Form of Work
Książki
(77)
Status
only on-site
(52)
available
(47)
Branch
Wypożyczalnia
(47)
Czytelnia
(52)
Author
Borodo Andrzej
(7)
Kosikowski Cezary (1942- )
(6)
Brzeziński Bogumił
(5)
Matuszewski Wojciech
(5)
Morawski Wojciech
(5)
Olesińska Agnieszka
(5)
Wójtowicz Wanda
(5)
Chojna-Duch Elżbieta
(4)
Kornberger-Sokołowska Elżbieta
(4)
Ruśkowski Eugeniusz
(4)
Niezgoda Andrzej
(3)
Ofiarski Zbigniew
(3)
Salachna Joanna Małgorzata
(3)
Cieślak Rafał
(2)
Czerski Piotr
(2)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(2)
Głuchowski Jan
(2)
Hanusz Antoni
(2)
Ignatowski Radosław
(2)
Kiziukiewicz Teresa
(2)
Korzeniowska Agnieszka
(2)
Pomorska Alicja
(2)
Popławski Mariusz
(2)
Rogala Elżbieta
(2)
Salachna Joanna
(2)
Szołno-Koguc Jolanta
(2)
Zdanukiewicz Julia
(2)
Budzisz Rafał
(1)
Charytoniuk Jan
(1)
Chmaj Marek
(1)
Dolnicki Bogdan
(1)
Dowgier Rafał
(1)
Etel Leonard
(1)
Fedorowicz Magdalena
(1)
Jastrzębska Maria
(1)
Jaworska-Dębska Barbara
(1)
Kopeć Marcin
(1)
Kotowski Jarosław
(1)
Kowalczyk Ewaryst
(1)
Kozuń-Cieślak Grażyna
(1)
Kołaczkowski Bartosz
(1)
Lachiewicz Wojciech
(1)
Lasiński-Sulecki Krzysztof
(1)
Miemiec Wiesława
(1)
Misiąg Wojciech
(1)
Miszczuk Magdalena
(1)
Nizioł Krystyna
(1)
Ostrowska Anna
(1)
Presnarowicz Sławomir
(1)
Ratajczak Małgorzata
(1)
Sawicka Krystyna
(1)
Solarz Piotr
(1)
Stasikowski Rafał
(1)
Szewc Andrzej
(1)
Walczak Piotr
(1)
Zalasiński Adam
(1)
Zysnarska Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(60)
Country
Poland
(77)
Language
Polish
(77)
Subject
Budżety terenowe
(77)
Finanse publiczne
(33)
Samorząd terytorialny
(32)
Budżet państwowy
(16)
Prawo finansowe
(16)
Podatek
(11)
Cło
(10)
Dług państwowy
(9)
Dewizy
(6)
Podatki i opłaty lokalne
(6)
Bank centralny
(5)
Banki
(5)
Fundusze celowe
(5)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(5)
Narodowy Bank Polski
(5)
Samorząd gminny
(5)
Ubezpieczenia chorobowe
(5)
Ubezpieczenia społeczne
(5)
Bank Centralny
(4)
Budżet
(4)
Dotacja
(4)
Podatek terenowy
(4)
Pracownicy samorządowi
(4)
Bilans księgowy
(3)
Finanse
(3)
Odpowiedzialność prawna
(3)
Postępowanie podatkowe
(3)
Rachunkowość
(3)
Dochody państwowe
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Gospodarka terenowa
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Podatek od towarów i usług
(2)
Programy pomocowe UE
(2)
Samorząd powiatowy
(2)
Sprawozdawczość
(2)
Unia Europejska
(2)
Architektura
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Księgi podatkowe
(1)
Litwa
(1)
Miasta
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Niemcy
(1)
Obligacje komunalne
(1)
Opłaty
(1)
Opłaty skarbowe
(1)
Pieniądz
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Podatek od czynności cywilnoprawnych
(1)
Podatek od nieruchomości
(1)
Podatek od spadków i darowizn
(1)
Podatek od środków transportowych
(1)
Podatek rolny
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawodawstwo
(1)
Referendum lokalne
(1)
Regionalne izby obrachunkowe
(1)
Rosja
(1)
Samorząd terytorialny -- prawo -- Polska -- stan na 2010 r
(1)
Samorząd województwa
(1)
Samorządowe kolegia odwoławcze
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Słowacja
(1)
Wydatki budżetowe
(1)
Zasada proporcjonalności
(1)
Subject: time
1989-
(3)
1901-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Białoruś
(1)
Czechy
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
Poradnik
(1)
77 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89073-74-9
1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, 2. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce, 3. Pozycja prawna radnego, 4. Tworzenie prawa miejscowego, 5. Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym, 6. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego, 7. Jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty prawa, 8. Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko samorządowi terytorialnemu, 9. Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, 10. Dostęp do informacji publicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ABC samorządu terytorialnego / pod red. Agnieszka Korzeniowska. - Wyd. zaktual. dodkruk Stan prawny na 30.06.2006 r. - Bydgoszcz [i in.] : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2005.
