Form of Work
Książki
(37)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(30)
available
(28)
Branch
Wypożyczalnia
(28)
Czytelnia
(30)
Author
Krawiec Grzegorz (1977- )
(5)
Ochendowski Eugeniusz
(4)
Lityński Adam
(3)
Przybysz Piotr
(3)
Baran Beata
(2)
Borkowski Janusz
(2)
Hołubko Wiktor
(2)
Knosala Ernest
(2)
Matan Andrzej
(2)
Milewicz Marian
(2)
Radecki Gabriel
(2)
Suwaj Robert
(2)
Wojtal Janusz
(2)
Łaszczyca Grzegorz (1970- )
(2)
Śladkowska Ewa
(2)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Brzezicki Tomasz
(1)
Celarek Krystyna
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Chochowski Krzysztof
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Dragoń Andrzej
(1)
Drogoń Andrzej
(1)
Enerlich Marek
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gajda Anastazja
(1)
Grabińska Alicja
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Gronkiewicz Anna
(1)
Ingram Jolanta
(1)
Jachowicz Michał
(1)
Jagielska Monika
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kalus Stanisława
(1)
Kamiński Marcin
(1)
Kiełkowski Tadeusz
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kostur Krystian
(1)
Kotulski Mariusz
(1)
Majewski Kamil
(1)
Majzner Andrzej
(1)
Mikosz Ryszard
(1)
Moll Tomasz
(1)
Możdżeń-Marcinkowski Michał
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Napiórkowska Anna
(1)
Nitecki Stanisław
(1)
Nowak Krystian
(1)
Panasiuk Andrzej
(1)
Pawska Małgorzata
(1)
Przywora Bogusław
(1)
Pudło-Jaremek Anna
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Sapała Magdalena
(1)
Sobieralski Krzysztof
(1)
Sołtysiak Patrycja
(1)
Stec Piotr
(1)
Sułkowski Jarosław
(1)
Szewc Andrzej
(1)
Słapczyński Tomasz
(1)
Trzaskowski Rafał
(1)
Wajda Paweł
(1)
Wszołek Michał
(1)
Zacharko Lidia
(1)
Zdeb Joanna
(1)
Ziółkowska Agnieszka
(1)
Zrałek Jacek
(1)
Ćwiertniak Maciej
(1)
Łobos-Kotowska Dorota
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(29)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(39)
Language
Polish
(39)
Subject
Decyzje administracyjne
(24)
Postępowanie administracyjne
(20)
Decyzje
(12)
Administracja
(8)
Prawo administracyjne
(6)
Egzekucja sądowa
(5)
Orzecznictwo administracyjne
(4)
Prawa człowieka
(3)
Agencje ochrony osób i mienia
(2)
Majątek
(2)
Pierwsza pomoc
(2)
Pracownicy samorządowi
(2)
Prasa (wydawnictwa)
(2)
Prawo
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo karne
(2)
Prawo pracy
(2)
Regiony (adm.)
