Form of Work
Czasopisma
(1)
Książki
(1)
Status
available
(2)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(2)
Author
Baran Beata
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Grabowska Sabina
(1)
Grabowski Radosław
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Król Karol
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewski Kamil
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Moras Małgorzata
(1)
Moras-Olaś Kinga
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Pogłódek Andrzej
(1)
Przeklasa Dorota
(1)
Pysiak Anna
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(1)
Storczyński Jarosław
(1)
Stych Marek
(1)
Suska Magdalena
(1)
Szynal Grzegorz
(1)
Wujczyk Marcin
(1)
Zieliński Marek
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Abolicja podatkowa
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dietetyczne środki spożywcze
(1)
Estonia
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Finlandia
(1)
Francja
(1)
Grecja
(1)
Hiszpania
(1)
Holandia
(1)
Irlandia
(1)
Islandia
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Konstytucja
(1)
Kozioł ofiarny (socjol.)
(1)
Liechtenstein
(1)
Litwa
(1)
Luksemburg
(1)
Macedonia
(1)
Malta
(1)
Mandat radnego
(1)
Monako
(1)
Mołdawia
(1)
Niemcy
(1)
Nieruchomości
(1)
Norwegia
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Ojcostwo
(1)
Parlament
(1)
Polska
(1)
Portugalia
(1)
Porty
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo do mieszkania
(1)
Prawo do nauki
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Prawo państwowe
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Referendum lokalne
(1)
Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna domowa
(1)
Rosja
(1)
Rumunia
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samorządowe kolegia odwoławcze
(1)
San Marino
(1)
Serbia
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Szwajcaria
(1)
Szwecja
(1)
Sądownictwo pracy
(1)
Słowacja
(1)
Słowenia
(1)
Służba więzienna
(1)
Turcja
(1)
Umowa o pracę na czas określony
(1)
Wójt
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Łotwa
(1)
Subject: place
Cypr
(2)
Albania
(1)
Andora
(1)
Austria
(1)
Belgia
(1)
Białoruś
(1)
Bośnia i Hercegowina
(1)
Bułgaria
(1)
Chorwacja
(1)
Czarnogóra
(1)
Czechy
(1)
Dania
(1)
Ukraina
(1)
Watykan
(1)
Wielka Brytania
(1)
Węgry
(1)
Włochy
(1)
2 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVI. Zeszyt 2.)
Zawiera: Dwuizbowy parlament Republiki Tadżykistaniu; Sądownictwo Republiki Cypryjskiej - wybrane zagadnienia; „(…) pater vero is est quem nuptiae demonstrant?” - czyli o prawie dziecka do ustalenia pochodzenia ze strony ojca w kontekście wolności prokreacyjnej; Ukraina - od Rządu Tymczasowego do zamachu bolszewickiego. W setną rocznicę rewolucji 1917 roku; Kozioł ofiarny - kozioł wypędzony; Polskie sądownictwo pracy w okresie międzywojennym; Udział obywateli w tworzeniu w wybranych gminach województwa śląskiego; Referendum w sprawie odwołania wójta - obligatoryjne czy fakultatywne?; Kontrowersje dotyczące chwili wygaśnięcia mandatu wójta odwołanego w drodze referendum - głos w dyskusji; Analiza działalności samorządowych kolegiów odwoławczych w Małopolsce w latach 2010-2015; Wybrane aspekty regulacji prawnej i funkcjonowania portu morskiego we Władysławowie; Stosowanie wykładni funkcjonalnej w interpretacji przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; Reklama suplementów diety jako wyzwanie dla ustawodawcy i regulatora; Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych; Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w orzecznictwie sądów administracyjnych - wybrane zagadnienia; Społeczna odpowiedzialność biznesu - studium porównawcze reżimów prawnych; Horyzontalna klauzula społeczna w świetle nowych regulacji prawnych w zamówieniach publicznych; Disciplinary proceedings of the prion service officers in the light of human rights’ standards (Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy służby więziennej w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka); Guilt of the employee and the liability for the damage inflicted on a third party - some remarks with regard to the polish labour code regulations (Wina pracownika a szkoda wyrządzona osobie trzeciej - kilka uwag odnośnie do regulacji polskiego Kodeksu pracy); Przesłanki nabycia statusu osoby bezrobotnej przez cudzoziemca w świetle ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Kilka refleksji na temat znowelizowanego art. 251 k.p.; Karta Praw Społecznych Rady Europy jako szansa ustanowienia jednolitej koncepcji obywatelstwa Unii Europejskiej; |Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2010 r., sygn. Akt: II OSK 1417/09; Postanowienia Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej № 21-P z dnia 14 lipca 2015 roku (Dotyczy prawa Sądu Konstytucyjnego do kontroli wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka); Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami”; Sprawozdanie z XXII Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa; Tadeusz Maciejewski, The Histroy of Polish Legal System from the 10th to the 20th century (recenzja); O rozmytych relacjach pomiędzy psychologią sądową, psychiatrią sądową a prawem karnym: na przykładzie pracy Anny Golonki „Niepoczytalność i poczytalność ograniczona; Z działalności Instytutu administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-572-9
