Form of Work
Książki
(54)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(39)
available
(24)
unavailable
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(32)
Czytelnia
(39)
Author
Materska Maria
(6)
Zimbardo Philip G. (1933- )
(6)
Radzicki Józef
(5)
Czerniawska Ewa
(4)
Gerrig Richard J
(4)
Gilewicz Joanna
(4)
Jaworska Aleksandra
(4)
Butcher James N
(3)
Mineka Susan
(3)
Morrison James R. (1940- )
(3)
Wciórka Jacek
(3)
Andruszko Robert
(2)
Binder Marek
(2)
Carson Robert C
(2)
Dietrich Włodzimierz
(2)
Guzowska-Dąbrowska Małgorzata
(2)
Jarmocik Anna
(2)
Johnson Robert L
(2)
Kaiser Jan
(2)
Kalat James W. (1946- )
(2)
Kowalczewska Joanna
(2)
Kowlaczewska Joanna
(2)
Kuniecki Michał
(2)
McCann Vivian
(2)
Pikiel Sylwia
(2)
Przybysz Jerzy
(2)
Pużyński Stanisław
(2)
Rosenhan David L
(2)
Seligman Martin E. P
(2)
Walker Elaine F
(2)
Wilkin-Day Aleksandra
(2)
Wojciechowski Aleksander
(2)
Woynarowska Barbara
(2)
Atkinson Sue
(1)
Barbaro Bogdan de
(1)
Barcikowska-Kotowicz Maria
(1)
Barczak Anna
(1)
Basco Ramirez Monica
(1)
Bilikiewicz Adam
(1)
Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna
(1)
Brodniak Włodzimierz A
(1)
Brykczyńska Celina
(1)
Błaszczyk Janusz
(1)
Całkiewicz Monika
(1)
Cepeda Claudio (1942- )
(1)
Cierpiałkowska Lidia (1950- )
(1)
Cierpisz Małgorzata
(1)
Colman Andrew M
(1)
Flegel Kathryn
(1)
Friedman Howard S
(1)
Gabryelewicz Tomasz
(1)
Gałecki Piotr
(1)
Grzesiak Magdalena
(1)
Głowacka Maria Danuta
(1)
Hare Robert D
(1)
Heitzman Janusz
(1)
Hellewell Jonathan S.E
(1)
Holas Paweł
(1)
Hooley Jill M
(1)
Jośko-Ochojska Jadwiga
(1)
Kapera Marta
(1)
Kapera Marta. 6eTł
(1)
Kaplan H.I
(1)
Klimasiński Krzysztof
(1)
Kosslyn Stephen M
(1)
Kottler Jeffrey A
(1)
Krynicki Waldemar
(1)
Kubica Józef F
(1)
Lazarus Arnold A
(1)
Majczyna Beata
(1)
Majczyna Marek
(1)
Mastalski Janusz
(1)
Meyer Robert
(1)
Myers David G
(1)
Naar-King Sylvie
(1)
Okła Wiesława
(1)
Palczewska Małgorzata
(1)
Piątkowski Włodzimierz
(1)
Przybyliński Sławomir
(1)
Rabe-Jabłońska Jolanta
(1)
Rosenberg Robin S
(1)
Rozwadowska Anna
(1)
Sadock B.J
(1)
Sadock V.A
(1)
Sawicka-Chrapkiewicz Anna
(1)
Sidorowicz Sławomir K
(1)
Sikora Katarzyna
(1)
Skucińska Anna
(1)
Steuden Stanisław
(1)
Stirling John D
(1)
Suarez Mariann
(1)
Syrek Ewa
(1)
Szulc Agata
(1)
Sęk Helena
(1)
Trzebiatowska Małgorzata
(1)
Tylikowska Anna
(1)
Witkowska Bogumiła
(1)
Wolańczyk Tomasz
(1)
Wrona-Polańska Helena
(1)
Zdanowska Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(34)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(56)
Language
Polish
(56)
Subject
Choroby psychiczne
(50)
Osobowość
(23)
Psychopatologia
(14)
Psychologia
(12)
Schizofrenia
(12)
Psychoterapia
(11)
Sen
(9)
Uczenie się
(9)
Depresja psychiczna
(8)
Pamięć
(8)
Psychiatria
(8)
Stres
(8)
Uczucia
(8)
Zmysły
(8)
Motywacja
(7)
Odżywianie
(7)
Zachowanie
(7)
Alkoholizm
(6)
Lęk
(6)
Nałóg
(6)
Psychologia społeczna
(6)
Świadomość
(6)
Choroby afektywne
(5)
Inteligencja (psychol.)