(2)
Samoobrona
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Sądownictwo administracyjne
(2)
Tajemnica państwowa
(2)
Tajemnica służbowa
(2)
Urzędnicy
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Apelacja
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bezpieczeństwo produktu
(1)
Burmistrz
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja pośrednia
(1)
Dokumenty
(1)
Dowód
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Etyka
(1)
Fundacja
(1)
Geologia
(1)
Górnictwo
(1)
Ideologia
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Instytucjonalizm
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Klauzule generalne
(1)
Kontrola gospodarcza
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Konwojowanie
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Leoński, Zbigniew (1929
(1)
Mandat radnego
(1)
Małżeństwo
(1)
Merkantylizm
(1)
Migracje
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Nauki polityczne
(1)
Niezawisłość sędziowska
(1)
Normowanie pracy
(1)
Ochrona osób
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odszkodowanie
(1)
Opinia publiczna
(1)
Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin
(1)
Parlament
(1)
Parlament Europejski
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Podatek
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polska
(1)
Polskie Państwo Podziemne
(1)
Praca
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Prokuratura
(1)
Przyroda
(1)
Rodzina
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Sejm Śląski
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki komandytowe
(1)
Traktat amsterdamski (1997)
(1)
Traktat nicejski (2000)
(1)
Umowa
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Ustrój majątkowy małżeński
(1)
Użytkowanie wieczyste
(1)
Wolność prasy
(1)
Wybory
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Wójt
(1)
Władza państwowa
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
1901-
(1)
Subject: place
Ukraina
(2)
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Irlandia
(1)
Norwegia
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo prawnicze
(2)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
39 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-15-1
1.Z problematyki postępowania sadowo administracyjnego: O potrzebie zmiany przepisów dotyczących postępowania sądowo administracyjnego; Kontrola sądowa administracji publicznej w świetle standardów europejskich; 2. Z problematyki postępowania administracyjnego ogólnego i postępowań administracyjnych szczególnych: Wybrane zagadnienia z problematyki udostępniania informacji publicznej w trybie wnioskowym; Komunikacja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym; Kilka uwag w kwestii domniemania formy decyzji administracyjnej; Postępowanie administracyjne w przedmiocie opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska (zagadnienia wybrane); Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej; 3. Procedury administracyjne a inne gałęzie i dziedziny prawa: Partycypacja społeczności lokalnej w postępowaniach wynikających z ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; Postępowanie w sprawie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego; Postępowanie kwalifikacyjne o mianowanie w służbie cywilnej a wytyczne konstytucyjne. Stan obecny i postulaty zmian; Inne problemy postępowań w administracji; Proceduralne aspekty przeprowadzania kontroli w ramach administracji rządowej; Z problematyki wstrzymania wykonalności aktu administracyjnego- wybrane zagadnienia; Rozgraniczenie właściwości rzeczowej wojewody i regionalnej izby obrachunkowej w zakresie nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89275-36-8
1. Przepisy ogólne, 2. Postępowanie wyjaśniające, 3. Decyzje, 4. Ochrona prawna, 5. Koszty postępowania, 6. Postanowienia końcowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
Decyzja administracyjna / Janusz Borkowski. - Łódź; Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 1998. - 175,[1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-87161-82-9
Wstęp; Wprowadzenie do pojęcia administracji publicznej; Akt administracyjny jako forma działania administracji publicznej; Decyzja, postanowienie, ugoda w postępowaniu administracyjnym; Struktura decyzji administracyjnej; Charakterystyka elementów struktury decyzji administracyjnej oraz rodzajów tych decyzji; Podejmowanie i wydawanie decyzji administracyjnej; Założenia prawne weryfikacji decyzji administracyjnej; Odwołanie od decyzji administracyjnej i decyzja organu odwoławczego; Wzruszenie decyzji administracyjnej w trybach nadzwyczajnych; Kontrola sądowa decyzji administracyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-82-4
