Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(7)
only on-site
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(6)
Author
Obłój Krzysztof
(5)
Bednarski Lech
(2)
Borowiecki Ryszard
(2)
Duraj Jan
(2)
Kurtys Edmund
(2)
Waśniewski Tadeusz
(2)
Wersty Bolesław
(2)
Dąbrowski Paweł
(1)
Jędralska Krystyna
(1)
Lovett David
(1)
Nalepka Adam
(1)
Pełka Bogusław
(1)
Slatter Stuart
(1)
Woźniak-Sobczak Barbara
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Przedsiębiorstwo
(10)
Diagnostyka przemysłowa
(3)
Organizacja
(3)
Informacja dla zarządzania
(2)
Gospodarka
(1)
Konkurencja
(1)
Prywatyzacja
(1)
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
(1)
Restrukturyzacja przemysłu*
(1)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, materiały źródłowe i prezentacja wyników analizy ekonomicznej, Metody analizy ekonomicznej, Analiza rentowności przedsiębiorstwa, Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na podstawie pionowej i poziomej oceny aktywów i pasywów bilansu, Ustalenie i zastosowanie przepływu środków pieniężnych oraz przepływu kapitałów w ocenie zmian płynności i pozycji finansowej przedsiębiorstwa, Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa, Analiza produkcji przedsiębiorstwa przemysłowego, Analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim, Analiza gospodarowania środkami trwałymi, Analiza gospodarowania materiałami, Analiza działalności marketingowej przedsiębiorstwa, Analiza rozwoju przedsiębiorstwa, Analiza wartości przedsiębiorstwa, System oceny działalności przedsiębiorstwa, Diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7011-632-9
Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, materiały źródłowe i prezentacja wyników analizy ekonomicznej, Metody analizy ekonomicznej, Analiza rentowności przedsiębiorstwa, Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na podstawie pionowej i poziomej oceny aktywów i pasywów bilansu, Ustalenie i zastosowanie przepływu środków pieniężnych oraz przepływu kapitałów w ocenie zmian płynności i pozycji finansowej przedsiębiorstwa, Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa, Analiza produkcji przedsiębiorstwa przemysłowego, Analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim, Analiza gospodarowania środkami trwałymi, Analiza gospodarowania materiałami, Analiza działalności marketingowej przedsiębiorstwa, Analiza rozwoju przedsiębiorstwa, Analiza wartości przedsiębiorstwa, System oceny działalności przedsiębiorstwa, Diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-87265-30-6
Identyfikacja koncepcji zasobowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Struktura zasobów przedsiębiorstwa, Zasoby materialne, Zasoby niematerialne, SWO jako narzędzie zarządzania, Idea i zasady SWO, Indykatory wczesnego ostrzegania w przekroju podstawowych zasobów przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-902105-5-X
Wstęp; Polityka gospodarcza, strategia gospodarcza i restrukturyzacja gospodarki; Polityka przemysłowa, strategia przemysłowa i restrukturyzacja przemysłu; Załączniki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87014-75-3
