Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Berdowski Janusz B
(1)
Kowalczyk Jerzy
(1)
Podpłoński Robert
(1)
Popis Piotr
(1)
Łunarski Jerzy
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Certyfikacja zgodności
(4)
Zarządzanie jakością
(3)
Normy ISO 9000
(2)
Dyrektor
(1)
Globalizacja
(1)
Jakość produktu
(1)
Normalizacja
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Unia Europejska
(1)
Usługi elektroniczne
(1)
Zarządzanie
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-444-5
1. Definicje, 2. Przepisy ogólne, 3. Skutki prawne podpis u elektronicznego, 4. Obowiązki podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, 5. Świadczenie usług certyfikacyjnych, 6. Ważność certyfikatów, 7. Udzielanie akredytacji i dokonywanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, 8. Nadzór nad działalnością podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, 9. Przepisy karne, 10. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87885-90-8
Wprowadzenie; R.1 Zarządzanie organizacja wg norm ISO serii 9000; R.2 Procesowy system zarządzania; R.3 Kierownictwo firmy w systemie zarządzania wg normy ISO 9001:2000; R.4 Etapy wdrażania systemu zarządzania jakością - rola kierownictwa; R.5 Od systemu ISO do filozofii TQM i Europejskiego Modelu Doskonałości EFQM; R.6 Od kierownika do przywódcy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu ; Nr 6)
ISBN: 83-88367-26-9
1.Przesłanki, potrzeby i mozliwości budowy i wdrażania systemu jakości w jednostkach edukacyjnych, 2.Klient, wyrób, proces w systemie edukacyjnym według wymagań ISO 9001:2000, 3.Księga jakosci systemu edukacyjnego, 4.Rola najwyższego kierownictwa w systemie zarządzania jakością, 5.Dokumentowanie systemu jakości oraz nadzó r nad dokumentacją i zapisami wg. PN-ISO 9001:1996 ora z ISO 9001:2000, 6.Zagadnienia planowania jakosći w je dnostkach dydaktycznych uczelni wyższej, 7.Sterowanie projektowaniem programu nauczania, 8.Wspomaganie naucz ania pomocami dydaktycznymi, 9.Sterowanie procesem dyd aktycznym w kontekście wymagań normy PN-ISO 9001:1996, 10.Zapewnienie jakości na wejściu procesu nauczania, 11.kontrola procesu dydaktycznego w edukacyjnym system ie zarządzania jakoscią, 12.Wewnętrzne audity jakosći w jednostce edukacyjnej, 13.analiza działań korygujacy ch i zapobiegawczych w KTMiOP PRz, 14.Eduakcja i szkol enie - fundament każdego systemu, 15.Problemy oceny pr acowników, 16.Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym i urządzeniami technologicznymi, 17.Ocena stanu bezpi eczeństwa pracy w laboratoriach technicznych, 18.Plan poszerzenia systemu zarządzania jakosćia o system zarz ądzania bezpieczeeństwem pracy w jednostce edukacyjnej , 19.Analiza mozliwości certyfikowania działalnosci na ukowej w uczelnianych jednostkach eduakcyjnych, 20.Pro blemy skuteczności i efektywności wdrażania systemu ja kosci w jednostce edukacyjnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87919-28-4
1. Wstęp, 2. Normalizacja, akredytacja i certyfikacja, 3. Ocena zgodności, 4. Normy ISO 9000, 5. Wdrożenie systemu i certyfikacja, 6. ISO 9001:2000 - Wymagania, 7. TQM w erze globalizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again