Form of Work
Książki
(3)
Status
available
(2)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(2)
Author
Chudzik Aleksandra
(1)
Kojs Wojciech
(1)
Lewicki Czesław
(1)
Morszczyńska Urszula
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Dziecko
(2)
Higiena szkolna
(2)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Młodzież
(1)
Odżywianie
(1)
Patologia społeczna
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Uczniowie
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zespół ADHD
(1)
Subject: time
1989-
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7338-230-5
R.1 Podstawowe problemy wychowania zdrowotnego dzieci i młodzieży; R.2. Rodzina w procesie wychowania zdrowotnego dzieci w okresie wczesnej edukacji; R.3 Podstawy metodologiczne pracy i organizacji badań; R.4 Wychowanie zdrowotne oraz poziom aktywizacji ruchowej dzieci w okresie wczesnej edukacji w środowisku rodzinnym - prezentacja wyników badań; R.5 Rola szkoły w procesie wspomagania rodziny w wychowaniu zdrowotnym dzieci w okresie wczesnej edukacji; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88410-08-3
Wybrane zagadnienia wychowania zdrowotnego w aspekcie zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży: Zdrowie i jego zagrożenie w świadomości młodszych uczniów; Pedagogika zdrowia a zadania szkoły wobec zagrożenia zdrowia dzieci ze środowisk wiejskich w okresie edukacji ( na przykładzie Podkarpacia); Zdrowie młodzieży szkolnej w powiecie cieszyńskim - wybrane aspekty; Lęki szkolne czy lęki rodzinne?; Dylematy nauk o kulturze fizycznej w kształtowaniu prozdrowotnych postaw człowieka; Wychowanie zdrowotne a społeczno-kulturowy kontekst promocji zdrowia. Niepełnosprawność wyzwaniem dla edukacji: Edukacja niepełnosprawnych wobec zagrożeń i wyzwań XXI wieku; Integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych - szansą na ich efektywne funkcjonowanie w globalnej rzeczywistości; Wybrane uwarunkowania normalizacji sytuacji dziecka z lekkim upośledzeniem umysłowym w recesie kształcenia ogólnodostępnego; Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi w szkole - wyzwaniem dla pielęgniarki szkolnej; Standardy opieki pielęgniarskiej nad uczniami niepełnosprawnymi w szkole. Opieka zdrowotna i edukacja zdrowotna jako działania w promocji zdrowia: Szanse poprawy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w środowisku nauczania i wychowania; Realizacja w szkole programów profilaktycznych na przykładzie programu edukacyjnego dla młodzieży: "Już dziś mogę zadbać oz zdrowie swego przyszłego dziecka".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-297-9
Część I Funkcjonowanie człowieka w świecie przemian i nowych wartości: Czy polska szkoła przygotowuje młodzież do życia w zglobalizowanym świecie?, Stare wartości w nowej rzeczywistości, Poszukiwanie autorytetów a poczucie własnej wartości u młodzieży, Kształtowanie osobowości - charakteru w myśli Witołda Rubczyńskiego, Ubóstwo u dzieci jako determinant rozwoju osobistego oraz warunków egzystencji w życiu dorosłym, Tajemnica ludzkiego cierpienia a normatyw osobowej godności człowieka, Zmiana zachowań pod wpływem zmian językowych,. Wpływ brutalizacji języka na zachowania agresywne, Wybrane aspekty patologicznego użytkowania Internetu, Szczęście wewnętrzne, Świadomość ekologiczna młodzieży - analiza wstępna. Część II. Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży: Żywienie i alergeny pokarmowe a ADHD, Nieprawidłowe zachowania jedzeniowe młodzieży, Nadwaga i otyłość jako współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży, Doświadczanie wsparcia ze strony rodziców a zachowania zdrowotne młodzieży licealnej. Część III Zaburzenia w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży: Środowisko rodzinne dziecka z ADHD. Wstępne doniesienie z badań własnych, Problemy diagnozowania i orzekania o ADHD w Polsce w kontekście szkolnych wymagań edukacyjno-społecznych. Doniesienia z badań pilotażowych., Problem trudności szkolnych z ADHD w świetle analizy przypadku, Rola wychowawcy w eliminowaniu zaburzeń emocjonalnych małych dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, Środowiskowe uwarunkowania rozwoju biologicznego noworodków z Sieradza, "Świat dorosłych" źródłem zagrożeń dzieci i młodzieży. Część IV Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży oraz sposoby ich przezwyciężania: Środowiskowe uwarunkowania przemocy i agresji wśród młodzieży, Niedostosowanie społeczne a przestępczość nieletnich, Przedszkole wspierające rodzinę szansą pomocy dziecku zagrożonemu w rozwoju, Systemowe zagrożenia procesu socjalizacyjno-wychowawczego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again