Form of Work
Książki
(12)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(12)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(12)
Author
Batiuk Anna
(1)
Białoszewski Dariusz
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Bujny Jędrzej
(1)
Ciechorski Jan
(1)
Drozdowska Urszula
(1)
Dukiet-Nagórska Teresa
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Kalinowski Romuald
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kamińska Aleksandra
(1)
Karkowska Dorota
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kmieciak Błażej
(1)
Koczur Wiesław
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Kordeczka Magdalena
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kozerska Agnieszka
(1)
Krawiec Grzegorz
(1)
Kwaśna Anna
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Majewski Ireneusz
(1)
Majewski Kamil
(1)
Makowiec Aneta
(1)
Maksymiuk Tomasz
(1)
Marek Zdzisław
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Markowska Paulina
(1)
Małecki Mikołaj
(1)
Musiał Emilia
(1)
Nitecki Stanisław
(1)
Oleśniewicz Magdalena
(1)
Oleśniewicz Piotr
(1)
Parczewska Teresa
(1)
Paszkowska Małgorzata
(1)
Pieniążek Marlena
(1)
Piwowarczyk Piotr
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Półciennik Wojciech
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Romanowska-Tołłoczko Anna
(1)
Rongies Witold
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Skrzypczak Jędrzej
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Stankiewicz Karolina
(1)
Strzępek Łukasz
(1)
Szczęch Norbert
(1)
Szeligiewicz-Urban Danuta
(1)
Szewczyk-Kowalewska Irena
(1)
Szmitkowski Paweł
(1)
Szopiński Józef
(1)
Tomasik Magdalena
(1)
Tylka Monika
(1)
Wasylewicz Magdalena
(1)
Widawski Krzysztof
(1)
Wrońska Marta
(1)
Wójcik Michał Z
(1)
Zakrzewska Sylwia
(1)
Zielińska Monika
(1)
Łopatka Adam
(1)
Śliwka Marcin
(1)
Кучинська Ірина
(1)
Шевченко Владимир
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Chorzy
(8)
Prawa pacjenta
(6)
Służba zdrowia
(5)
Medycyna
(3)
Etyka lekarska
(2)
Prawo karne
(2)
Zgoda na świadczenia zdrowotne
(2)
Biblioterapia
(1)
Bioetyka
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Domy dziecka
(1)
Dyskryminacja chorych i niepelnosprawnych
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko chore
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Folklor
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Instytucja totalna
(1)
Kasy chorych
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Leczenie
(1)
Ludzie starzy
(1)
Ludzie starzy w rodzinie
(1)
Medycyna sądowa
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Przysłowia
(1)
Renta socjalna
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzecznik praw pacjenta
(1)
Samoobrona
(1)
Sporty wodne
(1)
Sprawność motoryczna
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo
(1)
Teatroterapia
(1)
Teoria poznania
(1)
Towarzystwa naukowe
(1)
Uczniowe szkół podstawowych
(1)
Unia Europejska
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zasiłki pielęgnacyjne
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Życie seksualne
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
17 results Filter
No cover
Book
In basket
Autonomia pacjenta a polskie prawo karne / Teresa Dukiet-Nagórska. - Stan prawny na 1.08.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 178, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-283-4
1. Zgoda pacjenta lub innego podmiotu uprawnionego jako warunek legalności działalnia lekarza, 2. Czynności lekarskie podejmowane bez zgody uprawnionego podmiotu bądź przy jego sprzeciwie, 3. Prawnokarne konsekwencje wykonania czynności lekarskiej bez zgody uprawnionego podmotu bądź przy jego sprzeciwie w sytuacji braku ustawowego upoważnienia do tego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
(Przepisy i Ustawy / red. Jerzy Jędrys)
ISBN: 83-88203-31-2
1. Historia doktryn błędu medycznego, 2. Normy prawne i etyczno-deontologiczne, 3. Lekarz wobec pacjenta, 4. Definiowanie błędu, 5. Lekarz a pacjent - zgoda na leczenie, 6. Lecznie bez zgody chorego i przymus leczenia, 7. Rozmowa z pacjentem - zbieranie wywiadu, 8. Badanie pacjentów, 9. Rozpoznawanie, 10. Definiowanie i klasyfikacja błędu medycznego, 11. Błąd decyzyjny, 12 .Błąd wykonawczy, 13. Błąd organizacyjny, 14. Błąd opiniodawczy, 15 .Biegli i podstawy opiniowania o błędzie medycznym, 16. Błąd zawodowy pielęgniarki, 17. Niepowodzenie medyczne - czy błąd, 18 .Normy etyczno-deontologiczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta / Urszula Drozdowska. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - XLIV, 374 s. ; 21 cm.
