Form of Work
Książki
(4)
Czasopisma
(1)
Status
available
(4)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(3)
Author
Bakonyi Jadwiga
(1)
Bańka Augustyn (1950- )
(1)
Borodin Yevgeniy
(1)
Brazilij Natalija
(1)
Chwistecka-Dudek Halina
(1)
Czuba-Kulisińska Beata
(1)
Demidenko Svitlana
(1)
Detyna Beata
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Dziopak-Strach Ada
(1)
Filipowicz Paweł
(1)
Gawrylenko Valientina
(1)
Giertler Anna
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Hałasik Katarzyna
(1)
Janczewski Jerzy
(1)
Karlik Marcin
(1)
Khozhylo Iryna
(1)
Kiepas-Remesz Katarzyna (1979- )
(1)
Klimek Jan
(1)
Krawczenko Oksana
(1)
Kukla Daniel
(1)
Kwietniewska Małgorzata
(1)
Lemańska-Majdzik Anna
(1)
Lenik Piotr
(1)
Lipiec Jacek
(1)
Madyda Aneta
(1)
Pierścieniak Agata
(1)
Piontek Adam
(1)
Porvazník Ján
(1)
Prymon-Ryś Ewa
(1)
Rybicka Karolina
(1)
Sitek Marcin
(1)
Skibiński. Andrzej
(1)
Smolarek Małgorzata
(1)
Sorokina Natalia
(1)
Stańczyk Izabela
(1)
Sulich Adam
(1)
Suska Justyna
(1)
Tarasenko Tetyana
(1)
Tkachenko Alla
(1)
Widera Wiktor
(1)
Wierzbicka Ewa
(1)
Wierzbicki Zbigniew R
(1)
Witczak Hubert
(1)
Wróbel Magdalena
(1)
Zioło Katarzyna
(1)
Ławińska Olga
(1)
Świerkot Jarosław
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Doradcy personalni
(5)
Doradcy zawodowi
(2)
Kadry
(2)
Kariera
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Zarządzanie
(2)
Instytucje nonprofit
(1)
Mentoring
(1)
Poszukiwanie pracy
(1)
Praca
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Studenci
(1)
Zatrudnienie
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy / red. nauk. Henryk Bednarczyk ; T.173)
ISBN: 978-83-7204-682-6
1.Czynniki wpływające na jakość pracy doradcy zawodowego: Motywy wyboru zawodu doradcy zawodowego; Rozwój własny doradcy zawodowego - w poszukiwaniu profesjonalizmu; Psychologiczne korelaty efektywności doradcy zawodowego; Kompetencje doradcy zawodowego zatrudnionego w powiatowym urzędzie pracy; Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. 2. Wybrane aspekty komunikacji doradców zawodowych w relacji z odbiorcami: Mówić - rozmawiać - rozwijać się, czyli sztuka efektywnej komunikacji; Narzędzia komunikacyjne podnoszące efektywność porozumiewania się doradcy zawodowego z klientem; Efektywna komunikacja interpersonalna źródłem sukcesu w rozmowie doradczej z klientem - praktyczny poradnik; Autoprezentacja - między autentycznością a oczekiwaniami; Rozmowa kwalifikacyjna jako ważny etap procesu rekrutacji; Wpływ skutecznej komunikacji na przebieg rozmowy kwalifikacyjnej; Indywidualna rozmowa doradcza z osoba niepełnosprawną; Mów tylko wtedy, gry grupa tego potrzebuje - o roli komunikacji w poradnictwie grupowym; Rola aktywnego słuchanie w doradztwie zawodowym; Analiza i uwarunkowania zachowań negatywnych i konfliktowych osoby bezrobotnej na przykładzie komunikacji klient-doradca zawodowy; Analiza Transakcyjna jako skuteczne narzędzie p[racy w ręku doradcy zawodowego; Wykorzystywanie technik i strategii NLP w komunikacji; Komunikacja w doradztwie na odległość; O etyce i komunikacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-927-2
