Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(9)
available
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(9)
Author
Rutkowska Angelina
(3)
Wołoszyn Stefan
(3)
Czarnecki Kazimierz M
(1)
Denek Kazimierz
(1)
Dziewulak Dobromir (1958- )
(1)
Gajdzica Zenon
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Góral Justyna
(1)
Herda-Płonka Katarzyna
(1)
Hetmańczyk Hewilia
(1)
Kraszewski Krzysztof
(1)
Kraus Ewa
(1)
Krzywoń Danuta (1973- )
(1)
Mastalski Janusz
(1)
Muchacka Bożena
(1)
Piwowarski Rafał
(1)
Smolec Bożena
(1)
Stadniczeńko Stanisław Leszek
(1)
Suchecka Anna
(1)
Szeligiewicz-Urban Danuta
(1)
Szostak Jagoda
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Oświata
(7)
Dziecko
(6)
Szkolnictwo
(5)
Pedagogika
(4)
Wychowanie
(3)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
Nauczyciele
(2)
Prawa dziecka
(2)
Psychologia wychowawcza
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Adopcja
(1)
Antypedagogika
(1)
Bibliotekoznawstwo
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Kształcenie
(1)
Metodologia
(1)
Nadzór pedagogiczny
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauka
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Obowiązek szkolny
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Pedagogika porównawcza
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pedeutologia
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Prawa ucznia
(1)
Prawo do nauki
(1)
Psychoanaliza
(1)
Rodzice
(1)
Rzecznik Praw Dziecka
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Uczniowie
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Subject: time
1901-
(2)
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Bytom (woj. śląskie)
(1)
Czechy
(1)
Finlandia
(1)
Francja
(1)
Grecja
(1)
Hiszpania
(1)
Irlandia
(1)
Litwa
(1)
Niemcy
(1)
Norwegia
(1)
Portugalia
(1)
13 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-87925-81-9
Cz.I Zagadnienia ogólne: O niejednoznaczności sukcesów edukacyjnych; Współczesne dzieci - sukcesy i porażki; Ochrona praw dziecka; Sukcesy i porażki dziecka w percepcji własnej i dorosłych opiekunów; Tajemnice sukcesu edukacyjnego. Rola przywództwa; Dzieciństwo nierównych szans; Radzenie sobie z niepowodzeniami szkolnymi przez uczniów - strategie obronne; Perspektywa Innego w nauczycielskiej relacji z dzieckiem; Rozwijanie kreatywności - zadanie współczesnej edukacji; Cz.II Badania: Długotrwałe slady szkolnego dzieciństwa; Typ myslenia a sukces szkolny dziecka; Kształcenie zintegrowane - szansa czy zagrożenie dla optymalnego rozwoju uczniów klas niższych?; Praca domowa - krok do samokształcenia w klasie III; Twórczośc językowa dziecka w okresie wczesnoszkolnym; Kompetencje matematyczne uczniów kończących pierwszych etap kształcenia - rzeczywistość a oczekiwania nauczycieli; Diagnoza umiejętności arytmetycznych dzieci 6-7-letnich; Niepowodzenia we współpracy nauczycieli z rodzicami - samospełniająca sie przepowiednia?; Szkoła w opinii uczniów; Typy inteligencji uczniów uzdolnionych twórczo; Dzieci nonkonformistyczne i działające dywergencyjnie - w zespole klasowym; Cz.III Wychowanie przedszkolne: Szanse edukacyjne dziecka w wieku przedszkolnym; Jakość edukacji przedszkolnej - wyzwanie czy nadawanie znaczenia; Przedszkole - wstęp do kariery edukacyjnej?; Wpływ pobytu w oddziale przedszkolnym na społeczno-emocjonalny rozwój dziecka; Rola mężczyzny w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym; Interakcyjne uwarunkowania rozwijania kompetencji dialogowej dziecka w wieku przedszkolnym; Edukacja przedszkolna jako warunek nabycia przez dzieci 6-letnie umiejętności radzenia sobie z sytuacją trudną; Relacje rówieśnicze w przedszkolu - niepowodzenia i sukcesy; Diagnostyczna zabawa w przedszkolu jako narzędzie poznania wielorakich uzdolnień; Cz.IV Edukacja w społeczeństwie informacyjnym: Konstruktywistyczne ujęcie procesu kształcenia jako warunek powodzenia szkolnego w społeczeństwie informacyjnym; Znaczenie kształcenia informacyjnych kompetencji uczniów; Psychospołeczne aspekty sukcesów i porażek edukacyjnych współczesnego ucznia w społeczeństwie informacyjnym; Sytuacja życiowa dzieci wiejskich - wyzwanie dla edukacji medialnej; Dziecko w wirtualnym świecie gier komputerowych; Uczniowie wczesnej edukacji wobec przekzaów