Form of Work
Książki
(23)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Status
only on-site
(15)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(15)
Author
Męcina Jacek
(2)
Sroka Jacek
(2)
Towalski Rafał
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Błaszczyk Mateusz
(1)
Cudowska Agata
(1)
Dąbrowa Ewa
(1)
Fałkowski Mateusz
(1)
Giza Anna
(1)
Grosse Tomasz G
(1)
Gładoch Monika
(1)
Jankowska Dorota
(1)
Koczur Sebastian
(1)
Korus Paweł
(1)
Kowalczyk Stanisław
(1)
Kulbat Jarosław
(1)
Kuszyk Michał
(1)
Lewandowski Piotr
(1)
Męcina Jacek (1968- )
(1)
Napiontek Olga
(1)
Olejnik Maciej
(1)
Pisarczyk Łukasz
(1)
Przybylska Anna
(1)
Rotengruber Przemysław
(1)
Rymsza Marek
(1)
Sroka Jacek (1967- )
(1)
Stelina Jakub
(1)
Szwarc Andrzej J
(1)
Wiktorska-Święcka Aldona
(1)
Wiszniowski Robert
(1)
Wróblewski Marek
(1)
Zakrzewska Iwona
(1)
Zalewski Dariusz
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(19)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(25)
English
(1)
Subject
Dialog społeczny
(22)
Społeczeństwo obywatelskie
(3)
Filozofia dialogu
(2)
Konsultacje społeczne
(2)
Praca
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Siła robocza
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych
(2)
Antropologia filozoficzna
(1)
Bezrobocie
(1)
Czas pracy
(1)
Demokracja uczestnicząca
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Etyka chrześcijańska
(1)
Filozofia chrześcijańska
(1)
Grupa Wyszehradzka
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kadry
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Kontrola społeczna (socjol.)
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Opieka społeczna
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Personalizm
(1)
Piłka nożna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Postawy
(1)
Prawo pracy
(1)
Przemoc symboliczna
(1)
Płaca
(1)
Rada pracownicza
(1)
Rodzina
(1)
Rosja
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sport
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Telepraca
(1)
Teoria poznania
(1)
Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych
(1)
Umowy zbiorowe
(1)
Unia Europejska
(1)
Władza
(1)
Zatrudnienie za granicą
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Życie
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
1989-
(1)
Genre/Form
Słownik terminologiczny
(1)
26 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61752-32-5
Zawiera: Kulturowe oraz instytucjonalne uwarunkowania dialogu społecznego w krajach Unii Europejskiej i w Polsce; Systemowo-polityczne uwarunkowania dialogu społecznego w polskich regionach; Cechy regionalnej przestrzeni instytucjonalnej w Polsce; Jakie są polskie województwa? Próba konceptualizacji modelu regionalnych uwarunkowań działania WKDS; Wybrane wyniki zogniskowanych wywiadów grupowych; Konkluzje ze zogniskowanych wywiadów grupowych; Wybrane wyniki wywiadów z sekretarzami WKDS; Wnioski z analizy dokumentacji wojewódzkich komisji dialogu społecznego; Rekomendacje końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-240-9
Cz. I Teorie życia społecznego: 1. Przyrodniczo - empiryzujące teorie życia społecznego, 2. Heglowsko-marksistowska teoria kolektywizmu, 3. Socjologizm, 4. Liberalizm, 5. Egzystencjalizm, 6. Fenomenologia, 7. Nurt humanistyczno-aksjologiczny. Cz. II Osoba ludzka podstawą życia społecznego: 1. Metafizyczna koncepcja osoby ludzkiej, 2. Społeczna natura człowieka, 3. Człowiek wobec społeczności, 4. Prawo naturalne podstawą życia społecznego, 5. Prawa człowieka, 6. Wolność a uczestnictwo w życiu społecznym, 7. Równość podstawą życia społecznego,8. Miłość jako podstawa życia społecznego. Cz. III Ontologia bytu społecznego: 1. Formowanie bytu społecznego, 2. Natura społeczności, 3. Dobro wspólne podstawą istnienia społeczności, 4. Struktura społeczności politycznej - państwa, 5. Zasady życia społecznego, 6.Typy bytu społecznego, 7 Naród a państwo, 8. Państwo a Kościół, 9.Społeczność międzynarodowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo Socjalne Unii Europejskiej i Rady Europy ; Tom 5)
