Form of Work
Książki
(12)
E-booki
(8)
IBUK Libra
(8)
Publikacje fachowe
(8)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Czasopisma
(1)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(7)
only on-site
(7)
unknown
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(9)
Author
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(2)
:Langer Maciej
(1)
Adamczyk-Marchewka Justyna
(1)
Baran Beata
(1)
Bartosiewicz Adam
(1)
Bijak Michał
(1)
Borkowska Ines
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Bursztynowicz Michał
(1)
Chciałowski Andrzej
(1)
Czermińska Małgorzata
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Dahms Angelika
(1)
Gawęda Łukasz
(1)
Gniadek Agnieszka
(1)
Gortat Mateusz
(1)
Hadel Maciej
(1)
Huras-Darkowska Agnieszka
(1)
Jakubik Mateusz
(1)
Jankowska Barbara
(1)
Juranek Alexander
(1)
Jędrzejczak Maria
(1)
Kacprzak-Kalinowska Marta
(1)
Karwatowicz Grzegorz
(1)
Kisztelińska-Węgrzyńska Agnieszka
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kobyłka Agata
(1)
Kozińska Magdalena
(1)
Kruszewski Jerzy
(1)
Kurdziel Michał
(1)
Kuś Paweł
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Lewko Jolanta
(1)
Liksza Joanna
(1)
Lis Artur
(1)
Lubelczyk Sylwia
(1)
Majewski Kamil
(1)
Marszał Kazimierz (1931-2021)
(1)
Marzec Marcin
(1)
Militz Małgorzata
(1)
Mińska-Struzik Ewa
(1)
Mędrala Małgorzata
(1)
Olszewski Jurek
(1)
Onufrzak Olga
(1)
Papis Wojciech
(1)
Pawłowska Małgorzata
(1)
Piasecka Patrycja
(1)
Prowancki Maciej
(1)
Pudło-Jaremek Anna
(1)
Płusa Monika
(1)
Smółka Bartosz
(1)
Stefaniak Andrzej
(1)
Surmacz Marta
(1)
Sypecki Piotr
(1)
Sysz Aleksander
(1)
Szczęsny Paweł
(1)
Sługocka Martyna
(1)
Tomczyk-Słowińska Magdalena
(1)
Trociuk Stanisław
(1)
Wróbel Małgorzata
(1)
Wyczik Jakub
(1)
Wójtowicz-Dawid Anna
(1)
Zadora Katarzyna
(1)
Zieliński Jakub
(1)
Zrałek Maria (1948- )
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Śladkowski Mariusz
(1)
Świstak Piotr
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Year
2020 - 2022
(20)
Time Period of Creation
2001-
(12)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(19)
English
(1)
Subject
COVID-19
(13)
Pomoc publiczna
(3)
Prawo pracy
(3)
Tarcza antykryzysowa (pakiet rządowy)
(3)
Kryzys gospodarczy
(2)
Ochrona danych osobowych
(2)
Podatek
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Prawo publiczne
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Administracja samorządowa
(1)
Apelacja
(1)
Bank centralny
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo finansowe
(1)
Bezpieczeństwo pacjenta
(1)
Bezpieczeństwo zdrowotne
(1)
Błędy medyczne
(1)
Czas pracy
(1)
Czwarta rewolucja przemysłowa
(1)
Deepfake
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Donos
(1)
Epidemie
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
FinTech
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Innowacje
(1)
Internet
(1)
Interwencja kryzysowa (psychologia)
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kierowcy zawodowi
(1)
Klauzula wykonalności
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Krajowy Plan Odbudowy
(1)
Kredyt
(1)
Kryzys psychiczny
(1)
Kultura pracy
(1)
Kurierzy
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Milczenie i bezczynność administracji
(1)
Nadzór makroostrożnościowy
(1)
Negocjacje
(1)
Opłaty sądowe
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja pracy
(1)
Oskarżenie prywatne
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Polityka pieniężna
(1)
Polityka rolna
(1)
Polski Fundusz Rozwoju
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie dyscyplinarne
(1)
Postępowanie podatkowe
(1)
Postępowanie sądowoadministracyjne
(1)
Pozwolenia administracyjne
(1)
Praca zdalna
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo do prywatności
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(1)
Przedsiębiorstwo jednoosobowe
(1)
Przywództwo
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Reżim sanitarny
(1)
Roszczenie
(1)
Rozwiązywanie konfliktów
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzecznik akademicki
(1)
Równość (prawo)
(1)
Samorząd gminny
(1)
Sprawiedliwość proceduralna
(1)
Straż marszałkowska
(1)
Stres
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Sądownictwo administracyjne
(1)
Służba zdrowia
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wolność gospodarcza
(1)
Wolność poruszania się
(1)
Wolność wyznania
(1)
Wolność zgromadzeń
