Form of Work
Książki
(36)
Status
only on-site
(21)
available
(20)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia
(21)
Author
Morawski Wojciech
(6)
Brzeziński Bogumił
(5)
Matuszewski Wojciech
(5)
Olesińska Agnieszka
(5)
Wójtowicz Wanda
(5)
Lasiński-Sulecki Krzysztof
(3)
Laszuk Mirosława
(3)
Naruszewicz Stanisław
(3)
Błasiak-Barnuś Dorota
(2)
Czyżowicz Wiesław
(2)
Mosiej Gerard
(2)
Chuderski Jerzy
(1)
Chudreski Krzysztof
(1)
Cieśla Mariusz
(1)
Dominiczak Zofia
(1)
Dubielak Anna
(1)
Filik Anna
(1)
Franczak Agnieszka
(1)
Gajewski Dominik J
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Górski Władysław
(1)
Hanclich Paweł
(1)
Hanuszek Krzysztof
(1)
Jędruszczak Anna
(1)
Kozioł Waldemar
(1)
Kołtuniak Michał
(1)
Kubista Bartosz
(1)
Kuś Artur
(1)
Kwiatkowska Agnieszka
(1)
Mikuła Paweł
(1)
Piech Karol
(1)
Piontek Eugeniusz
(1)
Samojłowicz Łukasz
(1)
Sobczak Karol
(1)
Sowiński Cezary
(1)
Wawrzyk Piotr
(1)
Wesołowski Krzysztof
(1)
Witalis Sylwester
(1)
Witkowski Piotr
(1)
Włodkowski Kazimierz
(1)
Zalasiński Adam
(1)
Zasikowska Agnieszka
(1)
Zdebel Marek
(1)
Zielonka Renata
(1)
Śpiewak Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(29)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(36)
Subject
Cło
(34)
Budżet państwowy
(10)
Budżety terenowe
(10)
Finanse publiczne
(10)
Podatek
(10)
Dewizy
(8)
Prawo finansowe
(7)
Banki
(6)
Bank centralny
(5)
Dług państwowy
(5)
Fundusze celowe
(5)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(5)
Narodowy Bank Polski
(5)
Ubezpieczenia chorobowe
(5)
Ubezpieczenia społeczne
(5)
Unia Europejska
(4)
Handel zagraniczny
(3)
Obrót towarowy
(3)
Podatek terenowy
(3)
Postępowanie celne
(3)
Postępowanie podatkowe
(3)
Prawo administracyjne
(3)
Gospodarka
(2)
Handel
(2)
Podatki i opłaty lokalne
(2)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(2)
Umowa
(2)
Administracja skarbowa
(1)
Agencje celne
(1)
Arbitraż handlowy międzynarodowy
(1)
Budżet
(1)
Cła
(1)
Dokumenty
(1)
Doradztwo podatkowe
(1)
Factoring
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
GATT
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Konkurencja
(1)
Leasing
(1)
Licencje (umowy)
(1)
Lokata
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Monopol
(1)
Obligacje
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Polska
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo karne finansowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Rachunkowość
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko handlowe
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Służba celna
(1)
Transport międzynarodowy
(1)
Tranzyt
(1)
Unikanie opodatkowania
(1)
Wierzytelność
(1)
Wolność ekonomiczna
(1)
Wolny obszar celny
(1)
Zwolnienia od cła
(1)
Światowa Organizacja Handlu
(1)
Subject: time
1945-
(1)
1989-
(1)
50 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-927533-2-2
Zawiera: Optymalizacja podatkowa - w poszukiwaniu prawdziwego znaczenia; Niebezpieczeństwo optymalizacji w podatku od nieruchomości; Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych do agresywnej optymalizacji podatkowej; Wybrane mechanizmy wykorzystywane w międzynarodowej optymalizacji podatkowej; Czy optymalizacja podatkowa zagraża interesom budżetu państwa?; Agresywna optymalizacja podatkowa - pojęcie, regulacja, praktyka; Ceny transferowe a międzynarodowa optymalizacja podatkowa; Elektroniczna wszechkontrola podatkowa: nowe instrumenty walki z oszustwami a konstytucyjne prawo do wolności; Optymalizacja podatkowa a unijne prawo celne; ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania w rozstrzygnięciach Szefa Krajowej Administracji Skarbowej; Agresywna optymalizacja podatkowa a konflikt wartości makroekonomicznych; Optymalizacja podatkowa - unikanie opodatkowania na gruncie prawa polskiego: przyczyny występowania i ewolucja rozwiązań prawnych wyznaczających możliwość ich stosowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-276-0
