Form of Work
Książki
(1)
Status
only on-site
(1)
Branch
Czytelnia
(1)
Author
Kowaleski Jerzy T
(1)
Szukalski Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
Country
Poland
(1)
Language
Polish
(1)
Subject
Demografia
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
1 result Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88529-16-1
1. Starzenie się ludności- aspekt teoretyczny: Proces starzenia się ludności a sprawiedliwość i równość międzypokoleniowa; Starość jako wyzwanie- aspekt demograficzny i ubezpieczeniowy; Polityka społeczna wobec ludzi starych- pozycja wskaźników oceny; 2. Starzenie się ludności w wybranych krajach sąsiadujących w Polska: Starzenie się ludności Zachodniej Ukrainy; Problemy starzenia się społeczeństwa Ukrainy; Problemy starzenia się wybranych grup ludności polskiej na Litwie; 3. Ujęcie przestrzenne procesu starzenie się ludności- Polska: Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności w Polsce na tle Europy ze szczególnym uwzględnieniem państw Unii Europejskiej; Przestrzenne zróżnicowanie starzenie się ludności w Polsce w ułudzie miast i gmin w okresie 1988-1998; Przestrzenne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności na Dolnym Śląsku; Proces starzenia się ludności b. województwa płockiego. Stan obecny i perspektywy; Ludność w starszym wieku w rolniczych gospodarstwach rodzinnych; 4. Partycypacja osób w starszym wieku w procesie pracy- aspekt ekonomiczny i medyczny: Starzenie się ludności w wieku produkcyjnym w Polsce. Czynniki starzenie się ogółu ludności. Liczba i struktura ludności w wieku produkcyjnym- mobilnym i niemobilnym; Wiek jako determinant zdolności do pracy ze szczególnym uwzględnieniem wysiłku fizycznego; Zmiany w sprawności funkcji psychologicznych spowodowane starzeniem się a niezawodność starszych pracowników; Czynniki różnicujące poziom świadczeń emerytalnych; Przesłanki powrotu do czynnego życia zawodowego na emeryturze; 5. Determinanty umieralności w starszych grupach wieku: Pozamedyczne predykatory umieralności w późnej starości. Badanie krakowskie; Zmiany natężenia zgonów osób starszych a długość życia mieszkańców Polski w latach dziewięćdziesiątych; Województwa o krańcowych wartościach przeciętnego trwania życia; Wybrane aspekty sytuacji epidemiologicznej chorób nowotworowych w populacji ludzi starych województwa łódzkiego; 6. Jakość życia i uwarunkowania sytuacji zdrowotnej osób w starszym wieku: Jakość życia starszych mieszkańców Łodzi; Sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych emerytów; Przestrzenne i materialne zróżnicowanie sytuacji starszych, samotnych osób korzystających z pomocy mieszkający; Miejsce zamieszkania a samoocena aktywności osób starszych; Od opieki do samopomocy seniorów- próba przeglądu form wsparcia; Status socjoekonomiczny a stan zdrowia wśród starszych wiekiem mieszkańców Krakowa; Wykorzystanie danych demograficzno-epidemiologicznych w zabezpieczeniu opieki zdrowotnej dla populacji subregionu, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych; Zachowania dotyczące inhalowania dymu tytoniowego osób w wieku poprodukcyjnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again