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Współdziałanie
(1)
Zaburzenia psychiczne
(1)
Zarządzanie służbą zdrowia
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
2001-
(12)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(9)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(4)
Wzory dokumentów
(4)
Poradnik
(3)
Materiały pomocnicze
(2)
Monografia
(2)
Opracowanie
(2)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Komentarz prawny
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(8)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Medycyna i zdrowie
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
21 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-526-3
Wstęp; Rozdział 1 Sieć bezpieczeństwa finansowego: 1.1. Pojęcie sieci bezpieczeństwa finansowego; 1.2. Elementy sieci bezpieczeństwa finansowego; 1.3. Rola banku centralnego w funkcjonowaniu sieci bezpieczeństwa finansowego; Rozdział 2 Wybrane funkcje banków centralnych: 2.1. Funkcja emisyjna oraz banku banków; 2.2. Prowadzenie polityki pieniężnej; 2.3. Działanie na rzecz stabilności finansowej i nadzór makroostrożnościowy; 2.4. Zaangażowanie w nadzorowanie działalności pojedynczych podmiotów; 2.5. Polityka informacyjna jako działanie równoległe do pełnionych przez bank centralny funkcji; Rozdział 3 Bank centralny jako podmiot odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe: 3.1. Rola banku centralnego w kryzysie - wczoraj i dziś 77 3.2. Modyfikacje narzędzi polityki pieniężnej w obliczu kryzysu 78 3.3. Doświadczenia banków centralnych w działaniach antykryzysowych - przegląd literatury 80 3.4. Banki centralne jako organy resolution 82 Rozdział 4 Zadania banków centralnych w ramach krajowych sieci bezpieczeństwa finansowego: 4.1. Zadania banków centralnych spoza strefy euro; 4.2. Zadania banków centralnych strefy euro; Rozdział 5 Banki centralne UE spoza strefy euro podczas pierwszej fali COVID-19 - analiza empiryczna: 5.1. Szybkość reagowania banków centralnych; 5.2. Kluczowe kierunki działań banków centralnych; 5.3. Działania banków centralnych w obszarze polityki pieniężnej; 5.4. Działania banków centralnych w obszarze polityki mikroostrożnościowej; 5.5. Działania banków centralnych w obszarze polityki makrostrożnościowej; Rozdział 6 Banki centralne strefy euro podczas pierwszej fali COVID-19 - analiza empiryczna: 6.1. Działania podejmowane przez Europejski Bank Centralny; 6.2. Działania podejmowane przez krajowe banki centralne strefy euro; Wnioski - nowy obraz banków centralnych w UE?; Bibliografia; Spis tabel; Spis rysunków; Aneks: Część I - działania banków centralnych UE spoza strefy euro; Aneks I - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Bułgarii; Aneks II - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Chorwacji; Aneks III - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Czech; Aneks IV - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Danii; Aneks V - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Polski; Aneks VI - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Rumunii; Aneks VII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Szwecji; Aneks VIII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Węgier; Aneks: Część II - działania banków centralnych UE strefy euro; Aneks I - środki antykryzysowe wdrożone przez Europejski Bank Centralny; Aneks II - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Austrii; Aneks III - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Belgii; Aneks IV - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Cypru; Aneks V - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Estonii; Aneks VI - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Finlandii; Aneks VII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Francji; Aneks VIII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Grecji; Aneks IX - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Hiszpanii; Aneks X - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Holandii; Aneks XI - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Irlandii; Aneks XII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Litwy; Aneks XIII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Luksemburga; Aneks XIV - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Łotwy; Aneks XV - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Malty; Aneks XVI - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Niemiec; Aneks XVII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Portugalii; Aneks XVIII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Słowacji; Aneks XIX - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Słowenii; Aneks XX - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Włoch.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 336.71