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-704-0
1. Kształtowanie się idei praw pacjenta w perspektywie historycznej oraz komparatystycznej, 2. Prawa pacjenta w ustawodawstwie polskim, 3. Podstawy i przesłanki odpowiedzialności cywilnej w razie naruszenia praw pacjenta, 4. Roszczenia cywilnoprawne przysługujące pacjentowi w razie naruszenia jego dóbr osobistych i praw
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Doświadczenia i wnioski z pracy Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia; Rzecznik Praw Pacjenta w systemie Powszechnych Ubezpieczeń Zdrowotnych- zadania i kompetencje; Działalność Rzecznika Praw Pacjenta- próba oceny i perspektywy funkcjonowania;Plusy i minusy bycia rzecznikiem praw pacjenta; działalność i odbiór społeczny tej funkcji; Sytuacja chorych na chorobę Alzheimera i ich opiekunów w Polsce; Prawa pacjenta powinnością lekarza; Przestrzeganie praw pacjenta podstawą partnerstwa; Karta Praw Pacjenta w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 15/2017)
Zawiera: TEORETYCZNE UJĘCIA PROBLEMÓW PEDAGOGICZNYCH - DYSKUSJE I POLEMIKI: Współtworzenie wiedzy między ewolucją a rewolucją epistemologii pedagogicznej; Towarzystwa naukowe w przestrzeni edukacji całożyciowej; Samoobrona powszechna społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; Teraźniejszość i przyszłość edukacji dla bezpieczeństwa; Jakość kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej - uwarunkowania i wyzwania; Szkolenia obronne w administracji publicznej jako istotny element edukacji dla bezpieczeństwa w RP; Ikonosfera w komunikacji a prywatność współczesnej młodzieży; Bezpieczeństwo w rodzinie - osamotniona starość; Magia literatury i teatru - zapomniane pojęcia w terapii i wspieraniu dziecka zdrowego i dotkniętego chorobą; Wybrane psychologiczne koncepcje mądrości z perspektywy badań nad uczeniem się w okresie późnej dorosłości. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE EFEKTÓW BADAŃ PEDAGOGICZNYCH: E-meryt, czyli blogujący senior - raport z badań; Wolontariat jako forma aktywności prospołecznej młodzieży studenckiej; Wybrane motywy aktywności ruchowej w środowisku wodnym w świetle wartości; Aktywność fizyczna w czasie wolnym na przykładzie uczniów w środowisku wiejskim; W stronę przyrody: o norweskich praktykach edukacji na zewnątrz; Wpływ informacji graficznej oraz negatywnego afektu na ocenę ryzyka zachowań seksualnych. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM: Pedagogical reflection on the usefulness of popular proverbs in a hermeneutic exploration of the world; An employee of generation Y in the face of changes in the global labour market; Characteristics of total institution based on the example of educational care; Motor skills assessment of youth aged 13-14; Eating habits of primary and middle school students; Vulnerability in Family and Creativity Support by Living-Learning Workshops; Parents’ psychological absence in upbringing children: causes, consequences, pedagogical implications; Феликс Францевич Мовчановский - основатель Александровского училища-хутора глухонемых; Духовно-моральний розвиток особистості у педагогічній спадщині Івана Огієнка.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-01-8
