Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Kolarska-Bobińska Lena
(1)
Kucharczyk Jacek
(1)
Niczyporuk Janusz
(1)
Popowska Bożena
(1)
Wróbel Sylwester
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Decentralizacja (adm.)
(4)
Demokracja
(2)
Administracja
(1)
Korupcja
(1)
Państwo
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Polska
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd gospodarczy
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Wybory samorządowe
(1)
5 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-227-2580-9
1. Istota dekoncentracji administracji publicznej. 2. Mechanizm dekoncentracji administracji publicznej. 3. Zakres dekoncentracji administracji publicznej. 4. Sytuacje dekoncentracji administracji publicznej. 5. Formy dekoncentracji administracji publicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89817-99-0
Wstęp: Demokracja w Polsce po dwudziestu latach przemian ustrojowych; Spory o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej; Stanowienie prawa w pierwszym okresie rządów PO-PSL; Wymiar sprawiedliwości w Polsce; Przeciwdziałanie korupcji: instytucje i ich działania; O demokracji w administracji publicznej; Zamiany w systemie prawa wyborczego i finansowaniu partii politycznych; Decentralizacja państwa i samorządy lokalne - polityka kształtowania systemu samorządowego w Polsce; Polskie media a demokracja; Zmiana czy stagnacja? Polityka państwa wobec organizacji pozarządowych po wyborach 2007 roku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7177-512-1
1. Wybory samorządowe jako zagadnienie prawa administracyjnego, 2. Funkcje administracji gospodarczej jako przedmiot badań, 3. Świadczenie przez gminę usług o charakterze użyteczności publicznej a ochrona konkurencji, 4. Świadczenie usług przez podmioty wspólnotowe w Polsce - wpływ zasady traktowania narodowego i zasady kraju pochodzenia na funkcje administracji gospodarczej, 5. Realizacja wolności gospodarczej w zakresie świadczenia pomocy prawnej przez prawników zagranicznych w Polsce, 6. Zarządzanie mieniem publicznym w świetle teorii rzeczy publicznych na przykładzie zadań Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, normowanych ustawą o gospodarce nieruchomościami, 7. Zamówienia publiczne w realizacji funkcji zarządu mieniem publicznym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7205-278-0
Współczesne państwo w myśli politycznej: Mutul Relationship between Political Power and Political Influence; Współczesne państwo. IV RP jako model nowego państwa; Wizja państwa w koncepcjach ideowo-programowych socjaldemokracji polskiej (SARP i SLD); Państwo jako przestrzeń zachowań politycznych - koncepcja Charlesa Merriama; Czy możliwy jest powrót do rozwiązań z przeszłości? Walka o władzę z perspektywy marksistowskiej; Paradoks demokracji liberalnej - dylemat Carla Schmitta; Funkcje i kierunki aktywności państwa: Ochrona środowiska jako funkcja państwowa?; Modele pracy socjalnej i ich skuteczność w rozwiązywaniu problemów społecznych w Polsce; Polska w Unii Europejskiej - zmiany w polityce zagranicznej; Elektroniczna demokracja - wykorzystanie nowych technologii w życiu politycznym; Otwarta metoda koordynacji - decyzyjny postęp czy strategia? Współczesne państwo wobec globalizacji: Zjawisko wielokulturowości w procesie globalizacji; Państwo europejskie w układzie procesów globalizacyjnych; Władza państwowa w dobie globalizacji - zmierzch suwerenności? Decentralizacja współczesnego państwa: Decentralizacja władzy w Wielkiej Brytanii (dewolucja) a zmiana systemu partyjnego na przykładzie Szkocji; Decentralizacja niesymetryczna. Przykład hiszpańskiego państwa regionalnego u progu XXI wieku; Relacje centrum - regiony w Rosji; Współpraca transgraniczna na pograniczu węgiersko-rumuńskim na przykładzie działalności wybranych euroregionów; Divie et impera. Decentralizacja poprzez rozczłonkowanie; Przeobrażenia europejskich państw postkomunistycznych: Basic Pronciples of Slovakia's Constiutionality; Formowanie się nowych państw w Europie Środkowo-Wschodniej po 1990 r. (casus Słowenii, Chorwacji, Macedonii oraz Bośni i Hercegowiny); Typy i formy współczesnego państwa na przykładzie Rumunii i Węgier; Wielokulturowość Bośni i Hercegowiny i jej wpływ na ustrój państwa; Ukraina a proces rozszerzenia Unii Europejskiej i NATO - nadzieje i obawy; Państwo a społeczeństwo, czyli jedna z wciąż niespełnionych idei ludzkości; Społeczeństwo obywatelskie w III i IV Rzeczypospolitej Polskiej; Organizacje pozarządowe i ich miejsce w państwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Authority data
Decentralizacja (adm.) - zagadnienia (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again