Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(6)
Author
Brigham Eugene F
(1)
Gurgul Henryk
(1)
Houston Joel F
(1)
Juchnowicz Ryszard
(1)
Kabaj Mieczysław
(1)
Kassay Štefan (1941- )
(1)
Kokoszczyński Ryszard
(1)
Komarnicki Igor
(1)
Śleszyński Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Dywidenda
(6)
Zysk
(3)
Akcje (ekon.)
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Akcjonariusze
(1)
Decyzje
(1)
Ekologia
(1)
Energetyka
(1)
Finanse
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Kapitalizm
(1)
Kapitał
(1)
Kary i opłaty ekologiczne
(1)
Makroekonomia
(1)
Mikroekonomia
(1)
Motywacja pracy
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Podatek
(1)
Produktywność (ekon.)
(1)
Płaca
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko
(1)
Zarządzanie
(1)
6 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7484-014-5
1.Wprowadzenie, 2.Klasyczny model badania w ramach metodyki analizy zdarzeń, 3.Wpływ ogłoszeń prognoz zysków oraz ostrzeżeń o niezrealizowaniu prognozy na stopy zwrotu i wielkości obrotów, 4.Opinie analityków, transakcje, insiderów oraz rezygnacje członków zarządu z zajmowanych stanowisk, 5.Wpływ zapowiedzi dywidendy na ceny akcji i wielkość obrotów na przykąłdzie giełd wiedeńskiej i frankfurckiej, 6.Dywidendy, umorzenia i podział akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 7.Wpływ zmian w składzie indeksu WIG20 na ceny i wielkośc obrotów, 8.Efekt zmian podstawowych stóp procentowych, 9.Efekt polepszania wyników w sektorze powszechnych ubezpieczeń emerytalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88771-48-5
1.Koncepcja ekologicznej reformy podatkowej, 2.Teoretyczne podstawy ekologicznej reformy podatkowej, 3.Ekologiczna reforma podatkowa w krajach Unii Europejskiej, 4.Energetyka polska w kontekście polityki ochrony środowiska, 5.Badania wpływu ekologicznej reformy podatkowej na polską gospodarkę, 6.Szanse ekologicznej reformy podatkowej w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-34-0
R.1 W poszukiwaniu modelu kapitalizmu partycypacyjnego dla Polski; R.2 Podstawy partycypacyjnego systemu wynagrodzeń; R.3 Elementy partycypacyjnego systemu wynagrodzeń; R.4 Porduktywność a wynagrodzenia; R.5 Wyniki badań efektywności systemu wynagrodzeń w 110 przedsiębiorstwach; R.6 System partycypacji bezpośredniej i udział w zysku w karajach Unii Europejskiej i w Japonii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1550-9
Cz.III Strategiczne długoterminowe decyzje inwestycyjne: preliminowanie wydatków inwestycyjnych: 7. Koszt kapitału, 8. Podstawy preliminowania wydatków inwestycyjnych, 9. Szacowanie przepływów środków pieniężnych i inne zagadnienia preliminowania wydatków inwestycyjnych, 10. Analiza ryzyka i optymalny preliminarz inwestycyjny. CZ. IV Strategiczne długoterminowe decyzje finansowe: 11. Struktura kapitału i dźwignia, 12. Polityka dywidend, 13. Akcje zwykłe i bankowość inwestycyjna, 15. Dług długoterminowy, 16. Finansowanie hybrydowe: akcje uprzywilejowane, leasing i opcje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo Gospodarcze i Handlowe / pod red. Stanisław Włodyka ; C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-496-4
Wstęp; 1. Ogólna charakterystyka prawa do udziału w zysku, 2. Zysk do podziału, 3. Przeznaczenie zysku na rzecz akcjonariuszy, 4.Sposób podziału zysku między akcjonariuszy, 5. ustalenie kręgu akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy, 6. Realizacja roszczenia w wypłatę dywidendy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7638-198-5
Wzajemna zależność procesów makro- i mikroekonomicznych w rozwoju społecznym i gospodarczym społeczeństwa; 1. Makroekonomia: Podstawy teoretyczne i warunki prowadzenia polityki finansowej przedsiębiorstw; System finansowy i podatkowy w gospodarce rynkowej; Tendencje globalizacyjnej w gospodarce rynkowej; 2. Mikroekonomia: Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem; Struktura kapitałowa przedsiębiorstwa; Rachunkowość zarządcza; Raportowanie i monitoring wydajności finansowej; Zarządzanie zasobami finansowymi przedsiębiorstwa; Warunki stosowania polityki dywidend; Rola banku centralnego w systemie finansowym przedsiębiorstwa; Strategia inwestycyjna i projekty inwestycyjne; Kwestie ekonomiczne ochrony środowiska; Instrumenty minimalizacji wpływu ryzyka na sytuację finansową przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again