Form of Work
Książki
(33)
Status
only on-site
(32)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(32)
Author
Antoszewski Andrzej
(2)
Godlewski Tadeusz
(2)
Kuciński Jerzy
(2)
Chrobak Tadeusz
(1)
Drozdowicz Zbigniew
(1)
Dzieniszewska-Naroska Katarzyna
(1)
Długosz Piotr
(1)
Garlicki Jan
(1)
Giza Anna
(1)
Gulczyński Mariusz
(1)
Herbut Ryszard
(1)
Jaskiernia Jerzy
(1)
Juchnowski Jerzy
(1)
Jurkiewicz Wojciech
(1)
Kaute Wojciech
(1)
Kieżun Witold
(1)
Krasnodębski Zdzisław
(1)
Królikowska Jadwiga
(1)
Kubin Jerzy
(1)
Lakomy Mirosław
(1)
Maj Przemysław
(1)
Marcinkowski Aleksander
(1)
Marczewska-Rytko Maria
(1)
Markowski Radosław
(1)
Marszałek-Kawa Joanna
(1)
Mich Włodzimierz
(1)
Niezgoda Marian
(1)
Nowina Konopka Maria
(1)
Pełczyński Zbigniew
(1)
Pokrzycka Lidia
(1)
Przybylska Anna
(1)
Rachwał Marcin
(1)
Rubisz Lech
(1)
Stelmach Andrzej
(1)
Wiatr Jerzy J
(1)
Wiszniowski Robert
(1)
Wronkowska Sławomira
(1)
Wróbel Sylwester
(1)
Świercz Piotr
(1)
Żyromski Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(25)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(33)
Subject
Demokracja
(28)
Polska
(13)
Państwo
(8)
Społeczeństwo obywatelskie
(7)
Partie polityczne
(5)
Demokracja bezpośrednia
(4)
Polityka
(4)
Internet
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Społeczeństwo informacyjne
(3)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(3)
Administracja publiczna
(2)
Demokracja uczestnicząca
(2)
Elita władzy
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Globalizacja
(2)
Liberalizm
(2)
Prawo państwowe
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Antoszewski, Andrzej
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dziennikarze
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Emerytura
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Instytucjonalizm
(1)
Integracja europejska
(1)
Kino
(1)
Kobieta
(1)
Komunizm
(1)
Konferencja Okrągłego Stołu (1989 ; Warszawa)
(1)
Konstytucja
(1)
Konsultacje społeczne
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kultura
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Parlament
(1)
Parlamentaryzm
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Populizm (politol.)
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przestępczość
(1)
Rada Europy
(1)
Radni
(1)
Referendum lokalne
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Samorząd gminny
(1)
Srodki masowgo przekazu
(1)
Sztuka
(1)
Totalitaryzm
(1)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(1)
Transformacja systemu społeczno-politycznego
(1)
Transport
(1)
Turystyka
(1)
Web 2.0
(1)
Więziennictwo
(1)
Wolność słowa
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Wybory prezydenckie
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Władza państwowa
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
1989-
(2)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Księga pamiątkowa
(1)
46 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-19-3
1. Wybory jako instytucja ładu demokratycznego 2. Wybory jako demokratyczny rytuał polityczny 3. Partycypacja wyborcza w społeczeństwie informacyjnym 4. Demokracja, wybory i legitymizacja systemu w epoce globalizacji 5. O trzech typach partycypacji obywatelskiej. Wzory a rzeczywistość 6. Wpływ prawa wyborczego na system partyjny 7. Partia polityczna jako miejsce kreowania przywództwa politycznego 8. Polityk, przywódca partyjny, przywódca narodu - tworzenie się osobowości politycznej polityka 9. Socjotechnika jako demokratyczna forma sterowania ludźmi 10. Determinanty postaw i zachowań politycznych 11. Między apatią a uczestnictwem. Dylematy wyboru 12. Polityczny PR jako instrument marketingu politycznego 13. Przestępstwa przeciw wyborom i referendom 14. Metody fałszowania wyników wyborów - wybrane problemy 15. Homo futurus - nowa jakość polityczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Dyskurs Politologiczny : monografie)
