Form of Work
Książki
(17)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(12)
only on-site
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(10)
Author
Wójtowicz Wanda
(5)
Brzeziński Bogumił (1948- )
(2)
Czerski Piotr
(2)
Głuchowski Jan
(2)
Hanusz Antoni
(2)
Matuszewski Wojciech
(2)
Morawski Wojciech
(2)
Niezgoda Andrzej
(2)
Olesińska Agnieszka
(2)
Pomorska Alicja
(2)
Rogala Elżbieta
(2)
Szołno-Koguc Jolanta
(2)
Gorgol Andrzej
(1)
Kołaczkowski Bartosz
(1)
Kuś Artur (1973- )
(1)
Lasiński-Sulecki Krzysztof
(1)
Miszczuk Magdalena
(1)
Popławski Mariusz
(1)
Ratajczak Małgorzata
(1)
Smoleń Paweł
(1)
Tyrakowski Marek (19..-2020)
(1)
Wojewoda-Buraczyńska Katarzyna
(1)
Wójtowicz Wanda (1941- )
(1)
Zalasiński Adam
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(13)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Budżety terenowe
(17)
Finanse publiczne
(11)
Cło
(8)
Podatek
(8)
Podatki i opłaty lokalne
(7)
Banki
(6)
Dewizy
(6)
Budżet państwowy
(5)
Budżet państwa
(3)
Podatek terenowy
(3)
Postępowanie podatkowe
(3)
Prawo finansowe
(3)
Prawo finansów publicznych
(3)
Bank centralny
(2)
Dług publiczny
(2)
Fundusze celowe
(2)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(2)
Narodowy Bank Polski (NBP)
(2)
Podatek od towarów i usług
(2)
Samorząd gminny
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Ubezpieczenia chorobowe
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Gospodarka terenowa
(1)
Opłaty
(1)
Opłaty skarbowe
(1)
Podatek od czynności cywilnoprawnych
(1)
Podatek od nieruchomości
(1)
Podatek od spadków i darowizn
(1)
Podatek od środków transportowych
(1)
Podatek rolny
(1)
Prawo Unii Europejskiej
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wydatki budżetowe
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
17 results Filter
Book
In basket
Dochody budżetu gminy / Antoni Hanusz, Andrzej Niezgoda, Piotr Czerski. - Stan prawny na 30.05.2006 r. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - 288 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7416-790-4
1. Podział środków publicznych pomiędzy państwo a gminy. 2. Podatek od nieruchomości. 3. Podatek rolny. 4. Podatek leśny. 5. Karta podatkowa. 6. Podatek od środków transportu. 7. Podatek od posiadania psów. 8. Podatek od spadków i darowizn. 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych. 10. Opłata skarbowa. 11. Opłata administracyjna, 12. Opłata targowa. 13. Opłata miejscowa. 14. Opłata uzdrowiskowa. 15. Opłata adiacencka. 16. Opłata eksploatacyjna. 17. Udział we wpływach ze źródeł dochodów państwa jako źródło dochodów budżetu gminy. 18. Dochody z mienia i działalności gospodarczej gminy. 19. Subwencja ogólna jako dochód budżetu gminy. 20. Dotacje celowe jako źródło dochodów budżetu gminy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7601-330-5
1. Podział środków publicznych między państwo a jednostki samorządu, 2. Podatek od nieruchomości, 3. Podatek rolny, 4. Podatek leśny, 5. Karta podatkowa, 6. Podatek od środków transportowych, 7. Opłata od posiadania psów, 8. Podatek od spadków i darowizn, 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych, 10. Opłata skarbowa, 11. Opłata targowa, 12. Opłata miejscowa, 13. Opłata uzdrowiskowa, 14. Opłata adiacencka, 15. Opłąta eksploatacyjna, 16. Udział we wpływach ze źródeł dochodów państwa jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego, 17. Dochody z mienia i działalności gospodarczej jednsotek samorządu terytorialnego, 18. Subwencja ogólna jako dochód jednostek samorządu terytorialnego, 19. Dotacje celowe jako źródło dochodu jednsotek samorządu terytorialnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Gmina rozlicza nowy VAT 2008 / Elżbieta Rogala. - Warszawa : Difin, 2008. - 287 s. ; 22 cm.