Zawiera: Rozdział 1. Definicje, modele, profile kompetencji: 1.1. Definicje kompetencji; 1.2. Modele, profile, katalogi kompetencji; 1.3. Kompetencje przyszłości. Rozdział 2. Doradztwo personalne: 2.1. Funkcjonowanie doradztwa; 2.2. Istota doradztwa personalnego; 2.3. Kompetencje doradcy personalnego; 2.4. Metody stosowane w doradztwie personalnym; 2.5. Metoda Hogana - narzędzie badające kompetencje w doradztwie personalnym; 2.6. Studia podyplomowe HR Business Partner – Partner Strategiczny w Zarządzaniu Ludźmi; 2.7. Doradztwo personalne z punktu widzenia firmy konsultingowej. Rozdział 3. Doradztwo zawodowe: 3.1. Istota funkcjonowania doradztwa zawodowego; 3.2. Zadania i kompetencje doradcy zawodowego; 3.3. Metody stosowane w doradztwie zawodowym; 3.4. Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej; 3.5. Doradztwo zawodowe w Akademickim Biurze Karier. Rozdział 4. Postawy studentów w wobec rynku pracy: 4.1. Charakterystyka pokolenia Y; 4.2. Oczekiwania osób studiujących wobec rynku pracy; 4.3. Postawy studentów wobec pracy. Zakończenie. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologiczne doradztwo karier / Augustyn Bańka. - Poznań : PRINT-B , 2007. - 137, [3] s. : ryc., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-923375-0-8
Zawiera: 1.Uwarunkowania i konteksty: Definicje kariery; Zmiana w uwarunkowaniach przejścia z edukacji do pracy; konteksty zmian w planowaniu i realizacji karier; Ewolucja koncepcji doradztwa psychologicznego w kontekście nowych karier - od doradztwa zawodowego do psychoterapii i doradztwa karier jako nowego paradygmatu; Kariery w kontekście mobilności międzynarodowej, geograficznej i zawodowej. 2.Teorie karier: Podstawowe zmiany w rozumieniu karier - wyzwania teoretyczne w doradztwie karier bez granic; Zmiany w teoriach rozwoju jednostki i zmiany w teoriach osobowości; Klasyczne teorie kariery - makroteorie; współczesne teorie kariery - mikroteorie jako nowego typu teorie wspomagania praktyki doradczej w tranzycjach rozwojowych; Kompetencje w doradztwie karier - różnice i podobieństwa do doradztwa zawodowego i psychoterapii; Teorie konstruktywistyczne kształtowania kapitału kariery; Portfolio kariery i strategie inwestycyjne w kapitał kariery. 3.Modele praktyki doradczej: Modele doradztwa w systemie edukacyjnym i rynku pracy; Modele doradztwa karier optymalizujące proces diagnostyczno-prognostyczny; Modele doradztwa oparte na „Byciu z klientem”; Modele doradztwa w stadium stagnacji rozwoju kariery. 4.Działania praktyczne w doradztwie karier: Doradztwo karier jako doradztwo personalne i nowy trend w pomocy psychologicznej; Budowanie i rozwiązywanie związku doradczego; Rozwiązywanie i przerywanie związku doradczego; Budowanie zespołów doradczych i problem partycypacji. 5.Działania diagnostyczne w doradztwie karier: Tradycyjne metody diagnozy oparte na diagnozie uzdolnień i preferencji; Wybrane metody diagnozowania związane z mikroteoriamia rozwoju osobowości;. 6.Ocena jakości i informacja zwrotna: Jakość doradztwa w teorii i praktyce; Uwarunkowania jakości doradztwa; Normatywne podejście do jakości w doradztwie; Badania i ewaluacje jakości doradztwa; Pomiar psychometryczny jakości procesu doradztwa; Skala do samobadania jakości procesu doradztwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-19720-9
1. Wyłanianie się SZZL: 1.1. Koncepcja "twardego" i "miękkiego" HRM; 1.1.1. Model Michigan; 1.1.2. Model Warwick i model Harvarda; 1.2. Koncepcja J. Storeya; 1.3. Koncepcja D. Guesta; 1.4. Koncepcje R.S. Schulera i S.E. Jackson. 2. SZZL na przełomie XX i XXI w: 2.1. Koncepcja "dobrych praktyk"; 2.2. Koncepcja O. Lundy‘ego i A. Cowlinga; 2.3. Koncepcje polskie; 2.3.1. Koncepcja A. Sajkiewicz; 2.3.2. Koncepcja A. Pocztowskiego; 2.3.3. Koncepcja A. Lipki; 2.4. Koncepcja D. Ulricha. 3. SZZL na początku XXI w: 3.1. Koncepcje M. Armstronga; 3.2. Koncepcje duńska i hiszpańska; 3.3. Koncepcja L. Dyera i R. Shafera; 3.4. Podsumowanie koncepcji według N. Gouldinga. 