Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(12)
available
(8)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(13)
Author
Hamrol Adam (1952- )
(4)
Mantura Władysław
(4)
Bagiński Jan
(1)
Berdowski Janusz B
(1)
Borys Tadeusz
(1)
Czermiński Jerzy
(1)
Gajewski Andrzej S
(1)
Kowalczyk Jerzy
(1)
Podpłoński Robert
(1)
Popis Piotr
(1)
Rogala Piotr
(1)
Sokołowicz Wieńczysława
(1)
Srzednicki Andrzej
(1)
Szołtysek Katarzyna
(1)
Wasilewski Lesław
(1)
Wiśniewska Małgorzata
(1)
Ładoński Wiesław
(1)
Łunarski Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Zarządzanie jakością
(13)
Certyfikacja zgodności
(10)
Jakość
(6)
Jakość wyrobów
(6)
Normalizacja
(6)
Jakość produktu
(3)
Normy ISO 9000
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Bhp
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Oznaczenie CE
(2)
Bezpieczeństwo produktu
(1)
Dozór techniczny
(1)
Dyrektor
(1)
Globalizacja
(1)
Gwarancja jakości
(1)
Marketing
(1)
Normy ISO 14000
(1)
Opakowania
(1)
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Rękojmia za wady rzeczy
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Transport
(1)
Umowa kupna i sprzedaży
(1)
Unia Europejska
(1)
Usługi elektroniczne
(1)
Zarządzanie
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86929-53-7
Wstęp. Struktury instytucjonalnego otoczenia firm. Karta praw konsumenta. Dyrektywa techniczna. Normalizacja. Certyfikaty techniczne. Styl zarządzania jakością w europejskich firmach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISO : system zarządzania jakością / Wieńczysława Sokołowicz, Andrzej Srzednicki. - Wyd.2 uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - 157,[3] s. : tab. ; 23 cm.
(Vademecum Menedżera)
ISBN: 83-7387-364-3
Cz.I System zarządzania jakością: R.1 Normy dot. systemów zarządzania: Wprowadzenie; Nor my serii ISO 9000 dot. systemu zarządzania jakością; Podstawowe zmiany w znowelizowanej rodzinie norm ISO 9000:2000; Normy dot. innych systemów zarządzania. R.2 Podjęcie decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania opartego na normach ISO: Identyfikacja potrzeb wdrożenia systemu zarządzania jakością; Wybór sposobu opracowania i wdrożenia systemu; Biznes plan inwestycji (przedsięwzięcia) polegającej na wdrożeniu systemu zarządzania jakością; Specyfika małych i średnich przedsiębiorstw. R.3 Proces opracowania i wdrożenia systemu zarządzania opartego na normach ISO: Organizacja i harmonogram procesu opracowania i wdrożenia systemu; Zdefiniowanie polityki i strategii; Zdefiniowanie polityki jakości i sformułowanie celów; Przygotowanie pracowników oraz Pełnomocnika ds. Systemu Jakości; Inwentaryzacja i analiza funkcjonującego w przedsiębiorstwie systemu zarządzania; Opracowanie zasad sporządzania; wdrażania i zarządzania dokumentacja systemową; Zagrożenia i problemy występujące w procesie opracowywania i wdrażania systemu zarządzania. R.4 Wymagania normy ISO 9001:2000 i praktyczne wskazówki dot. wdrożenia systemu zarządzania jakością oraz certyfikacja: Wymagania ogólne; Wymagania dot. dokumentacji; Odpowiedzialność kierownictwa; Zarządzanie zasobami; Realizacja wyrobu; Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów; Pomiary, analiza i doskonalenie; Certyfikacja. Cz.II Wzory dokumentów: Polityka jakości; Procedura - Audit wewnętrzny; Procedura - Nadzór nad dokumentami i zapisami; Procedura - Działania korygujące; Procedura - Wykonanie usługi; Sprawozdanie Pełnomocnika ds. Systemu Jakości dot. funkcjonowania i możliwości systemu zarządzania jakością.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Menedżer jakości : praca zbiorowa / pod red. Jan Bagiński. - Warszawa : Politechnika Warszawska, 2000. - 384, [1] s. : rys., wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7207-223-X
1. Zarządzanie- wybrane zagadnienia, 2. Rynek europejski, 3. Polski system badań i certyfikacji, 4. Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy, 5. Integracja i doskonalenie systemu, 6. Wiedza-wybrane aspekty współczesne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71875-82-7
Terminologia w normach ISO serii 9000: 2000; Rodzina norm ISO serii 9000: 2000; Wymagania normy ISO 9001: 2000; Zadania do wykonania; Analiza porównawcza - zależności miedzy normami ISO 9001: 1994 a ISO 9001;2000; Podejście procesowa w normach ISO serii 9000: 2000; Dokumentacja w systemie zarządzania jakością; Klient i inne zainteresowane strony; Ciągłe doskonalenia i Total Quality Management; Samoocena przedsiębiorstwa na tle normy ISO 9004: 2000; Auditowanie i problematyka integracji w auditowaniu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7421-045-1