ISBN: 83-242-0029-0
Cz. I Tworzenie europejskich rad zakładowych oraz ustanawianie procedur informowania i konsultacji wśród pracowników: -Rozwój dialogu społecznego we Wspólnotach Europejskich oraz geneza europejskich rad zakładowych i proce dur informacyjno-konsultacyjnych; -Dyrektywa Rady z dnia 22 września 1994 dot. tworzenia europejskich rad zakładowych lub procedur informowania i prowadzenia konsultacji wśród pracowników w przedsiębiorstwach o zasięgu wspólnotowym lub grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (94/45/WE); -dyrektywa z dnia 15 grudnia 1997 w sprawie stosowania Dyrektywy 94/45/WE dot. tworzenia europejskich rad zakładowych lub procedur informowania i prowadzenia konsultacji wśród pracowników w przedsiębiorstwach o zasięgu wspólnotowym lub grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (97/74/WE); Cz. II Założenia ramowe procedur informowania i konsultacji wśród pracowników: -Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 ustanawiająca podstawowe struktury informowania i konsultacji wśród pracowników we Wspólnocie Europejskiej (2002/14/WE). Cz. III Uczestnictwo pracowników w spółce europejskiej: -Dyrektywa Rady z dnia 8 października 2001 uzupełniająca Statut Spółki Europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników (2001/86/WE).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-926203-0-3
1. Wprowadzenie; 2. Dialog społeczny- próba definicji; 3. Rola publicznych instytucji decyzyjnych w dialogu społecznym; 4. Dialog społeczny i obywatelski w Unii Europejskiej; 5. Decentralizacja negocjacji zbiorowych w Europie- przyczyny, następstwa, wnioski; 6. Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-89817-76-4
Część I: Dialog społeczny w Polsce: Komisja Trójstronna. 1. Dialog społeczny i Komisja Trójstronna w Polsce po 1989 roku. 2. Reforma kodeksu pracy 2002 i plan Hausnera jako przykłady prac Komisji. 3. Komisja Trójstronna a legitymizacja. 4. Komisja Trójstronna i efektywność rządzenia. 5. Komisja Trójstronna, zmiany systemowe, logika transformacji i patologie słabego państwa. 6. Komisja Trójstronna a pozycja partnerów społecznych. Część II: Dialog obywatelski w Polsce: konsultacje projektu Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013. 1. Podstawowe informacje dotyczące procesu konsultacji. 2. Przyczyny prowadzenia konsultacji. 3. Tryb konsultacji. 4. Rola partnerów społecznych. 5. Wpływ konsultacji NPR na legitymizację tego dokumentu. 6. Efektywność konsultacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-70-7
1. Dialog społeczny jako czynnik rozwoju; 2. Zdecentralizowany dialog społeczny- nowe instytucje w systemie politycznym Polski; 3. Dialog regionalny w wymiarze formalnym i praktycznym; 4. Dialog społeczny i demokracja; 5. Modelowe sposoby myslenia o funkcjach wojewódzkich komisji dialogu społecznego a przedmiotowy zakres ich działania; 6. Przedstawicielstwo w wojewódzkich komisjach dialogu społecznego: członkowie a ich macierzyste organizacje; 7. Dialog społeczny jako ciało obce w tkance polskiego życia społecznego. Analiza wstępna; 8. Wojewódzkie komisje dialogu społecznego: fasada, scena czy narzędzie w rękach władzy?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61-752-48-6
