Form of Work
Książki
(18)
Status
available
(14)
only on-site
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(12)
Author
Chojna-Duch Elżbieta
(4)
Korzeniowska Agnieszka
(2)
Ofiarski Zbigniew
(2)
Ruśkowski Eugeniusz
(2)
Wójtowicz Wanda
(2)
Dolnicki Bogdan
(1)
Fedorowicz Magdalena
(1)
Kornberger-Sokołowska Elżbieta
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kozuń-Cieślak Grażyna
(1)
Kołaczkowski Bartosz
(1)
Miszczuk Magdalena
(1)
Nizioł Krystyna
(1)
Ratajczak Małgorzata
(1)
Salachna Joanna Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(13)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Budżety terenowe
(18)
Samorząd terytorialny
(10)
Finanse publiczne
(8)
Prawo finansowe
(6)
Bank Centralny
(4)
Podatki i opłaty lokalne
(4)
Budżet
(3)
Budżet państwowy
(3)
Dewizy
(3)
Banki
(2)
Cło
(2)
Dochody państwowe
(2)
Odpowiedzialność prawna
(2)
Pracownicy samorządowi
(2)
Unia Europejska
(2)
Finanse
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Litwa
(1)
Niemcy
(1)
Obligacje komunalne
(1)
Pieniądz
(1)
Podatek
(1)
Rosja
(1)
Słowacja
(1)
Zasada proporcjonalności
(1)
Subject: place
Białoruś
(1)
Czechy
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
19 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89073-74-9
1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, 2. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce, 3. Pozycja prawna radnego, 4. Tworzenie prawa miejscowego, 5. Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym, 6. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego, 7. Jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty prawa, 8. Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko samorządowi terytorialnemu, 9. Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, 10. Dostęp do informacji publicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ABC samorządu terytorialnego / pod red. Agnieszka Korzeniowska. - Wyd. zaktual. dodkruk Stan prawny na 30.06.2006 r. - Bydgoszcz [i in.] : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2005.
1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, 2. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce, 3. Pozycja prawna radnego, 4. Tworzenie prawa miejscowego, 5. Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym, 6. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego, 7. Jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty prawa, 8. Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko samorządowi terytorialnemu, 9. Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, 10. Dostęp do informacji publicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse lokalne po akcesji / Eugeniusz Ruśkowski, Joanna Małgorzata Salachna. - Wyd.2 Stan prawny na 01.07.2007 r. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 270, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-242-1
1. Zagadnienia ogólne. 2. Ewolucja finansów lokalnych w Polsce. 3. Podstawy prawne i planistyczne systemu finansów samorządowych. 4. Dochody i wydatki samorządu terytorialnego. 5. Aktualne problemy zarządzania finansami j.s.t. w Polsce - zagadnienia ogólne i gospodarka budżetowa. 6. Nadzór i kontrola samorządowej gospodarki finansowej oraz odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w systemie zarządzania finansami j.s.t. 7. Ocena stanu polskich finansów lokalnych na tle europejskich standardów i tendencji ich rozwoju w państwach Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0240-1
1. Wprowadzenie do problematyki badawczej; 2. Budżet jako podstawa samorządowej gospodarki finansowej; 3. Organizacyjno-prawne formy gospodarki finansowej samorządu terytorialnego; 4. Źródła finansowania zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; 5. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego; 6. Wewnętrzna kontrola finansowa samorządu; 7. Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad samorządową gospodarką finansową
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15449-3
R. I. Samorząd terytorialny w Polsce: 1. Rola i miejsce samorządu terytorialnego w strukturze administracyjnej kraju; 2. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce; 3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego; R. II. Finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego: 1. Dochody budżetów samorządowych; 2. Podstawy prawne finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego; 3. Regulacje prawne zaciągania długu przez samorząd terytorialny; 4. Zwrotne źródła finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego; 5. Wybór źródła finansowania długiem; R. III. Obligacje jako instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego: 1. Pojęcie obligacji komunalnych; 2. Klasyfikacja obligacji komunalnych; 3. Obligacje komunalne komunalne w Polsce w świetle regulacji prawnych; 4. Koszt kapitału pożyczkowego- obligacje komunalne vs kredyt bankowy; 5. Wybór trybu emisji obligacji komunalnych; R. IV. Obligacje komunalne jako instrument inwestycyjny: 1. Dochodowość obligacji komunalnych- kalkulacja stopy zwrotu; 2. Ryzyko inwestycji w obligacje komunalne; 3. Płynność obligacji komunalnych; R. V. Ocena wiarygodności kredytowej emitenta samorządowego: 1. Credit rating- znak jakości dłużnika; 2. Wiarygodność kredytowa jednostek samorządu terytorialnego; 3. Procedura ratingowa i kryteria oceny wiarygodności kredytowej emitenta samorządowego; R. VI. Rynek obligacji komunalnych w Polsce w latach 1996-2006: 1. Ocena ilościowego rozwoju rynku obligacji komunalnych; 2. Ocena jakościowa rozwoju rynku obligacji komunalnych; 3. Obligacje przychodowe- pionierska emisja w Bydgoszczy; R. VII. Obligacje komunalne- doświadczenia amerykańskie: 1. Czy rynek amerykańskich obligacji municypalnych rzeczywiście się rozwija?; 2. Kto i dlaczego nabywa obligacje municypalne?; R. VIII. Euroobligacje- instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego: 1. Istota rynku euroobligacji; 2. Miejsce euroobligacji na międzynarodowym rynku instrumentów dłużnych; 3. Tradycyjna procedura emisji euroobligacji; 4. Uproszczone procedury emisyjne na rynku euroobligacji; 5. Przykłady emisji euroobligacji; 6. Euroobligacje Krakowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-049-1
