Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(9)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(9)
Author
Badora Sylwia
(2)
Brągiel Józefa
(1)
Józefowicz Elżbieta
(1)
Kamińska Urszula
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Kelm Albin
(1)
Lepalczyk Irena
(1)
Motow Irena
(1)
Pilch Tadeusz
(1)
Smykowska Dorota
(1)
Sutton Carole
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Dziecko
(7)
Opieka społeczna
(5)
Rodzina
(5)
Pedagogika opiekuńcza
(4)
Domy dziecka
(2)
Rodzina zastępcza
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Ludzie starzy
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Praca społeczna
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Psychologia
(1)
Ubóstwo
(1)
Wychowanie
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
9 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7299-082-4
1. Teoretyczno-praktyczne konteksty pracy socjalnej, 2. Interdyscyplinarny charakter pracy socjalnej, 3. Praca socjalna jako dojrzewająca profesja, 4. Metodyka działania w obszarze pracy socjalnej, 5. Modele działania w pracy socjalnej i ich zastosowanie, 6. Praca socjalna na rzecz dziecka i rodziny, 7. Organizacja opieki nad dzieckiem i rodziną w Polsce i w niektórych krajach Zachodu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7395-139-6
Cz. I. Formy opieki i pomocy rodzinie: 1. Instytucje uzupełniające funkcje rodziny; 2. Instytucje wsparcia; 3. Instytucje interwencji kryzysowej; Cz. II. Formy opieki nad dziećmi dziećmi młodzieżą: 1. Placówki wsparcia dziennego; 2. Rodzinne formy opieki; 3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego; 4. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego; 5. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego; 6. Formy opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i chorym; 7. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu resocjalizacyjnego; Cz. III. Formy opieki nad ludźmi starymi i niepełnosprawnymi: 1. Formy kreacyjne; 2. Formy wsparcia i opieki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60282-01-4
1. Podstawowe pojęcia związane z działalnością instytucja wsparcia społecznego: Filantropia; Potrzeba; Opieka; Ratownictwo; Pomoc; Kompensacja; Substytucja; Wsparcie społeczne; Profilaktyka; Resocjalizacja; Interwencja; Dbałość opiekuńcza; Zabezpieczenie społeczne; Opieka socjalna; Służby społeczne; 2. Wolontariat; 3. Twórcy, prekursorzy i reprezentanci instytucji wsparcia społecznego; 4. Początki opieki w Polsce. Pierwsze instytucje wsparcia społecznego; 5. Wybrane instytucje wsparcia społecznego w Polsce; 6. Działania instytucji wsparcia społecznego w wybranych krajach Unii Europejskiej; 7. Prakseologia socjalna; 8. Pracownik socjalny w instytucjach wsparcia społecznego; 9. Najważniejsze, współczesne problemy społeczne wymagające pomocy instytucji wsparcia społecznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86770-09-0
Część I: Podstawy teoretyczno-metodologiczne. Geneza i rozwój pedagogiki społecznej; Strategie badawcze i funkcje utylitarne badań w pedagogice społecznej; Diagnostyka w pedagogice społecznej; Walory praktyczności pedagogiki społecznej; Pedagogika społeczna wobec zmian w myśleniu o kształceniu i wychowaniu; Teoretyczne podstawy pracy socjalnej; Teoretyczne podstawy pracy kulturalno-oświatowej. Część II: Podstawowe środowiska wychowawcze; Rodzina w świecie współczesnym - jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa; Środowisko lokalne - struktura, funkcje, przemiany; Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze; Środowisko społeczno-wychowawcze szkoły; Funkcje organizacji i stowarzyszeń społecznych w środowisku lokalnym; Zakład pracy jako środowisko wychowawcze. Część III: Metody i problemy pracy społeczno-wychowawczej. Teoretyczny i praktyczny sens metody indywidualnych przypadków; Metoda grupowa w pracy socjalnej; Metoda organizowania środowiska; Animacja społeczno-kulturalna; Kształcenie ustawiczne; Poradnictwo w