(5)
Młodzież
(5)
Psychologia rozwojowa
(5)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(5)
Mózg
(4)
Narkomania
(4)
Poznanie
(4)
Promocja zdrowia
(4)
Anoreksja
(3)
Bulimia
(3)
Choroby
(3)
Dziecko
(3)
Edukacja zdrowotna
(3)
Genetyka zachowania
(3)
Higiena psychiczna
(3)
Język
(3)
Nerwice
(3)
Paranoja
(3)
Psychiatria dzieci i młodzieży
(3)
Psychiatria sądowa
(3)
Psychologia kliniczna
(3)
Samobójstwo
(3)
Słuch
(3)
Układ nerwowy
(3)
Wzrok
(3)
Zdrowie publiczne
(3)
Agresywność
(2)
Choroby psychosomatyczne
(2)
Fizjologia
(2)
Hormony
(2)
Medycyna społeczna
(2)
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych - ICD-10
(2)
Narząd ruchu
(2)
Niedorozwój umysłowy
(2)
Patologia społeczna
(2)
Podręcznik
(2)
Psychozy
(2)
Substancje uzależniające
(2)
Służba zdrowia
(2)
Uczniowie
(2)
Wychowanie seksualne
(2)
Wywiad lekarski
(2)
Zachowanie - zaburzenia
(2)
AIDS
(1)
Adaptacja
(1)
Alkohol
(1)
Autyzm
(1)
Biegli sądowi
(1)
Choroba Alzheimera
(1)
Choroby afektywne dwubiegunowe
(1)
Choroby cywilizacyjne
(1)
Chorzy psychicznie
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dostęp do świadczeń zdrowotnych
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Farmakoterapia
(1)
Grafologia
(1)
Gwałt
(1)
HIV
(1)
Hipnoza
(1)
Jakość życia
(1)
Język środowiskowy
(1)
Kazirodztwo
(1)
Kryminalistyka
(1)
Lecznictwo
(1)
Ludzie starzy
(1)
Małżeństwo
(1)
Mechanizmy obronne (psychol.)
(1)
Medycyna
(1)
Medytacja
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Muzyka
(1)
Subject: time
1989-
(3)
2001-0
(1)
56 results Filter
E-book
In basket
Część monograficzna tomu 2/2018 „Chowanny” pod redakcją Katarzyny Borzuckiej-Sitkiewicz została zatytułowana Społeczno-kulturowe implikacje współczesnych dyskursów zdrowia i choroby. Perspektywa edukacyjna. W kulturze współczesnych społeczeństw wysoko uprzemysłowionych, nazywanej w refleksji filozoficznej i socjologicznej kulturą późnej nowoczesności, identyfikuje się szereg zjawisk, które mogą być postrzegane w kategoriach dominującego dyskursu. Wśród nich najczęściej wskazuje się na indywidualizm, racjonalność, technologizację, komercjalizację różnych sfer życia czy hedonizm jako wyznacznik dobrostanu. Zjawiska te mają bezpośrednie odzwierciedlenie w stosunku do własnego ciała, wyrażają się w pojmowaniu zdrowia i choroby oraz w postawach wobec tych stanów u siebie i u innych, a także ujawniają się w specyficznych zachowaniach, które wprawdzie są związane ze zdrowiem, ale niekoniecznie w sensie pozytywnym (np. merkantylizacja podejścia do ciała, ujmowanie naturalnych procesów w kategoriach zdefiniowanych problemów medycznych itp.). Krytycznej analizie wymienionych zjawisk poświęcone są artykuły zawarte w monograficznej części niniejszego numeru „Chowanny”. Część z nich odnosi się wprost do przekazów związanych ze zdrowiem i chorobą obecnych we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej, część odwołuje się do nich pośrednio, ale łączy je perspektywa edukacyjna, koncentrująca się na możliwościach zmiany obowiązujących dyskursów w kierunku bardziej skutecznego zapobiegania potencjalnym deficytom oraz większego upodmiotowienia i włączenia społecznego osób naznaczonych goffmanowskim piętnem innego/chorego. Część Studia i rozprawy odnosi się m.in. do takich zagadnień, jak problem alkoholowy w doświadczeniu społecznym, polityka oporu, rodzice skazani na karę pozbawienia wolności, dziecięce poznawania świata, zwrot ku rzeczom w kontekście historii wychowania.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7609-629-2 (Elsevier Urban & Partber)