I. Podstawy finansów publicznych; II. Podstawy gospodarki budżetowej państwa; III. Deficyt budżetowy, dług publiczny i źródła ich finansowania; IV. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego V. Finansowanie rozwoju regionalnego; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2.IV.1997r. (wyciąg). Ustawa z dn. 26.XI.1998r. o finansach publicznych (tekst ujednolicony). Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 28.XII.2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn.29.XII.2000r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29.XII.2000r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji. Rozporządzenie Ministra finansów z dn. 29.XII.2002r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawo zdań z wykonania budżetu państw w ramach obsługi bankowej budżetu państwa. Decyzja Rady z dn. 29.IX.200r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-317-2
I. Podstawy finansów publicznych; II. Podstawy gospodarki budżetowej państwa; III. Deficyt budżetowy, dług publiczny i źródła ich finansowania; IV. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego V. Finansowanie rozwoju regionalnego; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2.IV.1997r. (wyciąg). Ustawa z dn. 26.XI.1998r. o finansach publicznych (tekst ujednolicony). Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 28.XII.2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn.29.XII.2000r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29.XII.2000r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji. Rozporządzenie Ministra finansów z dn. 29.XII.2002r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawo zdań z wykonania budżetu państw w ramach obsługi bankowej budżetu państwa. Decyzja Rady z dn. 29.IX.200r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-528-0
I. Podstawy finansów publicznych; II. Podstawy gospodarki budżetowej państwa; III. Deficyt budżetowy, dług publiczny i źródła ich finansowania; IV. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego V. Finansowanie rozwoju regionalnego; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2.IV.1997r. (wyciąg). Ustawa z dn. 26.XI.1998r. o finansach publicznych (tekst ujednolicony). Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 28.XII.2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn.29.XII.2000r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29.XII.2000r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji. Rozporządzenie Ministra finansów z dn. 29.XII.2002r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawo zdań z wykonania budżetu państw w ramach obsługi bankowej budżetu państwa. Decyzja Rady z dn. 29.IX.200r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-749-6
I. Podstawy finansów publicznych; II. Podstawy gospodarki budżetowej państwa; III. Deficyt budżetowy, dług publiczny i źródła ich finansowania; IV. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego V. Finansowanie rozwoju regionalnego; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2.IV.1997r. (wyciąg). Ustawa z dn. 26.XI.1998r. o finansach publicznych (tekst ujednolicony). Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 28.XII.2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn.29.XII.2000r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29.XII.2000r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji. Rozporządzenie Ministra finansów z dn. 29.XII.2002r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawo zdań z wykonania budżetu państw w ramach obsługi bankowej budżetu państwa. Decyzja Rady z dn. 29.IX.200r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-884-4
Cz.I Prawo finansowe jako dział prawa publicznego i dyscyplina naukowa: 1. Prawo finanoswe jako dział prawa publicznego, 2. Prawo finansowe jako dyscyplina naukowa i dydaktyczna. Cz.II Prawo walutowe, 3. Prawo dewizowe. Cz.III Prawo finansowe dochodów publicznych: 5. Charakterystyka ogólna dochodów publicznych, 6. Podatki i prawo podatkowe, 7. Prawo zobowiązań podatkowych, 8. Prawo o postępowaniu podatkowym, 9. Prawo o podatkach, 10. Prawo o pozostałych dochodach publicznych. Cz.IV Prawo finansowe sektora finansów publicznych: 11. Sektor finansów publicznych jako przedmiot prawa finansowego, 12. Prawo finansowe wydatków publicznych, 13. Prawo budżetowe, 14. Prawo budżetowe samorządu terytorialnego, 15. Regulacje prawne dotyczące pozyskiwania i wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo finansowe / Zbigniew Ofiarski. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 326 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-506-0