1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, 2. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce, 3. Pozycja prawna radnego, 4. Tworzenie prawa miejscowego, 5. Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym, 6. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego, 7. Jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty prawa, 8. Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko samorządowi terytorialnemu, 9. Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, 10. Dostęp do informacji publicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7187-896-6
1. Kontrowersje wokół skonsolidowanego bilansu jednostek samorządu terytorialnego, 2. Zasady i technika sporządzania skonsolidowanych bilansów przez jednostki samorządu terytorialnego, 3. Przykłady praktyczne sporządzania skonsolidowanych bilansów przez jednostki samorządu terytorialnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83742637-4-1
1. Kontrowersje wokół skonsolidowanego bilansu jednostek samorządu terytorialnego, 2. Zasady i technika sporządzania skonsolidowanych bilansów przez jednostki samorządu terytorialnego, 3. Przykłady praktyczne sporządzania skonsolidowanych bilansów przez jednostki samorządu terytorialnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7426-689-5
1. Wieloletnia prognoza finansowa jako formalna "wytyczna" konstrukcji budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 2. Uchwała budżetowa i jej konstrukcja; 3. Deficyt (nadwyżka) oraz dług jednostki samorządu terytorialnego- zasady normatywne uwzględniane w uchwale budżetowej oraz WPF; 4. Procedura tworzenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 5. Procedura wykonywania uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego; 6. Wybrane elementy sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego oraz autoryzacja wykonania budżetu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88673-45-9
1. Pojęcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Organizacja gospodarki budżetowej, 2. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego, 3. Dług publiczny jednostki samorządu terytorialnego, 4. Procedura tworzenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 5. Procedura wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 6. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, 7. Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, 8. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
Dochody budżetu gminy / Antoni Hanusz, Andrzej Niezgoda, Piotr Czerski. - Stan prawny na 30.05.2006 r. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - 288 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7416-790-4
1. Podział środków publicznych pomiędzy państwo a gminy. 2. Podatek od nieruchomości. 3. Podatek rolny. 4. Podatek leśny. 5. Karta podatkowa. 6. Podatek od środków transportu. 7. Podatek od posiadania psów. 8. Podatek od spadków i darowizn. 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych. 10. Opłata skarbowa. 11. Opłata administracyjna, 12. Opłata targowa. 13. Opłata miejscowa. 14. Opłata uzdrowiskowa. 15. Opłata adiacencka. 16. Opłata eksploatacyjna. 17. Udział we wpływach ze źródeł dochodów państwa jako źródło dochodów budżetu gminy. 18. Dochody z mienia i działalności gospodarczej gminy. 19. Subwencja ogólna jako dochód budżetu gminy. 20. Dotacje celowe jako źródło dochodów budżetu gminy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7601-330-5
1. Podział środków publicznych między państwo a jednostki samorządu, 2. Podatek od nieruchomości, 3. Podatek rolny, 4. Podatek leśny, 5. Karta podatkowa, 6. Podatek od środków transportowych, 7. Opłata od posiadania psów, 8. Podatek od spadków i darowizn, 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych, 10. Opłata skarbowa, 11. Opłata targowa, 12. Opłata miejscowa, 13. Opłata uzdrowiskowa, 14. Opłata adiacencka, 15. Opłąta eksploatacyjna, 16. Udział we wpływach ze źródeł dochodów państwa jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego, 17. Dochody z mienia i działalności gospodarczej jednsotek samorządu terytorialnego, 18. Subwencja ogólna jako dochód jednostek samorządu terytorialnego, 19. Dotacje celowe jako źródło dochodu jednsotek samorządu terytorialnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-203-0
1. Charakterystyka ogólna dochodów jednostek samorządu terytorialnego. 2. Udziały, subwencje i dotacje jako dochody samorządu gminnego. 3. Udziały, subwencje i dotacje jako dochody samorządu powiatowego. 4. Udziały, subwencje i dotacje jako dochody samorządu województwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Dotacje na działalność pożytku publicznego / Jarosław Kotowski. - Stan wydania listopad 2014 r. - Warszawa : C.H.Beck , 2014. - XVI, 290 s. : tab. ; 24 cm.