Zawiera: 1. Zaangażowanie diagnostyczne i terapeutyczne; 2. Ogólne zasady badania; 3. Szczególne techniki badania; 4. Ocena rodziny; 5. Przekazanie rodzinie informacji zwrotnej po badaniu; 6. Badanie szczegółowych populacji pacjentów; 7. Dokumentowanie badania psychiatrycznego za pomocą AMSIT; 8. Ocena objawów internalizacyjnych; 9. Ocena objawów eksternalizacyjnych; 10. Ocena objawów wykorzystywania; 11. Wywiad i badanie neuropsychiatryczne; 12. Całościowa konceptualizacja psychiatryczna; 13. Kształtowanie się objawów i współwystępowanie zaburzeń; 14. Diagnostyczne przeszkody i opory; 15. Przeciwprzeniesienie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14688-7
1. Zagadnienia ogólne. 2. Komórki nerwowe i przewodnictwo nerwowe. 3. Wymiana informacji w synapsach. 4. Anatomia układu nerwowego. 5. Rozwój i plastyczność układu nerwowego. 6. Wzrok. 7. Inne układy sensoryczne i uwaga. 8. Ruch. 9. Sen i czuwanie. 10. Regulacja wewnętrzna. 11. Zachowania reprodukcyjne. 12. Zachowania emocjonalne. 13. Biologiczne aspekty uczenia się i pamięci. 14. Asymetria mózgu i język. 15. Zaburzenia psychiczne. A. Chemia w skrócie. B. Zasady postępowania w badaniach neurologicznych z udziałem zwierząt i ludzi przyjęte przez Society for Neuroscience.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 61 (2 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14688-7
1. Zagadnienia ogólne. 2. Komórki nerwowe i przewodnictwo nerwowe. 3. Wymiana informacji w synapsach. 4. Anatomia układu nerwowego. 5. Rozwój i plastyczność układu nerwowego. 6. Wzrok. 7. Inne układy sensoryczne i uwaga. 8. Ruch. 9. Sen i czuwanie. 10. Regulacja wewnętrzna. 11. Zachowania reprodukcyjne. 12. Zachowania emocjonalne. 13. Biologiczne aspekty uczenia się i pamięci. 14. Asymetria mózgu i język. 15. Zaburzenia psychiczne. A. Chemia w skrócie. B. Zasady postępowania w badaniach neurologicznych z udziałem zwierząt i ludzi przyjęte przez Society for Neuroscience.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychiatria i Psychoterapia / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-3267-1
Zawiera: Cz. I. Podstawy diagnozy: Dogra prowadząca do diagnozy; Początek pracy ze schematem diagnostycznym; Metoda diagnostyczna; Opracowanie zebranego materiału; Radzenie sobie z niepewnością; Współwystępowanie zaburzeń. Cz. II Elementy konstrukcyjne diagnozy: Rozumienie pacjenta jako całości; Choroby somatyczne a diagnoza psychiatryczna; Diagnoza a ocena stanu psychicznego., Cz. III Zastosowanie procedur diagnostycznych: Rozpoznawanie depresji i manii; Rozpoznawanie zaburzeń lękowych; Rozpoznawanie psychozy; Rozpoznawanie problemów z pamięcią i myśleniem; Rozpoznawanie szkodliwego używania substancji psychoaktywnych i innych uzależnień; Rozpoznawanie zaburzeń osobowości i problemów w relacjach; Poza diagnozą – stosowanie się do zaleceń lekarza, samobójstwo, przemoc; Pacjenci, pacjenci
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15167-6