1. Sektor finansów publicznych - zagadnienia podstawowe, 2. Jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, 3. Budżet państwa - aspekty materialnoprawne, 4. Procedura budżetowa w zakresie budżetu państwa, 5. Dochody i wydatki samorządowego podsektora finansów publicznych, 6. Przychody i rozchody w samorządowym podsektorze finansów publicznych, 7. Procedura budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego, 8. Organizacja i gospodarka finansowa w podsektorze ubezpieczeń społecznych, 9. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo finansowe / Zbigniew Ofiarski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 475 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-1159-3
1. Sektor finansów publicznych - zagadnienia podstawowe, 2. Jednostki organizacyjne sektora finasów publicznych, 3. Wieloletni Plan Finansowy Państwa oraz ustawa budżetowa i budżet państwa - aspekty materialnoprawne, 4. Procedura budżetowa w zakresie budzetu państwa, 5. Dochody i wydatki jednsotek samorządu terytorialnego oraz ich związków, 6. Przychody i rozchody samorządowych jednsotek organzacyjnych sektora finansów publicznych, 7. Procedura budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego, 8. Organizacja i gospodarka finansowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 9. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wykłady i Ćwiczenia)
ISBN: 978-83-255-0184-6
1. Polskie prawo finansowe: Zagadnienia ogólne; Budżet państwa; Budżety jednostek samorządu terytorialnego; Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; Testy i kazusy; 2. Finanse Unii Europejskiej: Testy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck. Finanse publiczne, lokalne, podatki)
ISBN: 978-83-255-1120-3
1. Podatki i opłaty samorządowe w systemie dochodów publicznych. 2. Podatki samorządowe o stawkach uchwalanych przez gminę. 3. Podatki samorządowe o stawkach nie uchwalanych przez gminę. 4. Opłaty samorządowe o stawkach ustalanych przez gminę. 5. Opłaty samorządowe o stawkach nie ustalanych przez gminę.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych / pod red. Eugeniusz Ruśkowski, Bogdan Dolnicki. - Stan prawny na 1.01.2006 r. - Bydgoszcz, Białystok : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2007. - 370, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60186-46-6
R.I Władza i finanse lokalne w Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Władza lokalna w Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Finanse lokalne w Rzeczypospolitej Polskiej, R.II Władza i finanse lokalne w Republice Białorusi: 1. Władza lokalna w Republice Białoruś, 2. Finanse lokalne w Republice Białoruś. R.III Władza i finanse lokalne w Republice Czeskiej: 1. Władza lokalna w Republice Czeskiej, 2. Finanse lokalne w Republice Czeskiej. R.IV Władza i finanse lokalne w Republice Litewskiej: 1, Władza lokalna w Republice Litewskiej, 2. Finanse lokalne w Republice Litewskiej. R.V Władza i finanse lokalne w Republice Federalnej Niemiec: 1. Władza lokalna w Republice Federalnej Niemiec, 2. Finanse lokalne w Republice Federalnej Niemiec. R.VI Władza i finanse lokalne w Federacji Rosyjskiej: 1. Samorząd terytorialny w Federacji Rosyjskiej, 2. Finanse samorządu terytorialnego i urzędników samorządowych oraz kontrola i nadzór nad ich działalnością. R.VII Władza i finanse lokalne w Republice Słowackiej: 1. Władza lokalna w Republice Słowackiej, 2. Finanse lokalne w Republice Słowackiej. R.VIII Władza i finanse lokalne na Ukrainie: 1. Samorząd lokalne na Ukrainie, 2. Finanse lokalne na Ukrainie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarys finansów publicznych i prawa finansowego / red. Wanda Wójtowicz. - Wyd. 7 Stan prawny na 31.07.2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2014. - 421, [3] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer SA.)
ISBN: 978-83-7601-044-1
1. Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego; 2. Podstawowe zagadnienia ustawy o finansach publicznych; 3. Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa; 4. Ogólna charakterystyka gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego; 5. Elementy teorii podatku; 6. Zobowiązanie podatkowe i postępowanie podatkowe; 7. Podatki państwowe; 8. Podatki samorządowe; 9. Opłaty; 10. Podstawy prawa celnego; 11. Podstawy publicznego prawa bankowego; 12. Podstawy prawa dewizowego; 13. Ochrona prawidłowości funkcjonowania finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Zarys finansów publicznych i prawa finansowego / red. Wanda Wójtowicz. - Wyd. 8 Stan prawny na 31.08.2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2017. - 509 s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer SA.)
ISBN: 978-83-8107-684-5
1. Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego; 2. Podstawowe zagadnienia ustawy o finansach publicznych; 3. Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa; 4. Ogólna charakterystyka gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego; 5. Elementy teorii podatku; 6. Zobowiązanie podatkowe i postępowanie podatkowe; 7. Podatki państwowe; 8. Podatki samorządowe; 9. Opłaty; 10. Podstawy prawa celnego; 11. Podstawy publicznego prawa bankowego; 12. Podstawy prawa dewizowego; 13. Ochrona prawidłowości funkcjonowania finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7806-923-2
1. Pojęcie zasady adekwatności; 2. Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego a zasada adekwatności; 3. Transfery finansowe do budżetów jednostek samorządu terytorialnego a zasada adekwatności; 4. Dług i deficyt w jednostkach samorządu terytorialnego a zasada adekwatności; 5. Przejawy i przyczyny naruszenia zasady adekwatności oraz gwarancje jej realizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again