikarską jako próba ustanowienia okoliczności wyłączającej odpowiedzialność za podżeganie do przestępstwa. III. Problematyka źródeł informacji w dziennikarstwie śledczym: Źródła informacji w pracy dziennikarza śledczego; Europejski Trybunał Praw Człowieka o ochronie dziennikarskich źródeł informacji. IV. Analiza gatunków tekstów śledczych: Reportaż, artykuł iů - charakterystyka genologiczna prasowych tekstów śledczych; Retoryka dziennikarstwa śledczego w programach telewizyjnych z lat 2005-2007; Morfologia radiowego reportażu śledczego - struktura gatunku (uwagi wstępne); Krzywda i ofiara w radiowych reportażach śledczych; Wątki kryminalne i śledcze w radiowym gatunku artystycznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2790-4
I. Wolność słowa po 19879 roku: 1. Media przy Okrągłym Stole, 2. Dyskusja w prasie nad kształtem polskiej demokracji po 1989 roku, 3. Problematyka wolności mediów i ładu medialnego w ujęciu Prawa i Sprawiedliwości oraz Ligi Polskich Rodzin, 4. Lewica wobec wolności słowa w programach partii i działaniach koalicji rządowych. II. Zmiany w prawie prasowym: 5. Zmiany w prawie prasowym po 1989 roku, 6. Zmiany w polskiej ustawie o radiofonii i telewizji w świetle procesu dostosowywania prawa do standardów unijnych, 7. Prawna dopuszczalność sporządzania i rozpowszechniania przez media zapisów fonicznych i wizualnych,. III. Przemiany na rynku prasowym : 8. Czytelnictwo prasy po 1989 roku, 9. Otwarte społeczeństwo, wolne media i wolny rynek. Strategiczni sojusznicy czy naturalni wrogowie?, 10. Rozwój mediów lokalnych i regionalnych po 1989 roku, 11. Prasa lokalna w procesie komunikowania wyborczego - przykład "Gazety Olsztyńskiej", 12. "Arcana- Historia- Kultura- Polityka" - krakowski dwumiesięcznik konserwatywny. IV. Dziennikarz a wolny rynek medialny: 13. Status zawodowy dziennikarza w Polsce, 14. Etyka dziennikarska a etyka mediów, 15. Problemy lokalnego dziennikarstwa - analiza na przykładzie rynku prasowego Lubelszczyzny. V. Internet: 16. Internet w Polsce, 17. Użytkownicy Internetu w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Poradniki / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-077-4
1. Prawo do krytyki a ochrona czci: Wprowadzenie; Odpowiedzialność karna; Orzecznictwo strasburskie; 2. Odpowiedzialność cywilna: Dobre imię; Wizerunek; Prywatność i intymność; Sądowy zakaz publikacji; 3. Dostęp do informacji publicznej; 4. Tajemnica dziennikarska; 5. Sprawozdawczość sadowa; 6. Prowokacja dziennikarska. Ukryta kamera; 7. Autoryzacja; 8. Sprostowanie i odpowiedź
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-242-0578-0
Część I: Prawne aspekty transformacji w mediach. Prawne aspekty transformacji w mediach; Odpowiedzialność karna dziennikarza za zniesławienie; Polskie prawo prasowe wobec wyzwań europejskich; Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji a proces dostosowywania prawa do standardów wspólnotowych; Finansowanie radiofonii i telewizji publicznej w Polsce a wspólnotowe zakazy pomocy państwa. Część II: Media a integracja europejska. Europa - sposoby definiowania pojęcia w tekstach zwolenników i przeciwników integracji; Obraz Polski i Europy w audycjach wyborczych kandydatów do Parlamentu Europejskiego; Demokracja sontażowa? O znaczeniu " opinii publicznej" w medialnej debacie o integracji; Dziesięciolecie działalności wydawniczej koncernu Axel Springer Polska. Część III: Wybrane problemy zawodu dziennikarskiego. Kobieta w prasie (1818-1918) (redaktorki, dziennikarki, publicystki); Dostęp do zawodu dziennikarza na przykładzie rynku prasy w Lublinie; Dostęp do zawodu dziennikarza w praktyce na przykładzie mediów lubelskich; Prasa o sądowych procesach dziennikarzy - relacje, opinie, komentarze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-2175-2