Zawiera: 1. Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy - zakres, warunki i efektywność reprezentacji interesów: Relacje pracodawca - przedstawicielstwo pracowników w świetle obowiązujących przepisów; Poglądy na gospodarkę i politykę społeczną państwa a dialog społeczny; Stosunki pracy a integracja z UE w ocenie pracowników i aktorów dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy; Opinie aktorów dialogu na poziomie zakładu pracy o roli Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych i oczekiwaniach wobec niej; Kondycja i warunki dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy w opinii jego aktorów; Postawy wobec dialogu oraz zasady dialogu społecznego w zakładzie pracy; Pracodawcy, związki zawodowe i rady pracowników a reprezentacja interesów pracowniczych; Ocena działalności związków zawodowych na terenie zakładu pracy. 2. Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy ocena funkcjonowania poszczególnych obszarów w stosunkach pracy: Przestrzeganie prawa pracy w opinii respondentów; Układy zbiorowe pracy; Spory zbiorowe i ich rozwiązywanie w zakładzie pracy; Wynagrodzenia jako najważniejszy obszar reprezentacji interesów w stosunkach pracy; Informowanie pracowników i partycypacja załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Kryzys międzynarodowy w Polsce a dialog społeczny w stosunkach pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 584)
ISBN: 978-83-7378-655-4
1. Koncepcja dialogu społecznego i jej źródła w neokorporatyźmie; 2. Wpływ integracji europejskiej na dialog społeczny. Próba systematyzacji; 3. Stan i rozwój dialogu społecznego w Republice Czeskiej; 4. Dialog społeczny w Polsce; 5. Dialog społeczny na Słowacji; 6. Dialog społeczny na Węgrzech.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89964-56-2
1. Doświadczenia i dorobek dialogu społecznego w Polsce, 2. Podstawy prawne i instytucjonalne dialogu społecznego w Polsce, 3. Instytucje dialogu społecznego w krajach Unii Europejskiej, 4. Relacja pracodawca-pracownicy na szczeblu zakładu pracy w świetle obowiązujących przepisów oraz prawa europejskiego, 5. Etapy prac nad projektem polskiej ustawy o informowaniu i przeprowadzaniu konsultacji z pracownikami
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-929260-4-7
Zawiera: 1. Dialog społeczny w dyskursie naukowym: Deliberacja jako nowa perspektywa współpracy pomiędzy władzą a społeczeństwem; Sprawność państwa w obliczu zmian. Polskie tendencje rozwojowe; Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - wybrane aspekty systemowe w perspektywie międzynarodowej; Skuteczność dialogu społecznego w perspektywie hipotezy kontaktu między grupami; Wdrażanie instrumentów dialogu do praktyki instytucjonalnej w kontekście założeń koncepcji governance z perspektywy doświadczeń Rady Działalności Pożytku Publicznego; Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych w latach 2001-2011. Funkcjonowanie i analiza skuteczności; Prawne metody ograniczania konfliktów społecznych w zakładzie pracy na przykładzie wybranych przepisów. 2. Dialog społeczny w praktyce: Jaki dialog, taki Kongres? O I Konkresie Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego; I Ogólnopolski Kongres WKDS (pełny zapis)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61209-11-9
Cz. I. Globalna przestrzeń dialogu: Dialog międzykulturowy ku integracji w społeczeństwie wielokulturowym; Dialog w świecie globalnych nierówności; Dialog w przestrzeni społecznej i zawodowej; Cz. II. Filozoficzno-pedagogiczne uniwersum dialogu: Dialog w filozofii i edukacji do bezpieczeństwa, pokoju i praw człowieka; Dialog w badaniach pedagogicznych- aspekty aksjologiczne; Dialog w obszarze problematyki niepowodzeń dydaktycznych; Cz. III. Indywidualna przestrzeń dialogu: Dialog z dzieckiem w domu rodzinnym; Dialog z własnym alter ego- dylematy wokół stygmatu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteczka kwartalnika "Trzeci sektor" / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 978-83-89817-82-2
