Form of Work
Książki
(22)
Status
only on-site
(22)
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(22)
Author
Nowak Edward
(3)
Kuc Bolesław Rafał
(2)
Nowak Marta
(2)
Bednarek Piotr
(1)
Czubakowska Ksenia
(1)
Floyd Steven W
(1)
Grzenkowicz Nikodem
(1)
Hajduk-Popławska Krystyna
(1)
Huff Anne Sigismund
(1)
Jania Magdalena
(1)
Kozarkiewicz Alina
(1)
Leszczyński Zdzisław
(1)
Marciniak Stanisław
(1)
Mońka Jerzy
(1)
Nieżurawski Lech
(1)
Nowicki Adam
(1)
Sherman Hugh D
(1)
Sierpińska Maria
(1)
Skowronek-Mielczarek Anna
(1)
Terjesen Siri
(1)
Walica Henryk
(1)
Weber Jurgen
(1)
Łada Monika
(1)
Śliwa Jan
(1)
Śliwczyński Bogusław
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(19)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Controlling
(22)
Przedsiębiorstwo
(9)
Audyt wewnętrzny
(2)
Faktoring
(2)
Forfaiting
(2)
Franchising
(2)
Leasing
(2)
Logistyka
(2)
Marketing
(2)
Outsourcing
(2)
Rachunkowość zarządcza
(2)
Zarządzanie
(2)
Benchmarking
(1)
Budżety terenowe
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Inwestycje
(1)
Kadry
(1)
Kontrola
(1)
Koszty
(1)
Organizacja
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Praca
(1)
Przdsiębiorstwo
(1)
Rachunkowość
(1)
Samorząd gminny
(1)
Sponsoring
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zatrudnienie
(1)
22 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-795-1
Cz.I Metodyczne problemy zarządzania przedsiębiorstwem z perspektywy finansowej: 1. Finansowe narzędzia w procesie zarządzania, 2. System informacji wykorzystywany w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Cz.II Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem: 1. Istota i funkcje controllingu w przedsiębiorstwie, 2. Narzędzia controllingu strategicznego, 3. Narzędzia controllingu operacyjnego, Cz.III Analiza ekonomiczna w procesie zarządzania: 1. Ocena przedsiębiorstwa przez pryzmat sprawozdawczości, 2. Klasyczna analiza wskaźnikowa, 3. Rozszerozna analiza wskaźnikowa, 4. Analiza efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa na poziomie strategicznym i operacyjnym, Cz.IV Monitoring finansowy przedsiębiorstwa: 1. Kryzys finansowy przedsiębiorstwa, 2. Monitoring zagrozenia finansowego przedsiębiorstwa, 3. Monitoring płynności finansowej przedsiębiorstwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Controlling : prezentacja i analiza przypadków / red. Jerzy Mońka. - Wyd.2 popr. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 2001. - 142 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu)
Podstawowe pojęcia Instrumentarium controllingowe; Controlling strategiczny; Controlling operatywny; Zadania; Pytania sprawdzające. Zebranie wiadomosci i sporządzanie analizy SWOT.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1680-8
1. Działalność marketingowa przedsiębiorstwa, 2. Controlling działalności marketingowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 3. Baza informacyjna controllingu działalności marketnigowej, 4. Instrumenty controlingu działalności marketingowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-43-4
1. Istota i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie, 2. Controlling działalności badawczo-rozwojowej, 3. Controlling projektów, 4. Controlling logistyki, 5. Controlling produkcji, 6. Controlling kosztów produkcji, 7. Controlling personalny, 8. Controlling marketingu i sprzedaży, 9. Eko-controlling przedsiębiorstwa, 10. Controlling finansowy, 11. Controlling inwestycji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Controlling personalny w przedsiębiorstwie / Marta Nowak. - Wyd. 2 rozszerz. - Warszawa : Wolters Kluwer SA , 2015. - 274, [2] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-264-1450-3
1. Controlling personalny w zarządzaniu zasobami ludzkimi; 2. Zasilanie informacyjne controllingu personalnego; 3. Koszty personalne, ich budżetowanie i rozliczanie; 4. Analiza ryzyka kadrowego; 5. Analiza cyklu zycia pracownika i cyklu zycia przedsiębiorstwa; 6. Analiza ABC w controllingu personalnym; 7. Analiza XYZ w controllingu personalnym; 8. Ocena potencjału kadrowego przedsiębiorstwa; 9. Mierniki controllingu personalnego i strategiczna karta wyników; 10. Analizy strukturalne w controllingu personalnym; 11. Analiza macierzowa zasobów ludzkich- port folio personalne; 12. Analiza SWOT zasobów ludzkich; 13. Audyt zasobów ludzkich; 14. Controlling personalny w kontekście różnic kulturowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1530-4