(Beck Info Biznes)
(Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN: 978-83-255-7046-0
Zawiera: R. I. Status prawno-finansowy dotacji udzielanych z budżetu JST organizacjom pozarządowym: Budżet JST jako plan finansowy; Ch-ka zadań JST; Wydatki budżetu JST - klasyfikacja, realizacja i przeznaczenie; Dotacja jako instrument finansowy. R. II. Status prawno-finansowy dotacji udzielanej z budżetu JST organizacjom pozarządowym na gruncie ustawy o finansach publicznych. R. III. Finansowanie zadań publicznych przez JST na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Definicja i pojęcie organizacji pozarządowych; Definicja działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Organizacja pozarządowa na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ograniczenia w dotowaniu podmiotów spoza sektora finansów publicznych; Sfera zadań publicznych wynikających z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Zasady współpracy i ich praktyczna realizacja; Przygotowanie i uchwalenie rocznego albo wieloletniego programu współpracy; Procedura ubiegania się o środki budżetowe, w tym środki pochodzące z dotacji; Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego a kwestia dotowania zadań publicznych przekazywanych organizacjom pozarządowym; Konkursy ofert na podstawie art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Terminy obowiązujące w konkursie ofert; Ogłoszenie otwartego konkursu ofert; Szczególny rodzaj ogłoszenia konkursu ofert na podstawie projektu uchwały budżetowej JST; Procedura wyboru ofert - komisje konkursowe i ich zadania; Wybór ofert najkorzystniejszych; Unieważnienie otwartego konkursu ofert i jego konsekwencje; Publikacje wyników konkursu; Przekazanie dotacji; Wykorzystanie dotacji przez beneficjenta na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Kontrola dotacji; Sprawozdania z realizacji zadań i rozliczanie dotacji. R. IV. Tryb odrębne zalecania zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Tryb uproszczony - art. 19a PożPubWolonU; Tryb bezkonkursowy - art. 11a PożPubWolonU; Inicjatywa lokalna; Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Zakup usług od organizacji pozarządowych a udzielenie dotacji na podstawie ustawy i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. R. V. Zlecanie zadań publicznych i udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym w trybach odrębnych w praktyce: Zagadnienia ogólne na gruncie ustawy o finansach publicznych a odrębne tryby zlecenia zadań publicznych organizacjom pozarządowym na gruncie ustawy - Prawo wodne; Dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na podstawie art. 81 ustawy o ochronie zabytków; Dotacje przekazywane szkołom i placówkom niepublicznym na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty; Dotacje dla organizacji pozarządowych na gruncie ustawy o zatrudnieniu socjalnym; Dotacja na podstawie art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej; Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych; Wnioski. R. VI. Odpowiedzialność prawna wynikająca z faktu udzielenia, przekazania bądź otrzymania dotacji: Odpowiedzialność karna skarbowa - regulacje; Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. R. VII. Odpowiedzi na pytania: Możliwość wykluczenia kandydata na beneficjenta dotacji z prawa ubiegania się o środki publiczne w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert; Dopuszczalność przyjęcia rocznego programu współpracy przez organ wykonawczy gminy; Spółka akcyjna organizacja pożytku publicznego; Status prawny uchwał konsultacyjnych z art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Projekt uchwały budżetowej jako przedmiot konsultacji w trybie art. 5 PożPubWolonU; Możliwość poddawania konsultacjom uchwał podatkowych; Możliwość określania form współpracy w czasie trwania roku budżetowego (w trakcie realizacji programu współpracy); Możliwość określania zasady reprezentacji organizacji pozarządowych konsultujących program współpracy; Nakładanie dodatkowych obowiązków na beneficjentów dotacji w programie