Cz.I Polityka państwa wobec społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej: 1. Prawne i instytucjonalne mechanizmy współpracy organizacji pozarządowych i administracji państwowej w Chorwacji, w Estonii i na Węgrzech, 2. Wpływ polityki formalizowania otoczenia organizacji pozarządowych na kondycję społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, 3. Polityka Kremla wobec sektora obywatelskiego w Rosji, 4. Społeczeństwo obywatelskie jako czynnik modernizacji Rosji. cz.II Dialog obywatelski i dialog społeczny w Polsce. Założenia i praktyka: 1.Konsulatacje społeczne w praktyce. studium dwóch przypadków, 2. Instytucja wysłuchania publicznego w Polsce jako mechanizm partycypacji obywateli w procesie stanowienia prawa, 3. Rada działalności Pożytku Publicznego jako ciało konsultacyjne, 4. Dialog obywatelski w Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego - na przykładzie Dolnośląskiej WKDS, 5. Dialog społeczny w Komisji Trójstronnej, 6. Stan dialogu obywatelskiego w Polsce. Kilka refleksji po lekturze studiów przypadków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-542-9
1. Jeśli partycypacja-… to z panna taką jak ty; 2. Technologie partycypacji; 3. Dobro wspólne i społeczeństwo obywatelskie w teorii demokracji deliberatywnej i reprezentacji grupowej; 4. O naukowych gwarancjach procedur demokratycznych; 5. Badanie obywatelskiej satysfakcji jako problem pomiaru; 6. Partycypacja obywatelska w zarządzaniu politykami publicznymi Unii Europejskiej; 7. Jaką przyszłość mają w Polsce deliberatywne formy konsultacji społecznych?; 8. Społeczeństwo obywatelskie w budowie. Dylematy interwencji socjologicznej na przykładzie Warsztatów Dialogu Społecznego; 9. "DNA Miasta" jako innowacyjne narzędzie partycypacji społecznej; 10. Oddolne inicjatywy obywatelskie w zakresie kontroli społecznej; 11. Obywatel na straży. O obywatelskim monitoringu procesu konsultacji; 12. Niesforni obywatele- spontaniczne organizowanie się mieszkańców; 13. "Politycy pod kontrolą- co można zrobić pojedynczo?"- na przykładzie HGW Watch.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7204-719-9
Dylemat- nowa twarz dialogu; 1. Dialog w człowieku: Wychowanie jako spotkanie osób; Pedagogika dialogu-filozoficzne inspiracje i perspektywy; Dojrzałość osobowa w perspektywie dialogu; Dialog osobowym horyzontem rozumienia człowieka; Dialog i dialogiczność szansą etyki w ponowoczesnym społeczeństwie; Dialogiczny fenomen (roz)mowy ; Dialog w obszarze języka sztuki; 2. Edukacja wobec dialogu- dialog w edukacji: Bariery dialogu w edukacji; Dialog w sytuacjach zabawy jako czynnik stymulujący rozwój dzieci przedszkolnych; Edukacja w dialogu- w "ALA" autorskich liceach artystycznych we Wroclawiu; Dialog w edukacji akademickiej; Studenci o spotkaniu jako kategorii pedagogicznej; Dialog w doświadczeniu studentów i absolwentów Akademii Pedagogiki Specjalnej; Obszary napięć w dialogu akademickim w opinii studentów pedagogiki i teologii; Dialog w edukacji ustawicznej dorosłych; 3. Dialog w świecie współczesnym: Czemu dialog ma służyć i czego powinien dotyczyć? Kilka uwag o dialogu we współczesnej filozofii polityki; Dialog sfałszowany. Rozważania o edukacji, fundamentalizmie i komunikacji społecznej inspirowane myślą Nietzschego i Wittgensteina; O braku rzeczywistego dialogu pomiędzy Zachodem i Islamem w kontekście publikacji karykatur Mahometa; O możliwościach urzeczywistnienia idei dialogu międzykulturowego w koncepcji trans kulturowości; Edukacja międzykulturowa jako obszar napięć i dialogu; Wartość dialogu dla poczucia bezpieczeństwa kulturowego; Dialog i komunikacja w małżeństwie i rodzinie; Współpraca międzysektorowa na rzecz osób niepełnosprawnych- rzeczywistość czy fikcja; Możliwość dialogu w przestrzeni medialnej na przykładzie społecznego znaczenia nekrologów prasowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Kulturoznawswto ; Nr 10)
ISBN: 83-232-1686-X
1. Szwankujące mechanizmy społecznej kontroli władzy, 2. Socjologiczna ambiwalencja, 3. Spór o pryncypia, 4. Pułapki społeczne, 5. Dominacja i urzeczowienie, 6. Wyemancypowane media?, 7. Przemoc symboliczna jako przedmiot badania, 8. W poszukiwaniu wspólnej miary spraw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87890-47-2