R.I Dynamika reformy instytucjonalnej a teorie integracji europejskiej : 1.Liberalne podejście międzyrządowe, 2.Neoinstytucjonalizm, 3.Instytucjonlaizm a inne teorie integracji europejskiej, 4.Nowa dychotomia teoretyczna. R.II Przedmiot reformy unijnego systemu podejmowania decyzji : 1.Rada Ministrów, 2.Komisja Europejska, 3.Parlament Europejski, 4.Zróżnicowana integracja (elastyczność). R.III Wkład Konferencji Międzyrządowej 1996/1997 roku na reformę unijnego systemu podejmowania decyzji: Traktat Amsterdamski : 1.Geneza Konferencji Międzyrządowej 1996/1997 roku, 2.Reforma instytucjonalna, 3.Elastyczność, 4.Traktat Amsterdamski - sukces, czy fiasko?, R.IV Reforma unijnego systemu podejmowania decyzji na Konferencji Międzyrządowej 2000 roku: Traktat Nicejski : 1.Geneza Konferencji Międzyrządowej 2000 roku, 2.Upowszechnienie głosowania większością kwalifikowaną, 3.Ważenie głosów, 4.Skład Komisji Europejskiej oraz rola przewodniczącego Komisji, 5.Parlament Europejski, 6.Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów, 7.Wzmocniona Współpraca, 8.Nicea-przełom, czy fiasko?. R.V Konwent o przyszłości Europy-nowa jakość w procesie podejmowania decyzji ustrojowych? : 1.Sposób reformowania unijnego systemu instytucjonalnego, 2.Konwent europejski - geneza, 3.Reforma unijnego procesu podejmowania decyzji w pracach Konwentu, 5.Rada Europejska i Rada Ministrów, 6.Parlament Europejski, 7.Elastyczność, 8.Konwent - podsumowanie. R.VI konferencja Międzyrządowa 2003/2004 : 1.Uczestnictwo i termin rozpoczęcia Konferencji Międzyrządowej, 2.Rada Ministrów, 3.Unijny Minister Spraw Zagranicznych, 4.Współpraca Strukturalna, 5.Komisja Europejska - skład i rola przewodniczącego, 6.Parlament europejski - skład i udział w procedurze budżetowej, 7.Ocena Konferencji Międzyrządowej 2003-2004, 8.Postscriptum - problem ratyfikacji. R.VII Proces reformowania unijnego systemu podejmowania decyzji w świetle teorii integracji europejskiej : 1Instytucjonalizacja procesu reformowania Unii Europejskiej, 2.Ewolucyjny charakter zmian traktatowych, 3.Cykilczność procesu reformowania unijnych instytucji, 4.Proces formowania preferencji, 5.Rola zasad nieformalnych i niezaplanowane konsekwencje działania, 6.Rola organów ponadnarodowych w reformowaniu unijnego systemu podejmowania decyzji, 7.Tożsamość urzędników pracujących zarówno w międzyrządowych jak i ponadnarodowych instytucjach Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88166-44-1
R.1 pojęcie nauki administracji i etapy jej rozwoju: Pojęcie nauki administracji; Rozwój nauki administracji; Nauka administracji jako dyscyplina kompleksowa. R.2 Zawiązek nauki administracji z innymi dziedzinami wiedzy. Metody i techniki badawcze. R.3 Aspekty strukturalne administracji: Uwagi wstępne; Struktura administracji publicznej; Kształtowanie struktury organizacyjnej instytucji; Organizacja indywidualnego stanowiska pracy w administracji; Problemy reformy administracji. R.4 Decyzje w systemie działania administracji publicznej: Pojęcia podstawowe; Konflikty decyzyjne; Typy i modele decyzyjne w administracji publicznej. R.5 Proces decyzyjny: Wprowadzenie; Zdefiniowanie problemu decyzyjnego; System celów; System środków; Ograniczenia decyzyjne; Mechanizmy sprzężenia zwrotne go w procesie decyzyjnym. R.6 Plan jako szczególny rodzaj decyzji w działaniu administracji publicznej: Plan, jego znaczenie, rodzaje Procedura planistyczna; Problemy organizacji aparatu planistycznego; Specyficzne aspekty prawne planu. R.7 Doradztwo w administracji publicznej: Uwagi wprowadzające; Modele doradztwa; Organizacja aparatu doradczego; Problemy kontroli działalności doradczej; Uwagi o praktycznej efektywności doradztwa; Odpowiedzialność prawna doradców. R.8 Status prawny pracowników administracji publicznej R.9 Dobór i kształcenie kadr w administracji: Dobór kadr w administracji; Kształcenie i doskonale nie kadr w administracji; Krajowa Szkoła Administracji we Francji; Wyższa Szkoła Nauk Administracyjnych w Speyer; Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie. R.10 Wybrane zagadnienia kierownictwa w administracji: Istota kierownictwa; Formy oddziaływania kierownika na podwładnych- zagadnienia stylów kierowania; Elementy patologii w sytuacjach kierowniczych; Nowa jakość kierowania. R.11 Kontrola i nadzór działalności aparatu administracyjnego: Niezbędność kontroli w procesie administrowania. R.12 Techniki i metody działania administracji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (14 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Piotr Przybysz. - Wyd. 3 Stan prawny na 1.06.2006 r. r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 453, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-617-8