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 336.71
E-book
In basket
ISBN: 978-83-200-6597-8
Publikacja COVID-19 i jego powikłania – przypadki kliniczne została przygotowana pod redakcją dr. hab. n. med. Andrzeja Chciałowskiego, prof. WIM, oraz prof. dr. hab. n. med. Jerzego Kruszewskiego. Monografia porusza niezwykle ważne zagadnienie, jakim są powikłania po przebytym zakażeniu COVID-19 – warto wspomnieć, że dotyczą one nie tylko zaburzeń układu oddechowego, ale także odnoszą się do zespołu chronicznego zmęczenia, problemów naczyniowo-sercowych i neurologicznych, a nawet psychologicznych. Przedstawiono prawidłowe, zgodne z najnowszą wiedzą, sposoby diagnozowania, postępowanie terapeutyczne i efekty leczenia 22 przypadków dotyczących przebiegu COVID-19 przy m.in.: powikłaniach zakrzepowo-zatorowych, schyłkowej niewydolności nerek, odmie płucnej, szpiczaku mnogim czy zakażeniu HIV. Istotnym elementem – wzbogacającym treść – jest załączony materiał zdjęciowy. Współtwórcami publikacji COVID-19 i jego powikłania – przypadki kliniczne jest grono ponad 50 wybitnych specjalistów klinicznych z całej Polski. Publikacja adresowana jest do lekarzy specjalizujących się w dziedzinach alergologia, choroby zakaźne i choroby wewnętrzne.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-200-6041-6
Doskonałe źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczące postępowania służb porządku publicznego w środowisku COVID-19. Wskazówki, wnioski, sprawdzone rozwiązania, nacisk na współpracę, wymiana doświadczeń. „W związku z sytuacją epidemiologiczną służby porządku publicznego, a w szczególności Policja, są podczas wykonywania swoich zadań szczególnie narażone na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Wymaga to, aby wszystkie możliwe siły i środki zostały skierowane na zabezpieczenie funkcjonariuszy przed niebezpieczeństwem. Niniejsza książka stanowi jeden z takich środków. Informacje w niej zawarte są kompilacją dotychczasowej wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej na temat środków ochrony osobistej, metod dezynfekcji oraz procedur reagowania na zagrożenie związane z SARS-CoV-2”. Michał Bijak „Nikt nie przypuszczał, że w ciągu 2-3 tygodni każdy policjant w Polsce będzie musiał posiąść elementarną wiedzę z zakresu wirusologii, przeciwdziałania zakażeniom, stosowania środków ochrony indywidulanej przeznaczonych do użycia w sytuacji zagrożenia biologicznego. Celem publikacji jest uzupełnienie wiedzy i pokazanie kilku rozwiązań praktycznych w zakresie działań policyjnych w środowisku COVID-19. To, co dzieje się w Europie (i teraz w Polsce), pokazuje jak szybko i dynamicznie potrafią zmieniać się zagrożenia i jak my jako służby musimy szybko odpowiadać na takie sytuacje. Zagrożenie chorobą COVID-19 pokazuje również, że nie można arbitralnie czerwoną kreską rozgraniczyć zakresu i kompetencji poszczególnych służb. Niezależnie od zadań zleconych przez naszych przełożonych, od specyfiki służby mianownikiem naszych działania powinno być jedno słowo – WSPÓŁPRACA. I to właśnie dzięki takiej współpracy powstała ta książka”. Michał Kurdziel
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Developing and implementing ICTs is a source of numerous scientific considerations. On the other hand, investing in modern ICT solutions is one of the major areas for business improvement. Consequently, the subject of management systems is still up to date and an important publication area. The editors want to thank for the upcoming articles, which make the journal alive and developing. An extremely valuable feature of the Business Informatics series is the fact that the studies contained in it are the presentations of various views and points of view on the application of modern ICT solutions. Perspectives and views presented by the Authors often allow the Readers to broaden their own reflections related to the created view on the possibilities and directions of application of information