Form of Work
Książki
(20)
Status
available
(12)
only on-site
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(12)
Author
Wójtowicz Wanda
(6)
Buczna Małgorzata
(1)
Dominiczak Zofia
(1)
Fojcik-Mastalska Eugenia
(1)
Gliniecka Jolanta
(1)
Gorgol Andrzej
(1)
Grzegorczyk Tomasz
(1)
Górski Władysław
(1)
Harasimowicz Jerzy
(1)
Komar Andrzej
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kubiak Rafał
(1)
Ofiarski Zbigniew
(1)
Skoczylas Józef Jan
(1)
Stefańska-Matuszyn Maria
(1)
Wesołowski Krzysztof
(1)
Zielonka Renata
(1)
Żmij Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Dewizy
(20)
Banki
(9)
Cło
(8)
Budżety terenowe
(6)
Finanse publiczne
(6)
Budżet państwowy
(5)
Podatek
(4)
Podatek terenowy
(3)
Postępowanie podatkowe
(3)
Prawo finansowe
(3)
Budżet
(2)
Pieniądz
(2)
Podatki i opłaty lokalne
(2)
Cukiernictwo
(1)
Doradztwo podatkowe
(1)
Ekonomia
(1)
Finanse
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Lokata
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Obligacje
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne finansowe
(1)
Rachunkowość
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Transport kolejowy
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Unia Europejska
(1)
Wierzytelność
(1)
Wymienialność waluty
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
20 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka Przedsiębiorcy)
1. Przekształcenia własności w gospodarce; 2. Umowa jako podstawa prawna obrotu gospodarczego; 3. Instytucje prawne służące zabezpieczeniu wierzytelności; 4. Papiery wartościowe; 5. Ubezpieczenia gospodarcze; 6. Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym; 7. Wybrane problemy prawa dewizowego; 8 Wybrane problemy prawa celnego; 9. Rozstrzyganie spraw gospodarczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-884-4
Cz.I Prawo finansowe jako dział prawa publicznego i dyscyplina naukowa: 1. Prawo finanoswe jako dział prawa publicznego, 2. Prawo finansowe jako dyscyplina naukowa i dydaktyczna. Cz.II Prawo walutowe, 3. Prawo dewizowe. Cz.III Prawo finansowe dochodów publicznych: 5. Charakterystyka ogólna dochodów publicznych, 6. Podatki i prawo podatkowe, 7. Prawo zobowiązań podatkowych, 8. Prawo o postępowaniu podatkowym, 9. Prawo o podatkach, 10. Prawo o pozostałych dochodach publicznych. Cz.IV Prawo finansowe sektora finansów publicznych: 11. Sektor finansów publicznych jako przedmiot prawa finansowego, 12. Prawo finansowe wydatków publicznych, 13. Prawo budżetowe, 14. Prawo budżetowe samorządu terytorialnego, 15. Regulacje prawne dotyczące pozyskiwania i wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo bankowe i inne akty prawne : z hasłami i skorowidzami / red. Małgorzata Buczna. - Wyd. 4 Stan prawny na 1.01.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2008. - 346 s. ; 15 cm.8
(Przepisy na każdą kieszeń)
ISBN: 978-83-7526-841-6
Zawiera: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. _- Prawo bankowe; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim; Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo dewizowe / Zbigniew Ofiarski. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2003. - 437,[1] s. ; 21 cm.
(Komentarze Zakamycza)
ISBN: 83-7333-296-0
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(KOMENTARZ 2007)
ISBN: 978-83-60235-49-2
R. 1 Przepisy ogólne, R.2 Odstępowanie od ograniczeń i obowiązków określonych w ustawie, R. 3 Ograniczenia w dokonywaniu obrotu dewizowego z zagranicą oraz obrotu wartościami dewizowymi w kraju, R. 4 Działalność kantorowa, R. 5 Obowiązki związane z wywozem za granicę i przywozem do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, R. 7 Obowiązek związany z przekazami pieniężnymi za granicą oraz rozliczeniami w kraju w obrocie dewizowym, R. 8 Obowiązki dotyczące przekazywania danych oraz przechowywania dokumentów związanych z obrotem dewizowym oraz działalnością kantorową, R. 9 Kontrola wykonywana przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, R.10 Zmiany w przepisach obowiązujących, R.11 Przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo dewizowe / Wanda Wójtowicz, Andrzej Gorgol. - Stan na 1.07.2003 r. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2003. - 201, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7284-914-5
1. Charakter prawa dewizowego i jego geneza, 2. Pojęcia kształtujące zakres prawa dewizowego, 3. Charakter i rodzaje ograniczeń dewizowych, 4. Zakazy w obrocie dewizowym, 5. Nakazy i obowiązki w obrocie dewizowym, 6. Zezwolenia dewizowe jako forma łagodzenia organiczeń dewizowych, 7. Działalność kantorowa jako szczególny rodzaj obrotu dewizowego, 8. Ograniczenia dewizowe o charakterze nadzwyczajnym, 9. Kontrola dewizowa, 10. Przestępstwa i wykroczenia dewizowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo dewizowe / Rafał Kubiak. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 306 s. : schem. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-865-8
1. Źródła prawa dewizowego; 2. Budowa normy prawnodewizowej; 3. Zakres podmiotowy ustawy; 4. Wartości dewizowe; 5. Obrót dewizowy; 6. Zezwolenia dewizowe; 7. Zwykłe ograniczenia dewizowe; 8. Szczególne ograniczenia dewizowe; 9. Działalność kantorowa; 10. Obowiązki związane z wywozem z zagranicę i przywozem do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych (art. 18-21); 11. Obowiązki związane z wysyłaniem za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych; 12. Obowiązki związane z przekazami pieniężnymi za granicę oraz rozliczeniami w kraju w obrocie dewizowym; 13. Obowiązki dotyczące zgłaszania danych w obrocie dewizowym z zagranicą (art. 30-32a); 14. Kontrola w sprawach dewizowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo dewizowe : komentarz / Józef Jan Skoczylas. - Wyd.2 Stan prawny na 15.11.2005 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 202, [1] s. ; 20 cm.