I. Normy ISO Serii 9000:2000: 1.Proces rozwoju norm dotyczących zarządzania jakością, 2.Normy ISO serii 9000:2000, II. Zagadnienia prawne: 1. Legislacja dotycząca bezpieczeństwa, 2. Ochrona środowiska. III. Zarządzanie jakością; 1. Organizacja zorientowana na strategię jakościową, 2. Identyfikacja celów jakościowych, 3. System jakości jako system zarządzania, 4. Działania doskonalące system zarządzania jakością. IV Organizacja działań związanych z jakością: 1. Planowanie działań związanych z jakością, 2. Organizacja działań jakościowych, 3. Ocena działań jakościowych w organizacji. V. Dokumentowanie systemu zarządzania jakością: 1. Dokumentacja systemu zarządzania jakością, 2. Rodzaje dokumentów systemu zarządzania jakością, 3. Nadzór nad dokumentacją, 4. Korzyści wynikające z dokumentowania systemu zarządzania jakością. VI. Metody doskonalenia jakości: 1. Wytyczenie celów, 2. Zakłócenia w procesach, 3. Proces rozwiązywania problemów, 4. Metody doskonalenia jakości w procesach. VII. Jakość w projektowaniu: 1. Zarządzanie projektami, 2. Metody projektowania jakości wyrobu, 3. Niezawodność. VIII Jakość w marketingu: 1. Analiza rynku, 2. Proces marketingu, 3. Polityka marketingowa. IX Przegląd umowy: 1. Organizacja przeglądu umowy, 2. Odpowiedzialność producenta i sprzedawcy, 3. Zasady zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość, 4. Rękojmia i gwarancja, 5. Zasady sprzedaży konsumenckiej. X. Zakup i dostawcy: 1. Jakość dostaw w ustawodawstwie krajowym, 2. Wymagania norm ISO serii 9000 dotyczące zakupów, 3. Sterowanie procesami zakupów, 4. Metody oceniania dostawców. XI Procesy produkcyjne: 1. Podstawowe terminy zarządzania procesami, 2. Kontrola jakości, sterowanie procesem, 3. Kontrole i badania jakościowe, 4. System identyfikacji i identyfikalności, XII. Sprzedaż i serwis po sprzedaży: 1. Dostarczenie wyrobu, 2. Informacje zwrotne od klientów, XIII Metrologia w zarządzaniu jakością ; 1. Polski system miar i probiernictwa, 2. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym, 3. Akredytacja laboratoriów, 4. Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-444-5
1. Definicje, 2. Przepisy ogólne, 3. Skutki prawne podpis u elektronicznego, 4. Obowiązki podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, 5. Świadczenie usług certyfikacyjnych, 6. Ważność certyfikatów, 7. Udzielanie akredytacji i dokonywanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, 8. Nadzór nad działalnością podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, 9. Przepisy karne, 10. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7011-849-5
1. Zagadnienia wprowadzające 2. Normalizacja i ocena zgodności 3. System zarządzania jakością 4. System zarządzania środowiskowego 5. Certyfikacja i doskonalenie systemów zarządzania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87885-90-8
Wprowadzenie; R.1 Zarządzanie organizacja wg norm ISO serii 9000; R.2 Procesowy system zarządzania; R.3 Kierownictwo firmy w systemie zarządzania wg normy ISO 9001:2000; R.4 Etapy wdrażania systemu zarządzania jakością - rola kierownictwa; R.5 Od systemu ISO do filozofii TQM i Europejskiego Modelu Doskonałości EFQM; R.6 Od kierownika do przywódcy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89879-07-3
1. Koncepcja jakości, 2. Przegląd myśli autorytetów zarządzania jakością, 3. TQM - kompleksowe zarządzanie jakością, 4. Normalizacja, 5. system zarządzania jakością według norm ISO, 6. Wyamgania normy ISO 9001:2000, 7. Wdrożenie systemu zarządzania jakością, 8. Dokumentacja systemu zarządzania jakością, 9. Audit, 10. Certyfikacja, 11. Nagrody jakości, 12. Koszty jakości, 13. Narzędzia i techniki zarządzania jakością
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Adam Hamrol, Władysław Mantura. - Warszawa ; Poznań : PWN Wydaw. Nauk., 1999. - 366 s. : rys.,tab.,wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-12593-4
Zawiera: Wstęp; Cz. I: TEORETYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ: Wybrane elementy kwalitologii, Wybrane elementy nauk organizacji i zarządzania, Wprowadzenie do zarządzania jakością, Elementy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym; Cz. II: PRAKTYKA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE: Systemy zarządzania jakością według norm ISO 9000, Instrumentarium zarządzania jakością, Zapewnienie jakości i sterowanie jakością, Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Adam Hamrol, Władysław Mantura. - Wyd. 3. - Warszawa; Poznań : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 371 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-12593-4
