Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(8)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(8)
Author
Baran Beata
(1)
Barta Janusz
(1)
Berlińska Joanna
(1)
Borski Maciej (1975 - )
(1)
Dośpiał-Borysiak Katarzyna
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Iwanowska-Maćkowiak Mariola
(1)
Juranek Alexander Martin
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kil Jan
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kużelewska Elżbieta
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Lityński Adam
(1)
Lopatowska-Rynkowska Joanna
(1)
Minich Dobrochna
(1)
Miłkowski Tomasz
(1)
Niziołkiewicz Monika
(1)
Pudło Anna
(1)
Robbers Gerhard
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rynkowski Michał
(1)
Synowiec Andrzej
(1)
Szczurkowska Stefania
(1)
Topa Ilona
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Łaguna Łukasz
(1)
Łopaciński Mariusz
(1)
Świętnicki Tomasz
(1)
Лясковский Иван
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Unia Europejska
(5)
Finlandia
(4)
Szwecja
(4)
Francja
(3)
Irlandia
(3)
Polska
(3)
Erasmus (program)
(2)
Estonia
(2)
Grecja
(2)
Hiszpania
(2)
Kształcenie
(2)
Leonardo da Vinci (program)
(2)
Litwa
(2)
Luksemburg
(2)
Malta
(2)
Nauczanie na odległość
(2)
Niemcy
(2)
Norwegia
(2)
Portugalia
(2)
Socrates (program)
(2)
Słowacja
(2)
Słowenia
(2)
Łotwa
(2)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Dane osobowe
(1)
Dowód sądowy
(1)
Edukacja europejska
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Holandia
(1)
Informacje niejawne
(1)
Internet
(1)
Islandia
(1)
Konstytucjonalizm (ustrój)
(1)
Kontrakt socjalny
(1)
Kościół a państwo
(1)
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Multimedia
(1)
Nauczyciele
(1)
Negocjacje
(1)
Oświata
(1)
Policja
(1)
Polityka wyznaniowa
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Postępowanie karne procesowe
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(1)
Prawo pracy
(1)
Przedawnienie roszczenia
(1)
Przemysł tytoniowy
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Referendum
(1)
Rumunia
(1)
Rękojmia za wady rzeczy
(1)
Skandynawia
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Straż graniczna
(1)
Szwajcaria
(1)
Służba bezpieczeństwa
(1)
Służba celna
(1)
Tajni współpracownicy policji
(1)
Ubezwłasnowolnienie
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Unzanie za zmarłego
(1)
Urzędy stanu cywilnego
(1)
Uznawalność wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
(1)
Wolność zrzeszania się
(1)
Zawód
(1)
Żandarmeria wojskowa
(1)
Subject: place
Dania
(5)
Austria
(3)
Wielka Brytania
(3)
Belgia
(2)
Cypr
(2)
Czechy
(2)
Węgry
(2)
Włochy
(2)
Bułgaria
(1)
Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski)
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88278-89-4
Europejskie spektrum edukacji - program Erasmus; Zarządzanie oświatą w świetle wytycznych Unii Europejskiej; Europa anglojęzyczna czy różnorodność językowa? Polityka edukacyjna w Unii Europejskiej - programy wspólnotowe: Socrates, Leonardo da Vinci; Założenia i charakterystyka podstawowych elementów Strategii Lizbońskiej w dziedzinie edukacji; Prognoza polskiej polityki społecznej w dobie jednoczącej się Europy; Europejski wymiar edukacji w procesie kształcenia polskich nauczycieli; Wirtualna mobilność kampusów uczelnianych; Technologie e-learningu - nowym narzędziem edukacji; Mobilność studentów i kadr akademickich w świetle priorytetów Strategii Lizbońskiej; Droga ku zmianie. Z doświadczeń wydziałowego koordynatora programu Socrates-Erasmus; Sprawozdanie z wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus do Porto; Sprawozdanie z wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus do Londynu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ile Danii w Europie? / Joanna Berlińska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - 206 s. : tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-7322-762-8
1.Czynniki determinujące duńskie uczestnictwo w procesach integracyjnych Europy, 2.Duńska droga di zintegrowanej Europy, 3.Bardzo duńska prezydencja, 4.Gospodarczo-polityczne skutki przystapienia danii do struktur europejskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 32)
ISBN: 83-87091-56-1
Zawiera: I. Uwagi wprowadzające; II. Prawne regulacje w obrębie Wspólnot Europejskich: Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; Rezolucje (zalecenia) Rady Europy; Konwencja Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych; Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w sprawie ochrony prywatności i przekazywaniu danych osobowych pomiędzy krajami; Uwagi ogólne o projektach dyrektyw Rady w sprawie ochrony osób w związku ze zbieraniem i przetwarzaniem dotyczących ich danych osobowych; Projekt dyrektywy Rady o ochronie osób przy przetwarzaniu danych osobowych; Projekt dyrektywy Rady o ochronie danych osobowych i prywatności w kontekście cyfrowej sieci publicznej telekomunikacji, w szczególności zintegrowanych usług sieci cyfrowych i cyfrowej sieci publicznej telefonii ruchomej (projekt dyrektywy telekomunikacyjnej); III. Orzecznictwo w obrębie Wspólnot Europejskich; IV. Typowe konstrukcje w ustawach dot. ochrony danych osobowych; V. Stan prawny w Polsce; VI. Uwagi końcowe. Zapewnienie zgodności prawa polskiego z prawem europejskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Book
In basket
(Unia Europejska / przewod. rady Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 978-83-7059-812-9
