Form of Work
Książki
(6)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(4)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(4)
Author
Błażek Magdalena
(1)
Cudak Henryk
(1)
Czerederecka Alicja
(1)
Herbert Martin
(1)
Lewandowska-Walter Aleksandra
(1)
Makiełło-Jarża Grażyna
(1)
Nowak Aneta
(1)
Polskich Stowarzyszenie Bibliotekarzy
(1)
Sawicka-Chrapkowicz Anna
(1)
Smith Heather
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Rozwód
(6)
Dziecko
(5)
Rodzina
(3)
Ustanie małżeństwa
(2)
Wychowanie
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Cierpienie
(1)
Dziecko- wychowanie
(1)
Kultura masowa
(1)
Ludzie starzy
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Szkolnictwo
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Władza rodzicielska
(1)
Zachowanie
(1)
13 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7322-502-1
I. Rozwody rodziców - ich przyczyny i skutki w świetle literatury pedagogicznej i psychologicznej. II. Metodologia badań własnych. III. Kryzys małżeński a funkcjonowanie dzieci w sytuacji rozwodowej rodziców. IV. Sytuacja emocjonalna dziecka w czasie procesu rozwodowego i porozwodowego rodziców. V. Funkcjonowanie społeczne dzieci z małżeństw rozwiedzionych. VI. Trudności wychowawcze z dziećmi rodziców rozwiedzionych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia na co dzień)
ISBN: 978-83-7554-045-1
1. Potrzeby emocjonalne dzieci: teoria; 2. Dziecięcy strach i lęk; 3. Smutne dzieci; 4. Zaburzenia zachowania; 5. Nadużycia emocjonalne i fizyczne zaniedbania; 6. Wykorzystywanie fizyczne i seksualne; 7. Rozwód i dzieci; 8. Rodzice, socjalizacja i sprawowanie kontroli; 9. Pomoc psychologiczna dla dzieci- praktyka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-347-8
1. Rywalizacja o dziecko w kontekście psychologii rodziny; 2. Regulacje prawne dotyczące władzy rodzicielskiej; 3. Rozbicie rodziny; 4. Kompetencje wychowawcze; 5. Diagnozowanie osobowości rodziców w sprawach opiekuńczych; 6. Co decyduje o kompetencjach wychowawczych? Metodologia badań własnych; 7. Zasoby psychiczne i braki w zakresie kompetencji wychowawczych; 8. Omówienie uzyskanych zależności; 9. Dyskusja na temat uzyskanych wyników; 10. Wnioski końcowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-534-2
Zawiera: Wprowadzenie; Rozdział 1. Czy małżeństwo ma szanse na przetrwanie?: Modele powodzenia związku; Czynniki związane z powodzeniem i niepowodzeniem związku, modele wyjaśniające. Rozdział 2. W co grają małżonkowie? Relacja jako gra: W co grają małżonkowie?; Dlaczego małżeństwa prowadzą gry i o co grają?; Czy dzieci biorą udział w grze?; Czy warto grać dalej? Rozdział 3. Dlaczego się rozstajemy? Socjodemograficzne i psychologiczne uwarunkowania rozwodu: Rozwód w perspektywie psychologicznej; Rozwód a zdrowie psychiczne i fizyczne; Czynniki indywidualne jako predyktory rozstania. Rozdział 4. Jak nieporozumienia w rodzinie wpływają na dorosłych i dzieci? Typy i konsekwencje konfliktów: Typy konfliktów (Konflikt konstruktywny; Konflikt destrukcyjny; Konflikt cichy); Reagowanie dziecka na konflikt rodziców; Konsekwencje konfliktu rodzicielskiego dla funkcjonowania dziecka (Problemy internalizacyjne i eksternalizacyjne; Umiejętności społeczne i funkcjonowanie szkolne; Przyszłe relacje dziecka). Rozdział 5. Czy istnieje klątwa rozwodu? Międzypokoleniowy przekaz wzorca związku: Transmisja umiejętności interpersonalnych; Transmisja wzorca umowy małżeńskiej; Nieświadome umowy małżeńskie; Rodzina pochodzenia jako źródło przekonań o relacjach; Czy musimy poddawać się „klątwie”? Rozdział 6. Jak się rozstajemy? Fazy rozpadu relacji małżeńskiej: Fazy rozpadu związku; Narracja w rozwodzie. Rozdział 7. Co przeżywają dzieci? Konsekwencje rozstania rodziców: Sytuacja psychologiczna dziecka w sytuacji rozwodu; Objawy występujące u dziecka; Co dalej z dziećmi? Rozdział 8. Co pomaga dzieciom przetrwać kryzys rodzinny? Czynniki wspomagające rozwój dziecka: Czynniki indywidualne a adaptacja do rozwodu (Płeć; Wiek; Temperament i osobowość dziecka; Inne zmienne osobowościowe); Czynniki rodzinne; Czynniki społeczne; Zjawisko rezyliencji u dzieci po rozwodzie; Stadia przystosowania dziecka do sytuacji rozwodu. Rozdział 9. Konflikt małżeński czy rodzicielski?: Przejście od więzi w parze do