Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(18)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(18)
Author
Cieślak Rafał
(2)
Kornberger-Sokołowska Elżbieta
(2)
Zdanukiewicz Julia
(2)
Bakalarczyk Sebastian
(1)
Błaszczyk Andrzej
(1)
Czerski Piotr
(1)
Denek Emilia
(1)
Dolnicki Bogdan
(1)
Dowgier Rafał
(1)
Etel Leonard
(1)
Famulska Teresa
(1)
Fedorowicz Zdzisław
(1)
Gołębiowski Grzegorz
(1)
Hanusz Antoni
(1)
Hałaburda Dorota A
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Karpuś Piotr
(1)
Kańduła Sławomir
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Marchewka-Bartkowiak Kamila
(1)
Mliczewska Danuta
(1)
Niezgoda Andrzej
(1)
Oręziak Leokadia
(1)
Pietrzak Bogusław
(1)
Polański Zbigniew
(1)
Pomorska Alicja
(1)
Popławski Mariusz
(1)
Presnarowicz Sławomir
(1)
Pruchnicka-Grabias Izabela
(1)
Ruśkowski Eugeniusz
(1)
Sochacka-Krysiak Hanna
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Szewc Andrzej
(1)
Woźniak Barbara
(1)
Węcławski Jerzy
(1)
Znaniecka Krystyna
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(16)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Budżety terenowe
(17)
Samorząd terytorialny
(13)
Finanse publiczne
(5)
Budżet państwowy
(4)
Fundusze strukturalne UE
(3)
Gospodarka terenowa
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Budżet
(2)
Fundusze celowe
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Programy pomocowe UE
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Audyt wewnętrzny
(1)
Banki
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Dług państwowy
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Factoring
(1)
Finanse
(1)
Franchising
(1)
Gospodarka
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Kredyt
(1)
Leasing
(1)
Litwa
(1)
Makroekonomia
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Niemcy
(1)
Obligacje komunalne
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opłaty
(1)
Opłaty skarbowe
(1)
Oświata
(1)
Pieniądz
(1)
Podatek
(1)
Podatek od czynności cywilnoprawnych
(1)
Podatek od nieruchomości
(1)
Podatek od spadków i darowizn
(1)
Podatek od środków transportowych
(1)
Podatek rolny
(1)
Podatek terenowy
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regionalizm
(1)
Regionalne izby obrachunkowe
(1)
Rosja
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek finansowy -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Rynek finansowy -- kraje Unii Europejskiej
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Ryzyko handlowe
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Ryzyko kursowe
(1)
Ryzyko transportowe
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny -- prawo -- Polska -- stan na 2010 r
(1)
Skarb państwa
(1)
Słowacja
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Subject: place
Białoruś
(1)
Czechy
(1)
Ukraina
(1)
22 results Filter
Book
In basket
Dochody budżetu gminy / Antoni Hanusz, Andrzej Niezgoda, Piotr Czerski. - Stan prawny na 30.05.2006 r. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - 288 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7416-790-4
1. Podział środków publicznych pomiędzy państwo a gminy. 2. Podatek od nieruchomości. 3. Podatek rolny. 4. Podatek leśny. 5. Karta podatkowa. 6. Podatek od środków transportu. 7. Podatek od posiadania psów. 8. Podatek od spadków i darowizn. 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych. 10. Opłata skarbowa. 11. Opłata administracyjna, 12. Opłata targowa. 13. Opłata miejscowa. 14. Opłata uzdrowiskowa. 15. Opłata adiacencka. 16. Opłata eksploatacyjna. 17. Udział we wpływach ze źródeł dochodów państwa jako źródło dochodów budżetu gminy. 18. Dochody z mienia i działalności gospodarczej gminy. 19. Subwencja ogólna jako dochód budżetu gminy. 20. Dotacje celowe jako źródło dochodów budżetu gminy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2559-0
R.I Ogólne problemy finansów publicznych we współczesnych doktrynach, R.II Wybrane zagadnienia budżetu państwa i systemu podatkowego, R.III Wydatkowanie środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej, R.IV Finanse jednostek samorządu terytorialnego, terytorialnego. V Finanse międzynarodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-262-7