ISBN: 978-83-7614-138-1
1. Ewolucja Internetu a nowe media; 2. Ewolucja demokracji; 3. Demokracja 2.0; 4. Nowe media jako narzędzia polityki 2.0; 5. Sieciowa demokracja obywatelska jako fundament demokracji 2.0.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-026-4
1. Współczesna demokracja a społeczeństwo obywatelskie; 2. Formy demokracji bezpośredniej; 3. Demokracja bezpośrednia w Polsce w świetle prawa; 4. Polskie doświadczenia w stosowaniu referendum ogólnokrajowego; 5. Praktyka funkcjonowania inicjatywy ludowej w Polsce w latach 1994-2007
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7441-232-1
1. Demokracja w Polsce: społecznie akceptowane cele, ocena systemu politycznego oraz wizje ładu pożądanego. 2. Zainteresowanie polityką i modele partycypacji politycznej dwóch pokoleń Polaków. 3. Zaufanie do instytucji politycznych i preferencje polityczne dwóch pokoleń Polaków. 4. Postrzeganie procesu integracji europejskiej. 5. Stosunek Polaków do sąsiadów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-42-8
Cz.I Między autorytaryzmem a demokracją: Autorytarna ocena i krytyka demokracji przez piłsudczyków; Komuniści wobec prób odbudowy demokracji w Polsce po 1944 roku; Demokratyzjacja w PRL lat 80-tych; Okrągły Stół w Polsce: koncepcja demokratyzacji ustroju społecznopolitycznego; Demokratyzacja społeczeństwa polskiego a demokracja polityczna; Proces kształtowania demokra tycznych standardów w okresie przejściowym; Elity polityczne w procesie demokratyzacji. Cz.II Przemiany społeczne a demokracja: Profil kształcenia jako determinanta postaw wobec demokracji; Polityka społeczna wobec demokracji; Polityczne aspekty zawodowej roli pracownika socjalnego; Liberałów polskich sen o klasie średniej; Wpływy społeczne partii politycznych - przykład socjaldemokracji (SdRP i SLD); Przemiany w Kościele katolickim w warunkach społeczeństwa otwartego i demokratycznego. Cz.III Trudna droga ku społeczeństwu obywatelskiemu: Psychologiczne przystosowania do gospodarki rynkowej (na podstawie badań mentalności rynkowej przedsiębior ców i bezrobotnych z województwa warmińsko-mazurskiego Rządzący i rządzeni w III RP - transformacja czy inercja sposobó komunikowania; Erozja legitymacji elit politycznych jako zagrożeniet procesu tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce; Rola prasy w procesie budowania demokracji lokalnej; Nadawca regionalny w dobie społeczeństwa informacyjnego; Rola konstytucyjnych środków ochrony praw i wolności w umacnianiu zasady demokratycznego państwa prawa i sprawiedliwości społecznej; Czynniki kształtujące obywatelskie społeczności lokalne; Rola mniejszości narodowych w stosunkach Polski z państwami sąsiedzkimi (wybrane problemy); Elementy kultury politycznej współczesnej emigracji polskiej. Cz.IV Jaka demokracja? Nowe wyzwania: Media w komunikowaniu politycznym. Wybrane aspekty teoretyczne; Społeczeństwo informacyjne i złudzenia demokratycznego dostępu do informacji; O potrzebie ideologii w okresie transformacji społecznej; Demokracja i populizm w procesie modernizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Demokracja peryferii / Zdzisław Krasnodębski. - Wyd.2. - Gdańsk : słowo/obraz terytoria, 2005. - 349, [2] s. ; 24 cm.
