Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(7)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(1)
Author
Boć Jan
(1)
Eco Umberto
(1)
Gambarelli Gianfranco
(1)
Jurkowlaniec Grażyna
(1)
Lindsay David
(1)
Majchrzak Jadwiga
(1)
Mendel Tadeusz
(1)
Miodek Jan
(1)
Niedzielska Katarzyna
(1)
Pesz Karol
(1)
Pułło Andrzej
(1)
Tygielski Wojciech
(1)
Urban Stanisław
(1)
Ładoński Wiesław
(1)
Łucki Zbigniew
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Dysertacje i prace magisterskie
(8)
Prace dyplomowe
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7085-145-2
Artykuł naukowy; Artykuł przeglądowy; Praca na semi- narium lub konferencję; Rady dla studentów: sprawozda- nia i przeglądy; Praca dyplomowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7011-299-4
1. Źródła informacji naukowej, ich podział i znaczenie -Klasyfikacja literatury naukowej; -Ogólne zasady korzystania z katalogów i zasobów bibliotecznych; -Zbieranie materiałów i sporządzanie bibliografii do opracowań naukowych. 2. Przegląd podstawowych metod badawczych: -Klasyfikacja metod badawczych; -Ogólne metody badawcze; -Przegląd metod badawczych stosowanych w naukach społe cznych; -Metody badawcze stosowane w naukach empirycznych. 3. Technika pisania prac magisterskich i innych prac naukowych: -Podstawowe zasady konstrukcji prac naukowych; -Opracowanie techniczne materiału głównego pracy; -Materiały dodtakowe i informacyjno-uzupełniające; -Wymagania formalne dotyczące wyglądu pracy; -Zasady wykonywania składu komputerowego prac magister skich i dyplomowych. 4. Seminaria przeddyplomowe jako forma wprowadzania studentów w proces pracy twórczej: -Cele, zadania i program seminariów przeddyplomowych; -Opracowywanie referatów seminaryjnych - I-sza samo dzielna praca twórcza studneta; -Technika wygłaszania referatów; -Dyskusja po wygłoszeniu referatu. 5. Seminaria dyplomowe: -Cele semianriów dyplomowych; -Proseminaria; -Przebieg seminariów dyplomowych; -Przygotowanie studentów do udziału w proseminariach i seminariach dyplomowych. Uczestnictwo w seminariach. 6. Konsultacje i współpraca studnetów z promotorem: -Rodzaje konsultacji i ich przebieg; -Współpraca dyplomantów i magistrantów z promotorem; -Udział innych osób w tworzeniu prac dyplomowych i ma gisterskich. 7. Praktyki dyplomowe: -Cele praktyk dyplomowych; -Organizacja praktyk; -Programy praktyk i ich realizacja; -Postępowanie w braku praktyk dyplomowych. 8. Przygotowywanie i opracowywanie prac dyplomowych i magisterskich: -Cele prac dyplomowych i magisterskich; -Wybór tematów prac dyplomowych i magisterskich; -Fazy i harmonogram przygotowywania, opracowywania oraz pisania prac dyplomowych i magisterskich; -Opracowywanie planu pracy; -Zbieranie materiałów źródłowych; -Prowadzenie badań; -Oprac. pierwszej wersji pracy; -Dalsze prace nad tekstem; -Błędy najczęściej wystepujące występujące w pracach magisterskich i dyplomowych oraz sposoby ich unikania. 9. Ocena prac dyplomowych i magisterskich: -Kryteria oceny prac; -Recenzje prac dyplomowych i magisterskich. 10. Możliwości wykorzystania prac dyplomowych i magi sterskich: -Prace dyplomowe i magisterskie jako etap rozwoju ich twórców; -Aspekty praktyczne prac dyplomowych i magisterskich; -Rola prac dyplomowych i magisterskich w rozwoju nauki oraz upowszechniania wiedzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0373-6
I. Czym jest praca dyplomowa i do czego służy, II. Wybór tematu, III. Zbieranie materiałów, IV. Plan pracy i notatki, V. Redakcja tekstu, VI. Ostatnia korekta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7052-291-2
Zawiera: Praca dyplomowa; Niektóre dziedziny nauki; Obrona pracy; Ewentualna publikacja pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przedmowa; Metodyka pisania prac akademickich; Metodyka recenzowania prac akademickich; Praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania prac akademickich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88296-08-6
Seminarium w szkole wyższej; Praca dyplomowa. Uwagi ogólne; Temat i plan pracy dyplomowej; Opracowanie potrzebnych materiałów; Pisanie zasadniczej części pracy; Końcowy etap tworzenia pracy dyplomowej; Ocena pracy i egzamin dyplomowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (5 egz.)
Authority data
Authority data
Dysertacje i prace magisterskie (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again