Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(5)
Author
Kiziukiewicz Teresa
(2)
Bakalarska Barbara
(1)
Dylewski Marek
(1)
Filipiak Beata
(1)
Gorzałczyńska-Koczkodaj Małgorzata
(1)
Hellich Ewa
(1)
Zysnarska Anna
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Budżety terenowe
(6)
Rachunkowość
(4)
Finanse publiczne
(3)
Sprawozdawczość
(3)
Budżet państwowy
(1)
Finanse
(1)
Księgi podatkowe
(1)
Rachunkowość budżetowa
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
6 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-86691-94-8
1.Teoretyczne przesłanki analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, 2.Metody analiz stosowane w analizie finansowej w jednostach samorządu terytorilanego, 3.Źródła informacji w procesie zarządzania finanansami samorządowymi, 4.Analiza strukturalna sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego, 5.Analiza wskaźnikowa pozycji i atrakcyjności finansowej jednostki samorządu terytorialnego, 6.Ocena sytuacji finansowej pozostałych jednostek i podmiotów sektora samorządowego, 7.Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych, 8.Rating w jednostkach samorządu terytorialnego, 9.Praktyczne zastosowanie metod analizy finansowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość jednostek samorządowych / Ewa Hellich. - Warszawa : Difin, 2000. - 207 s. ; 20 cm.
ISBN: 83-7251-086-5
R.1 Finanse publiczne w systemie gospodarki rynkowej: Istota finansów; System finansów publicznych w Polsce; Dochody samorządu terytorialnego; Statystyka publiczna a finanse publiczne. R.2 Otoczenie informacyjne jednostek sektora samorządowego: Ch-ka otoczenia; Aspekty prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego; Prawo Wspólnot Europejskich; Samorząd w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; Przepisy ustrojowe; Pozostałe regulacje prawne. R.3 Rachunkowość jednostek samorządowych w gospodarce rynkowej: Zakres rachunkowości w gospodarce rynkowej; Informacyjna funkcja rachunkowości; Funkcja kontrolna; Funkcja planistyczna; Rachunkowość w zarządzaniu sektorem samorządowym. R.4 Rachunkowość budżetowa w latach 1991-99: Organizacja rachunkowości budżetowej; Wynik finansowy w jednostkach sektora finansów publicznych; Zasady rachunkowości dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego; Sprawozdawczość budżetowa. R.5 Modelowanie systemu rachunkowości jednostek samo rządowych: Cel modelowania rachunkowości; Model rachunkowości jednostek samorządowych; Analiza modelu. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 83-7251-433-X
1.Budżet w systemie finansowym państwa, 2.Ogólna charakterystyka rachunkowości sektora finansów publicznych, 3.Rachunkowść budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 4.Wpływ zasad gospdoarki finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych na ewidencję dochodów i wydatków, 5.Zasady wyceny i ewidencji w pozostałych obszarach rachunkowości jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych, 6.Rachunkowość organów podatkowych, 7.Sprawozdawczość budżetowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych : praca zbiorowa / pod red. Teresa Kiziukiewicz. - Wyd.2 zaktual. Stan prawny na 1.01.2006 r. - Warszawa : Difin, 2006. - 517, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 83-7251-433-X
1.Budżet w systemie finansowym państwa, 2.Ogólna charakterystyka rachunkowości sektora finansów publicznych, 3.Rachunkowść budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 4.Wpływ zasad gospdoarki finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych na ewidencję dochodów i wydatków, 5.Zasady wyceny i ewidencji w pozostałych obszarach rachunkowości jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych, 6.Rachunkowość organów podatkowych, 7.Sprawozdawczość budżetowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7483-928-0
1. Wprowadzenie, 2. Rb-27S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania plan dochodów budżetowych JST, 3. RB 27 ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST, 4. Rb-PDP półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu, 5. Rb-28S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST, 6. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST, 7. Rb-30 półroczne.roczne sprawozdanie z wykonania planów finanspwych i zakładów budżetowych, 8. Rb-31 półrpczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych, 9. Rb-33 półroczne/roczne sprawozdanie w wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej, 10. Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budzetowych i wydatków nimi finansowych, 11. Rb-50 kwartlane sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami, 12. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności, 13. Rb-Z kwartlane sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, 14. RB-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunek bankowych samorządowych jednostek budżetowych/ JST
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7426-544-7
1. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia roku: Procedura sporządzania bilansu; Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów; Zakres zadań i obowiązków uczestników inwentaryzacji; Sposoby przeprowadzenia inwentaryzacji; Różnice inwentaryzacyjne- ich wycena, rozliczenie i ewidencja księgowa; 2. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego: Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych i zasad ich sporządzania; Wycena bilansowa aktywów i pasywów według ustawy o rachunkowości i innych szczególnych przepisów; Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej; Bilans z wykonania budżetu; Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego; Rachunek zysków i strat jednostki; Zestawienie zmian w funduszu jednostki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again