I. Godność człowieka i pacjenta. Proces integracji europejskiej a polityka zdrowotna w Unii Europejskiej. Stan i perspektywy polskiej polityki zdrowotnej. II.W jaki sposób związki z Europą wpływają na zmiany w kształceniu przed dyplomowym lekarzy w Polsce. Status zawodowy lekarzy po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Status polskich lekarzy dentystów po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Status pielęgniarek i położnych po wejściu Polski Do Unii Europejskiej. Zjednoczona Europa - zagrożenie czy nadzieje polskiego aptekarstwa. Prawa pacjenta. Ochrona danych medycznych w przepisach Unii Europejskiej, jak i w polskich aktach prawnych. Kasy chorych w Wielkopolsce w początkach II Rzeczypospolitej. Narodowy Fundusz Zdrowia - instytucja właściwa w polskim systemie opieki zdrowotnej. Zasada wolności przepływu osób w Unii Europejskiej a prawa pacjentów do świadczeń medycznych. Zarządzanie finansami w zakładzie opieki zdrowotnej - jak minimalizować zagrożenia i maksymalizować korzyści. Służby sanitarno-epidemiologiczne przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zmiany i rozwój prawa wspólnotowego w zakresie substancji niebezpiecznych, prekursorów narkotyków, promieniowania jonizującego, wyrobów medycznych oraz krwi. Fundusze Unii Europejskiej - możliwości wykorzystania dla celów zdrowia publicznego. Zakażenia szpitalne - wybrane zagadnienia. Promocja zdrowia w Unii Europejskiej. Zmiany w zakresie współpracy międzynarodowej po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Prawa dziecka jako pacjenta / Błażej Kmieciak. - Warszawa : C.H.Beck , 2016. - XLVI, 292 s. ; 21 cm.
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-8848-9
Zawiera: Rozdział 1 Prawa dziecka – próba definicji: Wstęp. Prawa człowieka – wybrane ujęcia i koncepcje. W stronę praw człowieka. Między władzą a godnością. Prawa człowieka - refleksja krytyczna. Prawa dziecka, jako kategoria praw człowieka. Dziecko – legalna definicja. Perspektywa prawno-prenatalna. Pełnoletniość. Prawa dziecka – wybrane ujęcia. Dziecko, jako „element” prawa. Prawa dziecka – perspektywa teoretycznoprawna. Kontekst historyczny. Prawa dziecka – wybrane ujęcia. Prawa dziecka – spojrzenie krytyczne. Socjopedagogiczne konteksty praw dziecka. Wprowadzenie. „Dzieci o prawach dziecka”. Socjalizacja moralno-prawna a prawa dziecka. Rozdział 2 Prawa dziecka a prawa pacjenta: Wstęp. Prawa pacjenta – wybrane konteksty. Prawa pacjenta – perspektywa ustawowa oraz instytucjonalna. Ustawa o Zakładach Opieki Zdrowotnej. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik Praw Pacjenta. Prawa małoletnich pacjentów. Źródła ochrony praw małoletnich pacjentów. Wybrane instytucjonalne działania na rzecz ochrony praw dziecka, jako pacjenta. Przykłady działań. Rozdział 3 Prawo dziecka do świadczeń zdrowotnych: Wstęp. Prawo do świadczeń zdrowotnych – wybrane aspekty. Zasady dostępu małoletnich do świadczeń zdrowotnych. Prawne oraz społeczne aspekty dostępu małoletnich do świadczeń profilaktycznych. Uwagi wprowadzające. Interwencje medyczne w sytuacji zagrożenia życia dziecka – wybrane aspekty prawne. Wyzwania oraz dylematy. Perspektywa karno-społeczna. Legalne aspekty ochrony praw dziecka w fazie prenatalnej. Wstęp. Dziecko, jako pacjent z perspektywy rozwoju diagnostyki oraz chirurgii płodowej. Dziecko poczęte, jako pacjent – perspektywa paradoksów. Prawa pacjenta – perspektywa prenatalna. Prawa dziecka poczętego do godnej śmierci. Prawne aspekty zapłodnienia ustrojowego. Uwagi wprowadzające. Wspomagany rozród – kontekst ustawowy. „Prawa zarodka” jako pacjenta. Zagadnienia wprowadzające. Anonimowość dawców. Wprowadzenie. Standardy ustawowe oraz praktyka orzecznicza. Postulaty ora perspektywa społeczna. Rozdział 4 Prawo dziecka – pacjenta do informacji: Wstęp. Prawo