Wstęp. Ustawa z 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz.U z 2000 r. Nr98, poz.1071 ze zm.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Piotr Przybysz. - Wyd. 4 Stan prawny na 25.05.2007 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 459, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-764-9
Wstęp. Ustawa z 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz.U z 2000 r. Nr98, poz.1071 ze zm.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Piotr Przybysz. - Wyd. 5 Stan prawny na 30.09.2008 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2008. - 494, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7620-003-3
Wstęp. Ustawa z 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz.U z 2000 r. Nr98, poz.1071 ze zm.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-04-X
Podstawy prawne wyborów do Sejmu Śląskiego; Chadecja w I Sejmie Śląskiem (1922-1929); Ogólne bezpieczeństwo produktu; Kilka uwag o prawie miejscowym; Rzeczoznawstwo majątkowe jako wolny zawód; Związek małżeński w Związku Radzieckim Wybrane zagadnienia prawne; Alternatywne koncepcje podziału władzy państwowej; Podpis jako istotny element decyzji administracyjnej; Struktura Rady Ministrów Republiki Włoskiej; Utworzenie Prokuratorii Generalnej w II Rzeczypospolitej; O niezawisłości sędziowskiej słów kilka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-30-9
1. Poglądy merkantylistów i przedstawicieli ekonomii klasycznej na ekonomiczną rolę państwa w życiu gospodarczym, 2. Metodologiczne problemy podejmowania decyzji w administracji publicznej. (Studium z nauki administracji), 3. System wspólności dorobku czy rozdzielność majątkowej? Prawo małżeńskie majątkowe - polskie projekty dekretów z lat 1945-1946, 4. Polska ustawa o ochronie przyrody z 10 marca 1934 r. ma tle ustawodawstwa europejskiego pierwszej połowy XX w., 5. Kilka uwag o projekcie ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), 6. Prezydent USA jako kierownik polityki zagranicznej, 7. Zasada niedokonywania zmian w prawie podatkowym w trakcie roku podatkowego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, 8. Poglądy fizjokratów w "Mowach..." Wincentego Skrzetuskiego, 9. O klauzulach generalnych w pierwszych latach Polski Ludowej uwag kilka, 10. Druga wojna światowa: Polskie Państwo Podziemne, prawo i sądy polskie (szkic do celów dydaktycznych),
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-3854-7
1. Pojęcie prawa; 2. Mechanizmy nabywania praw; 3. Podmiotowość administracyjnoprawna; 4. Decyzja administracyjna jako konstytutywna czynność konwencjonalna; 5. Nabycie prawa pośród skutków decyzji administracyjnej; 6. Postaci praw nabywanych na mocy decyzji administracyjnej; 7. Funkcjonowanie praw nabytych na mocy decyzji administracyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61188-21-6
1. Zagadnienia wprowadzające: Pojęcie "postępowania administracyjnego"; Organ administracji publicznej; Strona postępowania administracyjnego; Rozstrzygnięcia w ogólnym postępowaniu administracyjnym; Zbieg nadzwyczajnego postępowania administracyjnego z postępowaniem sądowoadministracyjnym; 2. Wznowienie postępowania administracyjnego: Pojęcie "wznowienia"; Charakter prawny instytucji wznowienia postępowania administracyjnego; Przedmiotowy zakres dopuszczalności wznowienia postępowania administracyjnego; Przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego; Postępowanie w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego; 3. Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej: Charakter prawny; Przesłanki stwierdzenia nieważność decyzji administracyjnej; Wyłączenia możliwości stwierdzenia nieważności decyzji; Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji; 4. Uchylenie lub zmiana decyzji dotkniętych niekwalifikowanymi wadami bądź decyzji prawidłowych: Nabycie lub nienabycie praw z decyzji administracyjnej; Ograniczenie i wyłączenie zmiany lub uchylenia decyzji; Uchylenie lub zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej, na mocy której strona nabyła prawo- art. 155 kpa; 5. Pozostałe nadzwyczajne środki weryfikacji decyzji administracyjnych: Zmiana lub uchylenie decyzji w stanie wyższej konieczności w administracji; Stwierdzenie wygaśnięcia lub uchylenie decyzji na podstawie art. 162 kpa; Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej na podstawie przepisów szczególnych; 6. Odpowiedzialność odszkodowawcza