współpracy; Konsultacje społeczne - czy przy częściowych zmianach programu współpracy muszą obejmować cały program?; Charakter prawny rocznego programu współpracy; Dobór składu komisji w dokumencie innym niż program współpracy; Zamieszczanie w kryteriach wyboru ofert sformułowania „w szczególności” i konsekwencje takiego działania; Możliwość udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych; Zadania komisji konkursowych dotyczące ofert niekompletnych oraz złożonych po terminie wynikającym z ogłoszenia na ich składanie; Stosowanie KPA w działalności komisji konkursowej - zakres i ograniczenia; Udzielenie dotacji celowej organizacji pozarządowej na modernizację (inwestycję) w budynku znajdującym się w jej użytkowaniu; Udzielenie z budżetu gminy dotacji celowej dla stowarzyszenia wykonującego funkcje inkasenta opłaty targowej; Termin zawarcia umowy i przekazania dotacji przy wyborze oferty zakładającej realizację zadania publicznego rozpoczynającą się w późniejszym okresie; Możliwość udzielenia dotacji na 2 lata; Warunek na przekazanie transzy dotacji; Uzyskanie środków finansowych z innych źródeł publicznych w niepełnej kwocie a możliwość odstąpienia od umowy; Kary umowne w powierzaniu i zlecaniu realizacji zadań publicznych; Odstąpienie od umowy w sprawie wsparcia lub powierzenia realizacji zadania publicznego przez zleceniobiorcę; Odmowa wniesienia zabezpieczenia umowy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego; Dotacje z JST dla stowarzyszenia bez przeprowadzenia otwartego konkursu ofert; Rozliczenie dotacji celowej fakturą wystawioną przed zawarciem umowy o dotację; Udzielenie dotacji z budżetu JST przez inna niż „urząd” jednostkę budżetową; Dopuszczalność udzielania dotacji z budżetu samorządu w sytuacji braku programu współpracy z organizacjami pozarządowymi; Rozliczenie dotacji udzielonej organizacji pozarządowej. R. VIII. Orzecznictwo: Spółka prawa handlowego jako organizacja pożytku publicznego; Definiowanie i wykładnia pojęcia „działalność pożytku publicznego’; Akty wewnętrznego kierownictwa w relacji do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi; Działalność organizacji pozarządowej a realizacja zadań wynikających z art. 4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie; Ograniczenie kręgu organizacji uprawnionych do brania udziału w konsultacjach; Nakładanie nowych obowiązków na organizacje pozarządowe w programie współpracy; Brak upoważnienia do podejmowania własnych aktów regulujących zasady współpracy przez organy wykonawcze JST; Ograniczenie przez organ stanowiący JST kręgu podmiotów uprawnionych do realizacji programu współpracy; Program współpracy a określenie składu liczbowego i osobowego komisji konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert; Możliwość dopisywania zasad współpracy w trakcie jego realizacji; Nakładanie w programie współpracy zobowiązań na organizacje pozarządowe; Kwoty pożyczek dla organizacji pozarządowych w uchwale budżetowej a zasady ich udzielania; Zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego a znaczenie pojęcia „organizacja pozarządowa”; Zakaz reagowania przez radę gminy dodatkowych wymagań i obowiązków wobec członków gminnej rady pożytku publicznego; Przedmiotem konsultacji są tylko projekty aktów prawa miejscowego obejmujące statutową działalność organizacji pozarządowych; Brak kompetencji do zmiany znaczenia pojęć ustawowych dla organu stanowiącego i wykonawczego JST; Wolontariat nie może służyć legalizowaniu pracy „na czarno”; Promocja JST przez sport to nie upowszechnianie kultury fizycznej; Możliwość decydowania przez organ wykonawczy o zasadach współpracy z organizacjami pozarządowymi i formach realizacji; Możliwość wprowadzenia w ogłoszeniu o konkursie wymogów, które wykluczają z udziału w konkursie ofert; Określanie kryteriów oceny i wyboru ofert; Program współpracy powinien zawierać wszystkie elementy wskazane w art. 5 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie; Uchwalenie programu współpracy po 30 listopada roku poprzedzającego rok jego obowiązywania; Konieczność