(Idee i polityka / słowo/obraz terytoria)
ISBN: 83-7453-635-7
1.Porażka pewnego projektu, 2.Zwycięstwo demokracji. Ale jakiej?, 3.Paradoksy polskiego liberalizmu politycznego, 4.Idee polityczne Soilidarności, 5.Przemiany polityki, 6.W poszukiwaniu doskonałej neutralności, 7.Ostateczne odczarowanie?, 8.Na peryferiach, 9.Polityka wobec przeszłości, 10.Rzeczpospolita dobrem wspólnym, 10.Koniec Trzeciej Rzeczypospolitej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-42-4
1. Idea demokracji w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku; 2. Zasady demokracji politycznej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Demokratyczne instytucje procesu kreacji organów przedstawicielskich- Sejmu i Senatu; 4. Instytucje zabezpieczające demokratyczne zachowania posłów i senatorów w parlamencie; 5. Demokratyczne rozwiązania zabezpieczające pozycję i działalność najwyższego przedstawicielstwa władzy narodu- Sejmu i Senatu; 6. Władcza forma demokracji bezpośredniej- referendum; 7. Niewładcza forma demokracji bezpośredniej- obywatelska inicjatywa ustawodawcza
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2235)
ISBN: 83-226-1361-X
1.Tradycja kultury europejskiej a doktryna demokracji, liberalizmu i społeczeństwa obywatelskiego, 2.Doktryna i myśl polityczna demokracji w czasie globalizacji, 3.Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie a kultura polska i współczesne przeobrażenia w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-229-1716-3
1. Proces demokratyzacji Europy Środkowo-Wschodniej - przesłanki i przebieg. 2. Polityczne, ekonomiczne oraz kulturowe ograniczenia procesu demokratyzacji. 3. Forma rządu. 4. Wybory parlamentarne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Polityczne konsekwencje systemów wyborczych. 5. Partie polityczne wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej. 6. Systemy partyjne krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz wzorce rywalizacji politycznej. 7. Narodziny strategii korporatywnej? Kierunki przemian stosunków przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej. 9. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji europejskiej. 10. Perspektywy demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-20-1
Cz.I Dobre państwo - kryteria, oczekiwania i problemy projektowania: Referaty: Dobre państwo - spojrzenie prawnika; Struktury i kierunki zarządzania państwem; Sprawność cywilnej służby publicznej jako instrumentu rządzenia państwem; Państwo opiekuńcze i jego przyszłość; Dobre państwo. Doświadczenia i oczekiwania Polaków; Założenia i problemy projektowania dobrego państwa. Komunikaty i dyskusja: Dobre państwo - niektóre powinności; Państwo i organizacja - paralelizm koncepcji; Syndrom niedomyślności w działaniach społecznych; Kondycja polskiej demokracji; Władzom publicznym brakuje "nawigatorów"; Państwo jako "trzecia strona" w dialogu między sektorem biznesu a społeczeństwem obywatelskim; Dobre państwo - dobra legislacja; Polityka ekorozwojowa w III Rzeczypospolitej; Dostosowanie prawa polskiego w zakresie własności przemysłowej do standardów UE; Dobre państwo - skuteczne państwo (na przykładzie drobnej przedsiębiorczości); Ideał państwa i jego realizacja w oczach młodzieży; Istota "dobrego ustroju" w ujęciu przedstawicieli wybranych kategorii mieszkańców Rzeszowa; Pożądane kierunki i sfery działań rządu w opiniach przedstawicieli samorządów lokalnych Polski południowo- wschodniej. Cz.II Diagnoza i wnioski: Referaty: Administracja publiczna: instytucje obywatelskiej partycypacji; Demokracja pod presją neoliberalnej