and communication technologies in economic practice. It is also important that all publications submitted for publication do not comply with the formal and substantive requirements. This further enhances the importance and value of publications that have received two positive reviews and have been selected for publication in this edition of Business Informatics. Currently, following a formal and substantial review of our multi-stage review, approximately 35% of the submitted texts are accepted for publication. The editors of this issue would like to extend their gratitude to all Authors for sharing their experiences and opinions. They would also like to thank the Reviewers for their insightful and factual reviews of the submitted works.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Spis treści: 3-11. Nanotechnologia w obliczu nowotworów Nanotechnology in the face of cancer Dominika Psiuk, Emilia Nowak, Agata Rocka, Krystian Cholewa, prof. dr hab. n. med. Agata Filip 14-18. Remdesivir a covid-19 Remdesivir a covid-19 Izabela Oleś 19-28. Mitochondria i bilans energetyczny komórki w biotechnologii Mitochondria and cell energy balance in the biotechnology Szymon Adam Porębski Czasopismo Naukowe „Nauki Przyrodnicze i Medyczne” (ENG: Journal of Life and Medical Sciences) jest kontynuacją czasopisma Nauki Przyrodnicze. Czasopismo wydawane jest nieprzerwanie od 2013 roku przez Stowarzyszenie Młodych Naukowców. W latach 2013-2018 czasopismo było klasyfikowane w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 2 punktów. Po zmianie w prawie od 2019 roku czasopismo posiada 5 punktów. Ideą czasopisma jest umożliwienie publikacji prac oryginalnych oraz przeglądowych przygotowanych przez młodych adeptów nauki (studentów działających w kołach naukowych, doktorantów, młodych pracowników nauki). Publikacja w czasopiśmie jest bezpłatna. Wszystkie nadesłane artykuły są recenzowane z zachowaniem najwyższych standardów określonych przez Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Tematyka: szeroko rozumiane nauki przyrodnicze i medyczne (biologia, chemia, technologia żywności, dietetyka, żywienie, biogeografia, zootechnika, ogrodnictwo, rolnictwo, ekologia, inne zbliżone).
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8220-700-2
Współczesne badania politologiczne chętnie podejmują temat zmian wywołanych kryzysem. Ujmując interdyscyplinarnie wątki różnorakich załamań, impasów, gwałtownych przeobrażeń, zderzono ze sobą heterogeniczne ujęcia warunków, w jakich się odbywały i wywołanych rezultatów. Biorąc pod uwagę sfery, jakich poszczególne zjawiska dotyczyły, przedstawiono kryzysy polityczne, rządowe, gospodarcze, społeczne – wymagające wyjścia poza stosowane dotychczas rozwiązania i kulturowe – wynikające z ewaluacji systemów wartości. Dziesięć rozdziałów charakteryzuje przebieg i konsekwencje współczesnych sytuacji kryzysowych w Europie, Ameryce Łacińskiej i Azji. Szeregując uwarunkowania i następstwa opisywanych impasów, wymieniono ich główne kategorie. Wśród nich globalne i regionalne zmiany sojuszów, finansowe i gospodarcze skutki przemian, a także sposób ich prezentowania w debacie publicznej. Ważną grupą są koszty społeczne ponoszone przez jednostki i wykluczenia dotyczące różnych regionów świata. W prezentowanych badaniach często pojawia się wątek zarządzania kryzysem i tworzenia wokół niego właściwej dla określonych sił politycznych narracji, która legitymizuje podejmowane środki zaradcze lub ich brak.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
(Finanse)
ISBN: 978-83-8235-311-2
Wstęp; 1. Przegląd badań dotyczących powiązań między sektorem finansowym a gospodarką realną – podstawowe definicje: 1.1 Zestawienie badań – ujęcie historyczne; 1.2 Czynniki popytowe i podażowe wpływające na powiązania między sektorem finansowym a gospodarką realną – ujęcie współczesne; 1.3 Niedoskonałości rynku kredytowego: strona podażowa; 1.4 Niedoskonałości rynku kredytowego: strona popytowa; 1.5 Akcelerator finansowy i procykliczność kredytu bankowego; 1.6 Podsumowanie; 2. Wpływ struktury rynku na kredyt bankowy: ujęcie teoretyczno-empiryczne: 2.1 Konkurencja w sektorze bankowym i metody jej pomiaru; 2.2 Czynniki kształtujące strukturę rynku w sektorze bankowym strona podażowa; 2.3 Badania empiryczne dotyczące struktury rynku uwzględniające relacje bank–kredytobiorca; 2.4 Wpływ pandemii COVID-19 