Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(2)
Author
Jakubowski Wojciech
(2)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(2)
Głąbiński Stanisław
(1)
Kissinger Henry
(1)
Woźniak Grzegorz
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Dylomacja
(3)
Nauki polityczne -- podręcznik akademicki
(2)
Nauki społeczne
(2)
Państwo
(2)
Polityka
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Globalizacja
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Partie polityczne
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Polska
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Rosja
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
System obronny państwa
(1)
Unia Europejska
(1)
Wspólnota Niepodległych Państw
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
Theodore Roosevelt czy Woodrow Wilson, On uniwersalizmu do równowagi: Richelieu, Wilhelm Orański i Pitt, Koncert europejski: Wielka Brytania, Austria i Rosja, Dwaj rewolucjoniści: Napoleon III i Bismarck, Nowe oblicze dyplomacji: Wilson i Traktat Wersalski, Hitler i zburzenie Wersalu, Przetarg Stalina, Pakt nazistowsko-radziecki, Franklin Dylano Roosevelt, Roosevelt, Stalin i Churchill, w II wojnie światowej. Początek zimnej wojny, Wojna koreańska, Adenauer, Churchill i Eisenhower, Węgry Ultimatum Chruszczowa, Macmillan, De Gaulle, Eisenhauwe i Kennedy, Wietnam, Nixon, Koniec zimnej wojny: Reagan i Gorbaczow.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88766-61-9
CZĘŚĆ I. POLITYKA JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE: Rozdział I. Polityka w życiu społecznym, Rozdział II. Historia i polityka: "wypożyczalnia cytatów i kostiumów". CZĘŚĆ II. PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY POLITYKI:Rozdział III. Człowiek jako jednostka, Rozdział IV. Człowiek w grupie, Rozdział V. Człowiek w społeczeństwie, Rozdział VI. Człowiek w świecie polityki. CZĘŚĆ III. INSTYTUCJONALNE ASPEKTY POLITYKI: Rozdział VII. Demokracja - historia, współczesność, przyszłość, Rozdział VIII. Historyczny rozwój państw, Rozdział IX. Dylematy konstytucyjne, Rozdział X. Państwo współczesne, Rozdział XI. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, Rozdział XII Systemy polityczne państw Europy Zachodniej nie należących do Unii Europejskiej i wybrnaych państw pozaeuropejskich, Rozdział XIII Transformacja polityczna państw europy Środkowej i Wschodniej, Rozdział XIV Systemy polityczne państw WNP. CZĘŚĆ IV SYMBOLICZNOKULTUROWE ASPEKTY POLITYKI : Rozdział XV Współczesna myśl polityczna, Rozdział XVI Religia w życiu społecznym. CZĘŚĆ V EKONOMICZNE I SOCJALNE ASPEKTY POLITYKI : Rozdział XVII Gospodarka rynkowa, Rozdział XVIII Wybrane problemy ekonomiczne współczesnej Polski, Rozdział XIX Demokracja gospodarcza i dialog społeczny. Wybrane problemy pracownicze, Rozdział XX Polityka społeczna i kwestie społeczne w okresie transformacji. CZĘŚĆ VI MIĘDZYNARODWE ASPEKTY POLITYKI : Rozdział XXI Stosunki międzynarodwe i ich uwarunkowania, Rozdział XXII Czynniki rozwoju, aktywności i zmienności społeczności międzynarodowej, Rozdział XXIII Miedzynarodowe stosunki kulturalne. CZĘŚĆ VII PONADNARODOWE ASPEKTY POLITYKI: Dział I Integracja europejska : Rozdział XXIV Europejski ład polityczny XIX i XX wieku, Rodział XXV Idea integracji europejskiej, Rozdział XXVI Integracja gospodarcza państw Unii europejskiej, Rozdział XXVII Unia Europejska jako wspólnota ponadnarodowa, Rozdział XXVII Instytucje europejskie, Rozdział XXIX Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii europejskiej, Rozdział XXX Trzeci filar Unii europejskiej - przestrzeń wolności, bezpieczeństwa. Dział IIKu Trzeciej Rzeczypospolitej : Rozdział XXXIV Polskie tradycje polityczne - liberalizm i romantyzm, Rozdział XXXV Polskie tradycje konstytucyjne, Rozdział XXXVI Dziedzictwo Polski Ludowej, Rozdział XXXVII Psychologiczne uwarunkowania transformacji systemowej, Rozdział XXXVIII Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej, Rozdział XXXIX Instytucje bezpieczeństwa narodowego RP, Rozdział XL międzynarodwe otoczenie Polski, Rozdział XLI Integracja Polski z Unią Europejską