doktryny; Polityka innowacyjna a budowa dobrego państwa; Państwo sprzyjające gospodarce opartej na wiedzy; Chore państwo i jego lekarze; Dostęp do informacji w sprawach publicznych; Sprzeciw obywatelski w demokratycznym państwie; Deregulacja oraz ograniczenie roli państwa; Dobra ordynacja warunkiem dobrego państwa. Komunikaty i dyskusja: Wpływ persupozycji na sprawność diagnozowania i usprawniania organizacji zarządzania w państwie XXXI wieku; Prywatyzacyjne przesłanki dysfunkcji państwa; Dobry transport i jego infrastruktura; Infrastruktura drogowa Polski jako kraju Unii Europejskiej; Percepcja funkcjonowania urzędu wojewódzkiego i marszałkowskiego; W poszukiwaniu modelu polskiego lobbingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Człowiek i Polityka / red. Zbigniew Machelski ; Nr 3)
ISBN: 978-83-7441-495-1
Cz.I Zagadnienia metodologiczne i teoretyczne: 1. Wstęp. Instytucjonalizm, instytucja polityczna i instytucjonalizacja jako kategorie polityczne, 2. Instytucjonalizacja jako proces historyczny i kulturowy, 3. Pojęcie instytucji politycznej. Instytucjonalizacja i demokracja, 4. Specyfika instytucjonalizacji politycznej w autokracji. Instytucje fasady, 5. Współzależność norm prawnych i norm politycznych w procesie kształtowania współczesnych instytucji politycznych, 6. Instytucjonalizacja partii politycznych, 7. Instytucjonalizacja lokalnych ruchów politycznych. Komitety wyborcze wyborców w miastach górnośląskich, 8. Instytucjonalizacja we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Aspekty retrospektywne i prospektywne, 9. Personifikacja instytucji i instytucjonalizacja osób. Cz.II Instytucjonalizacja idei i podziałów społeczno-politycznych w III RP. Wybrane przykłady: 1. Słabość instytucjonalna w Polsce, 2. Centrum - peryferie w III RP, 3. Pracobiorcy versus pracodawcy. Instytucjonalizacja trójstronności w Polsce, 4. Lewica versus prawica. Teoretyczne interpretacje podziału i jego instytucjonalizacja, 5. stosunki państwo - kościół w Polsce po 1989. Zarys relacji instytucjonalnych, 6. Zasada pozytywnej dyskryminacji. Instytucjonalizacja mniejszości niemieckiej w Polsce, 7. Formacja postkomunistyczna i postsolidarnościowa. Świadomość i jej instytucje, 8. Zwolennicy versus przeciwnicy integracji europejskiej. Instytucjonalizacja konfliktu, 9. Idee wolności i sprawiedliwości społecznej, 10. Idea interesu narodowego. Analiza socjologiczna, 11. Idea "przełomu" w polskiej polityce, 12. "Przyjaciele ludu" i ich instytucje, 13. Od idei "powrotu do Europy" do Traktatu Konstytucyjnego, 14. Idea "kapitalizmu ludowego" w III RP
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-442-2
1. Pojęcia- definicje, istota, zakres: Demokracja, System polityczny, Cyberprzestrzeń, E-government i e-demokracja- siatka pojęciowa; 2. Wpływ Internetu na funkcjonowanie władzy państwowej: Internet a władza państwowa, Władza ustawodawcza, Władza wykonawcza, Wymiar sprawiedliwości i instytucje ochrony prawnej; 3. Wpływ Internetu na rozwój niepaństwowej sfery publicznej: Partie polityczne; Wybrane podmioty społeczne; Samorząd terytorialny; 4. Wpływ Internetu na ewolucję zasad demokracji: Zasada równości; Zasada wolności; Zasada transparentności; Zasada reprezentacji i partycypacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-67-7
1. Forpoczty okręgłego stołu, 2. Od reformowania socjalizmu do restaurowania kapitalizmu, 3. Oswajanie demokracji rynkowej, 4. Kształtowanie demokratycznego ładu konstytucyjnego, 5. Rady na wady polskiej demokracji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2663-1