na działalność banków; 2.5 Podsumowanie; 3. Determinanty zmian rynku kredytowego w Unii Europejskiej: 3.1 Rozwój rynku kredytowego dla sektora prywatnego; 3.2 Bankowe modele biznesowe i rentowność; 3.3 Regulacje w UE: ramy polityki makroostrożnościowej; 3.4 Podsumowanie; 4. Wpływ sektora FinTech na strukturę sektora finansowego: 4.1 FinTech i BigTech: podstawowe definicje; 4.2 Wpływ FinTech na konkurencję na rynku finansowym; 4.3 RegTech, SupTech, centra innowacji, akceleratory i piaskownice regulacyjne; 4.4 Wyzwania regulacyjne i nadzorcze związane z rozwojem sektora FinTech; 4.5 Podsumowanie; 5. Wyniki badań empirycznych: 5.1 Determinanty wzrostu kredytu bankowego dla sektora niefinansowego; 5.2 Wpływ struktury rynku na procykliczność kredytu bankowego; 5.3 Wpływ technik cyfrowych na rynek kredytowy; 5.4 Podsumowanie; Zakończenie; Załącznik; Słownik wybranych pojęć i skrótów; Bibliografia; Spis rysunków; Spis tabel; Indeks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Społeczne Wyzwania Współczesności : seria imienia profesora Tadeusza Tomaszewskiego)
ISBN: 978-83-01-21942-0
Przedmowa Rozdz. 1. Kryzys psychiczny w nowoczesnym świecie. Wprowadzenie Rozdz. 2. Rozumienie zaburzeń psychicznych Rozdz. 3. W poszukiwaniu nowych uwarunkowań zaburzeń psychicznych – rola mikroflory jelitowej Rozdz. 4. Depresja a współczesny świat Rozdz. 5. Samotność a kryzys psychiczny Rozdz. 6. Samobójstwo a Internet i media społecznościowe Rozdz. 7. Pandemia COVID-19 a objawy zaburzeń depresyjnych, lękowych i związanych ze stresem Rozdz. 8. Uzależnienia w świecie nowych technologii oraz nowe technologie w niesieniu pomocy osobom uzależnionym Rozdz. 9. Współczesne modele terapii kryzysów i zaburzeń psychicznych Rozdz. 10. Czy nowe technologie mogą pomóc w rozpoznawaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych? Rozdz. 11. Dobra wspólnota, czyli społeczny kontekst terapii zaburzeń psychicznych; O Autorach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 159.9
Book
In basket
ISBN: 978-83-8246-382-8
Wstęp; Rozdział I Nowa rzeczywistość – geneza i definicja pojęcia Paweł; Rozdział II Wyzwania HR wobec zachodzących zmian; Rozdział III Idea i kierunki transformacji; Rozdział IV Nowe EX: cel, elastyczność, komfort; Rozdział V Praca w modelu hybrydowym; Rozdział VI Od stanowisk do ról organizacyjnych; Rozdział VII Lider poziomu 5; Rozdział VIII Wirtualne zespoły; Rozdział IX Pracownik technologiczny; Rozdział X Social enterprise – organizacja przyszłości wszyscy; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 331
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 331
Book
In basket
Ochrona danych osobowych w prawie publicznym / red. nauk. Maria Jędrzejczak. - Stan prawny na 31.05.20201 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2021. - 203 s. ; 22 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-8246-006-3
Zawiera: Wykaz skrótów; Wstęp; Część I: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO ORAZ PRZETWARZANYCH ZDALNIE: Prywatność w czasach zarazy – pierwsze wnioski z ochrony danych osobowych w sferze publicznej w ujęciu międzynarodowym; Inwigilacja obywateli w obliczu zagrożenia ładu państwowego w kontekście RODO; Ochrona danych osobowych z perspektywy rozwoju e-administracji; Automatyzacja wydawania rozstrzygnięć administracyjnych – nieprecyzyjność przepisów jako zagrożenie dla ochrony danych osobowych; Część II: STOSOWANIE PRZEPISÓW RODO W WYBRANYCHOBSZARACH MATERIALNEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO: Przestrzeń pogranicza jawności zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych – wybrane zagadnienia prawne; Ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych – wybrane zagadnienia prawne w perspektywie praktycznej; Ochrona danych osobowych w dziale obrony narodowej – zagadnienia węzłowe; Przetwarzanie danych biometrycznych dziecka przez szkołę; Część III: DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTÓW PUBLICZNYCH I SANKCJONOWANIE ZA NIEUPRAWNIONE PRZETWARZANIE DANYCH: Pozycja prawna funkcjonariusza publicznego w świetle przepisów RODO; Utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku funkcjonariusza Policji w świetle przepisów o ochronie danych osobowych; Model karania za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami; Bibliografia; O autorach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (2 egz.)