ISBN: 83-7334-541-8
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - prawo dewizowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-169-7
Cz. I Waluta jako przedmiot regulacji cywilnoprawnej: R.1 Założenia wstępne; R.2 Świadczenia pieniężne; R.3 Prawne pojęcie pieniądza; R.4 Pojęcie waluty; R.5 Pojęcie prawa międzynarodowego walutowego. Cz. II Aspekt kolizyjno-prawny: R.1 Wstępne rozgraniczenie; R.2 Statut kontraktowy; R.3 Prawo waluty; R.4 Prawo miejsca płatności; R.5 Zagadnienia szczegółowe. Cz. III Aspekt materialnoprawny: R.1 Waluta długu; R.2 Waluta płatności. Cz. IV Dochodzenie roszczeń w walutach obcych: R.1 Dopuszczalności zasądzania kwot w walutach obcych- rys prawnoprównawczy; R.2 Dochodzenie na drodze sądowej roszczeń wyrażonych w walutach obcych w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 16)
ISBN: 83-87091-75-8
Usługi finansowe i prawo kredytowe; Polskie prawo bankowe; Propozycje zmian polskiego prawa bankowego; Dostosowanie polskiego prawa bankowego do prawa wspólnotowego (europejskiego); Usługi ubezpieczeniowe; Polskie ustawodawstwo ubezpieczeniowe; Dostosowanie polskiego prawa ubezpieczeniowego do prawa europejskiego; Prawo dewizowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Ustawa Prawo dewizowe / Tomasz Grzegorczyk. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2003. - 244 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7284-793-2
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r.-Prawo dewizowe (Dz.U.Nr141, poz. 1178)
141,poz.1178) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz.U. Nr 154,poz 1273) Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie warunków technicznych i organizacyj nych prowadzenia działalności kantorowej,szczegółowego
sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów ku pna i sprzedaży wartości dewizowych oraz wzoru wniosku
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej (Dz.U.Nr 154,poz. 1274) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewi zowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentó potwierdzających uprawnienie do wywozu (Dz.U.Nr 154,poz.1277) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2002 r. w sprawie sposobu wysyłania za granicę warto ści dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wy słania (DZ.U.Nr 154,poz.1276) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 200 r. w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank
Polski kontroli określonej w przepisach ustawy-Prawo dewizowe (Dz.U.Nr 154,poz.1275)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7284-465-8
R.1 Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego. R.2 Podstawowe zagadnienia ustawy o finansach publi cznych. R.3 Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa. R.4 Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. R.5 Elementy te orii podatku. R.6 Zobowiązania podatkowe i postępowa nie podatkowe. R.7 Podatki państwowe. R.8 Podatki samo rządowe. R.9 Opłaty. R.10 Podstawy prawa celnego. R.11 Podstawy publicznego prawa bankowego. R.12 Podstawy prawa dewizowego. R.13 Ochrona prawidłowości funkcjo nowania finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-239-2
R.1 Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego. R.2 Podstawowe zagadnienia ustawy o finansach publi cznych. R.3 Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa. R.4 Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. R.5 Elementy te orii podatku. R.6 Zobowiązania podatkowe i postępowa nie podatkowe. R.7 Podatki państwowe. R.8 Podatki samo rządowe. R.9 Opłaty. R.10 Podstawy prawa celnego. R.11 Podstawy publicznego prawa bankowego. R.12 Podstawy prawa dewizowego. R.13 Ochrona prawidłowości funkcjo nowania finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Zarys finansów publicznych i prawa finansowego / pod red. Wanda Wójtowicz. - Wyd.4 Stan prawny na 1.07.2005 r. - Warszawa : ZAKAMYCZE, 2005. - 371 s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-296-4
R.1 Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego. R.2 Podstawowe zagadnienia ustawy o finansach publicznych. R.3 Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa. R.4 Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. R.5 Elementy teorii podatku. R.6 Zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe. R.7 Podatki państwowe. R.8 Podatki samorządowe. R.9 Opłaty. R.10 Podstawy prawa celnego. R.11Podstawy publicznego prawa bankowego. R.12 Podstawy prawa dewizowego. R.13 Ochrona prawidłowości funkcjo nowania finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarys finansów publicznych i prawa finansowego / red. Wanda Wójtowicz. - Wyd. 7 Stan prawny na 31.07.2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2014. - 421, [3] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7601-044-1
1. Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego; 2. Podstawowe zagadnienia ustawy o finansach publicznych; 3. Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa; 4. Ogólna charakterystyka gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego; 5. Elementy teorii podatku; 6. Zobowiązanie podatkowe i postępowanie podatkowe; 7. Podatki państwowe; 8. Podatki samorządowe; 9. Opłaty; 10. Podstawy prawa celnego; 11. Podstawy publicznego prawa bankowego; 12. Podstawy prawa dewizowego; 13. Ochrona prawidłowości funkcjonowania finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Zarys finansów publicznych i prawa finansowego / red. Wanda Wójtowicz. - Wyd. 8 Stan prawny na 31.08.2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2017. - 509 s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-8107-684-5
1. Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego; 2. Podstawowe zagadnienia ustawy o finansach publicznych; 3. Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa; 4. Ogólna charakterystyka gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego; 5. Elementy teorii podatku; 6. Zobowiązanie podatkowe i postępowanie podatkowe; 7. Podatki państwowe; 8. Podatki samorządowe; 9. Opłaty; 10. Podstawy prawa celnego; 11. Podstawy publicznego prawa bankowego; 12. Podstawy prawa dewizowego; 13. Ochrona prawidłowości funkcjonowania finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86605-70-7
Zasady prawa bankowego, Prawo bankowe w latach 1918- 1997, Zasada trojakiej roli banku centralnego, Zasada licencjonowania działalności bankowej, Zasada trójczłónowego zakresu działalności banków, Zasada minimalizacji ryzyka, Zasada nadzoru bankowego, Zasada tajemnicy bankowej, Zasada ochrony interesu trzech podmiotów - państwa, klientów i banków, Zasada funduszowania gospodarki finansowej banku; Zasaday prawa dewizowego, Prawo dewizowe w latach 1918 -1998, Zasada swobody obrotów bieżących, Zasada regla- mentacji obrotów kapitałowych, Zasada dopuszczalności nadzwyczajnych ograniczeń, Zasada pośrednictwa dewizowego banków, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim; Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe; Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zeszyt Nr 1(1) rok 2000. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2000. - 162, [2] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie / Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ; Zeszyt Nr 1(1) rok 2000)
ISBN: 83-88048-41-4
Budżeta państwa w świetle strategii gospodarczych okresu transformacji w laach 1989-1997; Gdzie się podzialy pieniądze?; Lokaty bankowe a otwarte fundusze inwestycyjne; Polityka celna Polski przed akcesją ze strukturami Unii Europejskiej; Nowelizacja regulacji rachunkowości w kontekście międzynarodowych standardó rachunkowości; Mała firma w procesie integracji europejskiej; Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej; Polskie prawo dewizowe w okresie przygotowania Polski do wejścia do Unii Europejskiej; Analiza ilości i wielkości depozytów terminowych zrywanych przed terminem, prolongowanych na kolejne okresy; Wstęp do interpretacji bloków informacji marketingowej; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i na świecie - dynamika zjawiska; Kapitały własne polskiego sektora bankowego - ich znaczenie i ocena; Zwolnienia podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych instrumentem wpływającym na decyzje o lokalizacji inwestycji - symulacja przedsięwzięcia gospodarczego; Kierunki rozwoju systemu bankowego Stanów Zjednoczonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie ; 10/2001)
1.Dziś i jutro niepaństwowych wyższych szkół ekonomicznych w Polsce, 2.Potrzeby jako kategoria polityki społecznej, 3.Podejmowanie decyzji menedżerskich, 4.Monopol państwowy w transporcie kolejowym, 5.Zmiany podaży pieniądza a zmiany PKB w Polsce w latach 90-tych, 6.Kontrola dewizowa i tryb jej wykonywania, 7.Obowiązki udzielnia informacji oraz udostęonianie wymaganych dokumentów na podstwie ustawy Praw dewizowe, 8.Inwestycje zagraniczne w sektorze cukierniczym w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again