Source
Książki
(2)
Form of Work
Czasopisma
(1)
Książki
(1)
Status
only on-site
(2)
Branch
Czytelnia
(2)
Author
Adamus Rafał
(1)
Baran-Wesołowska Beata
(1)
Barut Arkadiusz (1974- )
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Ciosk Kinga
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Dörre-Kolasa Dominika
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Konieczny Marcin
(1)
Lis Artur
(1)
Lopatowska-Rynkowska Joanna
(1)
Maggi-Germain Nicole
(1)
Majchrowska Elżbieta
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Majewski Kamil
(1)
Małecka Elżbieta (1965- )
(1)
Małysa Krzysztof
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Paśnik Jerzy
(1)
Pudło-Jaremek Anna
(1)
Radecka Ewa
(1)
Robbers Gerhard
(1)
Rynkowski Michał
(1)
Sakowska-Baryła Marlena
(1)
Skawiński Franciszek
(1)
Stefański Krzysztof
(1)
Tkacz Sławomir
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Algorytmy
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
COVID-19
(1)
Corte costituzionale della Repubblica Italiana
(1)
Dyskryminacja
(1)
Działalność gospodarcza
(1)
Dzierżawa
(1)
Estonia
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Finlandia
(1)
Francja
(1)
Godność ludzka
(1)
Grecja
(1)
Habilitacja
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Hiszpania
(1)
Honor
(1)
Irlandia
(1)
Jeńcy wojenni
(1)
Konstytucyjność prawa
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kryzys migracyjny na granicy Białorusi z Unią Europejską (2021- )
(1)
Litwa
(1)
Luksemburg
(1)
Macierzyństwo zastępcze
(1)
Malta
(1)
Mercosur
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nielegalni imigranci
(1)
Niemcy
(1)
Nieruchomości rolne Skarbu Państwa
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Ochrona konkurencji
(1)
Ochrona praw konsumenta
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Parki narodowe
(1)
Państwo prawne
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polityka wyznaniowa
(1)
Polska
(1)
Portugalia
(1)
Posiadanie
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie dyscyplinarne
(1)
Postępowanie odwoławcze
(1)
Pozwolenia administracyjne
(1)
Praca zdalna
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo humanitarne międzynarodowe
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo nowych technologii
(1)
Prawo o szkolnictwie wyższym
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo rolne
(1)
Praworządność
(1)
Profesorowie
(1)
Prokreacja medycznie wspomagana
(1)
Rekrutacja pracowników
(1)
Religia
(1)
Rybołówstwo
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Składki na ubezpieczenia społeczne
(1)
Stopnie i tytuły naukowe
(1)
Swoboda wypowiedzi
(1)
Sztuczna inteligencja
(1)
Szwecja
(1)
Sąd Najwyższy (Polska)
(1)
Słowacja
(1)
Słowenia
(1)
Służby mundurowe
(1)
Tarcza antyinflacyjna (pakiet rządowy)
(1)
Trybunał Konstytucyjny (Polska)
(1)
Uchodźcy
(1)
Umowy międzynarodowe gospodarcze
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wspólnota
(1)
Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym
(1)
Zakładowa organizacja związkowa
(1)
Łotwa
(1)
Żołnierze
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Włochy
(2)
Austria
(1)
Belgia
(1)
Cypr
(1)
Czechy
(1)
Dania
(1)
Francja
(1)
Polska
(1)
Wielka Brytania
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
2 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-60631-13-3
1. Państwo i kościół w Austrii, 2. Państwo i kościół w Belgii, 3. Państwo i kościół na Cyprze, 4. Państwo i kościół w Czechach, 5. Państwo i kościół w Danii, 6. Państwo i kościół w Estonii, 7. Państwo i kościół w Finlandii, 8. Państwo i kościół we Francji, 9. Państwo i kościół w Grecji, 10. Państwo i kościół w Hiszpanii, 11. Państwo i kościół w Holandii, 12. Państwo i kościół w Irlandii, 13. Państwo i kościół na Litwie, 14. Państwo i kościół w Luksemburgu, 15. Państwo i kościół w Łotwie, 16. Państwo i kościół na Malcie, 17. Państwo i kościół w Niemczech, 18. Państwo i kościół w Polsce, 19. Państwo i kościół w Portugalii, 20. Państwo i kościół w Republice Słowacji, 21. Państwo i kościół w Słowenii, 22. Państwo i kościół w Szwecji, 23. Państwo i kościół na Węgrzech, 24. Państwo i kościół we Włoszech, 25. Państwo i kościół w Zjednoczonym Królestwie, 26. Państwo i kościół w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XXII. Zeszyt 2)