reklam telewizyjnych; Cz.V Dziecko niepełnosprawne: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie - sukcesy i porażki; Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej - sukces czy porażka?; Dziecko niepełnosprawne intelektualnie; Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych w środowisku wiejskim - rzeczywistość czy fikcja?; Obniżona sprawność intelektualna a początki kształcenia matematycznego; Cz.VI Refleksje, doświadczenia, propozycje: Integracja sensoryczna - radość dziecka w naturalnym odkrywaniu świata; Relacje ojciec - dziecko jako czynnik sukcesu wychowawczego; Relacje uczniów klas młodszych z innymi uczestnikami procesu edukacyjnego; Wpływ kodu językowego używanego w szkole na sukcesy i porażki ucznia; Nauczyciel edukacji elementarnej jako człowiek budujący; Rola nauczyciela w pokonywaniu uczniowskich trudności w uczeniu się matematyki; Mnemotechnika jako alternatywa w nauczaniu i uczeniu się na szczeblu kształcenia zintegrowanego; Wspomaganie rozwoju dzieci z trudnościami edukacyjnymi; Pedagogika Celestyna Freineta - poszukiwanie optymalnej koncepcji edukacyjnej; Dzieciństwo bez przyszłości?; Poczucie własnej wartości jako efekt edukacji przez sztukę; Czasopiśmiennictwo uczniowski jako wartościowy wzorzec kulturowy; Drama jako metoda wspomagająca szanse rozwojowe i sukces dziecka; Świat wartości dziecka kreowany w piosenkach religijnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-990-7
I. Zagrożenia i perspektywy rozwoju współczesnego dziecka: Pedagogika dziecka w stanie zagrożenia?; Oblicza dzieciństwa we współczesnych rodzinach polskich; Nauczyciel wobec niejednoznaczności kategorii "dziecko"; Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej jako wyzwanie dla edukacji szkolnej; Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia - założenie reformy czy szkolna rzeczywistość; Aktuelle Probleme der Entwicklung der Pedagogik aus der Sicht der Optimierung der Schulertatigkeit im Unterricht; Lifestyle and physical activity of pedagogue majors; Przestrzenie życia współczesnego dziecka; Difficulties of the transsition form nursery school to elementary school In Hangary today. II. Rola dorosłych w wychowaniu i edukacji dziecka: Rola domu rodzinnego w kształtowaniu prawidłowych postaw wobec norm społecznych u dzieci; Mężczyzna w opiece nad dzieckiem w przedszkolu - antidotum na zaniedbane obszary w życiu rodziny; Co rozumie się przez stereotyp płci? Struktura i treść stereotypu płci; Współpraca logopedy, rodziców, nauczycieli i lekarzy w terapii zaburzeń mowy u dzieci; Rodzina, szkoła i grupa rówieśnicza a poczucie alienacji u młodzieży przestępczej; Dialog w procesie wychowawczym; Czynniki środowiska szkolnego wpływające na agresywne zachowania dzieci; Dziecko w społeczeństwie informacyjnym - zagrożenia i perspektywy jego rozwoju. III. Potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka: Podmiotowe wyznaczniki twórczej aktywności dzieci w młodszym wieku szkolnym; Aktywność społeczna dzieci w wieku przedszkolnym; Hierarchia specyficznych potrzeb społecznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej; Źródła szkolnych uczuć uczniów klas I-III szkół podstawowych; Umiejętności językowe uczniów klas początkowych w zakresie rozumienia oraz wykorzystania słownictwa i utartych związków frazeologicznych; Dojrzałość do uczenia się matematyki dzieci rozpoczynających naukę w klasie I szkoły podstawowej - diagnoza; Folklor polski i słowiański - radością dzieci i młodzieży; Pokolenie online w tradycyjnej szkole - nowe wyzwania; Potrzeby i umiejętności młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjnej. Wyniki badań ankietowych studentów roku kierunków pedagogicznych; Znaczenie procesów informacyjnych w kontekście planów edukacyjnych zawodowych uczniów. Z doświadczeń powiatu tarnowskiego. IV. Obraz świata w opiniach dzieci: Oczekiwania dzieci kończących edukację przedszkolną wobec szkoły; Rodzina w opiniach dzieci 5-6 letnich; Postawy uczniów klas gimnazjalnych wobec własnej ojczyzny; Uczniowie wobec zagrożeń sektami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Ku dobrej edukacji / Kazimierz Denek. - Toruń, Leszno : Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT", 2005. - 243, [1] s. : ryc.; tab. ; 24 cm.