jasnego określenia form konsultacji z organizacjami pozarządowymi; Działalność nieodpłatna pożytku publicznego a działalność bezkosztowa; Stosowanie KPA w postępowaniu konkursowym; Ograniczenie w ogłoszeniu o konkursie kręgu podmiotów, do których kierowana jest dotacja, a zasada równego dostępu do środków publicznych; Niezłożenie oferty na obowiązujących wzorze zamieszczonym w rozporządzeniu - konsekwencje; Zawężenie podmiotowe w ogłoszeniu jako element zawężający zasadę uczciwej konkurencji wyrażony w art. 5 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie; Rada Gminy nie może wprowadzić własnych zasad dotowania w miejsce ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie; Zasady tworzenia programu współpracy i jego konsultacji to obligatoryjne elementy programu; Obsługowa księgowa organizacji pozarządowych a zadania własne gminy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7806-290-5
1. Podstawy prawne i zasady systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego; 2. Budżet jednostki samorządu terytorialnego i wieloletnia prognoza finansowa; 3. Dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego; 4. Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich; 5. Wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego oraz formy współpracy z sektorem prywatnym i społecznym; 6. Deficyt budżetowy i dług jednostek samorządu terytorialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse lokalne po akcesji / Eugeniusz Ruśkowski, Joanna Małgorzata Salachna. - Wyd.2 Stan prawny na 01.07.2007 r. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 270, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-242-1
1. Zagadnienia ogólne. 2. Ewolucja finansów lokalnych w Polsce. 3. Podstawy prawne i planistyczne systemu finansów samorządowych. 4. Dochody i wydatki samorządu terytorialnego. 5. Aktualne problemy zarządzania finansami j.s.t. w Polsce - zagadnienia ogólne i gospodarka budżetowa. 6. Nadzór i kontrola samorządowej gospodarki finansowej oraz odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w systemie zarządzania finansami j.s.t. 7. Ocena stanu polskich finansów lokalnych na tle europejskich standardów i tendencji ich rozwoju w państwach Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse publiczne : komentarz / Cezary Kosikowski. - Stan prawny na 1.09.2003 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2003. - 578 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7334-243-5
Ustawa z dn.26 listopada 1998r. o finansach publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2003r. Nr15, poz.148; zm.: z 2003r. Nr45, poz.391, Nr65, poz.594 i Nr96, poz.874) Dział I. Zasady ogólne finansów publicznych (art.1-35t) Dział II. Państwowy dług publiczny (art.36-60); Dział III. Budżet państwa (art.61-108); Dział IV. Budżet jednostki samorządu terytorialnego (art.109-136); Dział V. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art.137-179); Dział VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art.180-204). W wydaniu z 2007 roku: Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse publiczne : komentarz / Cezary Kosikowski. - Wyd. 2 Stan prawny na 15.02.2006 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 478 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7334-572-8
Ustawa z dn.26 listopada 1998r. o finansach publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2003r. Nr15, poz.148; zm.: z 2003r. Nr45, poz.391, Nr65, poz.594 i Nr96, poz.874) Dział I. Zasady ogólne finansów publicznych (art.1-35t) Dział II. Państwowy dług publiczny (art.36-60); Dział III. Budżet państwa (art.61-108); Dział IV. Budżet jednostki samorządu terytorialnego (art.109-136); Dział V. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art.137-179); Dział VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art.180-204). W wydaniu z 2007 roku: Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse publiczne : komentarz / Cezary Kosikowski. - Wyd. 3 Stan prawny na 15.02.2007 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 482, [1] s. ; 20 cm.