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87161-30-6
R.1 Decyzja i postanowienie jako procesowe formy aktu administracyjnego indywidualnego: Prawne formy działania organów administracji publicznej; Określenie aktu administracyjnego indywidualnego w nauce prawa administracyjnego i w orzecznictwie sądowym; Ch-ka decyzji administracyjnej i postanowienia administracyjnego jako form procesowych aktu administracyjnego indywidualnego na tle orzecznictwa sądowego. R.2 Decyzja i postanowienie prawidłowe a wadliwe: Cechy prawidłowej decyzji i postanowienia; Decyzja i postanowienie nieważne a wzruszalne; Zgodność z prawem decyzji i postanowienia a ich celowość. R.3 Przemiany regulacji prawnej nieważności decyzji i postanowień: Nieważność decyzji administracyjnej w przepisach prawnych II Rzeczypospolitej i do wejścia wżycie kodeksu postępowania administracyjnego; Nieważność decyzji administracyjnej w k.p.a. do 1980r.; Zmiany dot. nieważności decyzji administracyjnej wprowadzone przy nowelizacji k.p.a. w 1980r. R.4 Prawne podstawy stwierdzenia nieważności decyzji i postanowień: Konstrukcja nieważności decyzji przyjęta w k.p.a.; Przepisy prawne dot. nieważności decyzji i postanowień; Podziały przyczyn nieważności decyzji i postanowień; Negatywne przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji i postanowienia. R.5 Decyzja i postanowienie wydane "z naruszeniem przepisów o właściwości": Właściwość organu administracji publicznej i jej podstawy prawne; Naruszenie przepisów o właściwości przy wydaniu decyzji lub postanowienia. R.6 Decyzja i postanowienie wydane "bez podstawy prawnej" lub "z rażącym naruszeniem prawa": Podstawa prawna decyzji i postanowienia; Decyzja i postanowienie wydane "bez podstawy prawnej"; Decyzja i postanowienie wydane "z rażącym naruszeniem prawa". R.7 Decyzja i postanowienie wydane w sprawie "rozstrzygniętej ostateczną decyzją" lub skierowane do osoby "niebędącej stroną w sprawie:: Decyzja i postanowienie dot. "sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną"; Decyzja i postanowienie skierowane "do osoby niebędącej stroną w sprawie". R.8 Decyzja i postanowienie niewykonalne, powodujące w razie wykonania czyn karalny lub nieważne z mocy przepisów odrębnych: Decyzja i postanowienie trwale niewykonalne od dnia wydania; Decyzja i postanowienie, których wykonanie "wywołałoby czyn zagrożony karą"; Decyzja i postanowienie z wadą powodującą ich "nieważność z mocy prawa". R.9 Organy właściwe i tryb postępowania w sprawach nieważności decyzji lub postanowień: Przemiany we właściwości organów administracyjnych; Właściwość organów w sprawach nieważności decyzji lub postanowień Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia; orzekanie w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia. R.10 Roszczenia odszkodowawcze wynikające z nieważności decyzji administracyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-321-9
1. Założenia metodologiczne. 2. Pojęcie decyzji administracyjnej. 3. Wątpliwość decyzji administracyjnej. 4. Skuteczność prawna decyzji administracyjnej. 5. Zagadnienia decyzji nieistniejącej. 6. Nieważność ipso iure a domniemanie ważności decyzji administracyjnej. 7. Podstawy teoretyczne materialnoprawnej koncepcji nieważności decyzji administracyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-154-9
Blok ogólny: 1. Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia. 2. Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania. 3.Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii pracy. 4. Wybrane zagadnienia kryminologii. 5. Wybrane zagadnienia kryminalistyki. 6. Etyka pracownika ochrony. 7. Wybrane zagadnienia z ekonomii. 8. Organizacja administracji państwowej i samorządowej oraz źródła prawa administracyjnego. 9. Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej. 10. Pojęcie terroryzmu. Cele i metody działań terrorystycznych. / Blok prawny: 1. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego. 2. Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego. 3. Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego. 4. Rozstrzyganie indywidualnych spraw dotyczących ochrony osób i mienia w drodze decyzji administracyjnych. 5. Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego prywatnego (prawa handlowego). 6. Wybrane zagadnienia prawa finansowego. 7. Wybrane zagadnienia prawa pracy. / Blok zawodowy: 1. Ogólne zasady przygotowania i prowadzenia ochrony. 2. Podstawowe formy realizowania fizycznej ochrony osób i mienia. 3. Ochrona osób. 4. Ochrona obiektów. 5. Ochrona konwojów. 6. Warunki psychofizyczne niezbędne do wykonywania zadań pracownika ochrony. 7. Zasady opracowania planu ochrony oraz procedur bezpieczeństwa. 8. Nadzór i kontrola nad pracownikami ochrony. 9. Zasady opracowania instrukcji o systemie przepustowym oraz kontroli ruchu osobowego i materiałowego w chronionym obiekcie. 10. Rodzaje i metody zagarnięcia mienia w zakładach produkcyjnych, oraz zadania pracowników ochrony w zakresie ich zapobiegania i wykrywania. 11. Techniczne środki zabezpieczenia obiektów. 12. Zasady współpracy z policją w zakresie przeciwdziałania przestępczości. 13. Zadania pracowników ochrony w związku z zagrożeniem zamachami przestępczymi. 14. Zadania pracowników ochrony związane z zabezpieczeniem imprez masowych. 15. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością ochronną. 16. Zasady, formy i metody szkolenia pracowników ochrony. 17. Zasady posługiwania się bronią palną. 18. Warunki i zasady organizacji szkoleń strzeleckich pracowników ochrony osób i mienia. 19. Samoobrona i techniki interwencyjne. 20. Podstawowe zagadnienia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 21. Organizacja zabezpieczenia imprez masowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona osób i mienia / red. Janusz Wojtal, Marian Milewicz. - Wyd.3. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2008. - 851 s. : il., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7285-389-9
BLOK OGÓLNY: 1. Podstawy wykonywania zawodu pracownika ochrony, 2. Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania, 3. Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii pracy, 4. Wybrane zagadnienia kryminologii, 5. Wybrane zagadnienia kryminalistyki, 6. Etyka pracownika ochrony, 7. Wybrane zagadnienia z ekonomii, 8. Wybrane zagadnienia organizacji administracji rządoweji saorządowej oraz źródła prawa administracyjnego, 9. Ochrona tajemnicy państwowej, 10. Pojęcie terroryzmu. Cele imetody działań terrorystycznych. BLOK PRAWNY: 11. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, 12. Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego, 13. Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego, 14. Wybrane zagadnienia rozstrzygania indywidualnych spraw dotyczących ochrony osób i ienia w drodze decyzji administracyjnych, 15. Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego, 16. Wybrane zagadnienia prawa finansowego, 17. Wybrane zagadnienia prawa pracy. BLOKM ZAWODOWY: 18. Ogólne zasady przygotowania i prowadzenia ochrony 19.Podstawowe formy realizowania ochrony fizycznej i technicznej osób i mienia, 20. Warunki psychofizyczne niezbędne do wykonywania zadań pracownika ochrony, 21. Ochrona osób, 22. Ochrona obiektów, 23. Konwojowanie, 24. techniczne środki zabezpieczania obiektów, 25. zasady współpracy z policją w zakresie przeciwdziałania przestepczości, 26. Zabezpieczenie imprez masowych, 27. Zasady i formy szkolenia poracowników ochrony, 28. Wyszkolenie strzeleckie, 29. nadzór i kontrola nad pracownikami ochrony, 30. Samoobrona i techniki interwencyjne, 31. Podstawowe zagadnienia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7395-008-7
Rola polskich regionów po przystąpieniu do Unii Europejskiej; Parlament narodowy w procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych - zagadnienia wstępne; Pozycja sejmu i regionów w krajowym procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych; Przystąpienie państwa do Unii Europejskiej a administracja rządowa i samorządowa; Regiony w państwach członkowskich a sprawy integracyjne; Regiony a naczelne i centralne organy państwa. Zagadnienia prawno administracyjne; Wybrane zagadnienia polityki regionalnej i jej zasady; Współpraca Obwodu Iwanofrankowskiego z regionami polskimi; Udział wspólnot autonomicznych w Unii Europejskiej; The Role of the German Länder within the European The German Federal Experience; Doświadczenia z rozwoju czesko-pplskiego pogranicza na etapie kandydowania do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-1523-4