(Studia i Monografie Wyższej Szkoły Humanitycznej w Lesznie / przewodniczący Aleksander Zandecki)
ISBN: 83-89163-13-6
1. Reforma systemu edukacji; 2. Wspieranie i doskonalenie reformy systemu edukacji; 3. W stronę dobrej szkoły; 4. Podmiotowość uczestników procesu kształcenia; 5. Edukacja z perspektywy kapitału ludzkiego; 6. Czas wolny i związana z nim edukacja; 7. Wartości edukacji szkolnej; 8. Teologiczne aspekty edukacji szkolnej; 9. Metody dydaktyczne a aktywność i kreatywność uczniów; 10. Ewaluacja uczniowskich postępów w nauce; 11. Decydują nauczyciele
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 4/2009)
1. Dyskusje i polemiki: Dyskusyjna terminologia w metodologii badań naukowych; Błędy i pomyłki w badaniach naukowych; Biblioteka równych szans; 2. Zagrożenia współczesnego świata: Współczesne przejawy dekonstrukcji rodziny; 3. Doniesienia z badań: Płeć a preferencje i zainteresowania zawodowe; Codzienne wsparcie ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej; Psychologiczne uwarunkowania zaburzeń zachowania w świetle wybranych badań; Program wspomagania rozwoju dzieci trzyletnich w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych; Diagnozowanie relacji interpersonalnych wśród uczniów w młodszym wieku szkolnym; Budowanie więzi partnerskich w grupie rówieśniczej za pomocą zabawy; Podmiotowe i przedmiotowe uwarunkowania niepowodzeń w studiach studentów Wyższej Szkoły Humanitas; 4. Coś z historii polskiej oświaty: Zmiany i propozycje zmian w polskiej oświacie w latach 1945-1979
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-677-8 (oprawa twarda)
Zawiera: Część 1. Ustrój szkolny: Obowiązek szkolny w Unii Europejskiej; Przegląd ustrojów szkolnych w wybranych państwach; Szkolnictwo średnie w wybranych państwach Unii Europejskiej; Szkolnictwo wyższe w świetle raportów edukacyjnych; System szkolny Finlandii; System szkolny Irlandii. Część 2. Program nauczania: Kształcenie zawodowe w Polsce i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej; Szkolna przedsiębiorczość w systemach oświatowych wybranych państw europejskich; Edukacja kulturalna w szkolnictwie wybranych państw europejskich; Kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej; Wychowanie fizyczne w szkołach w wybranych państwach europejskich. Część 3. Uczniowie: Wspieranie uczniów uzdolnionych w szkolnictwie europejskim i USA; Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkolnictwie zawodowym w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej; Zwalnianie uczniów z lekcji wychowania fizycznego w szkołach w Polsce i wybranych państwach europejskich; Dni wolne od zajęć szkolnych dla uczniów działających w sferze publicznej w wybranych państwach Unii Europejskiej; Ulgowe przejazdy dla uczniów i studentów w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Część 4. Organizacja pracy szkoły: Kształcenie na odległość w wybranych państwach europejskich; wymiar czasu pracy nauczycieli w wybranych państwach Unii Europejskiej; nadzór pedagogiczny w systemach edukacyjnych w Polsce i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej; Edukacja dwujęzyczna z językiem migowym dla uczniów głuchych w Polsce i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej; Dostęp do podręczników dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Polsce, Szwecji i Wielkiej Brytanii; Finansowanie zakupu podręczników szkolnych w wybranych państwach europejskich. Część 5. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne oświaty: Wybrane zagadnienia prawa adopcyjnego na Białorusi, Litwie i Ukrainie; Monitorowanie losów dziecka z użyciem baz danych w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej; Monitorowanie przez polskie wyższe uczelnie karier zawodowych absolwentów; Instytucja rejestrowanego związku partnerskiego PACS we Francji; Zasady recenzowania wniosków o granty naukowe finansowane ze środków publicznych we Francji, w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-926832-6-1
