Form of Work
Książki
(45)
Status
only on-site
(34)
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(34)
Author
Niewiadomski Zygmunt
(5)
Kisilowska Helena
(4)
Radziszewski Edward
(3)
Bąkowski Tomasz
(2)
Małysa Katarzyna
(2)
Serafin Sławomir
(2)
Siegień Jerzy
(2)
Stahl Małgorzata
(2)
Babiel Tadeusz B
(1)
Bartosiewicz Adam
(1)
Bielecki Maciej
(1)
Bojarski Mikołaj
(1)
Bukowski Zbigniew
(1)
Butryn Ewelina
(1)
Dobosz Piotr
(1)
Dróżdż Aleksandra
(1)
Dydenko Jerzy
(1)
Fijałkowska-Kopryska Marlena
(1)
Fijałkowski Tadeusz
(1)
Gurgul Stanisław
(1)
Góralski Jan M
(1)
Jurga Robert
(1)
Koch Andrzej
(1)
Krasowski Tomasz
(1)
Kubacki Ryszard
(1)
Kubisiak Joann
(1)
Kupiec Leszek
(1)
Majchrzak Bartosz
(1)
Napierała Jacek
(1)
Nowak Katarzyna
(1)
Ostrowska Anna
(1)
Pawełczyk Mirosław
(1)
Porzecka Barbara
(1)
Skrzydło-Niżnik Iwona
(1)
Sokal Piotr
(1)
Strzelczyk Ryszard
(1)
Szwajdler Wojciech
(1)
Thedy Michał
(1)
Ura Edward
(1)
Ura Elżbieta
(1)
Wasiluk Anna
(1)
Weiss Ireneusz
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(41)
Country
Poland
(45)
Language
Polish
(45)
Subject
Budownictwo
(40)
Planowanie przestrzenne
(17)
Nieruchomości
(10)
Prawo administracyjne
(5)
Samorząd gminny
(5)
Samorząd terytorialny
(5)
Planowanie regionalne
(4)
Samorząd województwa
(4)
Spółdzielczość mieszkaniowa
(4)
Umowa
(4)
Bezpieczeństwo publiczne
(3)
Budownictwo mieszkaniowe
(3)
Gospodarka terenowa
(3)
Księgi wieczyste
(3)
Nadzór budowlany
(3)
Opieka społeczna
(3)
Pozwolenie na budowę
(3)
Prawo ochrony środowiska
(3)
Wywłaszczenie
(3)
Audyt energetyczny
(2)
Kultura
(2)
Obywatelstwo
(2)
Patologia społeczna
(2)
Pozwolenia na budowę
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo państwowe
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Służba zdrowia
(2)
Towarzystwa budownictwa społecznego
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Architektura
(1)
Banki
(1)
Baza danych
(1)
Bezrobocie
(1)
Eksmisja
(1)
Energochłonność
(1)
Ewidencja ludności
(1)
Geodezja
(1)
Gospodarka
(1)
Inwestycje
(1)
Komis
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Leasing
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacje
(1)
Oświata
(1)
Podatek
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Prawo wyznaniowe
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Spółki
(1)
Sądownictwo polubowne
(1)
Służba wojskowa
(1)
Technika
(1)
Transport
(1)
Ubezpieczenia majątkowe
(1)
Umowa agencyjna
(1)
Umowa składu
(1)
Umowy międzynarodowe gospodarcze
(1)
Upadłość
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
45 results Filter
Book
In basket
(Przepisy z wprowadzeniem / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-913-0
1. Prawo w gospodarce nieruchomościami. 2. Prawo inwestycyjne. 3. Dokumenty Wspólnot Europejskich w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i racjonalizacji zużycia energii. 4. Przepisy dotyczące audytu i charakterystyki energetycznej budynków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88296-68-X
R.1 Ch-ka prawnej regulacji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; R.2 Podstawy prawne decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu; R.3 Przedmiot decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; R.4 Podmioty związane z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; R.5 Proceduralne aspekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; R.6 Zagadnienia obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Forum Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ; Rok 10 Nr3(20))
1. Zadania samorząu gminnego w dziedzinie ochrony zdrowia, 2. Kilka uwag o kształtowaniu prawa samorządu terytorialnego, 3. Węzłowe problemy finansowania dróg samorządowych, 4 .Inspektor nadzoru budowlanego jako podmiot administracji zespolonej, 5. Pozwolenie na budowę a dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych, 6. Administacyjnoprawne uwarunkowania polityki społecznej, 7. Zasady służby cywilnej w Polsce i Wielkiej Brytanii, 8. Samorząd terytorialny a samorząd specjalny. Zagadnienia wybrane, 9. Prawne i organizacyjne perspektywy informatyzacji samorządu terytorialnego, 10. Dobro jednostki a dobro wspólne. Debata między liberałami a komunitarystami, 11. Rejestry działalności gospodarczej regulowanej prowadzone przez organy samorządu terytorialnego, 12. Problemy podziału terytorialnego Polski, 13. Problmey współdziałania wojewody z samorządem terytorialnym w zakresie ochrony środowiska, 14. Ewolucja zadań samorządu gminnego w zakresie mieszkalnictwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Istota planowania przestrzennego, 2.Elementy planu i planowania, 3.Rola prognoz w kształtowaniu przyszłości, 4.System planowania przestrzennego w Polsce, 5.Rola prawa budowlanego w procesie zagospodarowania przestrzeni, 6.Informacja o planowaniu przestrzennym we Francji i Niemczech