R.1 Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstwa: Kiedy przedsiębiorstwo wymaga restrukturyzacji?; Trwała poprawa kondycji firmy; Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstwa; Restrukturyzować czy wyeksploatować?; Zapotrzebowanie na zarządzanie restrukturyzacją firmy; Dostępność funduszy i fachowców; Struktura książki. R.2 Objawy i przyczyny pogarszania się kondycji przedsiębiorstwa: Objawy pogarszającej się kondycji firmy; Przewidywanie upadku firmy; Przyczyny pogarszającej się kondycji firmy; Analiza przyczyn upadku przedsiębiorstwa R.3 Cechy charakterystyczne sytuacji kryzysowych; Podatność na kryzys; Wpływ kryzysu na zachowanie kierownictwa; Wpływ kryzysu na organizację; Niezgodność z rzeczywistością; Spirala upadku; Kryzys a zmiany; Interwencja otoczenia. R.4 Metodologia udanej restrukturyzacji: Siedem podstawowych elementów udanej restrukturyzacji; Metodologia wdrażania planu restrukturyzacji; Synchronizacja w czasie. R.5 Diagnoza stanu firmy: Cele; Nastawienie; Analiza zdolności do przetrwania w krótkim okresie; Ocena szans na przetrwanie; Typowe scenariusze ratowania firmy; Ocena możliwych rozwiązań; Ocena grup interesu; Wstępna ocena kierownictwa; Wynik diagnozy stanu firmy R.6 Stabilizacja kryzysu: Najważniejsze zasady stabilizacji kryzysu; Zarządzanie gotówką w krótkim okresie; Strategie krótkoterminowego pozyskiwania gotówki; Nowe reguły zarządzania i kontroli finansowej; Wstępna redukcja kosztów; Przestrzeganie regulacji prawnych. R.7 Przywództwo: Zatrudnienie menedżera prowadzącego restrukturyzację; Cechy menedżera prowadzącego restrukturyzację; Właściwe kierownictwo; Zmiana kierownictwa; Prowadzenie restruktur.; Mobilizacja organizacji; Komunikacja. R.8 Zarządzanie kontaktami z grupami interesu: Zasady zarządzania kontaktami z grupami interesu; Faza wstęp na: Faza zarządzania kryzysowego i przygotowania planu restruktur.; Restruktur. finansowa; Faza wdrożenia; Podsumowanie. R.9 Opracowanie planu restruktur. firmy: Definiowanie wizji firmy; Szczegółowe plany operacyjne; Oprac. projekcji finansowych; Integracja i weryfikacja; Szacowanie ryzyka; Plan komunikacji; Podsumowanie. R.10 Analiza strategiczna firmy: Co się kryje pod poję ciem "strategii firmy"?; Elementy strategii restruktur firm; Strategia przedsięb.; Strategia konkurencyjna lub strategia jednostek organizacyjnych. R.11 Zmiany organizacyjne: Struktura organizacyjna; Ludzie; Podnoszenie kwalifikacji; Warunki zatrudniania pracowników. R.12 Usprawnienie kluczowych procesów: Kluczowe elementy; Sprzedaż i marketing; Poprawa efektywności operacyjnej; Informacja zarządcza i zarządzanie efektywnością. R.13 Wdrożenie planu restruktur.: Reguły skutecznego wdrożenia; Monitorowanie procesu wdrożenia; Źródła zasobów w procesie wdrożenia; Uczestnictwo pracowników w procesie zmian. R.14 Restruktur. finansowa: Krótkoterminowe finansowa nie umożliwiające przetrwanie firmy; Długoterminowa restruktur. finansowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa : zarys problematyki / Adam Nalepka. - Warszawa; Kraków : PWN Wydaw. Nauk., 1999. - 251 s. : tab.,wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-01-13012-1
Wstęp; Przesłanki restrukturyzacji przedsiębiorstwa; Zakres restrukturyzacji przedsiębiorstwa; Typowe prze- dsięwzięcia restrukturyzacyjne; Specyfika restruktury- zacji przedsiębiorstw w Polsce; Metodyka restruktury- zacji przedsiębiorstwa; Uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Strategia organizacji / Krzysztof Obłój. - Wyd.3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - 414, [2] s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-2165-9
1. Teorie strategii: Istota strategii organizacyjnej; Strategia: teoria planistyczna; Strategia: teoria ewolucyjna; Strategia: teoria pozycyjna; Strategia: teoria zasobów i kompetencji; Strategia: teoria prostych reguł; Strategia: teoria opcji realnych; 2. Strategiczna diagnoza otoczenia organizacji: Analiza środowiska formy; Modele analizy konkurencji w branży; Analiza grup strategicznych; 3. Strategiczna diagnoza organizacji: Analiza konkurencji przez pryzmat teorii gier; Analiza sił i słabości firmy: budowanie profilu konkurencyjnego; Firma jako łańcuch wartości- analiza aktywności i procesów; 4. Tworzenie strategii firmy: Misja firmy; Domena i przewaga konkurencyjna; Cele i funkcjonalne programy działania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1633