Zawiera: Standardy ochrony praw człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; Jak bronić swoich praw indywidualnie i zbiorowo - podstawowe zasady postępowania; Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie prawa do sądu; Prawa rodziny; Obowiązki człowieka wobec jednostki i społeczeństwa w polskim i międzynarodowym systemie prawa; Międzynarodowe i krajowe organizacje pozarządowe w obronie praw człowieka; Granice tolerancji; Ochrona kobiet w europejskim systemie praw człowieka; Prawa człowieka w biologii i medycynie; Prawo do uznania osobowości prawnej; Prawa mniejszości narodowych; Teoretyczno-prawne podstawy wolności religii; Prawo do dobrej administracji; Prawo humanitarne konfliktów zbrojnych; Poradnictwo społeczno-prawne jako aspekt ochrony praw człowieka na przykładzie Studenckiej Poradni „Bona fides” działającej przy Uniwersytecie Opolskim; Prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Scenariusz lekcji; Nie wstydźmy się kresów! Scenariusz warsztatu o ochronie praw mniejszości narodowych na lekcji wiedzy o społeczeństwie w klasach gimnazjalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Book
CD
In basket
ISBN: 978-83-7587-356-6
1. Teoretyczne podstawy badań: Charakterystyka środowiska rodzinnego i szkolnego jako środowiska wychowawczego dziecka; Grupa czynników ważnych w aspekcie etiologii ADHD i wskaźników symptomatologii oraz rozpoznanie i formy leczenia; Działalność stowarzyszeń na rzecz dzieci z ADHD, prawa im przysługujące oraz praktyczne wskazania w pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo; 2. Założenia metodologiczne badań własnych; 3. Analiza zebranego materiału badawczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-903528-4-2
Szkolnictwo i pedagogika w krajach europejskich; Organizacja wychowania publicznego, Eksperyment pedagogiczny Roberta Owena, Działalność i poglądy pedagogiczne J.H. Pestalozziego, Metoda ogródków dziecięcych Fryderyka Froebla, Poglądy pedagogiczne Fryderyka A. Diesterwega, Szkolnictwo niemiecki w 2 o. XIX stulecia, Poglądy pedagogiczne J.F. Hernarta, Rosyjskie ustawy szkolne w XIX stuleciu, Eksperyment wychowawczy i poglądy pedagogiczne Lwa Tołstoja, Poglądy pedagogiczne K. Uszyńskiego, Filozoficzne podstawy pedagogiki epoki pozytywizmu, Etyka wolności i utylitaryzmu J.S. Milla, Poglądy pedagogiczne Herberta Spencera, Społeczno-pedagogiczne podstawy programu wychowania socjalistycznego, Społeczne podstawy katolickiej doktryny wychowawczej, Proklamowanie nowożytnych igrzysk olimpijskich. Szkolnictwo i pedagogika na ziemiach polskich; Działalność oświatowa Izby Edukacji Publicznej, Edwarda Czarneckiego Rozprawa o nauczycielu, Stanisław Staszic o edukacji publicznej, Jędrzej Śniadecki o wychowaniu dzieci w wieku szkolnym, Towarzystwa Filomatów, Poglądy pedagogiczne Bronisława F. Trentowskiego, Karol Libelt o wychowaniu patriotycznym, Ewaryst Estkowski i jego stanowisko pedagogiczne, Józef Dietl o polityce edukacyjnej i o szkolnictwie w Galicji, Ustawa z 1862 r. o wychowaniu publicznym w Królestwie Polskim, Polityka oświatowa caratu w Królestwie Polskim: raport ministra, Program pedagogiczny pozytywizmu warszawskiego, Dążenia emancypacyjne kobiet - walka o średnie i wyższe wykształcenie, Poglądy i stanowisko pedagogiczne Jana Władysława Dawida, Stanowisko pedagogiczne Stanisława Karpowicza, Polityczny i oświatowy program partii Proletariat, Wokół strajku szkolnego z 1905 r., Jak pojmować wychowanie narodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-903528-3-4