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nieruchomości / C.H.BECK)
ISBN: 83-7387-640-5
1. Prawa i obowiązki inwestora budowlanego, 2. Rodzaje inwestycji, 3. Przebieg czynności procesu inwestycyjnego, II Wzory, III. Wykaz pomocniczych aktów prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
(Nieruchomości / C.H.BECK)
ISBN: 978-83-7483-610-4
1. Wybrane zagadnienia związane z kupnem nieruchomości pod inwestycję budowlaną, 2. Eksmisja, 3. Inwestycje wokół zabytków - potencjalne utrudnienia dla inwestora, 4. Podstawowe obowiązki stron umowy o roboty budowlane, 5. Decyzja o warunkach zabudowy, 6. Pozwolenia na budowę, 4. Umowa deweloperska, 8. Kwestie związane z podatkiem VAT przy budownictwie mieszkaniowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-272-8
Prawo osobowe, Prawo ochrony zdrowia, Prawna regulacja problemów uzależnień, obrotu napojami alkoholowymi, środkami odurzającymi i psychotropowymi, wyrobami tytoniowymi, Prawo pomocy społecznej, Prawo ochrony środowiska, Prawo zagospodarowania przestrzennego, Prawo budowlane, Prawo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Materialne prawo administracyjne / red. Małgorzata Stahl. - Wyd.2 uzupeł. i zaktual. - Wraszawa : Difin, 2005. - 436 s. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-528-X
Prawo osobowe, Prawo ochrony zdrowia, Prawna regulacja problemów uzależnień, obrotu napojami alkoholowymi, środkami odurzającymi i psychotropowymi, wyrobami tytoniowymi, Prawo pomocy społecznej, Prawo ochrony środowiska, Prawo zagospodarowania przestrzennego, Prawo budowlane, Prawo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-042-4
R.1 Nieruchomość - zarys ogólny problematyki; R.2 Ewidencja gruntów i budynków; R.3 Gospodarowanie nieruchomościami przez władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej; R.4 Prawo zagospodarowania przestrzennego; R.5 Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska; R.6 Prawo budowlane; R.7 Zarządzanie nieruchomością wspólną; R.8 Wycena nieruchomości; R.9 Problemy opodatkowania nieruchomości - stan aktualny i propozycje zmian; R.10 Administracyjne aspekty reprywatyzacji.
Spis treści dla wydania z 2006 r. R.I Nieruchomości - zarys ogólny problematyki, R.II Zbiory informacji o nieruchomościach, R.III Gospodarowanie nieruchomościami przez włądze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej, R.IV Scalenie, podział i wywłaszczenie nieruchomości, R.V Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, R.VI Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska, R.VII Prawo Budowlane, R.VIII Zarządzanie nieruchomością wspólną, R.IX Spółdzielnie mieszkaniowe, R.X Wycena nieruchomości, R.XI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, R.XII Opodatkowanie nieruchomości i obrotu nieruchomościami, R.XIII Administracyjnoprawne aspekty reprywatyzacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-327-X
R.1 Nieruchomość - zarys ogólny problematyki; R.2 Ewidencja gruntów i budynków; R.3 Gospodarowanie nieruchomościami przez władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej; R.4 Prawo zagospodarowania przestrzennego; R.5 Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska; R.6 Prawo budowlane; R.7 Zarządzanie nieruchomością wspólną; R.8 Wycena nieruchomości; R.9 Problemy opodatkowania nieruchomości - stan aktualny i propozycje zmian; R.10 Administracyjne aspekty reprywatyzacji.
Spis treści dla wydania z 2006 r. R.I Nieruchomości - zarys ogólny problematyki, R.II Zbiory informacji o nieruchomościach, R.III Gospodarowanie nieruchomościami przez włądze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej, R.IV Scalenie, podział i wywłaszczenie nieruchomości, R.V Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, R.VI Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska, R.VII Prawo Budowlane, R.VIII Zarządzanie nieruchomością wspólną, R.IX Spółdzielnie mieszkaniowe, R.X Wycena nieruchomości, R.XI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, R.XII Opodatkowanie nieruchomości i obrotu nieruchomościami, R.XIII Administracyjnoprawne aspekty reprywatyzacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-637-6
R.1 Nieruchomość - zarys ogólny problematyki; R.2 Ewidencja gruntów i budynków; R.3 Gospodarowanie nieruchomościami przez władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej; R.4 Prawo zagospodarowania przestrzennego; R.5 Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska; R.6 Prawo budowlane; R.7 Zarządzanie nieruchomością wspólną; R.8 Wycena nieruchomości; R.9 Problemy opodatkowania nieruchomości - stan aktualny i propozycje zmian; R.10 Administracyjne aspekty reprywatyzacji.
