Form of Work
Książki
(4)
Status
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Author
Gładoch Monika
(1)
Kulbat Jarosław
(1)
Kuszyk Michał
(1)
Męcina Jacek (1968- )
(1)
Olejnik Maciej
(1)
Sroka Jacek
(1)
Sroka Jacek (1967- )
(1)
Wiktorska-Święcka Aldona
(1)
Wiszniowski Robert
(1)
Wróblewski Marek
(1)
Zalewski Dariusz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Dialog społeczny
(4)
Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych
(2)
Postawy
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rada pracownicza
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61752-32-5
Zawiera: Kulturowe oraz instytucjonalne uwarunkowania dialogu społecznego w krajach Unii Europejskiej i w Polsce; Systemowo-polityczne uwarunkowania dialogu społecznego w polskich regionach; Cechy regionalnej przestrzeni instytucjonalnej w Polsce; Jakie są polskie województwa? Próba konceptualizacji modelu regionalnych uwarunkowań działania WKDS; Wybrane wyniki zogniskowanych wywiadów grupowych; Konkluzje ze zogniskowanych wywiadów grupowych; Wybrane wyniki wywiadów z sekretarzami WKDS; Wnioski z analizy dokumentacji wojewódzkich komisji dialogu społecznego; Rekomendacje końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-70-7
1. Dialog społeczny jako czynnik rozwoju; 2. Zdecentralizowany dialog społeczny- nowe instytucje w systemie politycznym Polski; 3. Dialog regionalny w wymiarze formalnym i praktycznym; 4. Dialog społeczny i demokracja; 5. Modelowe sposoby myslenia o funkcjach wojewódzkich komisji dialogu społecznego a przedmiotowy zakres ich działania; 6. Przedstawicielstwo w wojewódzkich komisjach dialogu społecznego: członkowie a ich macierzyste organizacje; 7. Dialog społeczny jako ciało obce w tkance polskiego życia społecznego. Analiza wstępna; 8. Wojewódzkie komisje dialogu społecznego: fasada, scena czy narzędzie w rękach władzy?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61-752-48-6
Zawiera: 1. Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy - zakres, warunki i efektywność reprezentacji interesów: Relacje pracodawca - przedstawicielstwo pracowników w świetle obowiązujących przepisów; Poglądy na gospodarkę i politykę społeczną państwa a dialog społeczny; Stosunki pracy a integracja z UE w ocenie pracowników i aktorów dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy; Opinie aktorów dialogu na poziomie zakładu pracy o roli Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych i oczekiwaniach wobec niej; Kondycja i warunki dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy w opinii jego aktorów; Postawy wobec dialogu oraz zasady dialogu społecznego w zakładzie pracy; Pracodawcy, związki zawodowe i rady pracowników a reprezentacja interesów pracowniczych; Ocena działalności związków zawodowych na terenie zakładu pracy. 2. Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy ocena funkcjonowania poszczególnych obszarów w stosunkach pracy: Przestrzeganie prawa pracy w opinii respondentów; Układy zbiorowe pracy; Spory zbiorowe i ich rozwiązywanie w zakładzie pracy; Wynagrodzenia jako najważniejszy obszar reprezentacji interesów w stosunkach pracy; Informowanie pracowników i partycypacja załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Kryzys międzynarodowy w Polsce a dialog społeczny w stosunkach pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-929260-4-7
Zawiera: 1. Dialog społeczny w dyskursie naukowym: Deliberacja jako nowa perspektywa współpracy pomiędzy władzą a społeczeństwem; Sprawność państwa w obliczu zmian. Polskie tendencje rozwojowe; Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - wybrane aspekty systemowe w perspektywie międzynarodowej; Skuteczność dialogu społecznego w perspektywie hipotezy kontaktu między grupami; Wdrażanie instrumentów dialogu do praktyki instytucjonalnej w kontekście założeń koncepcji governance z perspektywy doświadczeń Rady Działalności Pożytku Publicznego; Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych w latach 2001-2011. Funkcjonowanie i analiza skuteczności; Prawne metody ograniczania konfliktów społecznych w zakładzie pracy na przykładzie wybranych przepisów. 2. Dialog społeczny w praktyce: Jaki dialog, taki Kongres? O I Konkresie Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego; I Ogólnopolski Kongres WKDS (pełny zapis)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again