małoletniego pacjenta do uzyskania informacji – wybrane konteksty. Tajemnica medyczna a prawo dziecka do prywatności. Uwagi wprowadzające. Tajemnica medyczna – wybrane konteksty. Prawo małoletniego pacjenta do poufności. Dylematy i wyzwania. Bezpieczeństwa i troska. Rozdział 5 Prawo dziecka do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych: Wstęp. Zgoda pacjenta – uwagi ogólne. Zgoda dziecka na leczenie – współczesne wyzwania. Władza rodzicielska. Problem zgody kumulatywnej oraz zastępczej. Zgoda małoletniego pacjenta – krytyka oraz dylematy. Wnioski. Psychiatryczne oraz psychospołeczne konteksty zgody dziecka na leczenie. Uwagi wprowadzające. Zgoda małoletniego pacjenta, w kontekście oddziaływań psychoterapeutycznych oraz psychiatrycznych. Psychiatryczne oraz psychospołeczne konteksty zgody małoletniej na przeprowadzenie zabiegu aborcji. Rozdział 6 Prawa dziecka w medycynie, nowe pytania – nowe wyzwania: Refleksje wprowadzające. Zmiana płci u osoby małoletniej. Prawo małoletniego do godnej śmierci: problem terapii uporczywej. Wprowadzenie do zagadnienia. Problem eutanazji. Godność versus uporczywość. Prawo do zatrzymania rozwoju niepełnosprawnego dziecka – problem Ashley Treatmnt. Uwagi wprowadzające. The Ashley Treatment. Próba konkluzji. Wnioski i podsumowanie: w stronę godności dziecka: Jakie prawa posiada dziecko, jako pacjent? Czy analizując rozwój dziecka jako człowieka dostrzec można różny zakres posiadanych przez nie uprawnień? W jaki sposób aktualnie chronione są prawa dziecka, w trakcie udzielania mu świadczeń zdrowotnych? W jakich obszarach dochodzi aktualnie najczęściej do naruszenia ww. praw osób małoletnich? Czy na początku XXI w. dostrzec można pojawienie się „nowych praw dziecka”? W jaki sposób na kształtowanie kultury praw dziecka wpływa wychowawcza oraz informacyjna funkcja prawa?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Prawa pacjenta / Dorota Karkowska. - Wyd. 2 popr. i uzup. Stan prawny na 12.10.2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 562, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-972-7
Część I: Prawa pacjenta w prawie międzynarodowym. 1. Zagadnienie praw człowieka w dokumentach prawa międzynarodowego. 2. Prawo jako narzędzie międzynarodowej polityki zdrowotnej. 3. Zrekonstruowany katalog praw pacjenta. Część II: Prawa pacjenta w Polsce. 1. Ewolucja koncepcji i pojęcie praw pajenta. 2. Katalog praw pacjenta. 3. Ochrona praw pacjenta.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-319-6
1. Pojęcie pacjenta i inne podstawowe pojęcia. 2. Relacja pomiędzy prawami pacjenta a prawami człowieka. 3. Konstytucyjne podstawy praw pacjenta. 4. Prawa pacjenta w typowych sytuacjach prawnych. 5. Prawa pacjenta w szczególnych sytuacjach prawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-424-7
1. Charakter i źródła praw pacjenta: Charakter praw pacjenta; Prawa pacjenta w aktach prawa międzynarodowego; Prawa pacjenta w ustawodawstwie polskim; 2. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych: Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych w prawie polskim; Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych w prawie europejskim; 3. Prawo pacjenta do wyrażania zgody lub sprzeciwu za interwencje lekarską: Zgoda pacjenta jako podstawa interwencji lekarskiej; Działanie lekarza bez zgody pacjenta; Przymus leczenia; Wnioski; 4. Prawo pacjenta do informacji o ryzyku i skutkach zabiegu medycznego: Prawo pacjenta do informacji o ryzyku i skutkach zabiegu medycznego w prawie