Spis treści dla wydania z 2006 r. R.I Nieruchomości - zarys ogólny problematyki, R.II Zbiory informacji o nieruchomościach, R.III Gospodarowanie nieruchomościami przez włądze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej, R.IV Scalenie, podział i wywłaszczenie nieruchomości, R.V Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, R.VI Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska, R.VII Prawo Budowlane, R.VIII Zarządzanie nieruchomością wspólną, R.IX Spółdzielnie mieszkaniowe, R.X Wycena nieruchomości, R.XI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, R.XII Opodatkowanie nieruchomości i obrotu nieruchomościami, R.XIII Administracyjnoprawne aspekty reprywatyzacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-423-8
R.1 Zagadnienia ogólne; R.2 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu; R.3 Pozwolenie na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego; R.4 Zawiadomienie o ukończeniu budowy i pozwolenie na użytkowanie budynku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego : komentarz / Ryszard Strzelczyk. - Stan prawny na 29.04. 2012 r. - Warszawa : C.H.Beck , 2012. - 290 s. ; 20 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-3840-8
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r.; 1. Przepisy ogólne; 2. Mieszkaniowy rynek powierniczy; 3. Wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego; 4. Gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa; 5. Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej; 6. Umowa deweloperska; 7. Odstąpienie od umowy deweloperskiej; 8. Przepisy karne; 9. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepis końcowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
Opodatkowanie rynku nieruchomości / Michał Thedy, Tomasz Krasowski, Anna Wasiluk. - Stan prawny na wrzesień 2007 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 209 s. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7483-649-4
1. Faza inwestycyjna, 2. Proces budowlany, 3. Faza operacyjna, 4. Finansowanie, 5. Wyjście z inwestycji, 6. Planowanie struktury inwestycji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : komentarz / red. Zygmunt Niewiadomski. - Wyd. 3 zaktual. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 588,[6] s. ; 21 cm.
(Komentarze Becka)
ISBN: 83-7483-269-X
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-0636-0
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : przepisy i komentarz / Edward Radziszewski. - Stan prawny na 10.11.2005 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 333, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7334-539-6
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg), 3. Przepisy wykonawcze, 4. Przepisy związkowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-241-3
1. Wprowadzenie do administracyjnego prawa materialnego, 2. Akta stanu cywilnego, 3. Obywatelstwo, 4. Ewidencja ludności, 5. Zmiana imion i nazwisk, 6. Dowód osobisty i paszport, 7. Oświata, 8. Szkolnictwo wyższe, 9. Powszechny obowiązek obrony, 10. Symbolika państwa, 11. Granice państwa, 12. Zgromadzenia, 13. Stowarzyszenia, 14. Związki wyznaniowe, 15. Kultura, 16. Ochrona środowiska, 17. Rozpowszechnianie informacji-prasa, radio, TV, 18. Działalność gospodarcza, 19. Geodezja, 20. Wywłaszczenia nieruchomości, 21. Prawo budowlane, 22. Prawo lokalowe, 23. Planowanie przestrzenne, 24. Drogi publiczne, 25. Ruch drogowy, 26. Poczta, 27. Ochrona zdrowia, 28. Pomoc społeczna, 29. Przeciwdziałanie bezrobociu, 30. Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Wykaz aktów prawnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Poradniki Prawnicze)
ISBN: 83-7110-692-0
Cz. I Pozwolenie budowlane: Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; Pozwolenie na budowę; Tryb zaskarżania - środki prawne oraz postępowania nadzorcze. Cz. II Wzory pism i dokumentów: Dotyczące ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; Wzory pism i dokumentów w sprawie o pozwolenie na budowę; Wzory uniwersalne- o znaczeniu proceduralnym. Cz. III Teksty aktów prawnych: -Ustawa z 7.7.1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 1999r. Nr 15, poz.139 ze zm.); -Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 14.7.1998r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji (Dz. U. Nr 93, poz.589 ze zm.); -Ustawa z 7.7.1994r.-Prawo budowlane (Dz.U.Nr89,poz. 414 ze zm.); -Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z199r.Nr 15, poz.140 ze zm.); -Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3.11.1998r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr140, poz.906).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Pozwolenie na budowę / Anna Ostrowska. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2009. - 355, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7620+039-2
1. Pozwolenie na budowę jako podstawowa instytucja Prawa budowlanego. 2. Prawne przesłanki uzyskania pozwolenia na budowę. 3. Postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę. 4. Konsekwencje naruszenia reguł prawnych gwarantujących przebieg procesu budowlanego. 5. Szczególne aspekty ochrony indywidualnego i społecznego interesu prawnego w fazie poprzedzającej realizację robót budowlanych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again