Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(6)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(6)
Author
Malinowska-Misiąg Elżbieta
(2)
Misiąg Wojciech
(2)
Ofiarski Zbigniew
(2)
Grądalski Feliks
(1)
Tarchalski Kazimierz
(1)
Ziarko-Siwek Urszula
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Dochody państwowe
(7)
Budżet
(4)
Budżety terenowe
(4)
Podatek
(4)
Finanse publiczne
(3)
Agencje rządowe
(2)
Dług państwowy
(2)
Fundusze celowe
(2)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(2)
Najwyższa Izba Kontroli
(2)
Odpowiedzialność prawna
(2)
Prawo finansowe
(2)
Wydatki budżetowe
(2)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Finanse
(1)
Gospodarka
(1)
Główny Urząd Statystyczny
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Subject: time
1989-
(2)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-72-X
1.Charakterystyka krzywej dochodowości i jej znaczenie dla uczestników rynku finansowego, 2.Efektywność informacyjna rynku finansowego a przejrzystość i iwrygodność polityki pieniężnej, 3.Zdarzenia wpływające na krzywą dochodowości, 4.wyniki badania reakcji krzywej dochodowości na zdarzenie "Informacja RPP o zmianie stopy referencyjnej" w Polsce w latach 1999-2003, 5.Wyniki badania reakcji krzywej dochodowości na zdarzenie "Informacja GUS o zmianie wskaźnika CPI" w Polsce w latach 1999-2003
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-598-0
1. Podstawowe pojęcia finansów publicznych. 2. Prawne podstawy finansów publicznych. 3. Sektor finansów publicznych w gospodarce rynkowej. 4. Środki i dochody publiczne. 5. Wydatki publiczne. 6. Sfera budżetowa. 7. Fundusze celowe. 8. Agencje rządowe i samorządowe. 9. Inne podmioty sektora finansów publicznych. 10. Pogranicze sektora finansów publicznych. 11. Rachunkowość i sprawozdawczość. 12. Budżet państwa i inne plany finansowe. 13. Finanse samorządu terytorialnego. 14. Dług publiczny. 15. Dyscyplina finansów publicznych. 16. Nadzór i kontrola w sektorze finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse publiczne w Polsce / Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 732, [3] s. : rys., tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7334-598-0
1. Podstawowe pojęcia finansów publicznych. 2. Prawne podstawy finansów publicznych. 3. Sektor finansów publicznych w gospodarce rynkowej. 4. Środki i dochody publiczne. 5. Wydatki publiczne. 6. Sfera budżetowa. 7. Fundusze celowe. 8. Agencje rządowe i samorządowe. 9. Inne podmioty sektora finansów publicznych. 10. Pogranicze sektora finansów publicznych. 11. Rachunkowość i sprawozdawczość. 12. Budżet państwa i inne plany finansowe. 13. Finanse samorządu terytorialnego. 14. Dług publiczny. 15. Dyscyplina finansów publicznych. 16. Nadzór i kontrola w sektorze finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7363-396-0
I. Problem optymalnej alokacji: 1.Wzrost roli państwa w gospodarkach XX wieku a problem optymalnej alokacji zasobów. 2.Rynek konkurencyjny, efektywność i optymalna alokacja zasobów. 3.Niedoskonałości rynku, korzyści płynące z działalności państwa. 4.Metody przezwyciężania niedoskonałości rynku. 5.Niewydolność państwa. 6.Podsumowanie korzyści istnienia państwa, regulacji i podatków. II.Wpływ systemów podatkowych na alokację zasobów: 1.Klasyfikacja podatków. 2.Ciężar, koszty i incydencja podatków. 3.Podatek ryczałtowy. 4.Podatki pośrednie. 5.ocena podatków pośrednich. 6.Podatki bezpośrednie i parapodatki. 7.Podatkowanie kapitału. 8.Podatek dochodowy od osób prawnych (Company Income Tax: CIT). 9.Podatkowanie zysków z kapitału. 10.Podatek dochodowy od osób fizycznych (Personal Income Tax: CIT) i składki na zabezpieczenie socjalne. 11.Podatki, składki a systemy emerytalne. 12.Klin podatkowy. 13. Podatki a rynekpracy. 