Form of Work
Książki
(43)
Status
only on-site
(42)
available
(25)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(27)
Czytelnia
(42)
Author
Badora Sylwia
(3)
Andrzejewski Marek
(2)
Knieć Grzegorz
(2)
Krajewski Radosław
(2)
Modrzewski Jerzy
(2)
Nowak Magdalena
(2)
Nowakowska Weronika
(2)
Bielecka Elżbieta
(1)
Borkowski Łukasz
(1)
Brągiel Józefa
(1)
Gajdzica Zenon
(1)
Graniewska Danuta
(1)
Gumienny Beata
(1)
Haak Henryk
(1)
Hrynkiewicz Józefina
(1)
Iwaniec Dorota
(1)
Józefowicz Elżbieta
(1)
Kamińska Urszula
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Kelm Albin
(1)
Klajmon-Lech Urszula
(1)
Kolankiewicz Maria
(1)
Krajewska Beata
(1)
Krasiejko Izabela
(1)
Kruszewski Tomasz
(1)
Kwak Anna
(1)
Kwaśniewska Grażyna
(1)
Kępski Czesław
(1)
Lepalczyk Irena
(1)
Marczykowska Izabela
(1)
Markowska-Gos Ewa
(1)
Matyjas Bożena
(1)
Mielczarek Andrzej
(1)
Motow Irena
(1)
Olubiński Andrzej
(1)
Orzeł Olga
(1)
Pilch Tadeusz
(1)
Racław-Markowska Mariola
(1)
Róg Anna
(1)
Smykowska Dorota
(1)
Solak Adam
(1)
Sutton Carole
(1)
Szmagalski Jerzy
(1)
Szymanowska Joanna
(1)
Szymański Sylwester
(1)
Walc Wiesława
(1)
Węgierski Zbigniew
(1)
Zawada Anna
(1)
Łobocki Mieczysław
(1)
Żmichrowska Maria Jolanta
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(37)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(43)
Language
Polish
(43)
Subject
Dziecko
(29)
Opieka społeczna
(25)
Rodzina
(17)
Pedagogika opiekuńcza
(12)
Rodzina zastępcza
(12)
Domy dziecka
(10)
Ludzie starzy
(5)
Pracownicy socjalni
(4)
Prawa dziecka
(4)
Sieroctwo społeczne
(4)
Adopcja
(3)
Bezrobocie
(3)
Dziecko maltretowane
(3)
Dziecko niepełnosprawne
(3)
Młodzież
(3)
Pedagogika społeczna
(3)
Wsparcie społeczne
(3)
Wychowanie
(3)
Domy dziecka rodzinne
(2)
Domy pomocy społecznej
(2)
Integracja społeczna
(2)
Kontrola społeczna (socjol.)
(2)
Kuratela
(2)
Małżeństwo
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Prawo rodzinne
(2)
Socjalizacja
(2)
Socjologia
(2)
Społeczeństwo
(2)
Starość
(2)
Ubóstwo
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Władza rodzicielska
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Alimenty
(1)
Alkoholizm
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Bezdomność
(1)
Biblioterapia
(1)
Choroby dziedziczne
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Demografia
(1)
Dom dla Dzieci "Nasza Chata" (Przemyśl)
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko chore przewlekle
(1)
Dziecko krzywdzone emocjonalnie
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Emerytura
(1)
Gmeiner, Hermann
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internet
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Macierzyństwo
(1)
Mieszkania
(1)
Narkotyki
(1)
Nauczyciele
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pielęgniarstwo społeczne
(1)
Pogotowie opiekuńcze
(1)
Polityka społeczna
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Praca społeczna
(1)
Prawa człowieka
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przemyśl (woj. podkarpackie)
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Psychologia
(1)
Płód
(1)
Rodzice
(1)
Samotne matki
(1)
Separacja (prawo)
(1)
Sieroctwo
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Stopa życiowa
(1)
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
(1)
Szkolnictwo
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Towarzystwo "Nasz Dom"
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Uchodźcy
(1)
Uczniowie
(1)
Ustalanie ojcostwa
(1)
Ustanie małżeństwa
(1)
Ustrój majątkowy małżeński
(1)
Uznanie dziecka
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Świadczenia
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
64 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 86-89163-17-9
Część I: Teoretyczne ujęcie problematyki socjalizacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 1. Dzieci "skazane" na dom dziecka. 2. Specyfika funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych na gruncie polskim. 3. Biblioterapia i jej możliwości oddziaływania na proces socjalizacji. Część II: Eksperyment biblioterapeutyczny. Próba uzupełnienia programów wychowawczych w całonocnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 1. Metodologia badań własnych. 2. Badania przygotowawcze. 3. Badania główne. Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Małe dziecko w placówce ; Zeszyt 5)
ISBN: 978-83-89501-72-1