1. Podstawy prawne, zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacja pracy i ich urzędów w zakresie finansów lokalnych. 2. Dochody własne budżetu j.s.t. 3. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z subwencji. 4. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z dotacji budżetowych. 5. Dochody budżetu j.s.t. pochodzące ze źródeł zagranicznych, w tym także z budżetu UE. 6. Wydatki i rozchody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. 7. Dług publiczny jednostki samorządu terytorialnego. 8. Finansowanie rozwoju regionalnego oraz regionalna pomoc publiczna ze środków krajowych. 9. Planowanie i uchwalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 10. Wykonywanie i obsługa kasowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 11. Samorządowe fundusze celowe. 12. Sprawozdawczość i kontrola finansowa jednostki samorządu terytorialnego. 13. Prawo dewizowe a finanse jednostek samorządu terytorialnego. 14. Odpowiedzialność prawna za gospodarkę finansową j.s.t.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-23-1
1. Kredyty bankowe w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw. 2. Kredyt kupiecki w działalności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw. 3. Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspomagający finansowanie przedsiębiorstw kredytem kupieckim. 4. Lesaing. 5. Faktoring - ujęcie praktyczne. 6. Franchising jako alternatywna forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. 7. Publiczna emisja papierów wartościowych jako źródło kapitału. 8. Pozagiełdowe instrumenty pochodne jako źródło finansowania przedsiębiorstw w okresie niekorzystnych wahań parametrów rynkowych. 9. Kapitał własny w Polsce - wybrane aspekty. 10. Obligacje komunalne jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. 11. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa przez fundusze europejskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 987-83-87981-88-4
1. Finanse samorządu terytrialnego w Polsce - najważniejsze problemy i wyzwania, 2. Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji zadań publicznych. Czynniki rozwoju w Polsce, 3. Solidarność społeczna w finansowaniu gminnego samorządu terytorialnego, 4. Budżet jako instrument polityki finansowej gminy, 5. Kształtowanie wysokości dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych poprzez prowadzenie polityki w zakresie ulg i zwolnień podatkowych, 6. Dochody własne gmin a samodzielność finansowa, 7. finansowanie zadań gminy w sferze oświaty, 8. Finansowanie oświaty w gminie Nowe Piekuty w latach 2000-2006, 9. Działalność inwestycyjna jednsotek samorządu terytorialnego w świetle determinant realizacyjnych (doświadczenia polskie w latach 1999-2005), 10. Przydatność ratingu komunalnego w polityce finansowej gmin, 11. Zarządzanie płynnością finansową w gminach, 12. Kredyt bankowy dla jednostek samorządu terytorialnego w świetle regulacji prawnych, 13. Rozwój rynku obligacji komunalnych w Polsce, 14. Współfinansowanie zadań samorządu gminnego ze srodków Europejskiego Funduszu Regionalengo w rmach ZPORR (na przykładzie gmin województwa podlaskiego), 15. Finansowanie gmin jako podstawowych jednostek samorządu terytorialnego ze środków pomocowych Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-374-3
1. Identyfikacja rozwoju lokalnego i źródeł jego finansowania, 2. Podatki i opłaty jako źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, 3. Majątek jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego, 4. Subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, 5. Zwrotne źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego, 6. Pozabudżetowe źródła wspomagania rozwoju lokalnego, 7. Rola publicznych funduszy celowych w finansowaniu rozwoju lokalnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-345-4
Cz.I Rola samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych: Pojęcie oraz atrybuty samorządu terytorialnego jako odrębnego związku publiczno-prawnego; Samorząd terytorialny w systemie władzy i administracji publicznej demokratycznego państwa; Zarys ewolucji pojęcia samorządu terytorialnego a kształtowanie się stosunków między samorządem a państwem; Miejsce samorządu terytorialnego w sektorze publicznym; Struktura samorządu terytorialnego; Decentralizacji terytorialna w świetle Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego; Zasięg, rodzaje i formy realizacji lokalnych zadań publicznych w Polsce; Cz.II Finansowanie loaklnych zadan publicznych: Źródła finansowania lokalnych zadań publicznych a problem samodzielności jednostek samorządu terytorialnego; Samorządowe dochody własne; System zasilania zewnętrznego budżetów samorządowych; Potrzeby i wydatki inwestycyjne w samorządzie terytorialnym a możliwości i źródła ich finansowania; Zasady i formy pozyskiwania przychodów zwrotnych przez jednostki samorządu terytorialnego; Lokalny dług publiczny w RP. Poziom, struktura, zagrożenia, ograniczenia; Planowanie i prognozowanie budżetów samorządowych; Zasady wykonywania budżetów samorządowych; Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna gospodarki oraz finansów samorządu terytorialnego; Nowe zarządzanie publiczne a perspektywy ewolucji działalności gospodarczo-finansowej jednostek samorządowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0152-7