I. Edukacja zdrowotna - podstawy teoretyczne i metodyczne 1. Zdrowie 2. Czynniki warunkujące zdrowie i dbałość o zdrowie 3. Z dziejów edukacji zdrowotnej w Polsce 4. Koncepcje i podstawy teoretyczne edukacji zdrowotnej 5. Edukacja zdrowotna a terapia i profilaktyka chorób oraz promocja zdrowia 6. Metodyka edukacji zdrowotnej 7. Współpraca z mass mediami w edukacji zdrowotnej 8. Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach II. Wybrane zagadnienia edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 1. Dbałość o ciało 2. Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna 3. Bezepieczeństwo - zapobieganie urazom 4. Seksualność - wybrane zagadnienia 5. Zdrowie psychospołeczne - wybrane zagadnienia 6. Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych 7. Przeciwdziałanie agresji i przemocy wsród uczniów 8. Propozycje cwiczeń i zabaw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (4 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15167-6
I. Edukacja zdrowotna - podstawy teoretyczne i metodyczne 1. Zdrowie 2. Czynniki warunkujące zdrowie i dbałość o zdrowie 3. Z dziejów edukacji zdrowotnej w Polsce 4. Koncepcje i podstawy teoretyczne edukacji zdrowotnej 5. Edukacja zdrowotna a terapia i profilaktyka chorób oraz promocja zdrowia 6. Metodyka edukacji zdrowotnej 7. Współpraca z mass mediami w edukacji zdrowotnej 8. Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach II. Wybrane zagadnienia edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 1. Dbałość o ciało 2. Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna 3. Bezepieczeństwo - zapobieganie urazom 4. Seksualność - wybrane zagadnienia 5. Zdrowie psychospołeczne - wybrane zagadnienia 6. Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych 7. Przeciwdziałanie agresji i przemocy wsród uczniów 8. Propozycje cwiczeń i zabaw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-233-1414-4
Cz.I Psychopatologia: 1. Zagadnienia ogólne: teoretyczne problemy psychopatologii i psychologii klinicznej, 2. Klasyfikacja zaburzeń zachowania: etiologia, diagnoza nozologiczna i psychologiczna, 3. Etiologia nieorganicznych zaburzeń zachowania, 4. Zaburzenia zachowania, w których uczenie (się) jest ważnym czynnikiem etiologicznym, 5. Zaburzenia organiczne, 6. Schizofrenie, paranoje i zaburzenia afektywne (depresje), 7. Zaburzenia osobowości, 8. Rozwojowe zaburzenia zachowania (u dzieci i młodzieży), Cz.II Praktyczna psychologia kliniczna: 1. Somatoterapia zaburzeń zachowania, 2. Diagnoza psychologiczna: badanie psychologiczne, 3. Niepsychometryczne metody badania pacjentów, 4. Metody psychometryczne w psychologii klinicznej, 5. Psychoterapia, 6. Inne (oprócz psychoterapii) działania zawodowe psychologa-klinicysty
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14765-5
1. Wspinaczka górska dla lemingów, 2. Jak ja się tu dostałem(am)?, 3. Czy wspinaczka jest dla mnie?, 4. Pierwsze kroki, 5. Trzymaj się mocno, 6. Spadanie, 7. Coraz wyżej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-587-6