Od państwa opiekuńczego (welfare state) do państwa wspierającego pracę (workfare state); Wzrost zatrudnienia warunkiem optymalizacji sfery socjalnej; Elastyczność polskiego rynku pracy; Zatrudnienie Polaków na zachodzie Europy i jego perspektywy po wstąpieniu Polski do UE; Uczenie (się0 - rozwijanie umiejętności - praca (w perspektywie rozwoju GOW i procesów integracyjnych); Telepraca i teleedukacja w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce; Polskie przedsiębiorstwa wobec społecznych wyzwań okresu transformacji i akcesji do Unii Europejskiej; Czas pracy w warunkach integracji; Praca i płace w warunkach przemian gospodarczych i globalizacji; Wynagrodzenia w nowej gospodarce; Wykorzystanie doświadczeń UE w kształtowaniu wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych w Polsce; Wpływ integracji z Unią Europejską na zarządzanie zasobami ludzkimi; Dostosowanie polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności do standardów UE; Trójstronna komisja: dialog społeczny i legitymizacja; Ustrój społeczny zakładu pracy w świetle dokumentów partycypacyjnych Unii Europejskiej; Koordynacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego z regulacjami unijnymi; Odpowiednie zabezpieczenia emerytalne - warunki i możliwości realizacji; Świadczenia społeczne zakładów pracy: zanik czy nowe formy? Regulacje i procesy; Stare i nowe funkcje pomocy społecznej; Polityka rodzinna w perspektywie integracji europejskiej; Bezrobocie a rodzina; Uwarunkowania realizacji funkcji wychowawczej rodziny. Rodzina polska wobec nowych wyzwań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
E-book
In basket
OD REDAKCJI W latach siedemdziesiątych XX wieku Jan Lutyński zaprezentował koncepcję działań pozornych. Działania te odznaczały się następującymi cechami: 1) oficjalnie uznaje się je za istotne dla realizacji jakiegoś ważnego społecznie celu; 2) celu tego faktycznie nie realizują; 3) o ich nieprzydatności powszechnie wiadomo w danej zbiorowości; 4) jest to wiedza prywatna, oficjalnie nieuzewnętrzniana; 5) ich rzeczywista funkcja polega na samym ich istnieniu; 6) zawierają zawsze jakiś element fikcji, odnoszący się do ich przebiegu czy celu. W niniejszym tomie „Przeglądu Socjologicznego” prezentujemy teksty ilustrujące aktualność różnych elementów tej koncepcji w nowej rzeczywistości społecznej. Poszczególni autorzy, odwołując się do rozważań J. Lutyńskiego, analizują różne rodzaje i formy działań pozornych w naszym życiu religijnym, w funkcjonowaniu służby cywilnej, w procesie stanowienia prawa, w dialogu obywatelskim, a także w szkolnictwie wyższym.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
1. Debata publiczna w Polsce- sojusznik czy pracownik modernizacji: Debata publiczna w obszarze ochrony zdrowia; Debata w obszarze powszechnego systemu emerytalnego; Debata w obszarze wybranych zagadnień polityki społecznej; Debata publiczna w obszarze edukacji; Ocena skutków regulacji projektów o charakterze systemowym w Polsce w świetle doświadczeń zagranicznych.; 2. Debata publiczna- głosy w dyskusji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
E-book
In basket
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń. The periodical (annual) Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego / Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society was established in 1954. Articles featured in Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society concentrate on issues from numerous linguistic fields which present various research methodologies. Treatises and articles are of theoretical-methodological and material representing nature. Apart from papers in Polish studies, Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society publishes also Slavonic articles and compendious works with reference to Indo-European state. The authors of articles are mainly linguists from Lodz; however, besides them there are scientists from outside Lodz and abroad who represent all generations.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again