więzi w parze rodziców; Współpraca jako wyzwanie dla rodziców po rozwodzie; Trudności wychowawcze – przed czy po rozwodzie?; Formy wsparcia dla rodziców. Rozdział 10. Co jest ekstremalnie trudne dla dzieci? Konsekwencje oddzielenia dziecka od rodzica. Rozdział 11. Co myśli i jak odczuwa rozstanie rodziców dziecko? Plan rodzicielski jako wyzwanie: Plan rodzicielski a rozumienie przez dzieci upływu czasu i rytmu kontaktów oraz przeżywanie rozłąki z rodzicem (Czas; Rytm noclegów i opieki nad małymi dziećmi; Opór wobec kontaktu z drugim rodzicem). Rozdział 12. Jaki model opieki wybrać? Droga do współrodzicielstwa. Rozdział 13. Kim jest rodzic–stróż? Sytuacje trudne dla rodziców. Rozdział 14. Jakie znaczenie mają dziadkowie i rodzeństwo? Więzi, w których tkwi siła: Rodzeństwo; Dziadkowie. Rozdział 15. Jak przeżyć utraty i przygotować się na zmiany? Gdy koniec ma szanse stać się początkiem nowego: Rozwód jako strata; Czy kobiety i mężczyźni tak samo radzą sobie z utratami?; Jak dzieci przeżywają utraty?; Czas na nowe relacje. Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Wychowanie dzieci ; 2)
ISBN: 83-60083-31-2
1. Rozwód. 2. Pierwsze fale szoku. 3. Ten, który zostaje. 4. Na krawędzi przepaści. 5. Pomoc dla rozwiedzionych rodziców. 6. Lista umiejętności rodzicielskich. 7. Skala oceny zachowań dziecka - obserwacje rodziców. 8. Skala oceny sytuacji - obserwacje rodziców. Określenie zakresu problemów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 83-87629-18-9
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
(Państwo i Społeczeństwo / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ; red. nacz. Andrzej Kapiszewski ; R.5, Nr 3 (2005))
ISBN: 83-7188-910-0
Wprowadzenie; "Bycie razem" w ponowoczesności. Cywilizacyjne konteksty życia indywidualnego i rodzinnego; Wpływ zmian ogólnospołecznych na funkcjonowanie rodziny - aspekt socjologiczny; Wpływ zmian ogólnospołecznych na funkcjonowanie rodziny - aspekt psychologiczny; Kultura popularna zagrożeniem dla tożsamości kulturowej współczesnej rodziny polskiej; Inwestycja w rodzinę inwestycją w kapitał ludzki; Dom jako środowisko życia rodziny; Rodzina współczesna wobec wyzwań cywilizacji naukowo-technicznej. Możliwości pomocy rodzinie w różnych sytuacjach życiowych; Dojrzałość szkolna dziecka w świadomości rodziców i nauczycieli; Czy wychowaniu w rodzinie ważna jest znajomość praw dziecka?; Współpraca rodziców ze szkołą w dziele wychowania dzieci; Wzmacnianie więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi jako jeden z głównych celów psychoprofilaktyki prowadzonej przez szkołę; Familes with intellectuakky disabled children - psychosocial problems and support in the Republic of Bulgaria; Formy przemocy stosowanej przez młodzież szkolną wobec swoich rówieśników. Sposoby zapobiegania; Zapobieganie marginalizacji społecznej głównym zadaniem "Siemachy"; Styl widzenia świata młodzieży wychowywanej bez ojców; Relacja z ojcem a sposób rozumienia rodziny przez mężczyzn w wieku 19-20 lat; Trudności z opuszczeniem domu rodzinnego jako przyczyna reakcji depresyjnych u młodych ludzi; Współpraca z rodziną w warunkach Psychiatrycznego Oddziału Interwencyjnego na przykładzie doświadczeń Oddziału Psychosomastyki i Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie; Problematyka rozwodu i rodzin rekonstruowanych - implikacje terapeutyczne; Wieloaspektowość prewencji zespołu zaburzonego łaknienia; Reakcje dzieci i ich rodziców na spotkanie dr. Clownów (terapia śmiechem); Wideotrening Komunikacji, podejście zorientowane na rozwiązanie i program "Starszy brat, starsza siostra" w pracy z rodziną z dzieckiem nadpobudliwym; Mediacja jako forma pomocy rodzinie w sytuacjach konfliktowych; Mediacja międzykulturowa w kontekście rodziny; Holistyczna opieka nad człowiekiem chorym u schyłku życia i jego rodziną w środowisku domowym (zadania i sposób ich realizacji); Edukacja rodziny w zakresie tantologii. Interpretacja wyników badań własnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Dziecko - a rozwód (hasło przedmiotowe)
Authority data
Dziecko - a rozwód - psychologia (hasło przedmiotowe)
Authority data
Dziecko- wychowanie - a rozwód (hasło przedmiotowe)
Authority data
Rozwód - a dziecko (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again