Source
Książki
(3)
Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(3)
Author
Gliniecka Jolanta (1951- )
(1)
Juchnowicz Edward
(1)
Patrzałek Leszek
(1)
Pomorska Alicja
(1)
Sowiński Tomasz (1965- )
(1)
Wróblewska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Budżety terenowe
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Finanse publiczne
(2)
Budżet państwowy
(1)
Podatek
(1)
Prawo finansów publicznych
(1)
Regionalizm
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
3 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-227-2559-0
R.I Ogólne problemy finansów publicznych we współczesnych doktrynach, R.II Wybrane zagadnienia budżetu państwa i systemu podatkowego, R.III Wydatkowanie środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej, R.IV Finanse jednostek samorządu terytorialnego, terytorialnego. V Finanse międzynarodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-214-X
Procesowe zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym 0 finansowe implikacje dla jednostek samorządu terytorialnego; Wybrane problemy finansów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; Rezerwa jako element konstrukcyjny subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego; Rola budżetów samorządów województw we współfinansowaniu regionalnych programów operacyjnych; Badanie wiarygodności finansowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących limitów zadłużenia; Obsługa bankowa jednostek samorządu terytorialnego; Zaciąganie zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego - granice prawne a praktyka ich funkcjonowania; Funkcjonowanie sektora samorządowego w systemie finansów publicznych; Ocena efektywności finansowania rozwoju lokalnego; System zasilania jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa w Polsce w świetle zmian obowiązujących ode 1 stycznia 2004 r.; Ocena kosztów i korzyści realizacji zadań w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie metody CBA; Wpływ refinansowania na kształtowanie się budżetu jednostki samorządu terytorialnego; Wynik finansowy działalności organów samorządowych Poznania w l. 1991-2004; Władztwo podatkowe gminy - wybrane zagadnienia finansowoprawne; Realizacja zobowiązań podatkowych przez gminy jako przedmiot kontroli regionalnych izb obrachunkowych - ch-ka ogólna; Perspektywy harmonizacji podatków bezpośrednich stanowiących dochody samorządów terytorialnych; Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na rozwój infrastruktury w jednostkach samorządu terytorialnego; Przejmowanie majątku wojska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa śląskiego; Gmina jako beneficjent funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; Wpływ organów gminy na zakres samodzielności finansowej szkół samorządowych w Polsce; Zarządzanie długiem podmiotów Federacji Rosyjskiej - przypadek Moskwy; Finanse samorządowe w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki; Obligacje komunalne a kredyt jako źródło finansowania inwestycji infrastrukturalnych; Finanse jednostek samorządu terytorialnego a współfinansowanie projektów w ramach regionalnego programu operacyjnego; Perspektywy finansowania przedsięwzięć samorządu terytorialnego - Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013; Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego; Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego we Francji; Innowacje produktów bankowych dla jednostek samorządu terytorialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo Finansowe Wobec Wyzwań XXI Wieku)
ISBN: 978-83-7556-573-7
1. Zagadnienia ogólne i teoria prawa finansowego samorządu terytorialnego: Wysokość opłaty publicznej jako desygnat jej funkcji; Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu inwestycji sektora publicznego w UE- dylematy; Zasada proporcjonalności a ochrona samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego; Ewolucja pojęcia zrównoważonego rozwoju a finansowanie tego rozwoju przez jednostki samorządu terytorialnego; 2. Zagadnienia szczegółowe z zakresu prawa finansowego samorządu terytorialnego: Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument planowania budżetowego w samorządzie terytorialnym; Elastyczność a kompetencje rady gminy w podatku od nieruchomości; Prawnofinansowe aspekty współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych na przykładzie gminy- miasta metropolitalnego; "Względy techniczne" czynnikiem decydującym o zakwalifikowaniu gruntów, budynków i budowli jako związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; Samorządowe osoby prawne jako jednostki sektora finansów publicznych- próba definicji; Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych jako element polityki podatkowej organów gmin w warunkach kryzysu; Apetyt na ryzyko jednostki samorządu terytorialnego; Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle wymogów demokratycznego państwa prawa; Prawnofinansowe aspekty współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami niepublicznymi w realizacji zadań publicznych na przykładzie gminy- małego miasta (Kalety); Kontrowersje dotyczące terminu ustalenia opłaty adiacenckiej; Interpelacje, zapytania i pytania poselskie do ministra finansów jako instrument parlamentarnej kontroli publicznej gospodarki finansowej; Fundusz Płynności Regionalnej- koło ratunkowe dla wspólnot autonomicznych?; Nowe instrumenty finansowania wspólnot autonomicznych w Hiszpanii w warunkach kryzysu; Efektywność oraz skuteczność postępowań upadłościowych w Polsce dla wierzycieli publicznoprawnych; Pomoc dla repatriantów jako przedmiot porozumień zawieranych przez wojewodów z gminami; Praktyki przekazywania i określania zasad wykonywania zadań oraz środków finansowych na ich wykonanie jednostkom samorządu terytorialnego na wybranych przykładach; Znaczenie dochodów uzyskiwanych z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa w dochodach transferowych gmin województwa łódzkiego w latach 2004-2011; Priorytety wydatkowe jednostek samorządowych na przykładzie Trójmiasta; Wykorzystanie środków z Unii Europejskiej a wydatki inwestycyjne gmin w Polsce; Pojęcie przedsiębiorcy w prawie pomocy publicznej w zakresie udzielania pomocy deminimis; Banki samorządów lokalnych w Niemczech jako podmioty publiczne- uwarunkowania prawne działalności wobec wyzwań rynku finansowego oraz rozwoju lokalnego i regionalnego w XXI w.; Leasing zwrotny nieruchomości jako źródło finansowania inwestycji samorządowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 351.72
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again