Book
In basket
Pomoc publiczna udzielana przez gminy / Anna Wójtowicz-Dawid. - Stan prawny na 1.04.2020 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2020. - 256 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-8187-660-5
R. 1 Wprowadzenie w tematykę pomocy publicznej: Pojęcie pomocy publicznej; Przyznanie pomocy przez państwo lub z zasobów państwowych; Warunki korzystniejsze niż na rynku; Selektywność pomocy publicznej; Wpływ na wymianę handlową i konkurencję. R. 2 Warunki działania pomocy publicznej: Przedsiębiorstwo beneficjentem pomocy publicznej; Działalność rolna a pomoc publiczna; Efekt zachęty; Test prywatnego inwestora; Zasady oceny środków pomocy na podstawie Zasad Ramowych; Formy pomocy publicznej; Intensywność pomocy. R. 3 Rodzaje pomocy publicznej: Pomoc publiczna de minimis; Pomoc de minimis w rolnictwie; Pomoc publiczna inna niż de minimis. R. 4 Pomoc publiczna udzielana przez gminy w formie preferencji w zakresie podatków i opłat lokalnych: Uwagi ogólne; Ulgi; Zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych; Zaniechanie poboru podatku; Inne preferencje podatkowe. R. 5 Niepodatkowa pomoc publiczna udzielana przez gminy: Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym; Ulgi w spłacie należności jako pomoc publiczna; Pomoc publiczna de minimis w dotacjach celowych gmin; Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników; Pomoc publiczna i pomoc de minimis w zakresie gospodarki nieruchomościami; Pomoc publiczna w przypadkach dokapitalizowania przez gminę spółek publicznych; Zawieranie umów cywilnoprawnych, w tym zamówienia in-house, a pomoc publiczna. R. 6 Pomoc publiczna udzielana przez gminy w związku z występowaniem epidemii COVID-19.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Problemowe)
ISBN: 978-83-8187-648-3
Część I. Komentarz do wybranych przepisów ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.): Dział I. Przepisy ogólne; Dział II. Postępowanie; Nadzwyczajne tryby postępowania; Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych; Dział IV. Udział prokuratora; Dział IVa. Administracyjne kary pieniężne; Działy V-VI. (uchylone); Dział VII. Wydawanie zaświadczeń; Dział VIII. Skargi i wnioski. Część II. Postępowanie z trudnym klientem. Część III. Wzory.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8246-241-8
Zawiera: Wykaz najważniejszych skrótów. Wstęp. Pojęcia telepracy i pracy zdalnej. Dotychczasowe doświadczenia i regulacje prawne. Polecenie pracy zdalnej. Podporządkowanie pracownika co do miejsca świadczenia pracy w pracy zdalnej. Ryzyko pracodawcy związane z pracą zdalną. Czas pracy a praca zdalna. Prawo do bycia offline a praca zdalna. Dialog społeczny a praca zdalna. Problematyka dyskryminacji pracowników w pracy zdalnej. Praca zdalna a monitoring pracownika. Ochrona danych osobowych w kontekście pracy zdalnej – wybrane zagadnienia. Bezpieczeństwo i higiena pracy zdalnej. Wypadek przy pracy a praca zdalna. Praca zdalna w kontekście życia rodzinnego. Praca zdalna a wykluczenie społeczne. Opodatkowanie dochodów z pracy zdalnej. Transgraniczne aspekty zdalnego świadczenia pracy. Praca zdalna a umowy cywilnoprawne. Praca zdalna a prawo autorskie w kontekście rozwoju AI i technologicznych przemian. Adaptacja pracowników w sytuacji pracy zdalnej. Wzory pism. Autorzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawa i wolności w stanie epidemii / Stanisław Trociuk. - Stan prawny na 16 lutego 2021 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2021. - 112 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-8223-929-4
Wstęp; Rozdział I. Legislacja w stanie epidemii; Rozdział II. Wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Rozdział III. Wolność osobista człowieka; Rozdział IV. Autonomia informacyjna jednostki; Rozdział V. Wolność zgromadzeń; Rozdział VI. Wolność uzewnętrzniania religii; Rozdział VII. Wolność działalności gospodarczej; Rozdział VIII. Egzekwowanie ograniczeń, obowiązków, nakazów i zakazów wprowadzonych w stanie epidemii; Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-200-6630-2