Współczesna samowiedza historii wychowania, Nowa nauka o dziecku - pedologia, Nowoczesne pojęcia o dzieciach w ujęciu Alfreda Bineta, Stanowisko i poglądy pedagogiczne Johna Deweya, Stanowisko i poglądy pedagogiczne Jerzego Kerschensteinera, Koncepcja wychowania funkcjonalnego Edwarda Claperede'a, Metoda Marii Montessori, Metoda Owidiusza Decroly'ego, Zasady Daltońskiego Planu Laboratyjego, Zakład wychowawczy Aleksandra Sutherlanda Neilla w Summerhill, Postawa pedagogiczna Janusza Korczaka, Szkoła twórcza w Polsce, Nowoczesna szkoła francuska - technik Celestyna Freineta, Skauting i wychowanie harcerskie, Włodzimierz Lenin o wychowaniu , Pedagogiczna autobiografia Stanisława Szackiego, Stanowisko pedagogiczne Antoniego Makarenki, "Pedagogika serca" Wasyla Suchomlińskiego, Jean Piaget o sądach moralnych dzieci, Psychologiczna teoria wychowania Stefana Baleya, Psychologiczne podstawy wychowania w ujęciu Stefana Szumana, Pedagogika sportu Pierr'a de Coubertina i edukacja olimpijska, Ku teorii wychowania państwowego, Bertrand Russell wobec zagadnień pedagogiki epoki, Rudolf Steiner i szkoły waldorfskie, Nowe wychowanie w retrospekcji, Psychoanaliza i pedagogika psychoanalityczna, Psychologia indywidualna w wychowaniu, "Osiem stadiów w życiu człowieka" Erika Eriksona, Utopie społeczni-pedagogiczne Ericha Fromma, Stanowisko socjologizmu pedagogicznego: Emil Durkheim o wychowaniu, Socjologiczna teoria wychowania Floriana Znanieckiego, Pedagogika społeczna Heleny Radlińskiej, Politechniczna szkoła pracy przemysłowej Pawła Błońskiego, Koncepcja ogólnokształcącej społecznej szkoły twórczej Władysława Spasowskiego, Koncepcje Antoniego Bolesława Dobrowolskiego, Kulturowa tożsamość i kulturowy dystans międzypokoleniowy, Jana Szczepańskiego socjologia systemów oświatowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-903528-2-6
Bogdana Nawroczyńskiego filozofia i pedagogika kultury; Podstawy pedagogiki personalistycznej w ujęciu Sergiusza Hessena; Zygmunt Mysłakowski o pedagogice ogólnej, pojęciu wychowania i kulturze współżycia; Kazimierz Sośnicki o pojęciu pedagogiki filozoficznej i o samokształceniu pedagogicznym; Pedagogika kultury w retrospekcji; Doktryny personalizmu chrześcijańskiego; Filozofia, etyka i pedagogika egzystencjalizmu; Encyklika papieża Piusa XI O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży; Sobór Watykański II o wychowaniu chrześcijańskim; Tadeusza Kotarbińskiego Medytacje o życiu godziwym; Andrzej Grzegorczyk Dekalog po świecku przeczytany; Ireny Wojnar Sztuka jako "podręcznik życia"; Koncepcja wielostronnego kształcenia Wincentego Okonia; Metodologiczne problemy teorii wychowania w ujęciu Heliodora Muszyńskiego; Aleksander Lewin o tworzeniu mikrosystemu wychowawczego; Amerykańscy filozofowie wychowania wobec problemów edukacji; Ruch społeczny "wychowanie bez porażek" Thomasa Gordona; Carla R. Rogersa koncepcja edukacji skoncentrowanej na uczniu; Pedagogika Gestalt; Ruch antypedagogiki; Czy koniec ery Gutenberga? Problemy pedagogiczne ery komputerowej; Koncepcja Ivana Illicha deskolaryzacji społeczeństwa; Poszukiwanie nowych strategii oświatowych; Kontrkultura; New Age - poszukiwanie nowej wizji życia; Pedagogika dialogu; Wychowanie i pedagogika w perspektywie hermeneutycznej; Postmodernistyczne nurty w pedagogice współczesnej; Współczesny nurt feminologiczny; Edukacja globalna - czy ideał wychowawczy XXI wieku?; Polska pedagogika i edukacja wobec demokratycznych przemian.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Authority data
Dziecko - oświata (hasło przedmiotowe)
Authority data
Dziecko niepełnosprawne - oświata (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again