Form of Work
Książki
(21)
Status
only on-site
(17)
available
(14)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(17)
Author
Karpuś Piotr
(3)
Węcławski Jerzy
(3)
Owsiak Stanisław
(2)
Wojciechowski Eugeniusz
(2)
Zalewski Alojzy
(2)
Bagińska Izabela
(1)
Bakalarczyk Sebastian
(1)
Bednarek Piotr
(1)
Cichy Diana
(1)
Dudzic Ewa
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Jajuga Krzysztof
(1)
Jastrzębska Maria
(1)
Jędrzejewski Lech
(1)
Kantyka Jan
(1)
Kempa Ewa
(1)
Klimek Jan
(1)
Kosiedowski Wojciech
(1)
Kołaczkowski Bartosz
(1)
Kożuch Antoni
(1)
Mirończuk Agata
(1)
Okręglicka Małgorzata
(1)
Olejniczak-Szuster Katarzyna
(1)
Perło Dorota
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Poniatowicz Marzanna
(1)
Ratajczak Małgorzata
(1)
Salachna Joanna M
(1)
Staszewska Jolanta
(1)
Stolarska Elżbieta
(1)
Wartalska Magdalena
(1)
Wierzbicki Zbigniew R
(1)
Zrałek Maria
(1)
Łukasik Katarzyna
(1)
Żelazko Beata
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(16)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Budżety terenowe
(21)
Samorząd terytorialny
(11)
Gospodarka terenowa
(7)
Finanse publiczne
(4)
Przedsiębiorstwo
(4)
Samorząd gminny
(4)
Sektor publiczny
(3)
Dług państwowy
(2)
Gospodarka komunalna
(2)
Podatek
(2)
Podatki i opłaty lokalne
(2)
Regiony (adm.)
(2)
Banki
(1)
Bezrobocie
(1)
Budżety gminne
(1)
Controlling
(1)
Daniny publiczne
(1)
Finanse
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Gospodarka
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Inwestycje
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Kryzys finansowy 2007 r.
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Miasta
(1)
Nieruchomości
(1)
Opieka społeczna
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
(1)
Prawo finansowe
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Rynek finansowy -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Rynek finansowy -- kraje Unii Europejskiej
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Subject: time
1989-
(9)
21 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-208-1405-7
Przesłanki zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, Teoretyczne podstawy wykorzystania budżetu w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, Doświadczenia z metodami budżetowania w wybranych krajach zachodnich, Koncepcje wykorzystania budżetu w zarządzaniu jednostkami samorządowymi w Polsce, Eksperymenty w polskich gminach - wyniki badań, Reformy budżetowe na przykładzie Krakowa i Poznania, Tradycyjne budżetowani e w gminach - wyniki badań, Możliwości zastosowania budżetu zadaniowego w zarządzaniu powiatem, Wykorzystanie budżetu w zarządzaniu powiatem - wyniki badań, Zarządzanie gminą i powiatem a granice zaciągania długu, Warunki rozwoju nowatorskich metod budżetowania w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
Controlling w zarządzaniu gminą / Piotr Bednarek. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 151 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1682-2
1. Controling w kontekście modeli zarządzania zminą, 2. Doskonalenie procesów planowania i kontroli w gminie, 3. Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzanie w gminie, 4. System wskaźników i zasady jego tworzenia w gminie, 5. Obszary zastosowania controllingu w gminie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/254 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0626-3
1. Dług sektora samorządu terytorialnego w polskim systemie finansów publicznych; 2. Zarządzanie długiem jako element zarządzania finansami j.s.t.; 3. Uwarunkowania prawne zarządzania długiem j.s.t.; 4. Zarządzanie ryzykiem zadłużenia w j.s.t.; 5. Instrumenty zarządzania długiem lokalnym; 6. Model efektywnego zarządzania długiem w świetle badań jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7525-101-2
1. Pozycja gospodarki finansowej w zarządzaniu miastem, 2. Instrumenty racjonalizacji gospodarki finansowej miasta i ich znaczenie, 3. Główne kierunki modernizacji zarządzania gospodarką finansową miasta - wnioski poznawcze i aplikacyjne, 4. Uwarunkowania i tendencje zmian w racjonalizacji gospodarki finansowej miasta Łodzi
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0240-1
1. Wprowadzenie do problematyki badawczej; 2. Budżet jako podstawa samorządowej gospodarki finansowej; 3. Organizacyjno-prawne formy gospodarki finansowej samorządu terytorialnego; 4. Źródła finansowania zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; 5. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego; 6. Wewnętrzna kontrola finansowa samorządu; 7. Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad samorządową gospodarką finansową
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-47-3
