Form of Work
Książki
(32)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Status
only on-site
(29)
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(29)
Author
Misiąg Wojciech
(3)
Borodo Andrzej
(2)
Będzieszak Marcin
(2)
Franek Sławomir
(2)
Lubińska Teresa
(2)
Malinowska-Misiąg Elżbieta
(2)
Ofiarski Zbigniew
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Bajan Konrad
(1)
Begg David
(1)
Bury Agata
(1)
Bywalec Czesław
(1)
Cieśla Mariusz
(1)
Czempas Jan
(1)
Czerski Piotr
(1)
Dolata Stanisław
(1)
Dornbusch Rudiger
(1)
Filik Anna
(1)
Fischer Stanley
(1)
Franczak Agnieszka
(1)
Gajewski Dominik J
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Gomułowicz Andrzej
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Grądalski Feliks
(1)
Góra Ewa
(1)
Hanusz Antoni
(1)
Hanuszek Krzysztof
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Kańduła Sławomir
(1)
Kotula Marcin
(1)
Kołaczek Bożena
(1)
Kubista Bartosz
(1)
Kubów Adam
(1)
Mackiewicz Marta
(1)
Mikuła Paweł
(1)
Niezgoda Andrzej
(1)
Panek Tomasz
(1)
Piech Karol
(1)
Poszwa Michał
(1)
Pyzel Barbara
(1)
Rapacki Ryszard
(1)
Samecki Wiesław
(1)
Samojłowicz Łukasz
(1)
Sekuła Jolanta
(1)
Sokołowski Jerzy
(1)
Sosnowski Michał
(1)
Szczepaniak-Sienniak Joanna
(1)
Tarchalski Kazimierz
(1)
Tomalak Marcin
(1)
Warzecha Katarzyna
(1)
Zagórski Krzysztof
(1)
Zasikowska Agnieszka
(1)
Zdebel Marek
(1)
Ziarko-Siwek Urszula
(1)
Ziomek Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(27)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(36)
Subject
Budżety terenowe
(12)
Dochody państwowe
(9)
Samorząd terytorialny
(9)
Podatek
(7)
Budżet
(5)
Dochody indywidualne
(5)
Finanse publiczne
(5)
Dochód
(4)
Dochód narodowy
(4)
Gospodarka
(3)
Rynek pracy
(3)
Wydatki budżetowe
(3)
Agencje rządowe
(2)
Bezrobocie
(2)
Budżety rodzinne
(2)
Dług państwowy
(2)
Ekonomia
(2)
Finanse
(2)
Fundusze celowe
(2)
Gospodarstwo domowe
(2)
Informacja gospodarcza
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(2)
Koszty uzyskania przychodu
(2)
Najwyższa Izba Kontroli
(2)
Odpowiedzialność prawna
(2)
Podatek dochodowy
(2)
Polska
(2)
Prawo finansowe
(2)
Rynek
(2)
Spożycie
(2)
Ubóstwo
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Administracja skarbowa
(1)
Akcje (ekon.)
(1)
Budżet państwowy
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Fundusze Strukturalne UE
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Główny Urząd Statystyczny
(1)
Handel
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Jakość życia
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Konkurencja
(1)
Koszty
(1)
Ludność
(1)
Miasta
(1)
Mikroekonomia
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Monopol
(1)
Monopol państwowy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opłaty
(1)
Opłaty skarbowe
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Pieniądz
(1)
Podatek od czynności cywilnoprawnych
(1)
Podatek od dochodów kapitałowych
(1)
Podatek od nieruchomości
(1)
Podatek od spadków i darowizn
(1)
Podatek od środków transportowych
(1)
Podatek rolny
(1)
Polityka społeczna
(1)
Popyt
(1)
Produkcja
(1)
Produkcja (ekon.)