międzynarodowym; Prawo pacjenta do informacji o ryzyku i skutkach zabiegu medycznego w prawie porównawczym; Prawo pacjenta do informacji o ryzyku i skutkach zabiegu medycznego w prawie polskim; Wnioski; 5. Prawo małoletniego pacjenta do podjęcia decyzji: Prawo małoletniego do podjęcia decyzji w prawie międzynarodowym; Prawo małoletniego do podjęcia decyzji w prawie porównawczym oraz polskim; Wnioski; 6. Prawo do wyrażania zgody lub sprzeciwu przez pacjenta niezdolnego do samodzielnego podęcia decyzji: Prawo do wyrażania zgody lub sprzeciwu przez pacjenta niezdolnego do samodzielnego podjęcia decyzji w prawie międzynarodowym; Prawo do wyrażania zgody lub sprzeciwu przez pacjenta niezdolnego do samodzielnego podjęcia decyzji w prawie porównawczym oraz polskim; Wnioski; 7. Prawo do poufności oraz ochrona danych medycznych: Wprowadzenie; Prawo do poufności; Ochrona danych medycznych; Prawo dostępu do danych medycznych; Wnioski; 8. Prawa pacjenta w stanie terminalnym: Eutanazja oraz medycznie wspomagane samobójstwo w prawie międzynarodowym oraz porównawczym; Zaniechanie uporczywej terapii; Ustalenie woli pacjenta; Wnioski; 9. Zadośćuczynienie pieniężne ze naruszenie praw pacjenta: Uwagi wstępne; Naruszenie dóbr osobistych pacjenta jako przesłanka przyznania zadość uczynienia; Ogólne podstawy roszczenia o zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta; Funkcja art. 19 a ustawy z.o.z; Funkcja art. 19 a ustawy z.o.z do art. 445 i 448 kodeksu cywilnego; Ustalenie wysokości zadośćuczynienia; Wnioski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7284-649-9
1. Zarys życia i działalności profesora Leszka Kubickiego, 2. Wykaz prac profesora Leszka Kubickiego, 3. Boska sztuka interpretacji, 4. Rada Europy a Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, 5. Nowe traktatowe zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozstrzygania sporów międzynarodowych, 6. Prawo karne polityka-politycy, 7. Polityczne i prawne uwarunkowanie zależności sądów oraz niezawisłości sędziów w III Rzeczypospolitej, 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. a integracja europejska-trzy płaszczyzny rozważań, 9. O konstytucyjnym obowiązku przestrzegania prawa, 10. Problemy demokracji w warunkach nowej integracji europejskiej, 11. Wybory do organów samorządu terytorialnego w niektórych państwach Unii Europejskiej, 12. O karaniu tzw. obchodzenia prawa, 13. Obowiązki człowieka, 14. Forma Konstitucyi w Rossii, 15. Ochrona wolności i prawa konstytucyjnych poprzez regulacje karne ( Przykład orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), 16. Ochrona praw konsumenta. Konstytucyjne zadanie czy obowiązek państwa?, 17. Eutanazja a autonomia pacjenta - granice ochrony prawnej, 18. Sprawa Dianne Pretty v. Wielka Brytania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, 19. Z problematyki eutanazji medycznej (Uwagi na tle judykatury amerykańskiej), 20. Odpowiedzialność cywilna lekarza wobec narodzonego dziecka z tytułu wrongfull life w prawie francuskim, 21. Odpowiedzialność lekarza za udział w praktykach dopingowych w sporcie, 22. Prawne i etyczne aspekty przeszczepiania narządów w Polsce. Historia, stan obecny i problemy czekające nas w najbliższej przyszłości, 23. Ocena realizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, 24. Implementacja Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego w Niemczech - kodeks karny międzynarodowy, 25. Kodeks karny Hiszpanii, 26. O metodologicznej użyteczności testu warunku sine qua non w objaśnieniu przyczynowości, 27. Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych-stary problem legislacyjny na nowo, 28. Strona podmiotowa i wina w kodeksie karny m z 1997 r. i w projektach jego nowelizacji, 29. Instytucja mediacji w sprawach nieletnich w Polsce w świetle standardów międzynarodowych, 30. Przepis art.2 kodeks u karnego z 1997 r. na tle prawno-porównawczym, 31. Nowelizacja kodeksu karnego z 1997 r. - korekta, rekodyfikacja czy destrukcja?, 32. Karnoprawne i procesowe problemy przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, 33. Nowe regulacje prawne wspierające zwalczanie i zapobieganie praniu pieniędzy, 34. Refleksje na temat instytucji ułaskawienia w świetle aktualnego stanu prawnego; 35. Odkrywanie Kolumba jako odkrywcy Ameryki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-78-9
Zawiera: Wprowadzenie: Pomocna łapa, czyli o przejawach zachowań altruistycznych wśród zwierząt. R. 1 Prawa i wolności człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami: Pojęcie niepełnosprawności w polskim systemie prawnym; Zasada niedyskryminacji osób niepełnosprawnych w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych. Studium przypadku. Prawa osób niepełnosprawnych w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich; Prawa osób niepełnosprawnych w odniesieniu do tzw. Koncepcji wrongful coception, wrongful birth i wrongful life; Wybrane procesowe aspekty uczestniczenia osoby niepełnosprawnej w ogólnym postępowaniu administracyjnym z perspektywy zasad ogólnych k.p.a.; Czynności podejmowane bez zgody pacjenta szpitala psychiatrycznego w świetle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - wybrane zagadnienia. R. 2 System zabezpieczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami: Renty z tytułu niezdolności do pracy w pozarolniczym ubezpieczeniu społecznym; Renta socjalna w orzecznictwie sądowym; zasiłek pielęgnacyjny w praktyce administracyjnej; Charakterystyka oraz zasady przyznawania usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym na tle obowiązującego ustawodawstwa; Wywiad środowiskowy jako środek służący ustaleniu zasadności przyznania świadczenia a kwestia ochrony godności osoby uprawnionej do jego otrzymania. R. 3 Niepełnosprawność z perspektywy prawa cywilnego i prawa karnego: Odejście od instytucji ubezwłasnowolnienia w prawie polskim? Perspektywa zmian; Małżeństwa osób niepełnosprawnych - kontrowersje wokół przeszkody małżeńskiej określonej w art. 12 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; Reprezentacja prawna osoby z niepełnosprawnością intelektualną - instytucja kuratora i opiekuna; Ochrona dóbr osobistych osób niepełnosprawnych przebywających w jednostkach penitencjarnych - wybrane zagadnienia; Niepełnosprawność jako następstwo pokrzywdzenia przestępstwem (zagadnienia podstawowe). Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-530-8
1. Podstawy prawne funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą; 2. Rynek świadczeń zdrowotnych w Polsce; 3. Proces zarządzania i rola menedżerów; 4. Zarządzanie prawami pacjenta; 5. Procesy personalne w ochronie zdrowia; 6. Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa; 7. Zarządzanie finansami i controlling; 8. Marketing-mix świadczeń zdrowotnych; 9. Public relations świadczeniodawcy medycznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Authority data
Chorzy - a medycyna - prawo - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Chorzy - prawo - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again