CZ. I Szkoły strategii: Istota strategii organizacyjnej; Strategia-szkoła planistyczna; Strategia-szkoła ewolucyjna; Strategia-szkoła pozycyjna; Strategia-szkoła zasobów, umiejętności i uczenia się, Strategia-szkoła prostych reguł, Strategia-szkoła realnych opcji. CZ. II Strategiczna diagnoza otoczenia organizacji: Analiza środowiska firmy; Model analizy konkurencji w branży; Analiza grup strategicznych. CZ. III Strategiczna diagnoza organizacji: Analiza konkurencji przez pryzmat teorii gier, Analiza sił i słabości firmy - budowanie profilu konkurencyjnego (Analiza SWOT; Analiza TOWS/SWOT; Przykłady analizy TOWS/SWOT dla instytutu badań rynku i opinii społecznej); Firma jako system działań - analiza aktywności i procesów; CZ. IV Tworzenie strategii firmy: Misja firmy; Domena - wybory rynków i produktów; Metody portfelowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1103-1
CZ.I Szkoły strategii: Rola strategii organizacyjnej; Strategia-szkoła planistyczna; Strategia-szkoła ewolucyjna; Strategia-szkoła pozycyjna; Strategia-szkoła zasobów, umiejętności i uczenia się. CZ.II Strategiczna diagnoza otoczenia organizacji: Analiza środowiska firmy; Model analizy konkurencji w branży; Analiza grup strategicznych. CZ.III Strategiczna diagnoza organizacji: Analiza sił i słabości firmy - budowanie profilu konkurencyjnego (Analiza SWOT; Analiza TOWS/SWOT; Przykłady analizy TOWS/SWOT dla instytutu badań rynku i opinii społecznej); Firma jako system działań - analiza aktywności i procesów; Analiza strategiczna zasobów firmy. CZ.IV Tworzenie strategii firmy: Misja firmy; Domena - wybory rynków i produktów; Metody portfelowe. CZ.V Architektura organizacji: Konfiguracja techniczno-ekonomiczna; Konfiguracja społeczna; Konfiguracja organizacyjna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1299-2
Cz. I Strategia firmy: Ponad przeciętność; Strategiczne realia firmy; Elementy strategii firmy; Misja firmy; Domena strategiczna; Przewaga strategiczna; Cele i funkcjonalne programy działania. Cz. II Strategiczna analiza firmy i jej rynku: Wymiary analizy strategicznej; Analiza rynku: wymiar nabywców; Analiza rynku: wymiar konkurentów; Diagnoza produktów firmy; Analiza organizacji: wymiar finansowy; Strategiczna diagnoza organizacji. Cz. III Budowa wygrywających strategii: Myślenie liniowe i myślenie lateralne; Wygrywające strategie: domena i przewaga strategiczna; Wygrywające strategie: cele, programy i metody działania; Podsumowanie: tworzenie skutecznej strategii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Strategia sukcesu firmy / Krzysztof Obłój. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 1998. - 226 s. : rys., tab. ; 20 cm.
ISBN: 83-208-1299-2
Cz. I Strategia firmy: Ponad przeciętność; Strategiczne realia firmy; Elementy strategii firmy; Misja firmy; Domena strategiczna; Przewaga strategiczna; Cele i funkcjonalne programy działania. Cz. II Strategiczna analiza firmy i jej rynku: Wymiary analizy strategicznej; Analiza rynku: wymiar nabywców; Analiza rynku: wymiar konkurentów; Diagnoza produktów firmy; Analiza organizacji: wymiar finansowy; Strategiczna diagnoza organizacji. Cz. III Budowa wygrywających strategii: Myślenie liniowe i myślenie lateralne; Wygrywające strategie: domena i przewaga strategiczna; Wygrywające strategie: cele, programy i metody działania; Podsumowanie: tworzenie skutecznej strategii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again