Form of Work
Książki
(2)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Author
Krasiejko Izabela
(1)
Olubiński Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Dziecko maltretowane
(2)
Asystenci rodzin
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pielęgniarstwo społeczne
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Rodzina
(1)
Sieroctwo społeczne
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie
(1)
2 results Filter
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej / Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; przewodniczący rady programowej Krzysztof Piątek)
ISBN: 83-89163-03-9
Część teoretyczna. 1. Praca socjalna - istota i sens. 2. Praca socjalna jako zawód i profesja. 3. Wiedza oraz postawa kreatywna jako czynniki efektywnej praktyki w pracy socjalnej. 4. Miejsce pracy socjalno-opiekuńczej w systemie nauk o wychowaniu. 5. Praca socjalna jako uruchamianie sił społecznych środowiska wychowawczego. 6. Socjalno-wychowawcze problemy przemocy nad dzieckiem oraz serioctwa społecznego w rodzinach okresu transformacji. Egzemplifikacje empiryczne. 7. Formy aktywności zawodowej pracowników socjalnych w typowych środowiskach wychowawczych. 8. Praca socjalno-wychowawcza pielęgniarek w świetle opinii hospitalizowanych pacjentów (na przykładzie szpitala w małym mieście).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pracy Socjalnej)
ISBN: 978-83-8085-859-6
Zawiera: Rozdział 1. Charakterystyka rodziny współczesnej: 1.1. Definicje rodziny - ujęcie tradycyjne; 1.2. Przemiany rodziny; 1.3. Typy rodzin funkcjonujących prawidłowo; 1.4. Struktura rodziny; 1.5. Dobro dziecka; 1.6. Potrzeby i cele rodziny; 1.7. Funkcje rodziny; 1.8. Zasoby rodziny; 1.9. Klimat rodzinny, więzi w rodzinie oraz interakcje z innymi systemami; 1.10. Postawy i style wychowania. Rozdział 2. Charakterystyka rodzin dysfunkcyjnych: 2.1. Definicje, typy oraz cechy rodzin dysfunkcyjnych; 2.2. Zaniedbywanie dzieci oraz czynniki ryzyka i objawy wystąpienia przemocy wobec dzieci; 2.3. Sytuacja dzieci z rodzin ubogich. Rozdział 3. Między wsparciem rodziny a ochroną dzieci przed krzywdzeniem: 3.1. Familiocentryzm jako podstawa pracy socjalnej z rodziną z dziećmi;3.2. Główne zadania wybranych zawodów w obszarze wsparcia rodziny, pomocy społecznej i ochrony dziecka przed krzywdzeniem; 3.3. Praca w zespołach multiprofesjonalnych z rodziną i na jej rzecz - zasady systematycznej międzyresortowej i międzysektorowej współpracy; 3.4. Postępowanie pracownika instytucji w przypadku podejrzenia o występowaniu krzywdzenia dziecka; 3.5. Współczesne strategie w pracy z rodziną zaniedbującą dzieci; 3.6. Działania skierowane do dzieci zaniedbanych, zranionych, z doświadczeniem kompleksowej traumy. Rozdział 4. Rola i zadania pracownika socjalnego w pracy z rodziną z dziećmi w kontekście działań asystenta rodziny: 4.1. Specyfika metodycznego działania z rodziną z dziećmi; 4.2. Uwarunkowania, zasady współpracy i podział zadań pomiędzy pracownikiem socjalnym a asystentem rodziny; 4.3. Przebieg procedury odebrania dziecka przez pracownika socjalnego; 4.4. Praca nad reintegracją rodziny; 4.5. Praca grupowa z rodziną z dziećmi. Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again