I. Perspektywa teoretyczna; II. Prezentacja odwiedzanych palcówek: 1. Kontekst opieki nad dziećmi i opisy instytucji w badanych krajach: Dania, Francja, Grecja, Polska, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Opieka nad małymi dziećmi w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7299-082-4
1. Teoretyczno-praktyczne konteksty pracy socjalnej, 2. Interdyscyplinarny charakter pracy socjalnej, 3. Praca socjalna jako dojrzewająca profesja, 4. Metodyka działania w obszarze pracy socjalnej, 5. Modele działania w pracy socjalnej i ich zastosowanie, 6. Praca socjalna na rzecz dziecka i rodziny, 7. Organizacja opieki nad dzieckiem i rodziną w Polsce i w niektórych krajach Zachodu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7395-139-6
Cz. I. Formy opieki i pomocy rodzinie: 1. Instytucje uzupełniające funkcje rodziny; 2. Instytucje wsparcia; 3. Instytucje interwencji kryzysowej; Cz. II. Formy opieki nad dziećmi dziećmi młodzieżą: 1. Placówki wsparcia dziennego; 2. Rodzinne formy opieki; 3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego; 4. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego; 5. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego; 6. Formy opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i chorym; 7. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu resocjalizacyjnego; Cz. III. Formy opieki nad ludźmi starymi i niepełnosprawnymi: 1. Formy kreacyjne; 2. Formy wsparcia i opieki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88845-48-9
1. Pedagogiczno-psychologiczny kontekst sieroctwa społecznego, 2. Dom dziecka jako forma kompensacji sieroctwa społecznego, 3. Działalność Towarzystwa "Nasz Dom", 4. Dom dla dzieci "Nasza Chata" w Przemyślu, 5. Grupa Usamodzielniająca, 6. Grupa Małych Dzieci - miejsce schronienia i opieki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-462-4
1. Instytucje oświatowo- wychowawcze; 2. Placówki kształcenia specjalnego; 3. Podmioty resocjalizacyjne; 4. Instytucje opiekuńczo-wychowawcze; 5. Instytucje pomocy społecznej; 6. Podmioty wielofunkcyjne; 7. Organizacje pozarządowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60282-01-4
1. Podstawowe pojęcia związane z działalnością instytucja wsparcia społecznego: Filantropia; Potrzeba; Opieka; Ratownictwo; Pomoc; Kompensacja; Substytucja; Wsparcie społeczne; Profilaktyka; Resocjalizacja; Interwencja; Dbałość opiekuńcza; Zabezpieczenie społeczne; Opieka socjalna; Służby społeczne; 2. Wolontariat; 3. Twórcy, prekursorzy i reprezentanci instytucji wsparcia społecznego; 4. Początki opieki w Polsce. Pierwsze instytucje wsparcia społecznego; 5. Wybrane instytucje wsparcia społecznego w Polsce; 6. Działania instytucji wsparcia społecznego w wybranych krajach Unii Europejskiej; 7. Prakseologia socjalna; 8. Pracownik socjalny w instytucjach wsparcia społecznego; 9. Najważniejsze, współczesne problemy społeczne wymagające pomocy instytucji wsparcia społecznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2745-4
Część I: Postępowanie prewencyjne i wczesna interwencja w aspekcie medycznym. Zastosowanie kwasu foliowego w zapobieganiu wadom wrodzonym u dzieci jako element wczesnej profilaktyki dla przyszłych matek; Prewencja w opiece nad noworodkiem; Reakcje kobiet ciężarnych na informacje o wadach dziecka uzyskane podczas diagnostyki ultrasonograficznej. Część II: Wspomaganie rozwoju dziecka i psychopedagogiczna pomoc rodzinie. Rodzina wobec niepełnosprawności dziecka - problemy adaptacji i funkcjonowania; Jak informować rodziców o stwierdzonych u dziecka nieprawidłowościach rozwojowych - psychologiczne konsekwencje niepomyślnej diagnozy; Wczesna interwencja psychologiczna w procesie uczenia się rodzicielstwa; Relacja rodzic-dziecko z perspektywy teorii przywiązania. część III: Idea wczesnej interwencji - skuteczność działań i kierunki rozwoju w opiece nad dzieckiem i jego rodziną; Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w systemie współpracy resortowej i samorządowej; Model opieki nad dziećmi od urodzenia do 7 roku życia z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego w Ośrodku Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (OWI PSOUU); Tendencje dotyczące wczesnej interwencji wobec dziecka z zaburzeniami rozwojowymi oraz jego rodziny w krajach Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60179-55-7