(1)
Produkt globalny
(1)
Prokuratura
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemysł
(1)
Płaca
(1)
Regionalne izby obrachunkowe
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd powiatowy
(1)
Samorząd województwa
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Statystyka gospodarcza
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Unia Europejska
(1)
Unikanie opodatkowania
(1)
Usługi
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Zaliczki na podatek
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Subject: time
1989-
(4)
36 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-927533-2-2
Zawiera: Optymalizacja podatkowa - w poszukiwaniu prawdziwego znaczenia; Niebezpieczeństwo optymalizacji w podatku od nieruchomości; Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych do agresywnej optymalizacji podatkowej; Wybrane mechanizmy wykorzystywane w międzynarodowej optymalizacji podatkowej; Czy optymalizacja podatkowa zagraża interesom budżetu państwa?; Agresywna optymalizacja podatkowa - pojęcie, regulacja, praktyka; Ceny transferowe a międzynarodowa optymalizacja podatkowa; Elektroniczna wszechkontrola podatkowa: nowe instrumenty walki z oszustwami a konstytucyjne prawo do wolności; Optymalizacja podatkowa a unijne prawo celne; ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania w rozstrzygnięciach Szefa Krajowej Administracji Skarbowej; Agresywna optymalizacja podatkowa a konflikt wartości makroekonomicznych; Optymalizacja podatkowa - unikanie opodatkowania na gruncie prawa polskiego: przyczyny występowania i ewolucja rozwiązań prawnych wyznaczających możliwość ich stosowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Book
In basket
Dochody budżetu gminy / Antoni Hanusz, Andrzej Niezgoda, Piotr Czerski. - Stan prawny na 30.05.2006 r. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - 288 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7416-790-4
1. Podział środków publicznych pomiędzy państwo a gminy. 2. Podatek od nieruchomości. 3. Podatek rolny. 4. Podatek leśny. 5. Karta podatkowa. 6. Podatek od środków transportu. 7. Podatek od posiadania psów. 8. Podatek od spadków i darowizn. 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych. 10. Opłata skarbowa. 11. Opłata administracyjna, 12. Opłata targowa. 13. Opłata miejscowa. 14. Opłata uzdrowiskowa. 15. Opłata adiacencka. 16. Opłata eksploatacyjna. 17. Udział we wpływach ze źródeł dochodów państwa jako źródło dochodów budżetu gminy. 18. Dochody z mienia i działalności gospodarczej gminy. 19. Subwencja ogólna jako dochód budżetu gminy. 20. Dotacje celowe jako źródło dochodów budżetu gminy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71877-68-4
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz.U. Nr 150, poz. 983 z późn. Zm.) Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 216, poz. 1826-wyciąg) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592z późn. zm.) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-203-0
1. Charakterystyka ogólna dochodów jednostek samorządu terytorialnego. 2. Udziały, subwencje i dotacje jako dochody samorządu gminnego. 3. Udziały, subwencje i dotacje jako dochody samorządu powiatowego. 4. Udziały, subwencje i dotacje jako dochody samorządu województwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-920189-1-5
R. I Finansowe aspekty samorządności terytorialnej, R. II Budowa demokracji lokalnych w III Rzeczpospolitej, R. III Wydatki budżetowe samorządu terytorialnego,R. IV Dochody gmin w latach 1991-1998, R. V Dochody samorządu terytorialnego w latach 1999-2003
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-812-5