4. Związki między ZZL i Strategicznym ZZL. 5. Problemy perspektywy SZZL. CZĘŚĆ II. Zarządzanie przedsiębiorstwem: 6. Przedsiębiorstwo w strukturze społeczno-gospodarczej; 6.1. Systemowe ujęcie przedsiębiorstwa; 6.1.1. Przedsiębiorstwo jako system działający; 6.1.2. Istota przedsiębiorstwa; 6.2. Kluczowe cele przedsiębiorstwa; 6.3. Procesowe ujęcie działalności przedsiębiorstwa; 6.4. Istotne przesłanki prowadzenia przedsiębiorstwa. 7. System zarządzania przedsiębiorstwem: 7.1. Istota zarządzania; 7.2. Budowa systemu zarządzania. 8. System zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem: 8.1. Istota zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem; 8.2. Wybrane elementy doktryny strategicznej; 8.3. Postawa strategiczna. CZĘŚĆ III. Podstawy SZZL: 9. Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie; 9.1. Rola czynnika ludzkiego; 9.2. Procesy kształtowania zasobów ludzkich. 10. System strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi (SZZL): 10.1. Układ logiczny systemu SZZL; 10.2. Orientacja strategiczna w stosunku do ZL; 10.3. Zakres prowadzenia SZZL. 11. Doktryna strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. CZĘŚĆ IV. Podstawy diagnostyczne SZZL: 12. Zasady diagnozowania; 12.1. Fundamenty diagnozowania potencjału strategicznego; 12.2. Swoistość i trudności diagnozowania. 13. Metody i techniki diagnozowania: 13.1. Podejście metodyczne; 13.2. Diagnozowanie ZL; 13.3. Diagnozowanie systemu zarządzania ZL. CZĘŚĆ V. Modelowanie wzorcujące i urzeczywistnianie jego rezultatów: 14. Modelowanie wzorcujące ZL i SZZL: 14.1. Modelowanie i modele wzorce; 14.1.1. Podejścia do akcji strategicznej; 14.1.2. Przesłanki modelowania wzorcującego; 14.2. Formułowanie modelu wzorca; 14.2.1. Generowanie alternatyw strategicznych; 14.2.2. Wybór strategiczny; 14.2.3. Struktura i własności modelu wzorcowego strategii; 14.2.3.1. System planu strategicznego; 14.2.3.2. Struktura planu; 14.3. Normatywne wzorce strategii ZZL; 14.3.1. Wybrane wzorce strategii normatywnych; 14.3.1.1. Model T. Stalewskiego; 14.3.1.2. Strategie według J. Brunsteina i C. Fishera; 14.3.1.3. Model T. Listwana; 14.3.2. Zgodność strukturalna strategii; 14.4. Podejścia do wzorcowania i wzorców na niższych poziomach strategii ZZL. 15. Urzeczywistnianie modelu wzorcowego strategii: CZĘŚĆ VI. Podstawy kształtowania substrategii SZZL: 16. Strukturyzacja podsystemów SZZL: 16.1. Układ strategicznych procesów kształtowania ZL; 16.2. Wielowarstwowa struktura podsystemów SZZL; 16.3. Strukturyzacja SZZL według wybranych punktów odniesienia. 17. Wybrane odniesienia SZZL do podmiotowości i konstruowania substrategii aktywności podstawowej: 17.1. Wybrane odniesienia SZZL do podmiotowości; 17.2. Wybrane odniesienia do konstruowania substrategii aktywności podstawowej; CZĘŚĆ VII. Urzeczywistnianie strategii: 18. Podstawy urzeczywistniania strategii ZZL: 19. Controlling strategiczny i strategiczne uczenie się; 19.1. Controlling strategiczny; 19.2. Strategiczne uczenie się w SZZL; 19.2.1. Podstawy uczenia się; 19.2.2. System Wczesnego Reagowania (SWR); 19.2.3. Wywiad gospodarczy; 19.2.4. Analiza dyskryminacji. 20. Kształtowanie prawdopodobieństwa zdarzeń w SZZL: 20.1. Podstawy zarządzania prawdopodobieństwem strategicznym; 20.2. Zarządzanie zmianami w SZZL; 20.3. Ryzyko w implementacji planu SZZL i zasady jego redukcji. CZĘŚĆ VIII. Sprawność SZZL: 21. Podstawy sprawności: 21.1. Struktura dążeń sprawnościowych SD; 21.2. Walory i wytyczne sprawności w odniesieniu do załogi; 21.2.1. Walory i wytyczne sprawności ZL i SZZL; 21.2.2. Pozabiznesowe wartości ZL, ZZL i SZZL; 21.3. Prawo, etyka i kultura a SZZL w systemie dążeń strategicznych; 21.3.1. Prawo a SZZL; 21.3.2. Etyka a SZZL; 21.3.3. Kultura a SZZL. 22. Substrategia gospodarowania w SZZL: 22.1. Podstawy substrategii gospodarowania; 22.2. Zasady i zakres gospodarowania; 22.3. Możliwość substrategii wynagradzania. CZĘŚĆ IX. Przyszłość SZZL: 23. Perspektywy SZZL z pozycji aktualnego stanu nauki i praktyki. 24. Quo vadis SZZL.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XVII Zeszyt 2/2016)