R.I Charakterystyka ogólna europejskiego prawa gospodarczego: 1. Ogólna charakterystyka Instytucji europejskich i europejskiego prawa.;2. Pozycja i perspektywy Polski.;3. Prawo europejskie-europejskie prawo gospodarcze. R.II Przedsiębiorca w świetle europejskiego prawa gospodarczego; 1. Pojęcie przedsiębiorstwa w prawie europejskim.;2.Podstawowe prawa i obowiązki przedsiębiorcy.;3. Warunki przestrzenne działania przedsiębiorstwa. R.III Europejskie prawo przedsiębiorczości; 1. Wolność gospodarcza a funkcje regulacyjne pań stwa.;2. Swoboda i ograniczenia świadczenia usług w europejskim prawie gospodarczym. R.IV Europejskie prawo celne: 1.Kodeks celny UE.;2. Kodeks cywilny UE wprowadzenie towarów i przeznaczenie celne.;3. Odwoła nie od decyzji.;4. Warunki ważności i skutków dokument ów celnych w ramach Wspólnoty.;5. Skład i zakres kompetencji oraz procedura Komitetu.;6. Harmonizacja polskiego ustawodawstwa celnego z unijnym. R.V Europejskie prawo walutowe i rynku kapitałowego; 1. Podstawy prawne przepływu kapitału i płatności we Wspólnocie Europejskiej.;2. Europejskie prawo walutowe.;3. Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa (EMU).;4. Europejskie prawo rynku kapitałowego. R.VI Europejskie Prawo Ochrony Konkurencji; 1.Europejskie reguły konkurencji; 2. Własność intelektualna a europejskie reguły konkurencji.;3. Prawo subwencyjne(pomoc publiczna).;4. Europejskie prawo podatkowe i jego harmonizacja.;5. Europejskie regulacje konsumenckie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-81-4
1.Formy handlu zagranicznego, 2.Pośrednicy w handlu zagranicznym, 3.Zwyczaje i formuły najczęściej stosowane w handlu zagranciznym, 4.Dokumenty stosowane w obrocie towarowym z zagranicą, 5.Formy rozliczeń i techniki finansowania handlu zagranicznego, 6.Finansowanie handlu zagranicznego, 7.Cło. Prawa celne i procedury celne, 8.Przygotowanie i realizacja tranbsakcji eksportowej i importowej, 9.Kontrakt w handlu zagranicznym, 10.Realizacja kontraktu eksportowego i importowego, 11.Ryzyko w handlu zagranicznym, 12.Ubezpieczenie w handlu zagranicznym, 13.Rozstrzyganie sporów w handlu międzyanrodowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Przedsiębiorcy)
1. Przekształcenia własności w gospodarce; 2. Umowa jako podstawa prawna obrotu gospodarczego; 3. Instytucje prawne służące zabezpieczeniu wierzytelności; 4. Papiery wartościowe; 5. Ubezpieczenia gospodarcze; 6. Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym; 7. Wybrane problemy prawa dewizowego; 8 Wybrane problemy prawa celnego; 9. Rozstrzyganie spraw gospodarczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-924909-1-3
Część I: Geneza i ewolucja wspólnotowego prawa celnego. 1. Europejska integracja gospodarcza. 2. Polityka celna. 3. Wspólnotowe prawo celne. 4. Prawo celne Wspólnot Europejskich. 5. pojęcie, rodzaje i funkcje cła. 6. Organizacje międzynarodowe i ich udział w kształtowaniu zasad międzynarodowego obrotu towarowego. Część II: Instytucje techniczno-organizacyjne wspólnotowego prawa celnego. 1. Wprowadzenie towaru na wspólny obszar celny. 2. Zgłoszenie celne - tryb zwykły. 3. Zgłoszenie celne w formie procedur uproszczonych. 4. Zgłoszenie celne w formie elektronicznej i ustnej. 5. Kontrola po zwolnieniu towarów - a posteriori. Część III: Przeznaczenie celne. 1. Pojęcie i klasyfikacja przeznaczeń celnych. 2. Przeznaczenie celne objęcia towaru procedurą celną. 3. Przeznaczenie celne objęcia towarów procedurą celną. 4. Inne przeznaczenia celne nie będące procedurami celnymi. Część IV: Operacje uprzywilejowane i zwolnienia celne. 1. Pojęcia ogólne i podział operacji uprzywilejowanych i zwolnień celnych. 2. Operacje uprzywilejowane. 3. Zwolnienia celne przysługujące osobom fizycznym. 4. Zwolnienia celne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 5. Zwolnienia celne udzielane ze względu na działalność o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturowym, medycznym lub charytatywnym. 6. Zwolnienia celne wynikające z immunitetów dyplomatycznych i konsularnch oraz udzielane instytucjom publicznym. Część V: Dług celny i elementy kalkulacyjne. 1. Powstanie i zabezpieczenie kwoty długu celnego. 2. Elementy kalkulacyjne. 3. Uiszczenie i wygaśnięcie kwoty długu celnego. Część VI: Pozataryfowe środki o charakterze ekonomicznym i pozaekonomicznym. 1. Cła i środki antydumpingowe. 2. Cła i środki anty subwencyjne. 3. Cła i środki ochronne przed nadmiernym przywozem towarów. 4. Środki ochrony pozaekonomicznej na przykładzie bezpieczeństwa publicznego, dziedzictwa kulturowego i własności intelektualnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7441-009-4
