Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(6)
Author
Baran Beata
(1)
Borski Maciej (1975 - )
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Cioch Henryk
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Jesiołowski Kamil
(1)
Kasprzak Jerzy
(1)
Kasprzak Wojciech
(1)
Kasprzak Wojciech Andrzej
(1)
Kil Jan
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kosiński Jerzy
(1)
Kozaczek Jan
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Lach Arkadiusz
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Misztal-Konecka Joanna
(1)
Miśkowicz Tomasz
(1)
Młodziejowski Bronisław
(1)
Nowak Krystian
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Patryk Aleksandra
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Rzepka Michał
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Tylec Grzegorz
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Ćwiertniak Tomasz
(1)
Świątkowski Andrzej Marian
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Dowód elektroniczny
(5)
Broń palna
(2)
Dowód sądowy
(2)
Kryminalistyka
(2)
Prawo karne procesowe
(2)
Przestępstwo komputerowe
(2)
Absolutorium (prawo)
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Daktyloskopia
(1)
Demokracja deliberatywna
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Elektronika
(1)
Farmaceuci
(1)
Fonoskopia
(1)
Godność ludzka
(1)
Identyfikacja zwłok
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Kroński, Aleksander
(1)
Mechanoskopia
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Osmologia kryminalistyczna
(1)
Portret pamięciowy
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Pozwolenia administracyjne
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo pracy
(1)
Przepadek rzeczy
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Równość (prawo)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sieć komputerowa
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sztuka
(1)
Sądownictwo
(1)
Służba więzienna
(1)
Traseologia
(1)
Uber
(1)
Wina (prawo)
(1)
Zapłodnienie sztuczne
(1)
Śledztwo i dochodzenie
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.)
(1)
Mołdawia
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-119-0
1. Pojęcie informacji w formie elektronicznej. Dowody elektroniczne, cyfrowe i komputerowe. 2. Klasyfikacja i najważniejsze rodzaje dowodów elektronicznych. 3. Uzyskiwanie dowodów elektronicznych. 4. Ocena wartości zgromadzonych dowodów elektronicznych. 5. Prezentacja dowodów elektronicznych w postępowaniu sądowym. 6. Aspekt międzynarodowy uzyskiwania dowodów elektronicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-95-4
1. Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego; 2. Funkcjonowanie elektronicznej księgi wieczystej- zarys problematyki; 3. Migracja ksiąg wieczystych; 4. Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym wnoszone na nośnikach elektronicznych; 5. Informatyzacja sądownictwa- szansa czy zagrożenie dla wymiaru sprawiedliwości; 6. Projekt elektronicznego postępowania upominawczego; Podpis elektroniczny w postępowaniu cywilnym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-723-4
1. Ogólne zagadnienia kryminalistyki: Z dziejów metod śledczych; Przedmiot i zakres współczesnej kryminalistyki; Tendencje rozwojowe współczesnej kryminalistyki; 2. Technika kryminalistyczna: Identyfikacyjne, dowodowe i wykrywacze znaczenie śladów kryminalistycznych; Daktyloskopia i inne metody identyfikacji człowieka; Antropologia sądowa i jej wykorzystanie w identyfikacji człowieka;. Mechanoskopia; Broń palna i ślady jej użycia; Traseologia kryminalistyczna; Kryminalistyczne badania dokumentów; Fonoskopia; Kryminalistyczne badania śladów cyfrowych; Fizykochemia kryminalistyczna; Biologia kryminalistyczna; Osmologia; Fotografia kryminalistyczna; 3. Taktyka kryminalistyczna: Pierwsze informacje o przestępstwie i zasady ich uzyskiwania; Badanie miejsca zdarzenia; Badania sądowo-lekarskie osób żywych i zwłok; Wersja kryminalistyczna; Kryminalistyczna problematyka przesłuchania; Eksperyment kryminalistyczny; Taktyka przeszukania terenu, pomieszczeń i osób; Okazanie; Badanie wariograficzne; Problemy etyczne w kryminalistyce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Paradygmaty cyberprzestępczości / Jerzy Kosiński. - Warszawa : Difin SA , 2015. - 300 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-837930-666-4
1. Pojęcie cyberprzestępczości; 2. Obserwowane zagrożenia; 3. Dowody cyfrowe; 4. Zwalczanie cyberprzestępczości; 5. Przyszłość cyberprzestępczości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XIX. Zeszyt specjalny)