1. Podatkowe źródła dochodów gmin - wymiar, pobór, egzekucja, wybrane problemy, 2. Decyzje finansowe samorządu terytorialnego w orzecznictwie regionalnych izb obrachunkowych. Wybrane przypadki, 3. Podstawy tworzenia długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego, 4. Ograniczenia zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego, 5. Kontrola finansowa jako instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, 6. Raport o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jako instrument zarządzania i controllingu w jednostkach sektora finansów publicznych. Próba oceny regulacji prawnej, 7. Samorząd terytorialny w świetle funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 8. Działalność jednostek samorządu terytorialnego w ustaleniach kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, 9. Analiza zmian sytuacji dochodowej wybranych gmin województwa śląskiego w latach 1999-2004 na podstawie ilorazu potencjałów, 10. Wydatki budżetowe gmin a poziom życia mieszkańców (na podstawie gmin województwa śląskiego)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-72-X
1.Charakterystyka krzywej dochodowości i jej znaczenie dla uczestników rynku finansowego, 2.Efektywność informacyjna rynku finansowego a przejrzystość i iwrygodność polityki pieniężnej, 3.Zdarzenia wpływające na krzywą dochodowości, 4.wyniki badania reakcji krzywej dochodowości na zdarzenie "Informacja RPP o zmianie stopy referencyjnej" w Polsce w latach 1999-2003, 5.Wyniki badania reakcji krzywej dochodowości na zdarzenie "Informacja GUS o zmianie wskaźnika CPI" w Polsce w latach 1999-2003
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Ekonomika i finanse gospodarstw domowych / Czesław Bywalec. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2009. - 201, [5] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-15916-0
1. Gospodarstwo domowe- istota i funkcje; 2. Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego; 3. Źródła informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstw domowych; 4. Determinanty i prawidłowości zachowań ekonomicznych gospodarstw domowych; 5. Zarządzanie finansami gospodarstw domowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-598-0
1. Podstawowe pojęcia finansów publicznych. 2. Prawne podstawy finansów publicznych. 3. Sektor finansów publicznych w gospodarce rynkowej. 4. Środki i dochody publiczne. 5. Wydatki publiczne. 6. Sfera budżetowa. 7. Fundusze celowe. 8. Agencje rządowe i samorządowe. 9. Inne podmioty sektora finansów publicznych. 10. Pogranicze sektora finansów publicznych. 11. Rachunkowość i sprawozdawczość. 12. Budżet państwa i inne plany finansowe. 13. Finanse samorządu terytorialnego. 14. Dług publiczny. 15. Dyscyplina finansów publicznych. 16. Nadzór i kontrola w sektorze finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse publiczne w Polsce / Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 732, [3] s. : rys., tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7334-598-0
1. Podstawowe pojęcia finansów publicznych. 2. Prawne podstawy finansów publicznych. 3. Sektor finansów publicznych w gospodarce rynkowej. 4. Środki i dochody publiczne. 5. Wydatki publiczne. 6. Sfera budżetowa. 7. Fundusze celowe. 8. Agencje rządowe i samorządowe. 9. Inne podmioty sektora finansów publicznych. 10. Pogranicze sektora finansów publicznych. 11. Rachunkowość i sprawozdawczość. 12. Budżet państwa i inne plany finansowe. 13. Finanse samorządu terytorialnego. 14. Dług publiczny. 15. Dyscyplina finansów publicznych. 16. Nadzór i kontrola w sektorze finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
E-book
In basket
Finanse publiczne to publikacja wydana w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a jej części stanowią znaczący dorobek pracowników naukowych najbardziej liczących się w Polsce ośrodków naukowych. Opracowania zawarte w niniejszej publikacji są poświęcone rozważaniom odnoszącym się do szerokiego spektrum aktualnych problemów naukowo-badawczych związanych z finansami publicznymi i polityką fiskalną, zarówno w Polsce, jak i krajach Unii Europejskiej. Liczne grono autorów, skupione w tej publikacji, prezentuje wyniki swoich dociekań naukowych w postaci teoretycznych i empirycznych analiz dotyczących kondycji finansów publicznych, polityki zarządzania dochodami i wydatkami budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, narzędzi polityki podatkowej i jej oddziaływania na rozwój przedsiębiorstw, efektywności systemu zamówień publicznych, skuteczności pomocy publicznej państwa, jak również problemów sektora bankowego i ubezpieczeń społecznych. Publikacja ta jest adresowana do środowisk naukowych i studentów wyższych uczelni oraz osób, które w praktyce zajmują się finansami publicznymi na szczeblu centralnym lub samorządowym. Poszczególne jej fragmenty były recenzowane przez profesorów uniwersytetów, w większości kierowników katedr ekonomii lub polityki ekonomicznej, którym w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za ich rzetelne recenzje. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