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-012-5
Cz.I Polityka jako zjawisko społeczne: 1. Polityka w życiu społecznym, 2. Kultura polityczna społeczeństwa, 3. Typy i funkcje kultury politycznej, 4. Historia polityki. Cz.II Psychologiczne aspekty polityki: 5. Człowiek przedmiotem poznania, 6. Czynniki regulujące postępowanie człowieka, 7. Człowiek w grupie, 8. Struktura społeczna, 9. Naród w sensie etnicznym i politycznym, 10. Człowiek w sensie polityki. Cz.III Instytucjonalne aspekty polityki: Dz.I Elementy teorii państwa: 11. Państwo jako organizator życia społecznego, 12. Początki państwa, 13 .Historyczny rozwój państw, 14. Dylematy konstytucyjne państw, 15. Struktura współczesnego państwa, Dz.II Partycypacja polityczna: 16.Tradycje i zasady demokracji liberalnej, 17. Idea społeczeństwa obywatelskiego, 18. Aktywność polityczna obywateli w systemie demokratycznym, 19. Kryteria demokratyzmu postaw społecznych , stosunków politycznych i państwa, 20. Przywództwo i elity polityczne, 21. Media masowe w życiu społecznym, 22. Szanse i zagrożenia dla ładu demokratycznego, Dz.III Współczesne systemy polityczne: 23. System polityczny państwa, 24. Dynamika systemu rządów w państwach demokratycznych, 25. Transformacja ustrojowa państw postsocjalistycznych, 26. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, 27. Systemy polityczne państw Europy nie będących członkami Unii Europejskiej, 28 .Systemy polityczne państw WNP, 29. Systemy polityczne wybranych państw pozaeuropejskich, 30. Ustrój Stolicy Apostolskiej i Zakonu Maltańskiego, Cz.IV Symboliczno-kulturowe aspekty polityki: 31.Religia w życiu społecznym, 32.Kultura popularna w życiu społecznym, 33. Współczesna myśl polityczna, Cz.V Międzynarodowe aspekty polityki : 34. Stosunki międzynarodowe i ich uwarunkowania, 35. Czynniki rozwoju, aktywności i zmienności społeczności międzynarodowej, 36. Międzynarodowe stosunki polityczne, 37 .Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, 38. Międzynarodowe stosunki kulturalne, 39. Zjawiska i problemy globalne. Cz.VI Ponadnarodowe aspekty polityki. Dz.1 Integracja europejska: 40. Europejskie ład polityczny XIX i XX wieku, 41. Idea integracji europejskiej, 42. Integracja gospodarcza państw Unii Europejskiej, 43. Unia Europejska jako wspólnota ponadnarodowa, 44. Instytucje Unii Europejskiej, 45. System prawa Unii Europejskiej, 46. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 47. Trzeci filar Unii Europejskiej - przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Dz.II Postradziecka przestrzeń polityczna: 48. Geneza i działalność Wspólnoty Niepodległych Państw, 49 .Stosunki Unii europejskiej z Federacją Rosyjską, 50. Integracja gospodarcza w ramach Wspólnoty niepodległych Państw, Dz.III Globalizacja i regionalizmy we współczesnym świecie: 51. Globalizacja we współczesnym świecie, 52. Ruchy regionalistyczne jako forma nacjonalizmu we współczesnej Europie i ich możliwy wpływ na ideę zjednoczonej Europy, Cz.VII System polityczny współczesnej Polski, Dz.I Uwarunkowania historyczne: 53. Polskie tradycje polityczne - liberalizm i romantyzm, 54. Polskie tradycje konstytucyjne, 55. Tradycje polskiej kultury politycznej XIX i XX wieku, 56. Dziedzictwo Polskie Ludowej, 57. Psychologiczne aspekty transformacji systemowej, Dz.II Aspekty polityczno ustrojowe: 58. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i naczelne zasady ustrojowe państwa, 59. Ustrój organów władzy państwowej w RP, 60.System samorządu lokalnego w RP, 61. Partie i system partyjny w RP, 62. Instytucje bezpieczeństwa narodowego RP, 63. Polska polityka zagraniczna, Dz.III Aspekty społeczno-socjalne: 64. Demokracja gospodarcza i dialog społeczny. Wybrane problemy, 65. Polityka społeczna i kwestie społeczne w okresie transformacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again