1. Nordyccy członkowei Unii Europejskiej, 2. Oddziaływanie Danii, Szwecji i Finalndii na integrację europejską, 3. Nordyccy eurosceptycy: Norwegia i Islandia, 4. Wpływ integracji europejskiej na stosunki internordyckie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60631-13-3
1. Państwo i kościół w Austrii, 2. Państwo i kościół w Belgii, 3. Państwo i kościół na Cyprze, 4. Państwo i kościół w Czechach, 5. Państwo i kościół w Danii, 6. Państwo i kościół w Estonii, 7. Państwo i kościół w Finlandii, 8. Państwo i kościół we Francji, 9. Państwo i kościół w Grecji, 10. Państwo i kościół w Hiszpanii, 11. Państwo i kościół w Holandii, 12. Państwo i kościół w Irlandii, 13. Państwo i kościół na Litwie, 14. Państwo i kościół w Luksemburgu, 15. Państwo i kościół w Łotwie, 16. Państwo i kościół na Malcie, 17. Państwo i kościół w Niemczech, 18. Państwo i kościół w Polsce, 19. Państwo i kościół w Portugalii, 20. Państwo i kościół w Republice Słowacji, 21. Państwo i kościół w Słowenii, 22. Państwo i kościół w Szwecji, 23. Państwo i kościół na Węgrzech, 24. Państwo i kościół we Włoszech, 25. Państwo i kościół w Zjednoczonym Królestwie, 26. Państwo i kościół w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-028-6
1. Traktaty wspólnotowe i procedury ich ratyfikacji, 2. Umowy międzynarodowe w systemie prawa wspólnotowego, 3. Procedura reformy traktatowej, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gracja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska , Portugalia, rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89964-77-5
1.Referendum jako instytucja demokracji bezpośredniej, 2.Referendum akcesyjne w Danii, Irlandii, Francji i Wielkiej Brytanii, 3.Referendum akcesyjne w Austrii, Finlandii i Szwecji, 4.Referendum akcesyjne w Norwegii i Szwajcarii, 5.Referenda nad pogłębianiem integracji europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XIX. Zeszyt 2)
Temat: Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ; Wolność zrzeszania się - prawo - Polska ; Konstytucjonalizm (ustrój) ; Ubezwłasnowolnienie - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Europejski Trybunał Praw Człowieka - a ubezwłasnowolnienie - orzecznictwo ; Postępowanie karne procesowe ; Dowód sądowy ; Unzanie za zmarłego - oskarżony - prawo - Polska ; Prawo karne procesowe ; Skarga (prawo) ; Kontrakt socjalny - prawo - Polska ; Negocjacje - a pracownicy socjalni ; Urzędy stanu cywilnego - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Niemcy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Szewcja ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Czechy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Francja ; Służba celna - odpowiedzialność dyscyplinarna ; Żandarmeria wojskowa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Straż graniczna - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Policja - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Służba bezpieczeństwa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Prawo do informacji publicznej - Polska ; Informacje niejawne - ochrona - prawo - Polska ; Prawa człowieka - prawo międzynarodowe ; Tajni współpracownicy policji - ochrona - Stany Zjednoczone ; Międzynarodowa Organizacja Pracy ; Prawo pracy ; Przemysł tytoniowy - historia - Ukraina ; Przedawnienie roszczenia - prawo - Polska ; Rękojmia za wady rzeczy - prawo - Polska ; Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski) - przemysł tytoniowy
Zawiera: Wolność zrzeszania się; Konstytucjonalizm a rozumienie prawa; Problematyka ubezwłasnowolnienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Przedmiot dowodzenia w procesie karnym; Karnoprawne implikacje uznania za zmarłego sprawcy przestępstwa; Skarga na wyrok sądu odwoławczego – uwagi de lege lata i de lege ferenda; Zastosowanie negocjacji w zawodzie pracownika socjalnego; Obowiązek zatrudnienia kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy w świetle przepisów nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 roku; „Opieka wytchnieniowa” jako ważny instrument wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami; Kary orzekane wobec funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej za przewinienia dyscyplinarne; Nowe zasady gromadzenia i ochrony danych osobowych przez służby policyjne; Faktyczne i prawne ograniczenia w dostępie do informacji publicznej na tle rodzimego ustawodawstwa; Prawo do prawdy o poważnych naruszeniach praw człowieka w prawie międzynarodowym; O персональных данных; Ochrona prawna informatorów na przykładzie Stanów Zjednoczonych; Ochrona trwałości stosunku pracy na arenie międzynarodowej; Uprawnienia procesowe osoby świadczącej pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy; Zamek w Jagielnicy – od twierdzy obronnej do zakładu przemysłowego; W sprawie wybranych aspektów nowelizacji przepisów o przedawnieniu w Kodeksie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentom i roszczeń o usunięcie wady fizycznej rzeczy lub wymiany rzeczy przy umowie sprzedaży; Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – wybrane aspekty podatkowe; Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 lutego 2019 r., sygn. akt: II SA/KE 72/19 (postępowanie odwoławcze, ocena działania urzędów); Sprawozdanie z VI Seminarium Naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Grzegorz Nancka, Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 278; Z działalności Instytutu Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Dania - a Unia Europejska (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again