ISBN: 83-7251-565-4
1.Cel a racjonalność działań podatnika, 2.Związek przyczynowy - istota problemu, 3.Czyn podatnika i jego znaczenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1641-6
Cz.I Wprowadzenie: 1. Ekonomia a polityka, 2. Narzędzia analizy ekonomicznej, 3. Popyt, podaż i rynek. Cz.II Mikroekonomia pozytywna: 4. Elastyczność popytu i podaży, 5. Decyzje konsumenta, 6. Decyzje o podaży - wprowadzenie, 7. Koszty a wielkość podaży, 8. Konkurencja doskonała i czysty monopol, 9. Struktura rynku i konkurencja niedoskonała, 10. Rynek pracy, 11. Różne rodzaje pracy, 12 .Rynki czynników produkcji i podział dochodu, 13. Ryzyko i informacja, 14. Gospodarka oparta na informacji. Cz.III Ekonomia dobrobytu: 15. Ekonomia dobrobytu, 16. Wydatki i dochody publiczne, 17. Polityka przemysłowa i polityka ochrony konkurencji, 18. Czy warto sprywatyzować monopol naturalny?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-742635-2-0
1.Podatek dochodowy od osób prawnych 2.Podatek dochodowy od osób fizycznych. 3.Podatek od towarów i usług. 4.Podatek od czynności cywilnoprawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7363-396-0
I. Problem optymalnej alokacji: 1.Wzrost roli państwa w gospodarkach XX wieku a problem optymalnej alokacji zasobów. 2.Rynek konkurencyjny, efektywność i optymalna alokacja zasobów. 3.Niedoskonałości rynku, korzyści płynące z działalności państwa. 4.Metody przezwyciężania niedoskonałości rynku. 5.Niewydolność państwa. 6.Podsumowanie korzyści istnienia państwa, regulacji i podatków. II.Wpływ systemów podatkowych na alokację zasobów: 1.Klasyfikacja podatków. 2.Ciężar, koszty i incydencja podatków. 3.Podatek ryczałtowy. 4.Podatki pośrednie. 5.ocena podatków pośrednich. 6.Podatki bezpośrednie i parapodatki. 7.Podatkowanie kapitału. 8.Podatek dochodowy od osób prawnych (Company Income Tax: CIT). 9.Podatkowanie zysków z kapitału. 10.Podatek dochodowy od osób fizycznych (Personal Income Tax: CIT) i składki na zabezpieczenie socjalne. 11.Podatki, składki a systemy emerytalne. 12.Klin podatkowy. 13. Podatki a rynekpracy. 14.Podatkowanie dochodów a skłonność do oszczędzania. 15. Kwestia wydajnego podatkowania i subsydiowania. 16.Zamienność podatkowania i regulacji mikroekonomicznej: zastępowanie podatkowania przez regulację mikroekonomiczną i odwrotnie. III. Regulacja mikroekonomiczna: 1.Regulacja pożądana. 2.Regulacja szkodliwa lub kontrowersyjna i jej koszty. 3.Regulacja rynku pracy, podatki a problem bezrobocia w UE. 4.Regulacja, podatkowanie, partycypacja na rynku pracy a gospodarka nieformalna. 5.Korupcja a wzrost gospodarczy. IV. Teorie wzrostu gospodarczego i ich imlikacje dla polityki fiskalnej: 1.Neoklasyczna teoria wzrostu. 2."Nowa" teoria wzrostu. 3. Modele wzrostu a hipoteza konwergencji. 4.Rola polityki fiskalnej w "ekonomii strony podażowej"(Supply Side Economics). V.Przesłanki polityki fiskalnej: zasady i szkoły, teoria i praktyka budżetowania w Polsce: 1.Ogólne zasdy polityki podatkowej. 2.Współczesne szkoły reformy podatkowania i finansów publicznych. 3.Polityka fiskalna i podatkowa: preferować deficyt czy dodatkowe podatki? 4.Proces budżetowania w Polsce. 5.Decentralizacja i autonomia fiskalna jednostki samorządu gospodarczego. 6.Wydatki sektora publicznego. VI. Problem alokacji a aspekty podatkowe i regulacyjne optymalnego obszaru gospodarczego na przykładzie Unii Europejskiej: 1.Zasada Le Châtelier i jej implikacje. 2.Wielowymiarowść celów strategii lizbońskiej. 3.Pakt stabilizacji i wzrostu (PSW) jako warunek akcesu do Unii ekonomicznej i walutowej. 4.Unia Europejska, OECD i ONZ: Harmonizacja podatków a konkurencja podatkowa. VII. Postępy reform regulacji mikroekonomicznej w Polsce: 1.Postępy reform regulacji mikroekonomicznej w Polsce do 1989 r. 2.Reformy podatkowania i regulacji mikroekonomicznej w Polsce po 1989 roku. 3,Polska a Strategia Lizbońska i pakt stabilizacji i wzrostu. 4.Rekomendacje. 5.Warunki polityczne wprowadzenia wymienionych rekomendacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ; Nr 274)