Temat: Kroński, Aleksander (prawnik ; 1870-1935) ; Demokracja deliberatywna - prawo - Polska ; Inicjatywa ludowa - prawo - Polska ; Społeczeństwo obywatelskie - a inicjatywa ustawodawcza - Polska ; Rzecznik praw obywatelskich - organizacja - Polska ; Równość (prawo) - prawodawstwo - Polska ; Dyskryminacja - prawo - Polska ; Farmaceuci - klauzula sumienia - prawo - Polska ; Farmaceuci - etyka - Polska ; Prawa człowieka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Godność ludzka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Zapłodnienie sztuczne - etyka ; Zapłodnienie sztuczne - metody - prawo ; Wina (prawo) - a indukcja ; Wina (prawo) - a abdukcja (log.) ; Wina (prawo) - a dedukcja ; Dowód sądowy - a opinie prawne ; Ekspertyza (prawo) - a a dowód sądowy ; Przepadek rzeczy - prawo - Polska ; Orzeczenie sądowe ; Prawo karne procesowe ; Broń palna - użytkowanie - prawo - Polska ; Pozwolenia administracyjne - prawo - Polska ; Administracja elektroniczna - organizacja - Polska ; Administracja elektroniczna - a doręczenie pisma - prawo - Polska ; Budżety obywatelskie - a samorząd terytorialny ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd powiatowy ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd wojewódzki ; Równość (prawo) - Polska ; Postępowanie administracyjne - a równość (prawo) ; Samorząd terytorialny - organizacja - teoria - Polska ; Służba więzienna - odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Dyscyplina pracy - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a policja - prawo ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Irlandia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Australia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Stany Zjednoczone (USA) ; Sztuka - fałszerstwo - handel ; Odpowiedzialność cywilna - handel - sztuka ; Prawo gospodarcze - Polska ; Uber - a kierowcy zawodowi - prawo pracy ; Prawo pracy - a lojalność ; Prawo pracy - a praworządność ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - ustrój - historia ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - autonomia (politol.) ; Mołdawia - ustrój ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - budżety obywatelskie - stan na 2018 r
Zawiera: O ustroju Gagauzji – przyczynek do dyskusji; Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako instytucja demokracji deliberatywnej i wyraz świadomości konstytucyjnej; The implementation of the principles of equality and the prohibition of discrimination in the activities of the Ombudsman as an independent authority for equal treatment; Poszukując podstaw prawnych odmowy wydania leku przez aptekarza – czyli kilka uwag na tle wolności sumienia polskiego farmaceuty; Wokół zagadnienia filozoficznych podstaw praw człowieka; Wolność prokreacyjna a tzw. problem „zbawczego rodzeństwa” (ang. savior sibling); Uzasadnienie i przekonanie jako podstawy dowodu w procesie karnym; Dowód z opinii instytutu naukowego (art. 290 k.p.c.) w świetle orzecznictwa sądowego – wybrane zagadnienia; Wpływ orzeczenia przepadku na sytuację prawną małżonka skazanego; Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako środek zaskarżenia sui generis; Administracyjne cofnięcie pozwolenia na broń. Polemika na kanwie przypadków regulowanych art. 18 ustawy o broni i amunicji; Komunikacja elektroniczna w funkcjonowaniu administracji publicznej; Budżet obywatelski a budżet partycypacyjny. Dwa rozwiązania dla jednego miasta w konsekwencji nowelizacji prawa samorządowego; Odrzucenie uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi powiatu i województwa – głos w wieloletniej dyskusji; Realizacja zasady równości wobec prawa w postępowaniu administracyjnym; Aleksandra Krońskiego teoria samorządu terytorialnego; Nullum crimen sine lege certa and the disciplinary offences of Prison Service officers; Rola „ombudsmanów policyjnych” w realizacji zasady democratic policing; Zasady odpowiedzialności sprzedawcy przy sprzedaży fałszywego dobra kultury; Nowa instytucja prawa gospodarczego – zarząd sukcesyjny. Analiza prawna; Próba ochrony przed elektroniczną technologią pracowniczego statusu zatrudnionych; Lojalność a praworządność w stosunku pracy; Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt I OSK 1155/10; Sprawozdanie z VII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z VIII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Polityka informacyjna wobec dóbr kultury”; Michał Bernaczyk, „Dokument wewnętrzny” jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji. Rozstrzyganie kolizji w teorii i praktyce prawa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017, ss. 278.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Ślady cyfrowe : studium prawno-kryminalistyczne / Wojciech Andrzej Kasprzak. - Warszawa : Difin SA , 2015. - 245, [1] s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7930-699-2
1. Pojęcie i charakterystyka śladu cyfrowego; 2. Cyberprzestrzeń jako współczesne zjawisko technologiczne i społeczne; 3. Prawna regulacja cyberprzestrzeni; 4. Mechanizm powstawania śladów cyfrowych; 5. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów cyfrowych; 6. Badanie śladów cyfrowych w warunkach ekspertyzy kryminalistycznej; 7. Wykorzystanie śladów cyfrowych w pracy wykrywczej; 8. Wykorzystanie śladów cyfrowych w praktyce śledczej i sądowej; 9. Etyczne problemy wykorzystania śladów cyfrowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Dowód elektroniczny (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again