ISBN: 978-83-7334-730-4
Ustawa z dn.26 listopada 1998r. o finansach publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2003r. Nr15, poz.148; zm.: z 2003r. Nr45, poz.391, Nr65, poz.594 i Nr96, poz.874) Dział I. Zasady ogólne finansów publicznych (art.1-35t) Dział II. Państwowy dług publiczny (art.36-60); Dział III. Budżet państwa (art.61-108); Dział IV. Budżet jednostki samorządu terytorialnego (art.109-136); Dział V. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art.137-179); Dział VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art.180-204). W wydaniu z 2007 roku: Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse publiczne : komentarz / Cezary Kosikowski. - Wyd. 4 Stan prawny na 1.08.2008 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2008. - 494, [1] s. ; 22 cm.
ISBN: 978-83-7620-028-6
Ustawa z dn.26 listopada 1998r. o finansach publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2003r. Nr15, poz.148; zm.: z 2003r. Nr45, poz.391, Nr65, poz.594 i Nr96, poz.874) Dział I. Zasady ogólne finansów publicznych (art.1-35t) Dział II. Państwowy dług publiczny (art.36-60); Dział III. Budżet państwa (art.61-108); Dział IV. Budżet jednostki samorządu terytorialnego (art.109-136); Dział V. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art.137-179); Dział VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art.180-204). W wydaniu z 2007 roku: Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-262-7
1. Podstawy prawne, zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacja pracy i ich urzędów w zakresie finansów lokalnych. 2. Dochody własne budżetu j.s.t. 3. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z subwencji. 4. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z dotacji budżetowych. 5. Dochody budżetu j.s.t. pochodzące ze źródeł zagranicznych, w tym także z budżetu UE. 6. Wydatki i rozchody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. 7. Dług publiczny jednostki samorządu terytorialnego. 8. Finansowanie rozwoju regionalnego oraz regionalna pomoc publiczna ze środków krajowych. 9. Planowanie i uchwalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 10. Wykonywanie i obsługa kasowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 11. Samorządowe fundusze celowe. 12. Sprawozdawczość i kontrola finansowa jednostki samorządu terytorialnego. 13. Prawo dewizowe a finanse jednostek samorządu terytorialnego. 14. Odpowiedzialność prawna za gospodarkę finansową j.s.t.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
Finansowanie projektów rewitalizacji / Marcin Kopeć. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 158 s. : rys., tab. ; 22 cm.
(Nieruchomości / C.H.BECK)
ISBN: 978-83-255-2591-0
1. Pojęcie rewitalizacji miejskich obszarów zdegradowanych; 2. Program rewitalizacji obszarów zdegradowanych; 3. Finansowanie procesu rewitalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Gmina rozlicza nowy VAT 2008 / Elżbieta Rogala. - Warszawa : Difin, 2008. - 287 s. ; 22 cm.
ISBN: 978-83-7251-850-7
1. Samorządy i ich jednostki organizacyjne jako niepodatnicy VAT, 2. Samorządy i ich jednostki zwolnione od VAT, 3. Samorządy i ich jednostki jako podatnicy VAT, 4. Rejestracja gmin i urzędów gmin w systemie NIP i VAT, 5. Rodzaje umów cywilnoprawnych zawieranych przez gminy i ich skutki dla VAT, 6. Umowy cywilnoprawne nieodpłatne, 7. Umowy cywilnoprawne odpłatne, 8. Umowa o użytkowanie wieczyste, 9. Zwrot nienależnie wpłaconego VAT od użytkowania wieczystego ustanowionego przez 1 maja 2004 roku, 10. Sporządzanie umów z uwzględnieniem wzrostu stawek VAT, 11. Bezumowne czynności, 12. Rodzje dofinansowań i ich wpływ na rozliczenia VAT, 13. VAT jako koszt kwalifikowany i niekwalifikowany, 14. Obrót nieruchomościami, 15. Budownictwo społeczne, 16. Roboty związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, 17. Wzrost stawek VAT od 1 stycznia 2008 roku nie nastąpi, 18. Pozostałe zmiany w VAT od 1 stycznia 2008 r. - istotne z punktu widzenia gmin, 19. Varia, 20. Załączniki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again