Zawiera: Wstęp; Cz. I: TEORETYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ: Wybrane elementy kwalitologii, Wybrane elementy nauk organizacji i zarządzania, Wprowadzenie do zarządzania jakością, Elementy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym; Cz. II: PRAKTYKA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE: Systemy zarządzania jakością według norm ISO 9000, Instrumentarium zarządzania jakością, Zapewnienie jakości i sterowanie jakością, Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (3 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Adam Hamrol, Władysław Mantura. - Wyd. 3 uakltual. - 8 dodruk. - Warszawa; Poznań : PWN Wydaw. Nauk., 2011. - 371 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-16775-2
Zawiera: Wstęp; Cz. I: TEORETYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ: Wybrane elementy kwalitologii, Wybrane elementy nauk organizacji i zarządzania, Wprowadzenie do zarządzania jakością, Elementy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym; Cz. II: PRAKTYKA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE: Systemy zarządzania jakością według norm ISO 9000, Instrumentarium zarządzania jakością, Zapewnienie jakości i sterowanie jakością, Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
Book
In basket
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Adam Hamrol, Władysław Mantura. - Warszawa ; Poznań : PWN Wydaw. Nauk., 1998. - 366 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-12593-4
Zawiera: Wstęp; Cz. I: TEORETYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ: Wybrane elementy kwalitologii, Wybrane elementy nauk organizacji i zarządzania, Wprowadzenie do zarządzania jakością, Elementy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym; Cz. II: PRAKTYKA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE: Systemy zarządzania jakością według norm ISO 9000, Instrumentarium zarządzania jakością, Zapewnienie jakości i sterowanie jakością, Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu ; Nr 6)
ISBN: 83-88367-26-9
1.Przesłanki, potrzeby i mozliwości budowy i wdrażania systemu jakości w jednostkach edukacyjnych, 2.Klient, wyrób, proces w systemie edukacyjnym według wymagań ISO 9001:2000, 3.Księga jakosci systemu edukacyjnego, 4.Rola najwyższego kierownictwa w systemie zarządzania jakością, 5.Dokumentowanie systemu jakości oraz nadzó r nad dokumentacją i zapisami wg. PN-ISO 9001:1996 ora z ISO 9001:2000, 6.Zagadnienia planowania jakosći w je dnostkach dydaktycznych uczelni wyższej, 7.Sterowanie projektowaniem programu nauczania, 8.Wspomaganie naucz ania pomocami dydaktycznymi, 9.Sterowanie procesem dyd aktycznym w kontekście wymagań normy PN-ISO 9001:1996, 10.Zapewnienie jakości na wejściu procesu nauczania, 11.kontrola procesu dydaktycznego w edukacyjnym system ie zarządzania jakoscią, 12.Wewnętrzne audity jakosći w jednostce edukacyjnej, 13.analiza działań korygujacy ch i zapobiegawczych w KTMiOP PRz, 14.Eduakcja i szkol enie - fundament każdego systemu, 15.Problemy oceny pr acowników, 16.Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym i urządzeniami technologicznymi, 17.Ocena stanu bezpi eczeństwa pracy w laboratoriach technicznych, 18.Plan poszerzenia systemu zarządzania jakosćia o system zarz ądzania bezpieczeeństwem pracy w jednostce edukacyjnej , 19.Analiza mozliwości certyfikowania działalnosci na ukowej w uczelnianych jednostkach eduakcyjnych, 20.Pro blemy skuteczności i efektywności wdrażania systemu ja kosci w jednostce edukacyjnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87919-28-4
1. Wstęp, 2. Normalizacja, akredytacja i certyfikacja, 3. Ocena zgodności, 4. Normy ISO 9000, 5. Wdrożenie systemu i certyfikacja, 6. ISO 9001:2000 - Wymagania, 7. TQM w erze globalizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu)
ISBN: 978-83-7011-848-8
1. Podstawy terminologii i klasyfikacji wyrobów w zarządzaniu jakością. 2. Ochrona konsumenta a jakość wyrobów. 3. System ochrony zgodności wyrobów. 4. Kształtowanie jakości w cyklu życia wyrobu. 5. Opakowania i ich funkcje w ochronie jakości towarów. 6. Transport i jednostki ładunkowe w ochronie jakości towarów. 7. Zachowanie jakości towarów w magazynowaniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again