Część I: Badania empiryczne poczucia jakości życia chorych somatycznie. Poczucie jakości życia u osób z nowotworem krtani; Ocena jakości własnego życia u kobiet po masektomii; Problematyka jakości życia w chorobach dermatologicznych; Lęk jako zmienna modyfikująca poczucie jakości życia u osób chorych na łuszczycę. Część II: Badania empiryczne poczucia jakości życia. Psychologiczne aspekty jakości życia u osób chorych na depresję; Poczucie osamotnienia a poczucie jakości życia u osób chorych na depresję; Jakość życia u osób z rozpoznaną schizofrenią; Wsparcie społeczne jako czynnik modyfikujący poczucie jakości życia osób niepełnosprawnych ruchowo. Część III: Pomoc psychologiczna w podnoszeniu jakości życia w chorobie. Sytuacja życiowa osób chorych psychicznie; Zastosowanie programu terapeutycznego w podnoszeniu jakości życia osób chorych na schizofrenię; Czyniki sprzyjające podnoszeniu jakości życia w sytuacji choroby.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85688-37-4
Lista kategorii; Badawcze kryteria diagnostyczne; Tymczasowe kryteria dla wybranych zaburzeń; Zaburzenia specyficzne kulturowo; Lista ekspertów indywidualnych; Lista ośrodków koordynujących badania terenowe, ośrodków badań terenowych sprawozdających do nich oraz badaczy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85688-25-0
Uwagi w wybranych kategoriach zaburzeń psychicznych i zachowania w ICD-10; Lista kategorii; Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne; Aneks. Inne stany klasyfikowane w ICD-10 często związane z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania; Lista głównych badaczy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze Akademii Leona Koźmińskiego / przewod. komitetu red. Jacek Matuszewski. Kryminalistyka)
ISBN: 978-83-61408-04-8
1. Kryminalistyczne badania pisma ręcznego: Metody ekspertyzy pisma ręcznego; Materiał badawczy w ekspertyzie pisma ręcznego wykonywanej metodą graficzno-porównawczą; Etap badań wstępnych; Etap badań szczegółowych; Dokumentacja badań; Wartość dowodowa opinii pismoznawczej w procesie karnym. Ocena dowodu z opinii biegłego przez organ procesowy; 2. Neuropsychologiczne podstawy procesów czytania i pisania. Patologia pisma: Kształtowanie się umiejętności pisania i czytania; Badania mowy w psychologii i pedagogice; Przyczyny i rodzaje błędów powstających w procesie pisania- wybrane problemy; Patologia pisma ręcznego- problemy ogólny; 3. Badania pisma dysgraficznego: Pojecie dysgrafii i innych specyficznych dysfunkcji w nauce pisania i czytania; Rodzaje, charakter i przyczyny dysgrafii, dysortografii i dysleksjii; Diagnozowanie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu o charakterze rozwojowym; Możliwości terapii dysgrafików; Warunki eksperymentu; Cechy grafizmu dysgraficznego; Oznaki dysgrafii nabytej- zarys problemu; Badania podpisów dysgrafików; Wnioski; 4. Badania pisma osób upośledzonych umysłowo: Pojęcie upośledzenia umysłowego; Kryteria upośledzenia umysłowego; Stopnie upośledzenia umysłowego; Epidemiologia upośledzenia umysłowego; Etiologia upośledzenia umysłowego; Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo; Rewalidacja upośledzonych umysłowo; Cechy graficzne w piśmie upośledzonych umysłowo; 5. Badania pisma recznego osób chorych psychicznie: Syndromologia wybranych chorób psychicznych; Znamiona patologii w piśmie ręcznym osób chorych psychicznie; Badania rękopisów nakreślonych przez dorosle osoby chore psychicznie; Badania rękopisów dzieci dotkniętych psychozami afektywnymi; Badania rękopisów osób chorych psychicznie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7509-232-5