1.Polityka celna - mechanizm oddziaływania państwa na procesy gospodarcze, 2.Wewnętrzne uwarunkowania polityki celnej w Polsce, 3.Zeewnętrzne uwarunkowania polityki celnej w Polsce, 4.Założenia i realizacja polityki celnej w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0155-8
1. Prawo celne; 2. Postępowanie w sprawach celnych; 3. Podmioty postępowania celnego i właściwość organów celnych; 4. Załatwienie spraw; 5. Doręczenia; 6. Wezwania; 7. Terminy; 8. Wszczęcie postępowania celnego; 9. Zawieszenie postępowania; 10. Decyzja; 11. Postanowienia; 12. Kontrola rozstrzygnięć; 13. Wznowienie postępowania; 14. Stwierdzenie nieważności decyzji; 15. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej; 16. Wygaśnięcie decyzji; 17. Koszty postępowania; 18. Kary porządkowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo celne / pod red. Wiesław Czyżowicz. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - 411 s. ; 20 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-248-5
R.I Pojęcie i przedmiot prawa celnego a polityka celna R.II Organy i inne podmioty właściwe w sprawach celnych; R.III Kontrola celna; R.IV Kodeksowe regulacje obrotu towarowego z zagranicą - elementy kalkulacyjne; R.V Środki pozataryfowe; R.VI Wprowadzenie towarów i przeznaczenia celne; R.VII Zgłoszenie i procedury celne; R.VIII Podatki w procedurach celnych; R.IX Zwolnienia celne; R.X Dług celny; R.XI Postępowanie w sprawach celnych; R.XII Przestępstwa i wykroczenia celne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 1)
ISBN: 83-87091-00-6
Zawiera: Wprowadzenie; Miejsce prawa celnego w systemie prawnym Wspólnoty Europejskiej; Prawo celne Wspólnoty; Polskie prawo celne; Porównywanie prawa polskiego i Wspólnotowego; Porównywanie wybranych aspektów - reżimy celne; Wnioski końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-236-0
1. Zagadnienia ogólne, 2. Prawnomiędzynarodowa regulacja problematyki celnej, 3. Prawo międzynarodowe a prawo wspólnotowe, 4. Wspólnota Europejska jako unia celna, 5. Polityka celna Wspólnoty Europejskiej, 6. Elementy kalkulacyjne, 7. Wprowadzenie towarów na obszar celny wspólnoty, 8. Przeznaczenia celne, 9. Operacje uprzywilejowane, 10. Dług celny, 11. Antydumping, 12. Substydia, 13. Środki Ochornne, 14. Postępowanie w sprawach celnych, 15. Przedstawicielstwo w sprawach celnych, 16. Sankcje związane z naruszeniem prawa celnego, 17. Perspektywy zmian wspólnotowego prawa celnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88296-90-6
Zawiera: Wprowadzenie; R. 1 Kształtowanie się administracji celnej po roku 1945; R.2 Struktura i zadania polskiej administracji celnej; R.3 Cło jako instrument gospodarki państwowej; R.4 Taryfa celna, jej stawki i rodzaje; R.5 Wartość celna towarów oraz ich pochodzenie; R.6 Dług celny; R.7 Przeznaczenie celne towarów; R.8 Wybrane zagadnienia postępowania celnego; R.9 Agencje celne; R.10 Przestępstwa i wykroczenia celne uregulowane w Kodeksie karnym skarbowym; R.11 Kształtowanie polskiej polityki celnej w okresie integracji z Unią Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87673-86-2
Finanse - charakterystyka ogólna, Regulacja prawna finansów publicznych, regulacja prawna podstaw finansów publicznych, Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych, Podstawowe zasady publicznej gospodarki finansowej, Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Budżet Państwa i prawo budżetowe, Instytucje materialnego prawa budżetowego, Procedura budżetowa, Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej, Państwowy dług publiczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publi- cznych, Podatki i prawo podatkowe, Cła i prawo celne, Banki i prawo bankowe, Prawna regulacja obrotu dewizowego, Waluta i prawo walutowe, Kontrola skarbowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-066-6