Wstęp; 1. Zakres controllingu w przedsiębiorstwie; 2. Controlling produkcji; 3. Controlling logistyki; 4. Controlling działalności marketingowej; 5. Controlling działalności badawczo-rozwojowej; 6. Controlling jakości; 7. Controlling personalny; 8. Controlling kosztów; 9. Controlling podatkowy; 10. Controlling inwestycyjny; 11. Controlling finansowy; 12. Controlling w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1909-0
1. System controllingu w przedsiębiorstwie; 2. Controlling produkcji; 3. Controlling logistyki; 4. Controlling działalności marketingowej; 5. Controlling projektów; 6. Controlling jakości; 7. Controlling personalny; 8. Controlling kosztów; 9. Controlling podatkowy; 10. Controlling inwestycyjny; 11. Controlling finansowy; 12. Controlling w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Controlling w zarządzaniu gminą / Piotr Bednarek. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 151 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1682-2
1. Controling w kontekście modeli zarządzania zminą, 2. Doskonalenie procesów planowania i kontroli w gminie, 3. Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzanie w gminie, 4. System wskaźników i zasady jego tworzenia w gminie, 5. Obszary zastosowania controllingu w gminie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/254 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-917966-7-2
1. istota controllingu w zarządzaniu logistyką przedsiębiorstwa, 2. Controlling logistyki w zarządzaniu operacyjnym, 3. Zarządzanie kosztami logistyki przedsiębiorstwa, 4. Instrumenty controllingu logistyki, 5. Organizacja systemu informacyjnego controllingu logistyki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Controlling. Teoria, zastosowanie / Stanisław Marciniak. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Difin, 2008. - 269, [3] s. : rys.; tabl. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-911-5
1. Teoria controllingu: Podstawy controllingu; Dylematy controllingu; Charakterystyka controllingu; Modele controllingu; Projektowanie systemów controllingu; 2. Zastosowania controllingu: Charakterystyka odmian controllingu; Zastosowanie modeli controllingu operacyjnego; Zastosowanie modeli controllingu strategicznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88936-29-6
1. Istota inwestowania, 2. Źródła finansowania inwestycji oraz koszt kapitału, 3. Środki pomocowe z Unii Europejskiej, 4. Metody oceny opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych, 5. Formalno-prawne i podmiotowe uwarunkowania inwestycji budowlanych, 6. Przykłady procedur przygotowania projektów inwestycji rzeczowych, Cz.II Controlling: 1. Istota, rodzaje i przydatność controllingu dla zarządzania przedsiębiorstwem oraz jego dziedzinami, 2. Przesłanki i podstawy wdrożenia controllingu, 3. Zadania i organizacja controllingu inwestycji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-924215-5-9
Cz. I. Kontrola: Istota i zakres kontroli; Typy, rodzaje i formy kontroli we współczesnym zarządzaniu; Kryteria ocen i metody kontroli (badań kontrolnych); Profesjonalna kontrola. Standardy i kompetencje; Cz. II. Kontroling: Istota i zakres kontrolingu (controllingu); Typy, rodzaje i formy kontrolingu; Funkcje, kryteria i narzędzia kontrolingu; Profesjonalny kontroling. Kompetencje In ststu nascendi; Cz. III. Audyt: Geneza, istota i zakres audytu wewnętrznego; Audyt wewnętrzny a kontrola finansowa; Typy, rodzaje i formy audytu wewnętrznego; Kryteria i metody (metodyka) audytu wewnętrznego; Profesjonalny audyt wewnętrzny. Standardy i kompetencje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-914212-7-9