ISBN: 978-83-7251-850-7
1. Samorządy i ich jednostki organizacyjne jako niepodatnicy VAT, 2. Samorządy i ich jednostki zwolnione od VAT, 3. Samorządy i ich jednostki jako podatnicy VAT, 4. Rejestracja gmin i urzędów gmin w systemie NIP i VAT, 5. Rodzaje umów cywilnoprawnych zawieranych przez gminy i ich skutki dla VAT, 6. Umowy cywilnoprawne nieodpłatne, 7. Umowy cywilnoprawne odpłatne, 8. Umowa o użytkowanie wieczyste, 9. Zwrot nienależnie wpłaconego VAT od użytkowania wieczystego ustanowionego przez 1 maja 2004 roku, 10. Sporządzanie umów z uwzględnieniem wzrostu stawek VAT, 11. Bezumowne czynności, 12. Rodzje dofinansowań i ich wpływ na rozliczenia VAT, 13. VAT jako koszt kwalifikowany i niekwalifikowany, 14. Obrót nieruchomościami, 15. Budownictwo społeczne, 16. Roboty związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, 17. Wzrost stawek VAT od 1 stycznia 2008 roku nie nastąpi, 18. Pozostałe zmiany w VAT od 1 stycznia 2008 r. - istotne z punktu widzenia gmin, 19. Varia, 20. Załączniki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Gmina rozlicza VAT 2007 / Elżbieta Rogala. - Warszawa : Difin, 2007. - 220 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7251-706-7
1. Gmina i jej organy jako podmioty podlegające prawu publicznemu i jako podatnicy VAT 2. Przekazywanie przez gminy wodociągów i kanalizacji własnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom 3. Refakturowanie, czyli odsprzedaż usług obcych 4. Odszkodowania 5. Zaliczki, kaucje, wadia itp. 6. Opodatkowanie gruntów 7. Opodatkowanie dróg 8. Budownictwo mieszkaniowe 9. Infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu 10. Pielęgnacja terenów zielonych 11. Użytkowanie wieczyste 12. Nieodpłatne świadczenia 13. Odliczenia VAT od zakupów towarów i usług 14. VAT naliczony jako koszt kwalifikowany 15. Dotacje i dofinansowania transakcji zakupu lub sprzedaży 16. Zasady częściowych odliczeń podatku naliczonego i roczna jego korekta 17. Ogólne reguły VAT w gminach 18. Kasy rejestrujące w gminie w 2007 roku 19. Aktualne tezy orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 20. Inne ważne orzeczenia 21. Zmiany w podatku VAT na 2007 rok
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-264-0240-1
1. Wprowadzenie do problematyki badawczej; 2. Budżet jako podstawa samorządowej gospodarki finansowej; 3. Organizacyjno-prawne formy gospodarki finansowej samorządu terytorialnego; 4. Źródła finansowania zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; 5. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego; 6. Wewnętrzna kontrola finansowa samorządu; 7. Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad samorządową gospodarką finansową
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-634-7
Część I Problemy reformowania systemu podatkowego: 1. Zasaday stanowienia prawa podatkowego - próba klasyfikacji, 2. Prawodawstwo podatkowe a badania postlegislacyjne, 3. Sędzia podatkowy a "złe" prawo i jego stosowanie, 4. Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatkowych, 5. In dubio pro fisco - założenie systemowe czy błąd w praktyce stosowania prawa?, 7. Finansowe skutki regulacji podatkowych niezgodnych z Konstytucją RP i prawem wspólnotowym, 8. Pomiar jakości systemu fiskalnego na przykładzie jakości prawa podatkowego, 9.Skutki zjawiska uchylania sie od opodatkowania - przegląd problematyki, 10. Roszczenia podatkowe - specyfika i klasyfikacja, 11. Przesłanki stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, 12. Russian tax system and barriers for its improving, 13. Powszechny podatek przychodowy, 14. Etapy ewolucji podatku dochodowego od osób fizycznych na Ukrainie, 15. Ukraińskie doświadzcenia w zakresie liniowego podatku dochodowego od osób fizycznych, 16. Niestabilność reguł opodatkowania dochodów osób fizycznych w Polsce, 17. Opodatkowanie dochodu jako źródło dochodów budżetowych - proponowany scenariusz zadań, 18. Problemy związane z reformą podatku dochodowego od osób fizycznych, 19. Ocena wybranych warunków stosowania rozwiązań podatkowych dla przedsiębiorców, 20. Kościół katolicki jako podmiot prawa podatku dochodowego, 21. Opodatkowanie transakcji elektronicznych jako nowe źródło dochodów budżetowych, 22. Acquis communautaire a problem jakości krajowego prawa podatkowego - wybrane zagadnienia polskiej regulacji akcycy, 23. Zwrot podatku akcyzowegozawartego w cenie oleju napedowego - problemy praktyczne, 24. Uwarunkowania i bariery reformy polskiego systemu