Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(4)
only on-site
(4)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(4)
Author
Czarnecki Kazimierz M
(1)
Hombek Danuta
(1)
Kolman Romuald
(1)
Krajewski Mirosław
(1)
Mendel Tadeusz
(1)
Pioterek Paweł
(1)
Szczęsny Wiesław Wojciech
(1)
Sławińska Maria
(1)
Witczak Hubert
(1)
Zieleniecka Barbara
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Dysertacje naukowe
(8)
Prace dyplomowe
(5)
Pedagogika
(2)
Doktorat
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Nauki społeczne
(1)
Prawo autorskie
(1)
Uczenie się
(1)
10 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-89501-90-5
R. I. Metodyka empirycznych badań pedagogicznych: Pedagogika w świetle filozofii nauki; Język pedagogiki; Przedmiot i metody badań pedagogicznych; Pojęcie empirycznej metody badawczej; Metody jakościowe badań pedagogicznych; Analiza dokumentów/treści; Narzędzia/ techniki stosowane w badaniach pedagogicznych; Przykłady narzędzi badań; 9. Kilka uwag o badaniach ilościowych; 10. Proces badawczy- ujęcie systemowe; R. II. Tworzenie tekstu- pisanie pracy: 1. Praca dyplomowa: licencjat, magisterium; 2. Styl naukowy; 3. Problem badawczy jako temat pracy; 4. Analiza materiałów źródłowych; 5. Standardy (merytoryczne, warsztatowe, estetyczne)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85530-83-5
1. Stopień naukowy doktora i rozprawa doktorka w świetle aktualnych przepisów prawnych; 2. Ogólne uwagi o pracy doktorskiej; 3. Rozprawa doktorska w naukach ekonomicznych; 4. Pożądany współczesny model doktoranta; 5. Cykl działania zorganizowanego przy pisaniu prac doktorskich; 6. Podział procesu pisania pracy doktorskiej (przykładowy, ramowy, podział czasowy i merytoryczny); 7. Typy prac naukowych; 8. Rodzaje publikacji ze względu na ich wartość naukową; 9. Materiały empiryczne dla potrzeb rozprawy doktorskiej; 10. Metody badawcze w procesie studiów doktoranckich; 11. Technika pisania pracy doktorskiej. 12. Wymagania ogólne rozprawy doktorskiej oraz formalna strona pracy; 13. Seminaria i konsultacje; 14. Rola i zadania autoreferatu; 15. Ocena pracy doktorskiej. 16. Problemy etyczne przy pisaniu pracy doktorskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919181-2-2
1. Struktura pracy 2. Heurystyka bibliograficzna (źródła informacji bibliograficznej) 3. Lektura literatury przedmiotu - sporządzanie notatek 4. Sposoby redagowania przypisów 5. Zasady redagowania bibliografiii załącznikowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88701-25-8
1.Cele, rodzaje i charakter prac dyplomowych, 2.Proces pisania pracy naukowej, 3.Wewnętrzna budowa pracy naukowej, 4.Przypisy do tekstu, 5.Wymagania redakcyjne i techniczne, 6.Egzamin dyplomowy, 7.Przewód i obrona rozprawy doktorskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1760-7
1. Ekonomia i nauki o zarządzaniu jako dyscypliny naukowe, 2. Problemy i twierdzenia naukowe, 3. Wybrane metody rozwiązywania problemów naukowych, 4. Rozprawa doktorska w naukach ekonomicznych, 5. Metodyka pisania prac doktorskich, 6. Ocena prac doktorskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Cele i zadania prac doktorskich; 2. Składniki empirycznych prac doktorskich; 3. Charakterystyka składników empirycznych prac doktorskich: Postawienie problemu badań; Ujęcie problemu w formie tematu pracy; Postawienie i uzasadnienie hipotezy lub pytania badawczego; Ustalenie zmiennych i ich wskaźników; Dobór i uzasadnienie metod badań; Konstrukcja i zastosowanie własnych narzędzi badań; Dobór i analiza literatury przedmiotu badań; Organizacja, teren i sposób przeprowadzenia badań; Ilość materiału badawczego; Jakość materiału badawczego; Analiza statystyczna materiałów badawczych; Analiza jakościowa materiałów badawczych; Przedstawienie wyników badań; Wartość naukowa (poznawcza) wyników badań; Wartość społeczna (praktyczna) wyników badań; Układ (struktura treściowa) pracy; Styl pisarski pracy; Korekta pracy; Ilość i jakość załączników w pracy; Szata graficzna (estetyczna) pracy; 4. Ocena prac doktorskich: Punktowa ocena składników pracy; Słowna ocena pracy; Arkusz oceny pracy doktorskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-376-6
Cz.I Wprowadzenie : 1.Zbieranie danych o literturze przedmiotu, 2.Materiały źródłowe.3.Badania własne, 4.Notatki z literatury-fiszki, 5.Podsumowanie Cz.II Techniczne opracowanie pracy : 1.Części składowe pracy, 2.Elementy informacyjno-pomocnicze, numeracja stron, 3.Informacje uzupełniające, 4.Postać graficzna strony, 5.Oprawa. Cz.III Dyscypliny pomocnicze : 1.Wprowadzenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-51-X
Cz.I Magisterium: Przygotowanie; Organizacja pracy wła snej; Praca nad dokumentacją; Opracowanie tematu; Egza min dyplomowy. Cz.II Doktorat: Wymogi prawne uzyskania doktoratu; Przed otwarciem przewodu doktorskiego; Badania rozpoz nawcze; Przewód doktorski; Wymagania dot. prac doktor skich; Nowatorstwo; Badania własne; Opracowanie zebra nego materiału; Obrona pracy doktorskiej. Cz.III Habilitacja: Wymogi prawne uzyskania habilita cji; Spceyfika pracy habilitacyjnej; Wkład poznawczy; Przewód habilitacyjny; Kolokwium habilitacyjne. CZ.IV Pisarstwo: Przygotowania do pisania; Struktura publikacji naukowej; Technika pisania; Przystosowanie publikacji do druku. Cz.V Poradnictwo sięgania po wiedzę: Uwagi ogólne; Technika komputerowa; Opracowania różne; Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Authority data
Dysertacje naukowe - poradnik (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again