Zawiera: Outplacement - nowoczesna koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi; Kompetencje informatyczne - z perspektywy pracowników; Pokolenie Y wyzwaniem dla działów HR; Funkcjonowanie organizacji pozarządowych a motywacje ich uczestników; Coaching - moda czy realne wsparcie w zarządzaniu organizacją oraz rozwoju jednostki? Korzyści i zagrożenia; Raportowanie społecznej odpowiedzialności w Polsce w świetle unormowań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE; CSR w firmach rodzinnych; Społeczna odpowiedzialność biznesu w rodzinnych firmach z sektora MSP branży energetycznej; Przedsiębiorczość w sektorze MSP - wybrane aspekty rozwoju firm w województwie śląskim; Strategiczna współpraca JST i banków lokalnych warunkiem rozwoju MŚP; Wybrane aspekty optymalizacji podatkowej w małych przedsiębiorstwach; Managerial preconditions and starting points for solving the threats and use of global environment opportunities; Social service management - challanges for Ukraine; Accounting policies and its importance in enterprise management - case for Ukraine; Forecasting as decision-making technique for enterprise development in contemporary economy; Corporate organisational maturity assessment method on the basis of ISO 9004:20099 (PN-EN ISO 9004:2010); Konceptualizacja modeli biznesowych w warunkach działalności sieciowej - wybrane aspekty; Sieć logistyki zwrotnej w branży motoryzacyjnej. Wybrane przykłady; Rola logistycznej obsługi klienta w sektorze usług hotelarskich; Business intelligence w zarządzaniu szpitalem; Zastosowanie Jednorodnych Grup Pacjentów w zarządzaniu kosztami szpitala publicznego; Monitorowanie aspektu finansowego w procesie doskonalenia jakości usług medycznych - propozycje metodyczne dla szpitali; Efekty organizacyjne i menedżerskie współdziałania organizacji; Misselling barierą rozwoju ubezpieczeń w Polsce; Współpraca zewnętrzna jako wyzwanie innowacyjnych przedsiębiorstw z perspektywy strategii Europa 2020; Innowacje w polskich przedsiębiorstwach budowlanych; Zrównoważone budownictwo jako przejaw innowacyjności w sektorze nieruchomości; Diagnoza stanu innowacyjności Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu z wykorzystaniem metody siedmiokąta zarządzania innowacjami; Wykorzystanie mediów społecznościowych do wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności w wybranych krajach; Dzieci i młodzież jako konsumenci - obszary odpowiedzialności marketingu na rynku produktów dla dzieci; Relacje interpersonalne jako podstawa fundraisingu organizacji non-profit; Model public relations w komunikacji marketingowej; Age management jako narzędzie łagodzenia skutków starzenia się zasobów pracy w Polsce; Wybrane problemy studentów i absolwentów uczelni wyższych Dolnego Śląska na regionalnym rynku pracy po światowym kryzysie gospodarczym z lat 2007-2009; Kreatywność i innowacyjność w budowaniu postaw organizacji na przykładzie policji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Zatrudnienie - a doradcy personalni (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again