Finanse - charakterystyka ogólna, Regulacja prawna finansów publicznych, regulacja prawna podstaw finansów publicznych, Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych, Podstawowe zasady publicznej gospodarki finansowej, Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Budżet Państwa i prawo budżetowe, Instytucje materialnego prawa budżetowego, Procedura budżetowa, Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej, Państwowy dług publiczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publi- cznych, Podatki i prawo podatkowe, Cła i prawo celne, Banki i prawo bankowe, Prawna regulacja obrotu dewizowego, Waluta i prawo walutowe, Kontrola skarbowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo finansów publicznych / Bogumił Brzeziński, Wojciech Matuszewski, Wojciech Morawski, Agnieszka Olesińska. - Wyd. 3 popr. i aktual. Stan prawny na 31.07.2003 r. - Torun : TNOiK "Dom Organizatora", 2003. - 347, [4] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7285-153-0
Finanse - charakterystyka ogólna, Regulacja prawna finansów publicznych, regulacja prawna podstaw finansów publicznych, Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych, Podstawowe zasady publicznej gospodarki finansowej, Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Budżet Państwa i prawo budżetowe, Instytucje materialnego prawa budżetowego, Procedura budżetowa, Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej, Państwowy dług publiczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publi- cznych, Podatki i prawo podatkowe, Cła i prawo celne, Banki i prawo bankowe, Prawna regulacja obrotu dewizowego, Waluta i prawo walutowe, Kontrola skarbowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-272-4
Finanse - charakterystyka ogólna, Regulacja prawna finansów publicznych, regulacja prawna podstaw finansów publicznych, Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych, Podstawowe zasady publicznej gospodarki finansowej, Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Budżet Państwa i prawo budżetowe, Instytucje materialnego prawa budżetowego, Procedura budżetowa, Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej, Państwowy dług publiczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publi- cznych, Podatki i prawo podatkowe, Cła i prawo celne, Banki i prawo bankowe, Prawna regulacja obrotu dewizowego, Waluta i prawo walutowe, Kontrola skarbowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-431-5
Finanse - charakterystyka ogólna, Regulacja prawna finansów publicznych, regulacja prawna podstaw finansów publicznych, Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych, Podstawowe zasady publicznej gospodarki finansowej, Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Budżet Państwa i prawo budżetowe, Instytucje materialnego prawa budżetowego, Procedura budżetowa, Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej, Państwowy dług publiczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publicznych, Podatki i prawo podatkowe, Cła i prawo celne, Banki i prawo bankowe, Prawna regulacja obrotu dewizowego, Waluta i prawo walutowe, Kontrola skarbowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-39-6
R.1 Pojęcie i przedmiot prawa celnego a polityka celna; R.2 Wprowadzenie do Kodeksu Celnego i przepisów wykonawczych. R.3 Przepisy ogólne Kodeksu Celnego. R.4 Elementy kalkulacyjne-środki taryfowe i pozataryfowe.R.5 Elementy kalkulacyjne-pochodzenie towarów. R.6 Elementy kalkulacyjne-wartość celna towarów. R.7 Towary wprowadzane na polski obszar celny. R.8 Przeznaczenie celne i zgłoszenia celne. R.9 Procedury celne. R.10 Procedury gospodarcze i procedury zawieszające. R.11 Pozostałe przeznaczenia celne. R.12 Operacje uprzywilejowane. R.13 Dług celny. R.14 Przedstawicielstwo w Kodeksie celnym. R.15 Postępowanie w sprawach celnych. R.16 Pod mioty polityki i prawa celnego. R.17 Przestępstwa i wy kroczenia celne. R.18 Harmonizacja polskiego ustawodawstwa celnego z unijnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-09-1
1.Podmioty biorące udział w obrocie gospodarczym, 2.Swoboda działalności gospodarczej, 3.Czynności prawne, zawarcie umowy i swoboda umów, 4.Sprzedaż towarów, 5.Giełdy towarowe i domu składowe, 6.Transport, 7.Cła, procedury celne, 8.Faktoring międzynarodowy, 9.Leasing, 10.Prawo właściwe dla stosunku prawnego, 11.Rozstrzyganie sporów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again