14.Podatkowanie dochodów a skłonność do oszczędzania. 15. Kwestia wydajnego podatkowania i subsydiowania. 16.Zamienność podatkowania i regulacji mikroekonomicznej: zastępowanie podatkowania przez regulację mikroekonomiczną i odwrotnie. III. Regulacja mikroekonomiczna: 1.Regulacja pożądana. 2.Regulacja szkodliwa lub kontrowersyjna i jej koszty. 3.Regulacja rynku pracy, podatki a problem bezrobocia w UE. 4.Regulacja, podatkowanie, partycypacja na rynku pracy a gospodarka nieformalna. 5.Korupcja a wzrost gospodarczy. IV. Teorie wzrostu gospodarczego i ich imlikacje dla polityki fiskalnej: 1.Neoklasyczna teoria wzrostu. 2."Nowa" teoria wzrostu. 3. Modele wzrostu a hipoteza konwergencji. 4.Rola polityki fiskalnej w "ekonomii strony podażowej"(Supply Side Economics). V.Przesłanki polityki fiskalnej: zasady i szkoły, teoria i praktyka budżetowania w Polsce: 1.Ogólne zasdy polityki podatkowej. 2.Współczesne szkoły reformy podatkowania i finansów publicznych. 3.Polityka fiskalna i podatkowa: preferować deficyt czy dodatkowe podatki? 4.Proces budżetowania w Polsce. 5.Decentralizacja i autonomia fiskalna jednostki samorządu gospodarczego. 6.Wydatki sektora publicznego. VI. Problem alokacji a aspekty podatkowe i regulacyjne optymalnego obszaru gospodarczego na przykładzie Unii Europejskiej: 1.Zasada Le Châtelier i jej implikacje. 2.Wielowymiarowść celów strategii lizbońskiej. 3.Pakt stabilizacji i wzrostu (PSW) jako warunek akcesu do Unii ekonomicznej i walutowej. 4.Unia Europejska, OECD i ONZ: Harmonizacja podatków a konkurencja podatkowa. VII. Postępy reform regulacji mikroekonomicznej w Polsce: 1.Postępy reform regulacji mikroekonomicznej w Polsce do 1989 r. 2.Reformy podatkowania i regulacji mikroekonomicznej w Polsce po 1989 roku. 3,Polska a Strategia Lizbońska i pakt stabilizacji i wzrostu. 4.Rekomendacje. 5.Warunki polityczne wprowadzenia wymienionych rekomendacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo finansowe / Zbigniew Ofiarski. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 326 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-7483-506-0
1. Sektor finansów publicznych - zagadnienia podstawowe, 2. Jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, 3. Budżet państwa - aspekty materialnoprawne, 4. Procedura budżetowa w zakresie budżetu państwa, 5. Dochody i wydatki samorządowego podsektora finansów publicznych, 6. Przychody i rozchody w samorządowym podsektorze finansów publicznych, 7. Procedura budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego, 8. Organizacja i gospodarka finansowa w podsektorze ubezpieczeń społecznych, 9. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo finansowe / Zbigniew Ofiarski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 475 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-1159-3
1. Sektor finansów publicznych - zagadnienia podstawowe, 2. Jednostki organizacyjne sektora finasów publicznych, 3. Wieloletni Plan Finansowy Państwa oraz ustawa budżetowa i budżet państwa - aspekty materialnoprawne, 4. Procedura budżetowa w zakresie budzetu państwa, 5. Dochody i wydatki jednsotek samorządu terytorialnego oraz ich związków, 6. Przychody i rozchody samorządowych jednsotek organzacyjnych sektora finansów publicznych, 7. Procedura budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego, 8. Organizacja i gospodarka finansowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 9. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-205-2
1. Podstawowe kategorie teorii opodatkowania. 2. Koszty procesu fiskalnego. 3. Poszukiwanie optymalnego systemu opodatkowania. 4. Zasady racjonalizacji systemu podatkowego wynikające z teorii optymalnego opodatkowania. 5. Alternatywne koncepcje systemu podatkowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again