1.Teoretyczne podstawy kontrolingu, 2. Kontroling pierwszej generacji, czyli nawigacja na zysk, 3. Zarządzanie dynamiczne a kontroling, 4. Planowanie - ważnym składnikiem kontrolingu, 5. Kontrola w kontrolingu, 6. Kompetencje kontrolera, 7. Kontroling wobec nowych wyzwań, 8. Rola kontrolingu w tworzeniu systemów wczesnego ostrzegania, 9. Rola kontrolingu w zarządzaniu wartością
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (6 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7299-385-8
1. Istota i podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, 2. Otoczenie przedsiębiorstwa, 3. Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, 4. Prawno-organizacyjne formy przedsiębiorstw, 5. Planowanie w przedsiębiorstwie, 6. Organizowania jako funkcja zarządzania, 7. Motywowanie w przedsiębiorstwie, 8. Kontrolowanie i controling, 9. Koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem, 10. Finanse w zarządzaniu przedsiębiorstwem i ocena działalności gospodarczej, 11. Kultura przedsiębiorstwa, 12. Przedsiębiorstwo przyszłości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-407-0
Cz.I Specyfika rachunkowości zarządczej i controlling projektów: 1. Rozwój zarządzania projektami, 2. Instrument rachunkowości zarządczej projketów. Cz.II Strategiczna rachunkowość zarządcza i coentrolling projektów: 3. Analiza projektu z perspektywy interesariuszy, 4. Strategiczna ocena projektów, 5. Finansowa ocena projektów. Cz.III Operacyjna rachunkowość zarządcza projektów: 6. Planowanie projektów, 7. Sporządzanie budżetu projektu, 8. Kontrola realizacji projektu. Cz.IV Multiprojektowa rachunkowość zarządcza i controlling: 9. Rachunkowość zarządcza i controlling dla portfeli projektów, 10. Projkety jako centra odpowiedzialności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-670-1
CZ.I Podstawy doskonalenia systemów informacyjnych marketingu : 1.Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie orientacji marketingowej, 2.Istota i znaczenie systemu informacyjnego marketingu (SIM), 3.Proces doskonalenia SIM, 4.Wykorzystanie controllingu w procesie soskonalenia SIM, 5.Ocena efektywności SIM jako podstawa doskonalenia. Cz.II Technologie informacyjne w doskonaleniu SIM : 1.Miejsce technologii informacyjnych w doskonaleniu SIM, 2.Zastosowanie technologii internetowych w doskonaleniu SIM w przedsiębiorstwie, 3.Koncepcja marketingu opartego na bazach danych, 4.Zintegrowana architektura marketingowych baz danych, 5.Wspomaganie komputerowe w procesie doskonalenia SIM, 6.Wybrane aspekty integracji SIM, 7.Outsourcing CRM jako nowoczesne rozwiązanie organizacyjne. CZ.III Przykąłdy aplikacji praktycznych : 1.Prezentacja systemu klasy CRM firmy Logotec Engineering SA, 2.Doskonalenie SIM z wykorzystaniem oprogamowania firmy ORACLE
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wprowadzenie do controllingu / Jurgen Weber. - Katowice : Profit, 2001. - XV,417 s. : wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-911079-7-3
Pojęcie controllingu, Planowanie, Kontrola, Udostępnianie informacji, Organizacja, Kierowanie personalne, Zadania i przydatność controllerów, Kierowanie resortem controllerów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89069-30-6
1. Istota finansów przedsiębiorstw, 2. Przedsiębiorstwo, 3. Finanse przedsiębiorstw, 4. Źródła informacji dla bieżącego zarządzania finansami przedsiębiorstwa, 5. Rachunek kosztów, 6. Bilans majątkowy jako źródło informacji o firmie, 7. Przepływy gotówkowe, 8. Controlling, 9. Factoring, 10. Franchising-bezinwestycyjny sposób rozwoju firmy, 11. Forfaiting, 12. Leasing jako forma finansowania rozwoju, 13. Zarządzanie kapitałem obrotowym, 14. Polityka dywidend, 15. Wartośc pieniądza w czasie, 16. Ocena efektywności inwestycji rzeczowych, 17. Fundusze inwestycyjne, 18. Fundusze ubezpieczeniowe, 19. Fundusze Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61276-22-7
1. Jakość - istota, cele, cechy i funkcje zarządzania jakością, 2. Prawne aspekty regulacji jakości produktów, 3. Zasady zarządzania jakością, 4. Zarządzanie jakością w cyklu życia jakości wyrobu. Controlling procesów decyzyjnych, 5. Ekonomiczna ocena jakości produkcji, 6. Metody zarządzania jakością, 7. Controlling kosztów jakości, 8. Kompleksowe zarządzanie jakością TQM
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again