1. Samorząd terytorialny w zreformowanym systemie finansów publicznych, 2. Zasady samorządowej gospodarki finansowej, 3. Dochody i wydatki gmin, powiatów oraz województw, 4. Podatki i opłaty w systemie danin publicznych w Polsce, 5. Samorządowa polityka finansowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1944-1
Cz.1 Finanse publiczne w warunkach kryzysu: Zasady budżetowe w warunkach kryzysu finansów publicznych; Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu; Trudności Francji i Polski w równoważeniu finansów publicznych; Polityka podatkowa jako jeden z elementów zarządzania finansami publicznymi; VAT jako instrument polityki fiskalnej w warunkach kryzysu gospodarczego; Pomoc publiczna a inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych - koncepcja zmian; Pomoc publiczna w dobie kryzysu finansów publicznych - perspektywa Unii Europejskiej; Prywatyzacja jako narzędzie oddziaływania na sytuację fiskalną państwa; Rola przedsiębiorców w zasilaniu budżetu państwa; Racjonalizacja wydatków budżetowych z wykorzystaniem metodologii ZWRE; Istota i zakres reorganizacji sektora finansów publicznych w świetle nowej regulacji ustawowej; Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej; Koncepcja reformy ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych. Cz.2 Zarządzanie finansami publicznymi: Paradygmat zarządzania finansami publicznymi; Doskonalenie i rozwój budżetu zadaniowego w Polsce jako narzędzia efektywnego zarządzania finansami publicznymi; Wieloletnie planowanie budżetowe a jakość finansów publicznych; Budżet zadaniowy jako instrument zarządzania finansami sądów powszechnych i edukacji ekonomicznej; Pomiar sprawności realizacji zadań publicznych na przykładzie powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury; Finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych w świetle nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi; Odpowiedzialność za szkody spowodowane decyzjami w sektorze finansów publicznych; O potrzebie poprawy efektywności wydatków na budowlane zamówienia publiczne; Partnerstwo publiczno-prywatne a nowe finanse publiczne; Rachunkowość zadaniowa jako narzędzie wspomagające budżetowanie wydatków w ujęciu zadaniowym; Problemy implementacji budżetu zadaniowego w powiatach; Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej jako instrument zarządzania finansami publicznymi w warunkach kryzysu. Cz.3 Finanse samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu: Filozofia nowego zarządzania publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego a praktyczne implikacje; System prawno-finansowy samorządu terytorialnego a kryzys finansów lokalnych - uwagi teoretyczne i polskie doświadczenia; Uwarunkowania racjonalizacji wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego; Sytuacja finansowa JST w Polsce w warunkach kryzysu sektora finansów publicznych; Elastyczność zarządzania finansami samorządowymi w warunkach wahań koniunkturalnych; Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu; Zmienność dochodów podatkowych gmin a możliwość oddziaływania na gospodarkę lokalną w warunkach kryzysu; Wpływ kryzysu finansowego na dochody wyrównawcze jednostek samorządu terytorialnego; Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu; Ocena procedur zaciąganie długu przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle utrzymania płynności finansowej; Ocena przydatności wskaźnika dochodów podatkowych do wyznaczania kwot subwencji wyrównawczej dla gmin (na przykładzie gmin powiatu siedleckiego); Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej jako źródła zagrożenia sytuacji finansowej samorządów powiatowych i wojewódzkiego na Dolnym Śląsku; Analiza zależności pomiędzy saldami bieżącymi, majątkowymi i ogólnymi budżetów gmin w latach 2004-2008; Podatki i opłaty ekologiczne w Polsce w świetle definicji i klasyfikacji Eurostatu; Współfinansowanie przez wykonawców budowy obiektów administracji samorządowej wobec limitów zadłużenia JST; Efektywność usług publicznych w świetle badań nad powiatami dolnośląskimi; Zewnętrzne źródła finansowania samorządu gminnego w Niemczech - wybrane aspekty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-129-3
1. Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, 2. Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, 3. Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego, 4. Gospodarka i polityka mieszkaniowa w gminach, 5. Problemy zarządzania gospodarką komunalną, 6. Usługi społeczne w jednostkach samorządu terytorialnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-129-3
1. Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, 2. Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, 3. Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego, 4. Gospodarka i polityka mieszkaniowa w gminach, 5. Problemy zarządzania gospodarką komunalną, 6. Usługi społeczne w jednostkach samorządu terytorialnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/254 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2366-0