1. Wpływ dramatycznych przeżyć i lęków matki ciężarnej na losy jej dziecka; 2. Różne oblicza lęku w psychiatrii rozwojowej- wybrane zagadnienia; 3. Lęk- choroba duszy i ciała; 4. Leki u kresu życia; 5. Lęk jako szansa rozwoju ludzkiego; 6. Moje spotkania z lękami studentów; 7. Słowa lękiem podszyte. O nadużywaniu emocji w komunikacji językowej; 8. Na progu końca świata. Sztuka przełomu XIX i XX wieku w przestrzeni lęku; 9. Obawy studentów śląskich publicznych uczelni wyższych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-200-5841-3
Wyjątkowa publikacja przedstawiająca najnowszą wiedzę naukową z wielu dziedzin na temat starzenia się mózgu. Autor w intrygujący, ciekawy i przystępny sposób prowadzi Czytelnika przez skomplikowane procesy biologiczne, wychodząc od podstawowych mechanizmów funkcjonowania mózgu, aż do złożonych problemów zaprogramowanej śmierci narządu. Zrozumienie tych zagadnień może przełożyć się na wczesne diagnozowanie chorób neurozwyrodnieniowych i skuteczną profilaktykę. Profesor Janusz Błaszczyk, dokonując przeglądu największych światowych odkryć naukowych w dziedzinie neurofizjologii, prezentuje aktualny stan wiedzy na temat starzenia się mózgu i zachodzących z wiekiem zmian neurozwyrodnieniowych. Podsumowaniem przeglądu jest – obecnie weryfikowana na całym świecie – hipoteza zmian metabolicznych w mózgu jako głównej przyczyny chorób neurozwyrodnieniowych. Zrozumienie tych problemów pozwoli Czytelnikowi świadomie i skutecznie wpływać na procesy starzenia się jego mózgu i dzięki temu zminimalizować ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, a zwłaszcza choroby Alzheimera i choroby Parkinsona. Książka jest skierowana zarówno do profesjonalistów, zwłaszcza lekarzy, fizjoterapeutów, biologów i cybernetyków, jak i do wszystkich Czytelników interesujących się tą tematyką.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-938366-3-5
1. Ochrona zdrowia psychicznego we współczesnym świecie; 2. Ochrona zdrowia psychicznego w dokumentach WHO; 3. Ochrona zdrowia psychicznego w dokumentach UE; 4. Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Terapeuty)
ISBN: 978-83-89120-24-3
Cz.I Dlaczego klienci bywają trudni?: 1. Skąd się bierze opór?, 2. Typy trudnych klientów, 3. "Etykietowanie" klientów, 4. Wiele zależy od punktu widzenia. Cz.II A jeśli terapeuta jest trudny?: 5. Kiedy terapeuta szkodzi sam sobie, 6. Grochem o ścianę, 7. Gry terapeutów. Cz.III Szczególnie kłopotliwi klienci: 8. Na wypadek gdybym postanowił się zabić, 9.Wrócę, jeśli mnie wyleczysz, 10.Nie zmusisz mnie do mówienia, 11.To nie mój problem - to on ma kłopoty, 12.Przecież już o tym mówiłem, 13.Tak, nie, być może, nie wiem. Cz.IV Radzenie sobie z trudnymi przypadkami: 14.W obliczu problemów nierozwiązywalnych, 15.Myśleć konstruktywnie i współczuć, 16.Umacnianie przymierzy terapeutycznych, 17.Praktyczne strategie przeciw zwyciężaniu impasu, 18.Reguły zaangażowania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 102)
ISBN: 83-7306-246-7
R.I Postawy a cechy osobowościowe w literaturze przedmiotu: 1. Postawy wobec osób z zaburzeniami psychicznymi jako specyficznej grupy niepełnosprawnych, 2. Wybrane zmienne osobowości warunkujące postawy wobec osób z zaburzeniami psychicznymi jako specyficznej grupy niepełnosprawnych, 3. Funkcjonowanie domów pomocy społecznej. R.II Program badań nad postawami personelu domów pomocy społecznej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, R.III Wyniki badań empirycznych uzyskane na podstawie zastosowanych metod, R.IV Zależności pomiędzy postawami a inteligencją, wartościami, lękiem i samooceną