ISBN: 83-87635-54-5
Wstęp; Z historii podatków i rozwoju teorii podatku; Podatek i system podatkowy; Reakcje podatników na obo wiązek podatkowy; Podmioty podatku, ich właściwości i odpowiedzialność; Zobowiązania podatkowe; Postepowanie podatkowe; Kontrola skarbowa; Kontrola skarbowa w ra mach szczególnego nadzoru podatkowego; Doradztwo podtkowe; Ogólna charakterystyka i ocena polskiego systemu podatkowego; Podstawowe założenia reformy polskiego systemu podatkowego; Rządowe propozycje zmian w pol skim systemie podatkowym z 22.06.1999 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89808-11-0
1. Rozwój gospodarczy polskie (ujęcie skrótowe). 2. Polityka Gospodarcza - zagadnienia ogólne. 3. Czynniki i narzędzia polityki gospodarczej. 4. Ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarczego. 5. Unia Europejska. 6. Zasady polityki gospodarczej Unii Europejskiej. 7. Przemysł w polityce gospodarczej. 8. Rolnictwo w polityce gospodarczej. 9. Usługi. 10. Biznes w polityce gospodarczej. 11. Polityka gospodarcza w zakresie handlu zagranicznego. 12. Polityka społeczna. 13. Opieka społeczna UE. 14. Dochody ludności. 15. Bezrobocie w polityce społecznej. 16. Niektóre zagadnienia ochrony zdrowia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-808-7
1.Charakterystyka gospodarstw domowych, 2.Dochody gospodarstw domowych, 3.Wydatki gospodarstw domowych, 4.Modele dochodów i wydatków dla wybranych grup dóbr i usług
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-834-7
1. Analiza wypełnienia zadań publicznych na tle wydatków budżetu państwa i budżetów samorządowych, 2. Rola samorządu terytorialnego w decentralizacji zadań publicznych, 3. Zmiany w systemie finansowania gmin i powiatów na tle ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 4. Zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a budżety samorządowe, 5. Kategorie własnego potencjału dochodowego, nadwyżki bieżącej i własnego potencjału inwestycyjnego a dochody jednostek samorządu terytorialnego, 6. własny potencjał dochodowy gmin i miast na prawach powiatu a zmiana ustawy o dochodach jednostek terytorialnych, 7. Własny potencjał dochodowy a samorządowe wydatki oświatowe, 8. Nadwyżka bieżąca i stabilne dochody bieżące w gminach i miastach na prawach powiatów, 9. Nadwyżka bieżąca a dług lokalny w gminach i miastach na prawach powiatu, 10. Założenia i potencjalne skutki propozycji reformy finansów publicznych z roku 2007 dla samorządu terytorialnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-834-7
1. Analiza wypełnienia zadań publicznych na tle wydatków budżetu państwa i budżetów samorządowych, 2. Rola samorządu terytorialnego w decentralizacji zadań publicznych, 3. Zmiany w systemie finansowania gmin i powiatów na tle ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 4. Zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a budżety samorządowe, 5. Kategorie własnego potencjału dochodowego, nadwyżki bieżącej i własnego potencjału inwestycyjnego a dochody jednostek samorządu terytorialnego, 6. własny potencjał dochodowy gmin i miast na prawach powiatu a zmiana ustawy o dochodach jednostek terytorialnych, 7. Własny potencjał dochodowy a samorządowe wydatki oświatowe, 8. Nadwyżka bieżąca i stabilne dochody bieżące w gminach i miastach na prawach powiatów, 9. Nadwyżka bieżąca a dług lokalny w gminach i miastach na prawach powiatu, 10. Założenia i potencjalne skutki propozycji reformy finansów publicznych z roku 2007 dla samorządu terytorialnego
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again