Temat: Konstytucja - historia - Europa - podręcznik akademicki ; Prawo państwowe - historia - Europa - podręcznik akademicki ; Estonia - konstytucje - historie ; Finlandia - konstytucje - historie ; Francja - konstytucje - historie ; Grecja - konstytucje - historie ; Hiszpania - konstytucje - historie ; Holandia - konstytucje - historie ; Irlandia - konstytucje - historie ; Islandia - konstytucje - historie ; Liechtenstein - konstytucje - historie ; Litwa - konstytucje - historia ; Luksemburg - konstytucje - historia ; Łotwa - konstytucje - historia ; Macedonia - konstytucje - historia ; Malta - konstytucje - historia ; Mołdawia - konstytucje - historia ; Monako - konstytucje - historia ; Niemcy - konstytucje - historia ; Norwegia - konstytucje - historia ; Polska - konstytucje - historia ; Portugalia - konstytucje - historia ; Rosja - konstytucje - historia ; Rumunia - konstytucje - historia ; San Marino - konstytucje - historia ; Serbia - konstytucje - historia ; Słowacja - konstytucje - historia ; Słowenia - konstytucje - historia ; Szwajcaria - konstytucje - historia ; Szwecja - konstytucje - historia ; Turcja - konstytucje - historia ; Watykan - konstytucje - historia ; Węgry - konstytucje - historia ; Wielka Brytania - konstytucje - historia ; Włochy - konstytucje - historia ; Albania - konstytucje - historia ; Andora - konstytucje - historia ; Austria - konstytucje - historia ; Belgia - konstytucje - historia ; Ukraina - konstytucje - historia ; Białoruś - konstytucje - historia ; Bośnia i Hercegowina - konstytucje - historia ; Bułgaria - konstytucje - historia ; Chorwacja - konstytucje - historia ; Cypr - konstytucje - historia ; Czarnogóra - konstytucje - historia ; Czechy - konstytucje - historia ; Dania - konstytucje - historia
1. Klasyfikacja konstytucji z uwagi na tryb ich zmiany. 2. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Albanii. 3 Zasady zmiany Konstytucji Księstwa Andory. 4. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Austrii. 5. Zasady zmiany Konstytucji Królestwa Belgii. 6. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Białorusi. 7. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Bośni i Hercegowny. 8. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Bułgarii. 9. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Chorwacji. 10. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Cypryjskiej. 11. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Czarnogóry. 12. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Czeskiej. 13. Zasady zmiany Konstytucji Królestwa Danii. 14. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Estonii. 15. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Finlandii. 16. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Francuskiej. 17. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Grecji. 18. Zasady zmiany Konstytucji Królestwa Hiszpanii. 19. Zasady zmiany Konstytucji Królestwa Holandii. 20. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Irlandii. 21. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Islandii. 22. Zasady zmiany Konstytucji Księstwa Liechtensteinu. 23. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Litewskiej. 24. Zasady zmiany Konstytucji Wielkiego Księstwa Luksemburga. 25. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Łotewskiej. 26. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Macedonii. 27. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Malty. 28. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Mołdowy. 29. Zasady zmiany Konstytucji Księstwa Monako. 30. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec. 31. Zasady zmiany Konstytucji Królestwa Norwegii. 32. Zasady zmiany Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 33. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Portugalii. 34. Zasady zmiany Konstytucji Federacji Rosyjskiej. 35. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Rumunii. 36. Zasady zmiany Konstytucji Republiki San Marino. 37. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Serbii. 38. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Słowacji. 39. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Słowenii. 40. Zasady zmiany Konstytucji Konfederacji Szwajcarskiej. 41. Zasady zmiany Konstytucji Królestwa Szwecji. 42. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Tureckiej. 43. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Ukrainy. 44. Zasady zmiany Konstytucji Państwa-Miasta Watykańskiego. 45. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Republiki Węgierskiej. 46. Zasady zmiany Konstytucji Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 47. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Włoskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again