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7988-257-1
Zawiera: 1.Czym jest otępienie? 1.1. Wprowadzenie. 1.2. Diagnostyka. 1.3. Rola lekarza rodzinnego w rozpoznaniu otępienia. 1.4. Częstość występowania otępienia. 2. Otępienie rzekome. 3. Diagnostyka przesiewowa otępienia. 3.1. Wprowadzenie. 3.2. Metody oceny przesiewowej. 3.3. Podsumowanie. 4. Badanie neuropsychologiczne w rozpoznaniu otępień. 5. Łagodne zaburzenia poznawcze. 6. Choroba Alzheimera. 6.1. Epidemiologia choroby Alzheimera. 6.2. Patogeneza. 6.3. Czynniki ryzyka niepodlegające modyfikacji. 6.4. Czynniki ryzyka podlegające modyfikacji. 6.5. Rozpoznanie choroby Alzheimera. 6.6. Badania neurologiczne. 6.7. Badania diagnostyczne. 6.8. Rozpoznani różnicowe. 6.9. Faza przedkliniczna choroby. 6.10. Objawy kliniczne. 6.11. Leczenie objawowe. 6.12. Leczenie eksperymentalne. 6.13. Profilaktyka. 7. Warianty choroby Alzheimera. 7.1. Wprowadzenie. 7.2. Wariant językowy choroby Alzheimera. 7.3. Wariant wzrokowy choroby Alzheimera. 7.4. Wariant czołowy choroby Alzheimera. 7.5. Wariant choroby Alzheimera z zespołem korowo-podstawnym. 8. Otępienie naczyniopochodne i mieszane. 8.1. Wprowadzenie. 8.2. Epidemiologia. 8.3. Czynniki ryzyka. 8.4. Patogeneza otępienia naczyniopochodnego. 8.5. Rozpoznanie. 8.6. Postępowanie diagnostyczne. 8.7. Objawy kliniczne. 8.8. Przebieg choroby. 8.9. Rozpoznanie różnicowe. 8.10. Leczenie. 9. Otępienie czołowo-skroniowe. 9.1. Wprowadzenie. 9.2. Wariant behawioralny otępienia czołowo-skroniowego. 9.3. Wariant skroniowy otępienia czołowo-skroniowego. 9.4. Wariant semantyczny pierwotnej afazji postępującej. 9.5. Wariant z zaburzoną płynnością mowy lub agramatyzmem. 9.6. Różnicowanie typów afazji pierwotnej postępującej. 10. Otępienie z ciałami Lewy’ego i otępienie w chorobie Parkinsona. 10.1. Wprowadzenie. 10.2. Otępienie z ciałami Lewy’ego. 10.3. Otępienie w chorobie Parkinsona. 10.4. Różnicowanie otępienie z ciałami Lewy’ego, otępienia w chorobie Parkinsona i choroby Alzheimera. 11. Otępienie w chorobach rzadkich. 11.1. Wprowadzenie. 11.2. Choroby pierwotnie neurozwyrodnieniowe. 11.3. Choroby naczyniopochodne. 11.4. Choroby prionowe. 11.5. Choroby zakaźne. 11.6. Choroby metaboliczne. 12. Zaburzenia neuropsychiczne w przebiegu otępienia. 13. Zaburzenia zachowania u osób z otępieniem. 13.1. Wprowadzenie. 13.2. Leczenie niefarmakologiczne. 13.3. Leczenie farmakologiczne. 14. Depresja i apatia w łagodnych zaburzeniach poznawczych i różnych typach otępienia. 14.1. Wprowadzenie. 14.2. Łagodne zaburzenia poznawcze. 14.3. Choroba Alzheimera. 14.4. Otępienie z ciałami Lewy’ego. 14.5. Otępienie w chorobie Parkinsona. 14.6. Otępienie czołowo-skroniowe. 14.7. Otępienie naczyniopochodne. 15. Zaburzenia psychotyczne w otępieniu. 15.1. Wprowadzenie. 15.2. Zaburzenia psychotyczne w przebiegu otępienia z ciałami Lewy’ego i otępienia w chorobie Parkinsona. 15.3. Zaburzenia psychotyczne w przebiegu otępienia czołowo-skroniowego. 16. Opieka nad chorym z otępieniem. 16.1. Wprowadzenie. 16.2. Opiekun. 16.3. Prawa chorego i opiekuna. 16.4. Polskie organizacje opieki nad chorym z otępieniem. 16.5. Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again