Form of Work
Subject
Trybunał Konstytucyjny (Polska) Europejski Trybunał Praw Człowieka Sąd Najwyższy (Polska) Corte costituzionale della Repubblica Italiana Unia Europejska (UE) Mercosur Godność ludzka Jeńcy wojenni Prawo humanitarne międzynarodowe Konstytucyjność prawa Praworządność Podatek dochodowy od osób fizycznych Państwo prawne Prawo konstytucyjne Rzecznik praw obywatelskich Swoboda wypowiedzi Macierzyństwo zastępcze Prokreacja medycznie wspomagana Prawa dziecka Kryzys migracyjny na granicy Białorusi z Unią Europejską (2021- ) Nielegalni imigranci Uchodźcy Bezpieczeństwo Handel międzynarodowy Umowy międzynarodowe gospodarcze Prawo o szkolnictwie wyższym Profesorowie Stopnie i tytuły naukowe Habilitacja COVID-19 Działalność gospodarcza Składki na ubezpieczenia społeczne Tarcza antyinflacyjna (pakiet rządowy) Parki narodowe Ochrona przyrody Prawo ochrony środowiska Pozwolenia administracyjne Rybołówstwo Etyka zawodowa Honor Odpowiedzialność dyscyplinarna Żołnierze Służby mundurowe Nauczyciele akademiccy Postępowanie dyscyplinarne Postępowanie odwoławcze Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym Postępowanie cywilne Dzierżawa Nieruchomości rolne Skarbu Państwa Prawo rolne Posiadanie Ochrona praw konsumenta Prawo antymonopolowe Ochrona konkurencji Religia Wspólnota Prawo pracy Praca zdalna Zakładowa organizacja związkowa Ochrona danych osobowych Algorytmy Dyskryminacja Prawo nowych technologii Sztuczna inteligencja Rekrutacja pracowników Polska Włochy Francja
Niedostrzeżona nielojalność ustawodawców. przykład z czasów walki o „praworządność” i „dobrą zmianę”; Wokół problematyki praworządności; Granice wolności wypowiedzi. Argumentacja rzecznika praw obywatelskich w kasacjach wniesionych w sprawach wykroczeń w świetle poglądów europejskiego trybunału praw człowieka; Zastosowanie metod medycznie wspomaganej prokreacji w najnowszym orzecznictwie włoskiego trybunału konstytucyjnego; Ochrona godności jeńców wojennych w świetle postanowień międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych; Operacja „ŚLUZA” – kryzys uchodźczy związany z przerzutem nielegalnych migrantów przez polsko-białoruską granicę; Stosunki handlowe UE-MERCOSUR – wyzwania i perspektywy w świetle zakończonych negocjacji umowy handlowej; Wolność wyboru rodzaju działalności naukowej a przesłanki ustawowe uzyskania tytułu naukowego profesora; Osiągnięcie naukowe albo artystyczne stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny w rozumieniu ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Liczba osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, konieczna do wykazania we wniosku habilitacyjnym; Zwolnienie z obowiązku opłacania składek wynika z przepisów art. 31 ZO 8, 10 I 12 ustawy o COVID-19; Parki Narodowe – wnioski de lege ferenda (cz. II); Amatorski połów ryb – uwagi na tle art. 7 ustawy o rybactwie śródlądowym; Kilka refleksji o genezie i rozwoju unormowań dot. naruszenia zasad etyki zawodowej jako przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych; Postępowanie odwoławcze w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich; Zdolność postulacyjna w postępowaniu cywilnym w zakresie wniosku o wyłączenie sędziego rozpoznawanego przez sąd najwyższy; Ośrodek produkcji rolniczej jako przedmiot posiadania rolnego; Proces budowania ochrony konkurencji i konsumentów w prawie polskim; Przedsiębiorstwo i wspólnota pracy; Przyszłość pracy zdalnej – dylematy prawne; Ustawowy obowiązek pracodawcy udostępnienia zakładowej organizacji związkowej pomieszczenia i urządzeń technicznych a powierzenie przetwarzania danych osobowych; Model systemowego przeciwdziałania dyskryminacji algorytmicznej – uwagi na tle projektu aktu w sprawie sztucznej inteligencji; Glosa do wyroku naczelnego sądu administracyjnego z dnia 8 lutego 2022 r., II OSK 154/21 – uwagi na tle art. 10 KPA; Kobiety gospodarne i wyjątkowe. Koła gospodyń wiejskich w prawie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again