1. Przedmiot prawa autorskiego; 2. Ograniczenie praw autorskich w prasie drukowanej; 3. Artykuł 49 ust. 2 PrAut. Budowa i konstrukcja przepisu ograniczającego autorskie prawa osobiste twórcy; 4. "Oczywista konieczność" oraz brak "słusznej podstawy do sprzeciwu" ze strony twórcy jako przesłanki ograniczenia z art. 49 ust. 2 PrAut; 5. Dozwolone i niedozwolone ingerencje w prawa osobiste twórcy; 6. Szczególna staranność i rzetelność dziennikarza a art. 49 ust. 2 PrAut; 7. Odpowiedzialność prawna za przekroczenie zakresu upoważnienia z art. 49 ust. 2 PrAut.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rocznik Prasoznawczy / Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSH w Sosnowcu ; ISSN 1897-5496 ; Rok 11/2017)
Zawiera: Rozprawy i artykuły: Kognicje i emocje w procesie recepcji mediów; Strategiczne wyznaczniki zintegrowanej komunikacji marketingowej; Профессиональные стандарты, роли и культура современного журналиста; Od duopolu do monopolu. Dzienniki regionalne w Polsce w XXI wieku: próba bilansu. Media na świecie: Zadania czasopism o charakterze regionalistycznym w okresie zaboru pruskiego na przykładzie Wielkopolski w świetle źródeł, literatury i poglądów XIX/XX wieku; Historia i współczesność kazachskiego radia i telewizji; Świat literackich fikcji. Formaty publicystyczno-informacyjne radiofonii III Rzeszy w czasie wojny; Struktura wiadomości zagranicznych w nagłówkach „New York Timesa” w latach 1989-2014. Komunikaty i materiały: Środki prawne w razie odmowy udzielenia prasie informacji; Trudna miłość? O relacjach między lokalnymi mediami tradycyjnymi a internetowymi w społeczności lokalnej; Postrzeganie prasy samorządowej wobec inicjatywy zakazującej jej wydawania; Nagrody za dziennikarstwo śledcze w Polsce jako popularyzacja dobrych wzorców w zawodzie; Wizerunek Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości w „Rzeczpospolitej” podczas parlamentarnej kampanii wyborczej w 2011 r.; Recenzje i sprawozdania: Zawartość rosyjskiej prasy lokalnej w świetle badań empirycznych; Retoryka w kształceniu dziennikarzy; O reklamie z perspektywy języka; Podziały polityczne w mediach - ekscesy czy norma? - sprawozdanie z konferencji naukowej; Medioznawcza konferencja naukowa w Sankt Petersburgu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87658-40-5
1.Rzecznik prasowy jako postać medialna. 2.Rzecznik prasowy jako twórca wizerunku instytucji. 3.Rzecznik a świat mediów. 4.Elementy prawa prasowego w pracy rze cznika. 5.Symptomy wypalenia w zawodzie rzecznika pras owego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-722-8
1. Zasada jawności i obowiązki informacyjne administracji w społeczeństwie obywatelskim; 2. Udzielanie informacji publicznych na wniosek na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 3. Wolność słowa, prawo do informacji a prawo hegemona; 4. Kultura jawności- Klauzula tajności. Dziennikarskie prawo do informacji a prawno karna ochrona tajemnicy państwowej. Zarys problematyki; 5. Informacja o przestępczości w środkach masowego przekazu; 6. Prawo do informacji jako podstawa skutecznego prawa do obrony- przypadek postępowania przed amerykańskimi komisjami wojskowymi oraz trybunałami weryfikacyjnymi wobec zatrzymanych w Guantanamo Bay, na Kubie; 7. Prawo rodziny do informacji o losie jej zaginionego członka- uwagi prawno międzynarodowe; 8. Ochrona praw podatnika w systemie międzynarodowej wymiany informacji podatkowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Dziennikarstwo - prawo (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again