Dział I: Przepisy ogólne. 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy (art. 1-14). 2. Zadania pomocy społecznej (art. 15-35). Dział II: Świadczenia z pomocy społecznej. 1. Zasiłki i usługi (art. 36-53). 2. Domy pomocy społecznej (art. 54-66). 3. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (art. 67-79). 4. Opieka nad rodziną i dzieckiem (art. 70-90). 5. Integracja uchodźców (art. 91-95). 6. Zasady odpłatności za świadczenia (art. 96-99). 7. Postępowanie w sprawach świadczeń z pomocy społecznej (art. 100-109). Dział III: Organizacja pomocy społecznej. 1. Struktura organizacyjna pomocy społecznej (art. 110-115). 2. Pracownicy socjalni (art. 116-123). 3. Rada Pomocy Społecznej (art. 124-125). 4. Nadzór i kontrola (art. 126-134). Dział IV: Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe. 1. Przepisy zmieniające (art. 135-143). 2. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 144-161).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
O SOS Wioskach Dziecięcych / Mieczysław Łobocki. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2011. - 140 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7587-558-4
1.Hermann Gmeiner- twórca SOS Wiosek Dziecięcych; 2. Podstawowe założenia SOS Wiosek Dziecięcych; 3. Matki w SOS Wioskach Dziecięcych; 4. Wychowankowie SOS Wiosek Dziecięcych; 5. Wychowanie w SOS Wioskach Dziecięcych; 6. Z historii SOS Wiosek Dziecięcych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89871-46-2
Wstęp i założenia metodologiczne badań. Analiza wyników badań jakościowych: 1. Opinie i rola pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej. II. Rola sądu rodzinnego i opiekuńczego: 1. Sędziowie sądów rodzinnych i nieletnich o systemie instytucjonalnej opieki zastępczej. 2. Opinie i rola kuratorów sądowych. III. Rola instytucji samorządu powiatowego w instytucjonalnej opiece zastępczej nad dziećmi: 1. Opinie i rola kierowników powiatowego centrum pomocy rodzinie. 2.Rola i opinie pracowników socjalnych PCPR-u. IV. Rola placówki opiekuńczej w opiece zastępczej: 1. Opinie i rola dyrektorów domów dziecka. 2. Opinie i rola wychowawców dzieci w domach dziecka. V. Wnioski z analizy badań jakościowych. VI. Rekomendacje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-098-4
1. Przepisy prawa materialnego normujące opiekę i kuratelę. 2. Niektóre przepisy prawa procesowego związane z rozpoznawaniem spraw z zakresu opieki i kurateli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2031-9
1. Okres transformacji ustrojowej a zadania opiekuńcze rodziny: Dziesięć lat opieki nad dzieckiem w III Rzeczpospolitej-próba bilansu. Specyfika oddziaływań wspomagających rozwój społeczny inspirowany psychologią humanistyczną. Opieka i wychowanie w rodzinie bezrobotnej, zakres i formy pomocy. "Kryzys rodzinny" w świetle koncepcji socjalizacji J.J Arnetta oraz J.D. Harris. 2. Stare i nowe problemy rodziny: Obowiązki rodziców wobec dzieci w świetle czasopisma kobiecego "Bluszcz" z lat 1864-1914. Wychowanie dziewcząt na ziemiach polskich w XIX i na początku XX w. Praca socjalna z rodzinami wychowanków domów dziecka. Terapia "Żywa nadzieja" - pomoc rodzinie dotkniętej przemocą. Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w świetlicy terapeutycznej. Wychowanie a współczesne zagrożenia okresu adolescencji. Oddziaływanie wychowawcze rodziców w percepcji młodzieży zażywającej środki odurzające. Możliwość rozwoju uzdolnień dzieci 3-5 letnich w środowisku rodzinnym i w przedszkolu. Samotność dziecka lat dziewięćdziesiątych-zagrożenie czy konieczność. Nauczyciel a problem przemocy wobec dziecka w rodzinie. Po lekcjach do pracy-rzecz o pracujących dzieciach. Twórcze podstawy rodziców i wychowawców wobec dzieci przewlekle chorych. 3. Rodzinne formy wychowania a opieka nad dzieckiem sierocym: Model rodzinnego domu dziecka. Rodzinne domy dziecka w Lublinie. Współczesne tendencje w opiece rodzinnej. Założony i rzeczywisty model współczesnej rodziny zastępczej. W stronę prorodzinnego systemu opieki nad dzieckiem. Patologia rodziny a sieroctwo społeczne we współczesnej Polsce. Podstawy rodzicielskie w percepcji młodzieży licealnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86770-09-0