opodatkowania rolnictwa, 25. Opłata skarbowa w zakresie pełnomocnictwa jako przykład złej legislacji w prawie finansowym, 26. Wpływ działalności doradców podatkowych na prawidłowe ksztaltowanie sie dochodów bnudżetowych, 27. Składanie deklaracji podatkowych w formie elektronicznej. Część II Rola nieopodatkowanych źródeł finansowania zadań samorządu terytorialnego: 28. Prawne uwarunkowania pozyskiwania środków unijnych przez polskie jednostki samorządu terytorialnego, 29. Zmiana zasad finansowania samorządów a samodzielność finansowa gmin wiejskich w Polsce, 30. Wybrane regulacje prawne niektórych danin publicznych ograniczające dochody własne budżetów samorządowych, 31. Granice prawne zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - uwarunkowania i bariery, 32. Dług publiczny sektora samorządowego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, 33. Zasady systemu zewnętrznych źródeł finansowania samorządu terytorialnego, 34. Źródła, formy i przyczyny zewnętrznego zasilania jednostek samorządu terytorialnego, 35. Determinanty zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i sposoby kwantyfikacji ich symptymów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-272-4
Finanse - charakterystyka ogólna, Regulacja prawna finansów publicznych, regulacja prawna podstaw finansów publicznych, Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych, Podstawowe zasady publicznej gospodarki finansowej, Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Budżet Państwa i prawo budżetowe, Instytucje materialnego prawa budżetowego, Procedura budżetowa, Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej, Państwowy dług publiczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publi- cznych, Podatki i prawo podatkowe, Cła i prawo celne, Banki i prawo bankowe, Prawna regulacja obrotu dewizowego, Waluta i prawo walutowe, Kontrola skarbowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-431-5
Finanse - charakterystyka ogólna, Regulacja prawna finansów publicznych, regulacja prawna podstaw finansów publicznych, Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych, Podstawowe zasady publicznej gospodarki finansowej, Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Budżet Państwa i prawo budżetowe, Instytucje materialnego prawa budżetowego, Procedura budżetowa, Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej, Państwowy dług publiczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publicznych, Podatki i prawo podatkowe, Cła i prawo celne, Banki i prawo bankowe, Prawna regulacja obrotu dewizowego, Waluta i prawo walutowe, Kontrola skarbowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck. Finanse publiczne, lokalne, podatki)
ISBN: 978-83-255-1120-3
1. Podatki i opłaty samorządowe w systemie dochodów publicznych. 2. Podatki samorządowe o stawkach uchwalanych przez gminę. 3. Podatki samorządowe o stawkach nie uchwalanych przez gminę. 4. Opłaty samorządowe o stawkach ustalanych przez gminę. 5. Opłaty samorządowe o stawkach nie ustalanych przez gminę.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych / pod red. Mariusz Popławski. - Stan prawny na 1.06.2009 r. - Białystok : Temida 2, 2009. - 299, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-89620-69-9
1. Zagadnienia ogólne: procedura wymiaru i poboru podatków i opłat; Podatki i opłaty lokalne w dochodach gminy; Podstawy prawne wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych; Gminne organy podatkowe; 2. Konstrukcja prawna podatków i opłaty realizowane przez gminne organy podatkowe: Podatek od nieruchomości; Podatek od środków transportowych; Podatek rolny; Podatek leśny; Opłata targowa, miejscowa, uzdrowiskowa i od posiadania psów; 3. Konstrukcja prawna podatków realizowanych przez naczelników urzędów skarbowych stanowiących dochód gminy: Podatek od spadków i darowizn; Podatek od czynności cywilnoprawnych; Karta podatkowa; Współdecydowanie w sprawach ulg w zapłacie podatków stanowiących dochód gminy; 4. Podstawowe zagadnienia materialnego prawa podatkowego zawarte w Ordynacji podatkowej, stosowane przez gminne organy podatkowe; 5. Podstawowe zagadnienia proceduralnego prawa podatkowego zawarte w ordynacji podatkowej- stosowane przez gminne organy podatkowe 6. Gmina jako podatnik oraz płatnik w prawie podatkowym; 7. Podstawowe zagadnienia związane z egzekucją podatników i opłat lokalnych; 8. Odpowiedzialność karna skarbowa z tytułu naruszenia obowiązków związanych z realizacją podatków i opłat lokalnych; 9. Gmina jako podmiot legitymowany do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję wydaną w postępowaniu podatkowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-8187-997-2
1. Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego; 2. Podstawowe zagadnienia ustawy o finansach publicznych; 3. Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa; 4. Ogólna charakterystyka gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego; 5. Elementy teorii podatku; 6. Zobowiązanie podatkowe i postępowanie podatkowe; 7. Podatki państwowe; 8. Podatki samorządowe; 9. Opłaty; 10. Podstawy prawa celnego; 11. Podstawy publicznego prawa bankowego; 12. Podstawy prawa dewizowego; 13. Ochrona prawidłowości funkcjonowania finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7284-465-8
R.1 Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego. R.2 Podstawowe zagadnienia ustawy o finansach publi cznych. R.3 Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa. R.4 Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. R.5 Elementy te orii podatku. R.6 Zobowiązania podatkowe i postępowa nie podatkowe. R.7 Podatki państwowe. R.8 Podatki samo rządowe. R.9 Opłaty. R.10 Podstawy prawa celnego. R.11 Podstawy publicznego prawa bankowego. R.12 Podstawy prawa dewizowego. R.13 Ochrona prawidłowości funkcjo nowania finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-239-2
R.1 Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego. R.2 Podstawowe zagadnienia ustawy o finansach publi cznych. R.3 Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa. R.4 Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. R.5 Elementy te orii podatku. R.6 Zobowiązania podatkowe i postępowa nie podatkowe. R.7 Podatki państwowe. R.8 Podatki samo rządowe. R.9 Opłaty. R.10 Podstawy prawa celnego. R.11 Podstawy publicznego prawa bankowego. R.12 Podstawy prawa dewizowego. R.13 Ochrona prawidłowości funkcjo nowania finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Zarys finansów publicznych i prawa finansowego / pod red. Wanda Wójtowicz. - Wyd.4 Stan prawny na 1.07.2005 r. - Warszawa : ZAKAMYCZE, 2005. - 371 s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-296-4
R.1 Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego. R.2 Podstawowe zagadnienia ustawy o finansach publicznych. R.3 Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa. R.4 Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. R.5 Elementy teorii podatku. R.6 Zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe. R.7 Podatki państwowe. R.8 Podatki samorządowe. R.9 Opłaty. R.10 Podstawy prawa celnego. R.11Podstawy publicznego prawa bankowego. R.12 Podstawy prawa dewizowego. R.13 Ochrona prawidłowości funkcjo nowania finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarys finansów publicznych i prawa finansowego / red. Wanda Wójtowicz. - Wyd. 7 Stan prawny na 31.07.2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2014. - 421, [3] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7601-044-1
1. Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego; 2. Podstawowe zagadnienia ustawy o finansach publicznych; 3. Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa; 4. Ogólna charakterystyka gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego; 5. Elementy teorii podatku; 6. Zobowiązanie podatkowe i postępowanie podatkowe; 7. Podatki państwowe; 8. Podatki samorządowe; 9. Opłaty; 10. Podstawy prawa celnego; 11. Podstawy publicznego prawa bankowego; 12. Podstawy prawa dewizowego; 13. Ochrona prawidłowości funkcjonowania finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Zarys finansów publicznych i prawa finansowego / red. Wanda Wójtowicz. - Wyd. 8 Stan prawny na 31.08.2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2017. - 509 s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-8107-684-5
1. Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego; 2. Podstawowe zagadnienia ustawy o finansach publicznych; 3. Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa; 4. Ogólna charakterystyka gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego; 5. Elementy teorii podatku; 6. Zobowiązanie podatkowe i postępowanie podatkowe; 7. Podatki państwowe; 8. Podatki samorządowe; 9. Opłaty; 10. Podstawy prawa celnego; 11. Podstawy publicznego prawa bankowego; 12. Podstawy prawa dewizowego; 13. Ochrona prawidłowości funkcjonowania finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again