1. Technologiczne i polityczne uwarunkowania funkcjonowania mediów, Media jako współczesna agora: szanse i zagrożenia, Misja, " czwarta władza" czy biznes? O potrójnej naturze mediów, Między demolatrią a pragmatyką masowego komunikowania. demokracja jako wypadkowa norm ustrojowych, języka polityków i kultury mediów, Nowe media = nowa jakość? Demokracja u progu ery mediów cyfrowych, Wolność słowa w Internecie- szanse i ograniczenia, Media publiczne- strażnik niezależności dziennikarskiej czy tuba propagandowa władzy, Polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym a partycypacja obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość a mass media, Media, ich wpływ i obecność w działalności, strukturze i programach polskiej lewicy, Media jako część " układu". Wizja środków masowego przekazu w wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego, Media katolickie w III RP i ich wkład w budowę polskiej demokracji, Konserwatyzm czy liberalizm? Obraz demokracji lansowany w Radiu Maryja i " Tygodniku Powszechnym", 2. Uwarunkowania prawne, Granice wolności mediów, Między rynkiem a wolnością dziennikarską, rejestracja dzienników i czasopism jako ograniczenie wolności polskiej prasy, Ochrona małoletnich w wolność prasy, Kryptoreklama a praktyka dziennikarska, Prawne granice wolności słowa, Wolność prasy a dobra osobiste, Niezależność dziennikarska: system i praktyka, Niezależny dziennikarz- rzeczywistość czy fikcja? 3. Realia ekonomiczne i zawodowe współczesnego dziennikarstwa, Konsolidacja na rynku prasy lokalnej - szansa czy zagrożenie?, Otoczenie polityczne a kształtowanie strategii przedsiębiorstw medialnych, Kapitał zagraniczny w regionalnej prasie- szanse i zagrożenia dla dziennikarzy (analiza na przykładzie Lubelszczyzny), Kształtowanie zespołów redakcyjnych oraz pozycja dziennikarzy prasy regionalnej w sytuacji rozwoju rynku i zmian własności mediów po 1989 roku (przykład Szczecina), Zagrożenie wolności słowa ze strony reklamodawców, Public Relations w służbie polskiej demokracji, Obiektywizm i samokontrola w wypowiedziach estońskiej prasy codziennej na początku XXI wieku, Dziennikarstwo śledcze w Niemczech. przykład kontrolnej funkcji mediów w demokratycznym społeczeństwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-542-9
1. Jeśli partycypacja-… to z panna taką jak ty; 2. Technologie partycypacji; 3. Dobro wspólne i społeczeństwo obywatelskie w teorii demokracji deliberatywnej i reprezentacji grupowej; 4. O naukowych gwarancjach procedur demokratycznych; 5. Badanie obywatelskiej satysfakcji jako problem pomiaru; 6. Partycypacja obywatelska w zarządzaniu politykami publicznymi Unii Europejskiej; 7. Jaką przyszłość mają w Polsce deliberatywne formy konsultacji społecznych?; 8. Społeczeństwo obywatelskie w budowie. Dylematy interwencji socjologicznej na przykładzie Warsztatów Dialogu Społecznego; 9. "DNA Miasta" jako innowacyjne narzędzie partycypacji społecznej; 10. Oddolne inicjatywy obywatelskie w zakresie kontroli społecznej; 11. Obywatel na straży. O obywatelskim monitoringu procesu konsultacji; 12. Niesforni obywatele- spontaniczne organizowanie się mieszkańców; 13. "Politycy pod kontrolą- co można zrobić pojedynczo?"- na przykładzie HGW Watch.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-008-0