Część I: Podstawy teoretyczno-metodologiczne. Geneza i rozwój pedagogiki społecznej; Strategie badawcze i funkcje utylitarne badań w pedagogice społecznej; Diagnostyka w pedagogice społecznej; Walory praktyczności pedagogiki społecznej; Pedagogika społeczna wobec zmian w myśleniu o kształceniu i wychowaniu; Teoretyczne podstawy pracy socjalnej; Teoretyczne podstawy pracy kulturalno-oświatowej. Część II: Podstawowe środowiska wychowawcze; Rodzina w świecie współczesnym - jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa; Środowisko lokalne - struktura, funkcje, przemiany; Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze; Środowisko społeczno-wychowawcze szkoły; Funkcje organizacji i stowarzyszeń społecznych w środowisku lokalnym; Zakład pracy jako środowisko wychowawcze. Część III: Metody i problemy pracy społeczno-wychowawczej. Teoretyczny i praktyczny sens metody indywidualnych przypadków; Metoda grupowa w pracy socjalnej; Metoda organizowania środowiska; Animacja społeczno-kulturalna; Kształcenie ustawiczne; Poradnictwo w teorii i praktyce. Część IV: Człowiek w sytuacji zagrożenia. Ubóstwo jako zjawisko społeczne oraz przedmiot pracy socjalnej; Bezrobocie - nowa kwestia społeczna; Dziecko w szpitalu - środowiskowe aspekty zagrożeń; Wielowymiarowa geneza zaburzeń przystosowanie społecznego; Agresja i nietolerancja jako mechanizmy zagrożenia ładu społecznego; Bezdomność - obraz zjawiska i populacji ludzi bezdomnych. Część V: Pedagogika społeczna poszukująca. Hospicjum w służbie umierających; Organizacje pozarządowe w instytucjonalnej strukturze państwa. Indeks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60179-30-1
Cz. I Zagadnienia ogólne; Cz. II Polskie prawo pomocy społecznej w ujęci historycznym: R.1 Początki opieki społecznej w Polsce; R.2 Regulacje ustawy o opiece społecznej z 1923 r.; R.3 Pomoc społeczna w latach 1945-1989; R.4 Pomoc społeczna w ujęciu ustawy o pomocy społecznej z 1990 r. Cz. III Aktualny kształt polskiego prawa pomocy społecznej w świetle ustawy o pomocy społecznej z 2004 r.: R.1 Zagadnienia ogólne; R.2 Zadania i organizacja pomocy społecznej; R.2 Świadczenia z pomocy społecznej; R.4 Status zawodowy pracowników socjalnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89817-60-8
Wprowadzenie. Część I: Ekspertyzy. Szanse i zagrożenia instytucjonalnej opieki nad dziećmi; Rola sędziów rodzinnych w zreformowanym systemie opieki nad dziećmi; Rola i zadania służb społecznych ds. pomocy dziecku i rodzinie. Perspektywa europejska. Część II: Komentarze i dyskusje. Zmiana paradygmatu w opiece zastępczej. Uwagi do stanu reformy; Od instytucji do rodziny; Rola sędziów rodzinnych w zreformowanym systemie opieki nad dziećmi (koreferat do ekspertyzy M. Andrzejewskiego); Ostatnie ogniwo? Sędziowie rodzinni o sobie i o systemie; Pomoc społeczna i jej pracownicy wobec problemów pracy socjalnej z rodzinami zastępczymi; "Nic o nas bez nas". W stronę partnerskiego modelu współpracy rodzin zastępczych z pracownikami socjalnymi; Zakończenie. Aneks: Kodeks Etyczny Rodzin Zastępczych; Karta Podstawowych Praw Rodziców Zastępczych; Karta podstawowych praw rodziców zastępczych. Wprowadzenie ogólne; Karta Praw Dzieci z Rodzin Zastępczych; Karta praw dzieci z rodzin zastępczych. Komentarz; Bibliografia; Noty o autorach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-923846-0-1
1. Wstęp; 2. Uprawnienia i obowiązki pracowników pomocy społecznej a prawa i wolności człowieka i obywatela; 3. Władza rodzicielska i alternatywne formy opieki nad dzieckiem: Prawa i obowiązki rodziców biologicznych wynikające z władzy rodzicielskiej; Rodzina zastępcza- wsparcie rodzicielstwa w kryzysie; Piecza nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej / Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; przewodniczący rady programowej Krzysztof Piątek)
ISBN: 83-89163-03-9
Część teoretyczna. 1. Praca socjalna - istota i sens. 2. Praca socjalna jako zawód i profesja. 3. Wiedza oraz postawa kreatywna jako czynniki efektywnej praktyki w pracy socjalnej. 4. Miejsce pracy socjalno-opiekuńczej w systemie nauk o wychowaniu. 5. Praca socjalna jako uruchamianie sił społecznych środowiska wychowawczego. 6. Socjalno-wychowawcze problemy przemocy nad dzieckiem oraz serioctwa społecznego w rodzinach okresu transformacji. Egzemplifikacje empiryczne. 7. Formy aktywności zawodowej pracowników socjalnych w typowych środowiskach wychowawczych. 8. Praca socjalno-wychowawcza pielęgniarek w świetle opinii hospitalizowanych pacjentów (na przykładzie szpitala w małym mieście).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again