Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(13)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(13)
Author
Niewiadomski Zygmunt (1950- )
(5)
Małysa Katarzyna
(2)
Bielecki Maciej
(1)
Bryx Marek
(1)
Bąkowski Tomasz
(1)
Dobosz Piotr
(1)
Henzel Halina
(1)
Jurga Robert
(1)
Lis Piotr
(1)
Połoński Mieczysław
(1)
Skrzydło-Niżnik Iwona
(1)
Szwajdler Wojciech
(1)
Weiss Ireneusz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Budownictwo
(14)
Planowanie przestrzenne
(6)
Planowanie regionalne
(4)
Samorząd gminny
(4)
Samorząd terytorialny
(4)
Samorząd województwa
(4)
Budownictwo mieszkaniowe
(2)
Inwestycje
(2)
Nieruchomości
(2)
Pozwolenia na budowę
(2)
Eksmisja
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Informatyka
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Katastrofy budowlane
(1)
Miasta
(1)
Mieszkania
(1)
Nieruchomości miejskie
(1)
Pozwolenie na budowę
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Spółdzielczość mieszkaniowa
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Telekomunikacja
(1)
Umowa
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
Finansowanie inwestycji mieszkaniowych / Marek Bryx. - Warszawa : Poltext, 2001. - 191, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Nieruchomości / Poltext)
ISBN: 83-88840-09-6
Mieszkanie jako dobro konsumpcyjne i inwestycyjne, Ewolucja systemów finansowania inwestycji mieszkaniowych, Nowe formy inwestowania w mieszkaniach, Kierunki zmian w finansowaniu inwestycji mieszkaniowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nieruchomości / C.H.BECK)
ISBN: 83-7387-640-5
1. Prawa i obowiązki inwestora budowlanego, 2. Rodzaje inwestycji, 3. Przebieg czynności procesu inwestycyjnego, II Wzory, III. Wykaz pomocniczych aktów prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
(Nieruchomości / C.H.BECK)
ISBN: 978-83-7483-610-4
1. Wybrane zagadnienia związane z kupnem nieruchomości pod inwestycję budowlaną, 2. Eksmisja, 3. Inwestycje wokół zabytków - potencjalne utrudnienia dla inwestora, 4. Podstawowe obowiązki stron umowy o roboty budowlane, 5. Decyzja o warunkach zabudowy, 6. Pozwolenia na budowę, 4. Umowa deweloperska, 8. Kwestie związane z podatkiem VAT przy budownictwie mieszkaniowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-423-8
R.1 Zagadnienia ogólne; R.2 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu; R.3 Pozwolenie na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego; R.4 Zawiadomienie o ukończeniu budowy i pozwolenie na użytkowanie budynku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : komentarz / red. Zygmunt Niewiadomski. - Wyd. 3 zaktual. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 588,[6] s. ; 21 cm.
(Komentarze Becka)
ISBN: 83-7483-269-X
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-0636-0
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych / Piotr Lis. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 297, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-255-0280-5
1. Koncepcje polityki mieszkaniowej; 2. Rynkowy podsystem finansowania mieszkalnictwa; 3. Interwencja państwa w systemie finansowania inwestycji mieszkaniowych; 4. System finansowania mieszkalnictwa w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-172-6
1. Kształtowanie się prawa procesu inwestycyjno-budowlanego w Polsce; 2. Uwarunkowania procesu inwestycyjno-budowlanego; 3. Aktualny stan polskiego prawa inwestycyjno-budowlanego; 4. Prawo procesu inwestycyjno-budowlanego w świetle doświadczeń wybranych państw europejskich; 5. Postulowany kształt polskiego prawa inwestycyjno-budowlanego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-180-8
R.1 Podstawowe decyzje administracyjne wydawane pod czas procesu inwestycyjnego (decyzja w.z.i.z.t. oraz pozwolenie na budowę); R.2 Przesłanki, zasady i tryb wydawania decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; R.3 Lokalizacja wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w świetle lipcowej nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym; R.4 Ocena oddziaływania na środowisko tzw. planowanych przedsięwzięć, w tym inwestycji budowlanych, w świetle ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska; R.5 Wybrane zagadnienia procesu inwestycyjnego na tle europejskiego i międzynarodowego systemu prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Proces inwestycyjno-budowlany / Katarzyna Małysa. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2002. - 144,[4] s. ; 20 cm.
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-103-4
R.1 Zagadnienia ogólne; R.2 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; R.3 Pozwolenie na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego; R.4 Zawiadomienie o zakończeniu budowy i pozwolenie na użytkowanie budynku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-192-1
Cz. I - Prawo zagospodarowania przestrzennego (zagadnienia podstawowe): 1. Wprowadzenie. 2. Zasady prawa zagospodarowania przestrzennego. 3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie. 4. Planowanie przestrzenne w województwie. 5. Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym. 6. Realizacja zadań z zakresu prawa zagospodarowania przestrzennego w świetle przepisów przejściowych ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Cz. II - Prawne problemy procesu budowlanego: 1. Zagadnienia wstępne. 2. Wpływ nowelizacji Prawa budowlanego na sytuację prawną strony w procesie budowlanym. 3. Struktura nadzoru budowlanego po reformie samorządu terytorialnego oraz po nowelizacji ustawy - Prawo budowlane. 4. Postępowanie poprzedzające wydanie pozwolenia na budowę. 5. Sytuacja prawna osób trzecich na etapie przygotowania inwestycji budowlanych do realizacji. 6. Szczególne aspekty prawne pozwolenia na budowę jako decyzji administracyjnej. 7 Regulacja prawna etapu wykonywania robót budowlanych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7244-996-2
. Wiadomości ogólne o procesie inwestycyjnym w budownictwie; 2. Uczestnicy budowlanego procesu inwestycyjnego; 3. Budowlany proces inwestycyjny a ochrona środowiska; 4. Działania poprzedzające realizację obiektu budowlanego; 5. Realizacja inwestycji budowlanej; 6. Użytkowanie obiektów budowlanych; 7. Katastrofy budowlane; 8. Słownik terminów i skrótów związanych z budowlanym procesem inwestycyjnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-231-3
1. Kierunki inwestowania, 2. Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw, 3. Finansowanie inwestycji, 4. Efektywność i ryzyko inwestowania, 5. Uwarunkowania procesów inwestycyjno - budowlanych, 6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz korzyści regionów, 7. Opracowania przedstawicieli uczelni zagranicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again