1. Istota postanowienia administracyjnego; 2. Klasyfikacja postanowień administracyjnych; 3. Zakres podmiotowy postanowień administracyjnych; 4. Zakres przedmiotowy postanowień administracyjnych; 5. Zagadnienia postępowania incydentalnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym; 6. Struktura postanowienia administracyjnego; 7. Doręczenie lub ogłoszenie postanowienia administracyjnego; 8. Skuteczność (skutki) i wykonalność (wykonanie) postanowienia administracyjnego; 9. Weryfikacja instancyjna postanowień administracyjnych; 10. Weryfikacja pozainstancyjna postanowień administracyjnych (nadzwyczajne tryby wzruszenia postanowień administracyjnych).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-254-5
R.I Zagadnienia ogólne, 1. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego, 2. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego, R.II Postępowanie administracyjne, 1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego, 2. Organy prowadzące postępowanie i ich właściwość, 3. Strona i podmioty działające na prawach strony, 4. Terminy, wezwania, doręczenia, protokoły i adnotacje, 5. Przebieg postępowania, 6. Decyzja, ugoda administracyjna i postanowienie, 7. Zwyczajne środki prawne, postępowanie odwoławcze, 8. Uchyleni i zmiana decyzji poza postępowaniem odwoławczym. Stwierdzenie nieważności i wygaśnięcie decyzji, 9. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z decyzji administracyjnej oraz jej niewydania, 10. Postępowanie szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych, 11. Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym, 12. Opłaty i koszty postępowania. R.III Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń. R.IV Postępowanie w sprawach skarg i wniosków, 1. Źródła prawa i właściwości organów, 2. Wnoszenie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 3. Stosunek postępowania skargowego do postępowania administracyjnego. R.V Postępowanie egzekucyjne w administracji, 1. Zagadnienia ogólne i źródła prawa, 2. Zakres stosowania egzekucji administracyjnej, 3. Zasady postępowania egzekucyjnego, 4. Podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym, 5. Środki egzekucji należności pieniężnych, 6. Środki egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, 7. Przebieg postępowania egzekucyjnego, 8. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym, 9. Postępowanie zabezpieczające, 10. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. R.VI Zaskarżenie do sądu administracyjnego decyzji i postanowień oraz postępowanie przed tym sądem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-365-3
R.I Zagadnienia ogólne, 1. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego, 2. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego, R.II Postępowanie administracyjne, 1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego, 2. Organy prowadzące postępowanie i ich właściwość, 3. Strona i podmioty działające na prawach strony, 4. Terminy, wezwania, doręczenia, protokoły i adnotacje, 5. Przebieg postępowania, 6. Decyzja, ugoda administracyjna i postanowienie, 7. Zwyczajne środki prawne, postępowanie odwoławcze, 8. Uchyleni i zmiana decyzji poza postępowaniem odwoławczym. Stwierdzenie nieważności i wygaśnięcie decyzji, 9. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z decyzji administracyjnej oraz jej niewydania, 10. Postępowanie szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych, 11. Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym, 12. Opłaty i koszty postępowania. R.III Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń. R.IV Postępowanie w sprawach skarg i wniosków, 1. Źródła prawa i właściwości organów, 2. Wnoszenie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 3. Stosunek postępowania skargowego do postępowania administracyjnego. R.V Postępowanie egzekucyjne w administracji, 1. Zagadnienia ogólne i źródła prawa, 2. Zakres stosowania egzekucji administracyjnej, 3. Zasady postępowania egzekucyjnego, 4. Podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym, 5. Środki egzekucji należności pieniężnych, 6. Środki egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, 7. Przebieg postępowania egzekucyjnego, 8. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym, 9. Postępowanie zabezpieczające, 10. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. R.VI Zaskarżenie do sądu administracyjnego decyzji i postanowień oraz postępowanie przed tym sądem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again