Podręcznik pt. „Problemy laryngologiczne u osób w podeszłym wieku” to oczekiwana publikacja przeznaczona do podyplomowego kształcenia specjalistów wielu dziedzin, w tym: otolaryngologii, audiologii i foniatrii, geriatrii, rehabilitacji medycznej, fizjoterapii, psychologii, alergologii, neurologii oraz medycyny rodzinnej. Postępy w naukach biologicznych i medycznych i wzrost poziomu życia przyczyniły się do wydłużenia życia ludzkiego. Jednocześnie pandemia wirusem COVID-19 spowodowała liczne zgony w grupie ludzi starszych oraz poważne problemy laryngologiczne, wynikające nie tylko z naturalnego procesu starzenia się, ale także będące powikłaniem po przebytym zakażeniu. Problemy laryngologiczne u osób w podeszłym wieku to podręcznik nowoczesny i dostosowany do realizowanych strategii postępowania po przebytej pandemii COVID-19, w którym wskazuje się potrzebę wielospecjalistycznej opieki starszych pacjentów z problemami laryngologicznymi. Rozdziały zostały opracowane w sposób syntetyczny według jednolitego schematu. Zwrócono uwagę na najnowsze spojrzenie na problemy laryngologiczne i nowe możliwości diagnostyczne, w miarę możliwości rozbudowano także postępowanie rehabilitacyjne. Zadbano również o aspekt praktyczny podręcznika w postaci opisów ciekawych przypadków klinicznych w wybranych rozdziałach.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-200-6065-2
Publikacja ,,Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii'' powstała przy współpracy PZWL Wydawnictwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz współpracujących ośrodków akademickich w reakcji na bieżącą sytuację epidemiologiczną. E-book kierujemy do personelu medycznego, szczególnie do pielęgniarek i położnych, dla których właściwe przestrzeganie procedur w kontakcie z pacjentem jest gwarancją bezpieczeństwa, zdrowia i skutecznej pomocy.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 4)
Wstęp. Badania nad genezą i efektywnością prawa: Prawo i scena. Zagadnienia prawa publicznego: European Union in WTO’s Dispute Settlement System; Risk assessment (ML/FT) of the obliged entities – comments in the context of art. 27 of the AML Act; Podstawy prawne i realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w Polsce na przykładzie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; Poszukiwanie podstaw prawnych roszczeń odszkodowawczych przedsiębiorców za szkody spowodowane ograniczeniami działalności gospodarczej w celu zwalczania COVID-19 – część I; Współdziałanie samorządów lokalnych ze szkołami wyższymi jako forma wzmacniania prowadzonych wyborów samorządowych; Prawo ochrony danych osobowych – prawo prywatne czy publiczne? Zagadnienia proceduralne: Between formalism and flexibility. Dilemmas of the reform of the administrative and court-administrative procedurę in Poland from a comparative legal perspective; Wszczęcie postępowania karnego z oskarżenia prywatnego a przesłanki odwołania ławnika z pełnionej funkcji; Fundamentalne standardy sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej; Analiza rozbieżności w stosowaniu prawa przez sądy rejonowe w zakresie opłaty sądowej od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu administracyjnego; Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w postępowaniu z udziałem pełnomocnika podatnika – uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 marca 2019 roku, sygn. akt I FPS 3/18; Apelacja i zażalenie w postepowaniu cywilnym po zmianach dokonanych ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku. Z problematyki prawa prywatnego: Legal aspects of Deepfake; Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych; Alternatywne wobec drogi sądowej formy rozwiązywania sporów – uwagi ogólne na temat negocjacji i mediacji w prawie polskim; Równość w zatrudnieniu – próba definicji; Status stron cyfrowych stosunków prawnych: casus firmy przewozowej Uber; Whistleblowing w środowisku akademickim – uwagi de lege lata i de lege ferenda. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2019 r., sygnatura akt II OPS 1/19; Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2017 r., III CZP 65/17; Glosa aprobująca do wyroku WSA w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2019 r., sygn.. akt II SA/Sz 597/19; Działania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w interesie publicznym konsumentów – glosa do wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 7 stycznia 2020 r., XVII AmA 14/18. Artykuły recenzyjne: Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej – rozważania dra Adama Ploszki nad statusem prawnym jednostki. Wspomnienia: In memoriam Henryk Misztal (10 IV 1936 – 28 X 2020). Sprawozdania: Sprawozdanie z X seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8187-904-0