Cz.I Tendencje rozwoju sektora finansowego w Polsce : 1.Dyskusja wokół regulacji i nadzoru nad sektorem finansowym, 2.Wpływ kapitału zagranciznego na rozwój rynku funduszy inwestycyjnych, 3.Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w obliczu integracji z Unią Europejską, 4.Rozwój rynku funduszy poręczeniowych w Polsce w porównaiu z Niemcami, 5.Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce na tle rynków europejskich w przedeniu akcesji Polski do Unii Europejskiej, 6.Od personal banking do private banking, 7.Kompleksowa obsługa finansów dystrybucji usług bankowych w Polsce, 8.Procesy restrukturyzacji w spółdzielczości bankowej w ostatniej dekadzie XX wieku, 9.Szanse i zagrożenia polskiego sektora bankowego w Unii Europejskiej, 10.Rola związków bankowo-ubezpieczeniowych w podnoszeniu konkurencyjności banków, 11.Fundusze emerytlane w Polsce i ich powiązania z rynkiem finansowym, 12.Rola Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na rynku ubezpieczeń wPolsce. Cz.II Sektor finansowy w wybranych krajach : 1.System ubezpieczeń społecznych w Hiszpanii, 2.Współczesne tendencje w zakresie rozwoju rynków skarbowych papierów wartościowych w krajach OECD, 3.Zmiany w sektorze finansowym Unii Europejskiej w świetle Strategii Lizbońskiej, 4.Polskie spółkai a światowy rynek kwitów depozytowych, 5.System ochrony inwestorów na rynku kapitałowym w Polsce w aspekcie jednolitego europejskiego rynku finansowego, 6.Kryzys bankowy a Argentynie jako zagrozenie efektywnego funkcjonowania eynku finansowego. Cz.III Instrumenty i strategie rynku kapitałowego : 1.Rynek polskich obligacji skarbowych w aspekcie zmian warunków inwestowania, 2.Obligacje zamienne i zerokupowane - szane i zagrożenia dla przedsiębiorstwa, 3.Euroobligacje jako instrument międzynarodowego fynku finansowego, 4.Obligacyjny warrant subskrypcyjny jako instrument pozyskiwania i inwestowania kapitału, 5.Wykorzystanie informacji fundamentalych w decyzjach inwestycyjnych, 6.Efekt dni tygodnia na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, 7.Otwarte fundusze emerytalne na regulowanym rynku akcji w Polsce, 8.Rentowność a notowania akcji banków na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 9.Hedging z wykorzystaniem kontrkatów terminowych financial futures, 10.Funkcjonowanie oraz perspektywy rowozju Centralnej Tabeli Ofert SA na polskim rynku kapitałowym, 11.Wybrane sposoby ograniczania ryzyka płynności w bankach komercyjnych, 12.Kredyt hipoteczny w świetle wybrnaych procedur banków komercyjnych, 13.Zmienność i ryzyko na rynku polskich skarbowych instrumentów dłużnych, 14.Certyfikaty emisyjne jako specyficzne papiery wartościowe w ochronie środowiska w warunkach członkowstwa w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2366-0
Cz.I Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, 2.Narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, 3.Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, 4.Finansowanie rozowju regionalnego, 5.Finansowanie działalności gospodarczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-240-5
1. Wprowadzenie do teorii i praktyki rozwoju regionalnego i lokalnego 2. Samorząd terytorialny w systemie władzy publicznej 3. Zarządzanie rozwojem jednostek samorządu terytorialnego 4. Finanse jednostek samorządu terytorialnego 5. Finansowanie inwestycji komunalnych i zadłużenie samorządów terytorialnych 6. Kierunki i instrumenty oddziaływania samorządu terytorialnego na rozwój regionalny i lokalny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89446-14-6
1. Zarządzanie finansami gminy, 2. Przesłanki i obszary współdziałania gmin z bankami, 3. Gmina jako kredytobiorca, 4. Gmina jako depozytariusz, 5. Bank w systemie rozliczeń pieniężnych gminy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-08-2
Cz. I Uwarunkowania rozwoju regionalnego : 1. Aksjologiczne podstawy rozwoju regionalnego w warunkach globalizacji a w rozwoju zrównoważonym i trwałym, 2. Przeciwdziałanie bezrobociu jako szansa dla rozwoju lokalnego i regionalnego, 3. Zewnętrzne finansowanie rozwoju lokalnego i regionalnego w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, 4. Finansowanie rozwoju gmin w Polsce przez sektor bankowy (formułowanie założeń strategii współpracy banków z gminami), 5. Rola pomocy publicznej w finansowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego. Cz. II Operacyjne cele finansowe jednostek samorządu terytorialnego : 1. Zadania a gospodarka finansami gmin w Hiszpanii, 2. Źródła finansowania wydatków województwa śląskiego w okresie międzywojennym, 3. Polityka i kondycja finansowa jednostki samorządu terytorialnego a zdolność do rozwoju, 4. Polityka i strategia finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, 5. Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1999-2001, 6. Budżet zadaniowy jako narzędzie rozwoju lokalnych wspólnot samorządowych (LWS), 7.Problem wyboru zewnętrznego źródła finansowania. Cz. III Instrumenty finansowania rozwoju lokalnego : 1. Obligacje komunalne, 2. Uwarunkowania rynku obligacji komunalnych w badaniach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego / Maria Jastrzębska. - Stan prawny na 30.04.2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 224, [2] s. : tab. ; 21 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-782-2
R.I Deficyt budżetu i zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego; R.II Instrumenty zaciągania długu przez jednostki samorządu; R.III Zarządzanie długiem w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego; R. IV Uwarunkowania zarządzania długiem jednostek samorządu terytorialnego; R.V Ocena zdolności jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania i obsługi długu; R.VI Decyzje w sferze zarządzania długiem jednostek samorządu terytorialnego; R.VII Dług i obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2007; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie Publiczne / Fundacja Współczesne Zarządzanie)
ISBN: 83-9182218-6-2
Cz. I Z teorii zarządzania finansami lokalnymi, 1. Podstawy zarządzania finansami lokalnymi, 2. Planowanie finansowe w gminie - aspekty teoretyczne, 3. Podstawy autonomii i decentralizacji w systemie finansów samorządu terytorialnego, 4. Konstrukcja budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 5. Budżet jako instrument zarządzania gminą, 6. Zarządzanie finansami lokalnymi - stan badań, 7. Systemy kontrolne stosowane w jednostkach samorządu terytorialnego. Cz. II Zarządzanie finansami lokalnymi w świetle badań empirycznych, 8. Przemiany dochodów budżetowych samorządowych w świetle nowych uregulowań prawnych, 9. Ocena procesu budżetowania w gminie, 10. Analiza finansowa budżetu gminy, 11. Ocena efektywności usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, 12. Źródła finansowania inwestycji samorządowych, 13. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządowych - kredyty bankowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-94-9
Zawiera: Wpływ wspólnych wartości na zjawisko izomorfizmu organizacyjnego; Proinnowacyjne kierunki zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Koncepcja budowania marki firmy rodzinnej na przykładzie Ciche International Trade & Investment; Selected clustering problems; Hotel brand image and loyalty of customers; Komunikacja w organizacji jako element wzrostu konkurencyjności; Wybrane aspekty kultury organizacyjnej miarą odpowiedzialnego zarządzania; Rola kapitału ludzkiego w organizacjach pozarządowych na przykładzie Fundacji Mozaika; The importance of theories that have emerged on a practical business basis for science - questions and dilemmas; Budżet samorządowy jako prawno-finansowy instrument polityki na rzecz równości; Obrót nieruchomościami w wybranych miastach w Polsce - makroekonomiczne determinanty wielkości sprzedaży.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-81-9
1.Uwarunkowania polityki społecznej państwa i samorządu terytorialnego; 2. Regionalne i lokalne aspekty rozwoju społecznego; 3. Diagnozowanie socjalne na szczeblu lokalnym na przykładzie środowiska radomskiego- od diagnozy ku strategii; 4. Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego; 5. Polityka edukacyjna samorządu terytorialnego; 6. Instytucje rynku pracy wspierające samorząd terytorialny w zakresie kreowania lokalnego i regionalnego rynku pracy; 7. Polityka mieszkaniowa samorządu terytorialnego; 8. Ochrona zdrowia w działaniach samorządu terytorialnego; 9. Pomoc społeczna jako zadanie samorządu terytorialnego; 10. Zadania samorządu terytorialnego na rzecz pełnej integracji osób niepełnosprawnych; 11. Polityka kulturalna; 12. Organizacje pozarządowe- partner samorządu, teoria, praktyka, przyszłość; 13. Elektroniczny wymiar usług publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-313-9
Wstęp; R.1 Przedmiot i znaczenie zarządzania w samorządzie terytorialnym; R.2 Ekonomiczno-rynkowe oblicze samorządu terytorialnego; R.3 Polityczny charakter samorządu terytorialnego; R.4 Potrzeba przedsiębiorcze go działania; R.5 Przejrzystość zarządzania publiczne go; R.6 Zarządzanie administracja lokalną; R.7 Zarządzanie usługami publicznymi; R.8 Przekształcenia w go spodarce samorządowej; R.9 Zarządzanie lokalnym rozwojem gospodarczym; R.10 Zarządzanie finansami gminy; Posłowie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again