teorii i praktyce. Część IV: Człowiek w sytuacji zagrożenia. Ubóstwo jako zjawisko społeczne oraz przedmiot pracy socjalnej; Bezrobocie - nowa kwestia społeczna; Dziecko w szpitalu - środowiskowe aspekty zagrożeń; Wielowymiarowa geneza zaburzeń przystosowanie społecznego; Agresja i nietolerancja jako mechanizmy zagrożenia ładu społecznego; Bezdomność - obraz zjawiska i populacji ludzi bezdomnych. Część V: Pedagogika społeczna poszukująca. Hospicjum w służbie umierających; Organizacje pozarządowe w instytucjonalnej strukturze państwa. Indeks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89120-30-5
Wprowadzenie: Co psychologia może zaproponować pracownikom socjalnym i animatorom życia społecznego? 1. Ludzie jako elementy systemu. 2. Aspekty ludzkiego rozwoju. 3. Umiejętności interpersonalne i komunikacja. 4. Dzieci i ich rodziny. 5. Maltretowanie dzieci. 6. Interwencje w sytuacjach kryzysowych i poradnictwo. 7. Praca socjalna na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. 8. Praca w społecznościach i grupach. 9. Kontynuacja rozwoju zawodowego. 10. Wartości i etyka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89808-19-6
1. Prawne kwestie opieki instytucjonalnej dla nieletnich w XIX i na początku XX wieku, 2. Międzynarodowa ochrona praw nieletnich, 3. Wybrane standardy opieki instytucjonalnej dla nieletnich, 4. Założenia i obszary działalności Unii Europejskiej w zakresie opieki instytucjonalnej dla nieletnich, 5. Opieka instytucjonalna dla nieletnich w zglobalizowanym świecie XXI wieku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88149-29-6
Część I: Pedagogika opiekuńcza. 1. Geneza i określenie pedagogiki opiekuńczej. 2. Przesłanki zainteresowania nauk pedagogicznych problematyką opieki nad dzieckiem. 3. Terminologia w opiece nad dzieckiem. 4. Kręgi środowiskowe w życiu dziecka. 5. O potrzebie analizy i uogólniania doświadczeń wybitnych wychowawców. Część II: Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. 1. Potrzeby dziecka i potrzeby opiekuńcze. 2. Sieroctwo i drogi jego kompensowania. 3. Diagnoza wstępna potrzeb i sytuacji dziecka. Część III: Elementy systemu opieki nad dzieckiem. 1. Tendencje zmian w systemie opieki nad dzieckiem w Polsce. Moralne aspekty opieki nad dzieckiem. 3. Zestawienie form opieki nad dzieckiem. 4. Ocena sytuacji i propozycje reform w dziedzinie opieki nad dzieckiem. 5. Rola państwa i organizacji społecznych w opiece nad dzieckiem. Część IV: Elementy metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej. 1. Określenie metodyki i specyfika pracy opiekuńczo-wychowawczej. 2. Zadania opiekuńczo-wychowawcze rodziny w zaspokajaniu potrzeb dziecka. 3. Ocena funkcjonowania rodzin zastępczych. 4. Z doświadczeń rodzinnych domów dziecka. 5. Model placówki opiekuńczo-wychowawczej. 6. Domy dziecka w Polsce w okresie ostatniego pięćdziesięciolecia. 7. Koncepcja jednostek metodycznych pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 8. Charakterystyka indywidualna wychowanka i charakterystyka grupy wychowawczej. 9. Kształtowanie się więzi wzajemnych między wychowankiem a wychowawcą. 10. Udział samorządu wychowanków w wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych domu dziecka. 11. Przygotowanie do życia wychowanków domów dziecka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89639-11-0
1. Z koncepcji i orientacji pedagogiki opiekuńczej; 2. Z zagadnień opieki rodzinnej; 3. Z zagadnień zorganizowanej opieki nad dzieckiem; 4. Wybrane zagadnienia opieki nad dzieckiem w Europie; 5. Z historii opieki nad dzieckiem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; Nr 54)
ISBN: 83-226-1125-0
1. Twierdzenia i dyrektywy metodyczne odnoszące się do działalności opiekuńczo-wychowawczej, 2. Formy zastępczej opieki rodzinnej wobec dziecka pozbawionego opieki rodziny własnej, 3. Opiekuńcze funkcjonowanie instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem osieroconym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again