Wstęp; Rozdział 1. Szczególne rozwiązania podatkowe związane z COVID-19; Rozdział 2. Szczególne rozwiązania w zakresie ZUS związane z COVID-19; Rozdział 3. Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; Rozdział 4. Świadczenia postojowe; Rozdział 5. Wzory dokumentów oraz pism; Rozdział 6. Zmiany i nowości wprowadzone tzw. Tarczą 2.0.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8211-061-6
Toward the „new normal” after Covid-19 – a post-transition economy perspective contains a collection of 21 papers addressing the societal, political, economic, and managerial challenges of the post-pandemic world. The book is divided into three parts. Part one touches on the supranational and national level aspects of the Covid-19 pandemic. Part two focuses on business sectors and industries, whereas part three provides the perspective of companies. Authors – researchers from the Poznań University of Economics and Business, Institute of International Business and Economics – share their research results, voice concerns, and offer recommendations on creating today’s world more immune to shocks and ready for unknowns. The pandemic of Covid-19 revealed many weaknesses of the global economy, national economies and states, business sectors, and individual companies. It’s undoubtedly the turning point, but simultaneously it’s an opportunity and a spur to change toward the new and sustainable normal.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 978-83-8223-577-7
Określenie statusu przedsiębiorstwa: 1. Wstęp; 2. Przepisy właściwe dla ustalenia statusu przedsiębiorstwa; 3. Wykładnia przepisów; 4. Limity i pułapy właściwe dla określenia statusu przedsiębiorstwa; 5. Dane stanowiące podstawę kwalifikacji; 6. Przedsiębiorstwa samodzielne; 7. Przedsiębiorstwa partnerskie; 8. Przedsiębiorstwa powiązane; 9. Ustalenie właściwych dla przedsiębiorstwa danych. Założenia programu „Tarcza finansowa polskiego funduszu rozwoju dla małych i średnich firm”: 1. Normatywne podstawy obowiązywania programu; 2. Warunki udziału w programie; 3. Subwencja PFR jako pomoc publiczna (zasady szczególne i odstępstwa); 4. Wydatkowanie, koszty kwalifikowane; 5. Warunki zwrotu subwencji wynikające z programu PFR (dla poszczególnych kategorii MŚP); 6. Skutki podatkowe uzyskania i umorzenia subwencji; 7. Kontrola wykorzystania środków z programu. Preferencje podatkowe udzielane w związku z epidemią COVID-19: 1. Szczególne warunki potrzebne do uzyskania niektórych preferencyjnych rozwiązań podatkowych i sposoby udokumentowania ich spełnienia w celu zminimalizowania ryzyka podatkowego; 2. Wybrane preferencje podatkowe wprowadzone w związku z COVID-19 i kwestie praktyczne wynikające z ich stosowania; 3. Preferencje w podatku od nieruchomości i ulgi podatkowe z Ordynacji podatkowej udzielone w związku z COVID-19 jako pomoc publiczna; 4. Okres przechowywania dokumentacji. Przyznawane przez starostów dofinansowanie realizowane przez powiatowe urzędy pracy: 1. Wprowadzenie; 2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców; 3. Dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniających pracowników; 4. Pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców; 5. Jednorazowa dotacja z Funduszu Pracy dla mikro- i małych przedsiębiorców. Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych realizowane przez wojewódzkie urzędy pracy: 1. Wprowadzenie; 2. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15g u.COVID-19); 3. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym ani obniżonym wymiarem czasu pracy – art. 15gg u.COVID-19. Tarcza finansowa 2.0: 1. Uwagi wprowadzające; 2. Warunki programu; 3. Szczegółowe warunki dla mikroprzedsiębiorców; 4. Szczegółowe warunki dla MŚP; 5. Warunki umorzenia subwencji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again