Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(4)
Author
Krajewski Radosław
(1)
Marcinkowski Tadeusz
(1)
Marek Andrzej
(1)
Stanik Jan Maria (1943- )
(1)
Szwed Mirosław
(1)
Warylewski Jarosław
(1)
Wieczorek Leszek
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Dzieciobójstwo
(5)
Eutanazja
(2)
Zabójstwo
(2)
Anatomia patologiczna
(1)
Etyka chrześcijańska
(1)
Handel ludźmi
(1)
Kara śmierci
(1)
Kara śmierci -- teologia -- chrześcijaństwo
(1)
Kazirodztwo
(1)
Kobieta
(1)
Kościół katolicki -- a poronienie sztuczne
(1)
Mediacja (socjol.)
(1)
Medycyna sądowa
(1)
Noworodek
(1)
Obrona konieczna -- prawo -- Polska -- stan na 2004 r.
(1)
Odpowiedzialność karna -- Polska
(1)
Pedofilia
(1)
Polityka społeczna -- zagadnienia -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Polska
(1)
Pornografia
(1)
Poronienie sztuczne
(1)
Prawo kanoniczne
(1)
Prawo karne
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc wobec kobiet
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu
(1)
Psychologia sądowa
(1)
Rozpijanie małoletniego
(1)
Samobójstwo
(1)
Serologia
(1)
Stalking
(1)
Wypadki
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-40-3
1. Dzieciobójstwo w ujęciu historycznym i kodyfikacji prawa karnego; 2. Prawne i medyczne podstawy kwalifikacji dzieciobójstwa do kategorii przestępstw uprzywilejowanych; 3. Dzieciobójstwo jako problem społeczny; 4. Sprawczynie dzieciobójstwa- studium indywidualnych przypadków; 5. Kara pozbawienia wolności wobec kobiet a systemy programowania resocjalizacji w świetle przepisów kodeksu karnego wykonawczego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Medycyna sądowa dla prawników / Tadeusz Marcinkowski. - Wyd. 5 popr. i uzupeł. - Szczytno : Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2010. - 747, [1] s. : rys., tab. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7462-250-9
1.Zakres i znaczenie medycyny sądowej oraz jej miejsce w nauce; 2. Podstawy anatomii i fizjologii; 3. Zaburzenia czynności narządów. Rozstrój zdrowia; 4. Podstawy antropologii w związku z ustaleniem tożsamości; 5. Tanatologia sądowo-lekarska; 6. Śmierć z przyczyn naturalnych; 7. Obrażenia ciała i śmierć wskutek urazu mechanicznego; 8. Uduszenie gwałtowne; 9. Działanie wysokiej i niskiej temperatury. Ultradźwięki; 10. Skutki promieniowania jonizującego; 11. Rażenie prądem elektrycznym (technicznym lub piorunem); 12. Postrzałowe uszkodzenia ciała; 13. Zatrucia; 14. Dzieciobójstwo; 15. Poród, połóg, przerwanie ciąży; 16. Przestępstwa seksualne i zagadnienia związane z życiem płciowym; 17. Laboratoryjne badania śladów biologicznych; 18. Serologia sądowo-lekarska; 19. Podstawy toksykologii przemysłowej; 20. Alkohol a przestępstwo. Nadużywanie alkoholu; 21. Medycyna wypadkowa; 22. Samouszkodzenia; 23. Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach przestępstw przeciwko zdrowiu; 24. Zasady opiniowania w sprawach odszkodowawczych, inwalidzkich i innych cywilnych; 25. Sposoby zabezpieczania dowodów rzeczowych i zagadnienia wydolności stosowanych metod; 26. Niektóre przepisy kodeksu postępowania karnego dotyczące biegłych i ich ekspertyz.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 843-89416-35-2
1. Prawna problematyka kary śmierci, 2. Prawo do ochrony życia w kontekście obrony koniecznej, 3. Prawna ochrona życia poczętego, 4. Prawo wobec nowonarodzonego życia, 5. Ochrona życia człowieka w świetle prawnych regulacji eutanazji, 6. Prawne aspekty pozbawienia się życia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Karnego / red. nacz. Andrzej Marek; T. 10)
ISBN: 978-83-255-1317-7
1. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu; 2. Przestępstwa przeciwko wolności; 3. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania; 4. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; 5. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece; 6. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej; 7. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Z zagadnień psychologii sądowej : (wybrane studia empiryczne) / pod red. Jana M. Stanika. - Katowice : Uniwersytet Śląski , 2002. - 210, [2] s., [1] s. złoż. tab. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Psychologia. Badania i aplikacje , ISSN 1428-8664 ; T. 5)
Zawiera: Słowo wstępne; Przestępstwo dzieciobójstwa w świetle psychologiczno-psychiatrycznego opinio dawstwa sądowego; Motywacja i obraz własnej osoby młodocianego dokonującego zabójstwa; Przemoc wobec kobiet w rodzinie - przejawy i uwarunkowania nieletnich; Problematyka rekonstrukcji stanu psychicznego testatora w sytuacji oświadczania woli; Specyfika opinio dawstwa psychologiczno-sądowego dotyczącego małego dziecka - płaszczyzny porozumienia i czynniki różnicujące współpracę psychologiczno-prawniczą; Rozwój mediacji rodzinnych na świecie i w Polsce; Osobowościowe i sytuacyjne wyznaczniki podatności na sugestię.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Authority data
Dzieciobójstwo - podręcznik (hasło przedmiotowe)
Authority data
Dzieciobójstwo - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Noworodek - a dzieciobójstwo (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Dzieciobójstwo - prawo - Polska (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again