Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(4)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(3)
Author
Błażek Magdalena
(1)
Cudak Henryk
(1)
Czerederecka Alicja
(1)
Herbert Martin
(1)
Lewandowska-Walter Aleksandra
(1)
Nowak Aneta
(1)
Sawicka-Chrapkowicz Anna
(1)
Smith Heather
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Rozwód
(5)
Dziecko
(4)
Rodzina
(2)
Ustanie małżeństwa
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Cierpienie
(1)
Dziecko- wychowanie
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika
(1)
Wychowanie
(1)
Władza rodzicielska
(1)
Zachowanie
(1)
7 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7322-502-1
I. Rozwody rodziców - ich przyczyny i skutki w świetle literatury pedagogicznej i psychologicznej. II. Metodologia badań własnych. III. Kryzys małżeński a funkcjonowanie dzieci w sytuacji rozwodowej rodziców. IV. Sytuacja emocjonalna dziecka w czasie procesu rozwodowego i porozwodowego rodziców. V. Funkcjonowanie społeczne dzieci z małżeństw rozwiedzionych. VI. Trudności wychowawcze z dziećmi rodziców rozwiedzionych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia na co dzień)
ISBN: 978-83-7554-045-1
1. Potrzeby emocjonalne dzieci: teoria; 2. Dziecięcy strach i lęk; 3. Smutne dzieci; 4. Zaburzenia zachowania; 5. Nadużycia emocjonalne i fizyczne zaniedbania; 6. Wykorzystywanie fizyczne i seksualne; 7. Rozwód i dzieci; 8. Rodzice, socjalizacja i sprawowanie kontroli; 9. Pomoc psychologiczna dla dzieci- praktyka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-347-8
1. Rywalizacja o dziecko w kontekście psychologii rodziny; 2. Regulacje prawne dotyczące władzy rodzicielskiej; 3. Rozbicie rodziny; 4. Kompetencje wychowawcze; 5. Diagnozowanie osobowości rodziców w sprawach opiekuńczych; 6. Co decyduje o kompetencjach wychowawczych? Metodologia badań własnych; 7. Zasoby psychiczne i braki w zakresie kompetencji wychowawczych; 8. Omówienie uzyskanych zależności; 9. Dyskusja na temat uzyskanych wyników; 10. Wnioski końcowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-534-2
Zawiera: Wprowadzenie; Rozdział 1. Czy małżeństwo ma szanse na przetrwanie?: Modele powodzenia związku; Czynniki związane z powodzeniem i niepowodzeniem związku, modele wyjaśniające. Rozdział 2. W co grają małżonkowie? Relacja jako gra: W co grają małżonkowie?; Dlaczego małżeństwa prowadzą gry i o co grają?; Czy dzieci biorą udział w grze?; Czy warto grać dalej? Rozdział 3. Dlaczego się rozstajemy? Socjodemograficzne i psychologiczne uwarunkowania rozwodu: Rozwód w perspektywie psychologicznej; Rozwód a zdrowie psychiczne i fizyczne; Czynniki indywidualne jako predyktory rozstania. Rozdział 4. Jak nieporozumienia w rodzinie wpływają na dorosłych i dzieci? Typy i konsekwencje konfliktów: Typy konfliktów (Konflikt konstruktywny; Konflikt destrukcyjny; Konflikt cichy); Reagowanie dziecka na konflikt rodziców; Konsekwencje konfliktu rodzicielskiego dla funkcjonowania dziecka (Problemy internalizacyjne i eksternalizacyjne; Umiejętności społeczne i funkcjonowanie szkolne; Przyszłe relacje dziecka). Rozdział 5. Czy istnieje klątwa rozwodu? Międzypokoleniowy przekaz wzorca związku: Transmisja umiejętności interpersonalnych; Transmisja wzorca umowy małżeńskiej; Nieświadome umowy małżeńskie; Rodzina pochodzenia jako źródło przekonań o relacjach; Czy musimy poddawać się „klątwie”? Rozdział 6. Jak się rozstajemy? Fazy rozpadu relacji małżeńskiej: Fazy rozpadu związku; Narracja w rozwodzie. Rozdział 7. Co przeżywają dzieci? Konsekwencje rozstania rodziców: Sytuacja psychologiczna dziecka w sytuacji rozwodu; Objawy występujące u dziecka; Co dalej z dziećmi? Rozdział 8. Co pomaga dzieciom przetrwać kryzys rodzinny? Czynniki wspomagające rozwój dziecka: Czynniki indywidualne a adaptacja do rozwodu (Płeć; Wiek; Temperament i osobowość dziecka; Inne zmienne osobowościowe); Czynniki rodzinne; Czynniki społeczne; Zjawisko rezyliencji u dzieci po rozwodzie; Stadia przystosowania dziecka do sytuacji rozwodu. Rozdział 9. Konflikt małżeński czy rodzicielski?: Przejście od więzi w parze do więzi w parze rodziców; Współpraca jako wyzwanie dla rodziców po rozwodzie; Trudności wychowawcze – przed czy po rozwodzie?; Formy wsparcia dla rodziców. Rozdział 10. Co jest ekstremalnie trudne dla dzieci? Konsekwencje oddzielenia dziecka od rodzica. Rozdział 11. Co myśli i jak odczuwa rozstanie rodziców dziecko? Plan rodzicielski jako wyzwanie: Plan rodzicielski a rozumienie przez dzieci upływu czasu i rytmu kontaktów oraz przeżywanie rozłąki z rodzicem (Czas; Rytm noclegów i opieki nad małymi dziećmi; Opór wobec kontaktu z drugim rodzicem). Rozdział 12. Jaki model opieki wybrać? Droga do współrodzicielstwa. Rozdział 13. Kim jest rodzic–stróż? Sytuacje trudne dla rodziców. Rozdział 14. Jakie znaczenie mają dziadkowie i rodzeństwo? Więzi, w których tkwi siła: Rodzeństwo; Dziadkowie. Rozdział 15. Jak przeżyć utraty i przygotować się na zmiany? Gdy koniec ma szanse stać się początkiem nowego: Rozwód jako strata; Czy kobiety i mężczyźni tak samo radzą sobie z utratami?; Jak dzieci przeżywają utraty?; Czas na nowe relacje. Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Wychowanie dzieci ; 2)
ISBN: 83-60083-31-2
1. Rozwód. 2. Pierwsze fale szoku. 3. Ten, który zostaje. 4. Na krawędzi przepaści. 5. Pomoc dla rozwiedzionych rodziców. 6. Lista umiejętności rodzicielskich. 7. Skala oceny zachowań dziecka - obserwacje rodziców. 8. Skala oceny sytuacji - obserwacje rodziców. Określenie zakresu problemów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Authority data
Dziecko - a rozwód - psychologia (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again