Cz. I. Koncepcje i zagadnienia demokracji: 1. Instytucjonalne aspekty demokracji w koncepcjach opozycji w Polsce w latach 80., 2. Demokracja w mysli liberałów w Polsce w warunkach transformacji ustrojowej, 3. Demokracja i socjalizm w myśli politycznej SdRP, 4. Ocena polskiej demokracji po 1989 r. w koncepcji IV RP, 5. Demokratyczny model systemu politycznego jako wyraz sprawiedliwości społecznej, 6. Zwiększanie partycypacji kobiet w strukturach politycznych jako wymóg demokracji, 7. Kobieta i alternatywna sfera publiczna - w kierunku nowego zdefiniowania roli polskiego feminizmu w społeczeństwie obywatelskim, 8. Ustrój demokratyczny a prawa kobiet w Polsce. Cz. II Instytucje demokracji bezpośredniej i pośredniej : 1. Charakterystyka przczyn niskiej partycypacji politycznej obywateli podczas wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Polsce, 2. Wpływ przemian społeczno-gospodarczych w III RP na ewolucję treści i formy kampanii wyborczych, 3. Jaka ordynacja? Spór fundamentalny, 4. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, 5. Sądownictwo administracyjne w Polsce. Wybrane zagadnienia, 6. Zaufanie a instytucje społeczne i polityczne. Cz. III. Demokracja lokalna i regionalna; 1. Systemowe znaczenie demokracji na poziomie lokanym w Polsce, 2. Samorząd jednostki pomocniczej jako ogniwo demokracji lokalnej, 3. Proesy kreowania lokalnych struktur spoełczeństwa obywatelskiego, 4. Rola powiatu w administracji publiocznej, 5. Potrzeby, interesy i zależności w procesie kształtowania rozwoju regionalnego na przykładzie Dolnego Śląska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-231-2
1. Fragmenty polskiego życia, 2. Naukowiec z Oksfordu, 3. Polska Gomułki i Gierka, 4. Zjawisko " Solidarności", 5. Narodziny demokracji, 6. Problemy państwa, 7. Doświadczenia brytyjskie, 8. Oksford i Polska, 9. Poszukiwanie liderów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7441-252-6
Część I: Demokracja " Kontraktowa" (1989 - 1991). 1. Porozumienie Okrągłego Stołu. 2. Dynamika zmian instytucjonalnych. 3. Od konsensu do fragmentaryzacji elit politycznych. 4. Partie polityczne. Część II: Demokracja proceduralna. 1. Wybory prezydenckie. 2. Wybory do Sejmu. 3. Wybory do Senatu. 4. Wybory samorządowe. 5. Wybory do Parlamentu Europejskiego. 6. Referenda. 7. Frekwencja wyborcza. Część III: Demokracja parlamentarna. 1. Sejm i Senat. 2. Koalicje gabinetowe. 3. Opozycja parlamentarna. 4. Od systemu prezydencko-parlamentarnego do zracjonalizowanego systemu parlamentarno-gabinetowego. Część IV: " Demokracja partyjna'? 1. Instytucjonalizacja partii politycznych. 2. Partie a związki zawodowe. 3. System wielopartyjny. Część V: Demokracja skonsolidowana? 1. Niepewności demokratycznej konsolidacji. 2. Demokratyczne państwo prawne. Sądy i trybunały. 3. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88490-47-8
1. Populizm a demokracja: ujęcia, dylematy, kontrowersje, 2. Populizm w demokracji, 3. Elitysytczne wyjaśnienia wschodnioeuropejskich demokratyzacji, 4. Polska u progu Unii europejskiej: referendum akcesyjne a deficyt demokratyczny, 5. Uczestnictwo wyborcze, stosunek do demokracji, legitymizacja władzy. Przypadek Polski, 6. Kryzys demokracji a poipracie systemu politycznego w Polsce, 7. Zainteresowanie polityką i postrzeganie własnej sytuacji życiowej a podstawy populistyczne, 8. Populizm w modelu głosowania ekonomicznego w Polsce 2001, 9. Kiedy frekwencja wyborcza ma znaczenie? Przypadek Polski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesne problemy socjologii polityki / Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie ; 1)
ISBN: 8387739-53-7
1. Prezydent w systemie parlamentarnej demokracji, 2. Parlamentaryzm czy prezydencjalizm: stary spór i nowe doświadczenia państw posocjalistycznych, 3. Wybory prezydenckie w Polsce 1990-2000 w ujęciu porównawczym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again