Cz.I System finansów jednostek samorządu terytorialnego: 1. Kwestie ogólne systemu jednostek samorządu terytorialnego, 2. Budżet jednosteki samorządu terytorialnego, 3. Procedura budzetowa, 4. Dochody i wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego, 5. Deficyt budzetowy i dług jednsotek samorządu terytorialnego. Cz.II Mechanizmy realizacji polityk unijnych: 6. Ogólne pojecia, zasady i podstawy prawne polityk unijnych, 7. Fundusze i inicjatywy wspólnotowe, 8. Dokumenty programowe, 9. System instytucjonalny - założenia ogólne. Cz.III Pozyskiwanie środków europejskich przez polskie samorządy: 13. Procedura związana z ubieganiem się o dofinansowanie, 14. Projekty partnerskie jednostek samorządu terytorialnego a środki europejskie, 15. Dotychczasowe doswiadzenia w wykorzystaniu funduszy unijnych przez polskie samorządy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0790-1
I. System finansów jednostek samorządu terytorialnego: 1. Kwestie ogólne systemu finansów jednostke samorządu terytorialnego; 2. Budżet jednostki samorządu terytorialnego; 3. Procedura budżetowa; 4. Dochody i wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego; 5. Deficyt budżetowy i dług jednostek samorządu terytorialnego; II. Mechanizmy realizacji polityk unijnych: 6. Ogólne pojęcia, zasady i podstawy prawne polityk unijnych; 7. Fundusze i inicjatywy unijne; 8. Dokumenty programowe; 9. System instytucjonalny- założenia ogólne; III. Środki Unii Europejskiej w polskim systemie finansów publicznych: 10. Status prawny środków europejskich; Tryb dokonywania płatności i rozliczeń środków przeznaczonych na realizację narodowej strategii spójności w latach 2007-2013; 12. Gospodarowanie środkami europejskimi a dyscyplina finansów publicznych; IV. Pozyskiwanie środków europejskich przez polskie samorządy: Procedura związana z ubieganiem się o dofinansowanie; Projekty partnerskie jednostek samorządu terytorialnego a środki europejskie; 15. Partnerstwo publiczno-prywatne z wykorzystaniem środków europejskich (projekty hybrydowe); 16. Dotychczasowe doświadczenia w wykorzystywaniu funduszy unijnych oraz ogólne założenia polityki spójności na lata 2014-2020.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-364-7
Podstawowe pojęcia związane z budżetem państwa; Podstawowe pojęcia makroekonomiczne; Podstawowe wielkości budżetu państwa; Dochody budżetu państwa; Wydatki budżetu państwa; Budżet środków europejskich i rozliczenia z UE; Finansowanie deficytu budżetowego; Zobowiązania i należności Skarbu państwa; Sektor finansów publicznych; Prywatyzacja majątku Skarbu Państwa; Budżet samorządu terytorialnego; Inne pojęcia związane z budżetem państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86691-79-4
I. Podatek od nieruchomości; II. Podatek od środków transportowych; III. Opłata targowa i miejscowa; IV. Podatek rolny; V. Podatek leśny; VI. Pozostałe podatki i opłaty, zagadnienia proceduralne; VII. Wybór aktów prawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2366-0
Cz.I Tendencje rozwoju sektora finansowego w Polsce : 1.Dyskusja wokół regulacji i nadzoru nad sektorem finansowym, 2.Wpływ kapitału zagranciznego na rozwój rynku funduszy inwestycyjnych, 3.Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w obliczu integracji z Unią Europejską, 4.Rozwój rynku funduszy poręczeniowych w Polsce w porównaiu z Niemcami, 5.Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce na tle rynków europejskich w przedeniu akcesji Polski do Unii Europejskiej, 6.Od personal banking do private banking, 7.Kompleksowa obsługa finansów dystrybucji usług bankowych w Polsce, 8.Procesy restrukturyzacji w spółdzielczości bankowej w ostatniej dekadzie XX wieku, 9.Szanse i zagrożenia polskiego sektora bankowego w Unii Europejskiej, 10.Rola związków bankowo-ubezpieczeniowych w podnoszeniu konkurencyjności banków, 11.Fundusze emerytlane w Polsce i ich powiązania z rynkiem finansowym, 12.Rola Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na rynku ubezpieczeń wPolsce. Cz.II Sektor finansowy w wybranych krajach : 1.System ubezpieczeń społecznych w Hiszpanii, 2.Współczesne tendencje w zakresie rozwoju rynków skarbowych papierów wartościowych w krajach OECD, 3.Zmiany w sektorze finansowym Unii Europejskiej w świetle Strategii Lizbońskiej, 4.Polskie spółkai a światowy rynek kwitów depozytowych, 5.System ochrony inwestorów na rynku kapitałowym w Polsce w aspekcie jednolitego europejskiego rynku finansowego, 6.Kryzys bankowy a Argentynie jako zagrozenie efektywnego funkcjonowania eynku finansowego. Cz.III Instrumenty i strategie rynku kapitałowego : 1.Rynek polskich obligacji skarbowych w aspekcie zmian warunków inwestowania, 2.Obligacje zamienne i zerokupowane - szane i zagrożenia dla przedsiębiorstwa, 3.Euroobligacje jako instrument międzynarodowego fynku finansowego, 4.Obligacyjny warrant subskrypcyjny jako instrument pozyskiwania i inwestowania kapitału, 5.Wykorzystanie informacji fundamentalych w decyzjach inwestycyjnych, 6.Efekt dni tygodnia na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, 7.Otwarte fundusze emerytalne na regulowanym rynku akcji w Polsce, 8.Rentowność a notowania akcji banków na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 9.Hedging z wykorzystaniem kontrkatów terminowych financial futures, 10.Funkcjonowanie oraz perspektywy rowozju Centralnej Tabeli Ofert SA na polskim rynku kapitałowym, 11.Wybrane sposoby ograniczania ryzyka płynności w bankach komercyjnych, 12.Kredyt hipoteczny w świetle wybrnaych procedur banków komercyjnych, 13.Zmienność i ryzyko na rynku polskich skarbowych instrumentów dłużnych, 14.Certyfikaty emisyjne jako specyficzne papiery wartościowe w ochronie środowiska w warunkach członkowstwa w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15248-2
Cz.II Publiczny system finansowy: 13. Zasady funkcjonowania i zakres publicznego systemu finansowego, 14. System budżetowy państwa, 15. System finansowy jednsotek samorządu terytorialnego, 16. Fundusze celowe, 17. Pomoc publiczna, 18. Polityka fiskalna, 19. Dług publiczny. Cz.III Finanse podmitów sfery realnej: 20. Gospodarstwa domowe, 21. Przedsiębiorstwa, 22. Zakończenie. Krajowy system finansowy wobec globalizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89446-14-6
1. Zarządzanie finansami gminy, 2. Przesłanki i obszary współdziałania gmin z bankami, 3. Gmina jako kredytobiorca, 4. Gmina jako depozytariusz, 5. Bank w systemie rozliczeń pieniężnych gminy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 38)
ISBN: 83-89224-63-1
Rola samorządu terytorialnego w świadczeniu usług społecznych; Instytucjonalne sposoby i formy świadczenia usług społecznych; Majątek komunalny w sferze usług społecznych (na przykładzie Poznania); Samodzielność samorządu gminnego w stanowieniu o wydatkach w dziedzinie usług społecznych; Organizacyjne i finansowe aspekty działalności samorządowych przedszkoli w latach 1997-2001 (na przykładzie gminy Wieluń); Organizacja i finansowe podstawy działalności samorządowych instytucji kultury w latach 1999-2001 (na przykładzie wybranych teatrów w Poznaniu); Wybrane problemy funkcjonowania pomocy społecznej w mieście na prawach powiatu w latach 199902001 (na przykładzie Łomży).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych / pod red. Eugeniusz Ruśkowski, Bogdan Dolnicki. - Stan prawny na 1.01.2006 r. - Bydgoszcz, Białystok : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2007. - 370, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60186-46-6
R.I Władza i finanse lokalne w Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Władza lokalna w Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Finanse lokalne w Rzeczypospolitej Polskiej, R.II Władza i finanse lokalne w Republice Białorusi: 1. Władza lokalna w Republice Białoruś, 2. Finanse lokalne w Republice Białoruś. R.III Władza i finanse lokalne w Republice Czeskiej: 1. Władza lokalna w Republice Czeskiej, 2. Finanse lokalne w Republice Czeskiej. R.IV Władza i finanse lokalne w Republice Litewskiej: 1, Władza lokalna w Republice Litewskiej, 2. Finanse lokalne w Republice Litewskiej. R.V Władza i finanse lokalne w Republice Federalnej Niemiec: 1. Władza lokalna w Republice Federalnej Niemiec, 2. Finanse lokalne w Republice Federalnej Niemiec. R.VI Władza i finanse lokalne w Federacji Rosyjskiej: 1. Samorząd terytorialny w Federacji Rosyjskiej, 2. Finanse samorządu terytorialnego i urzędników samorządowych oraz kontrola i nadzór nad ich działalnością. R.VII Władza i finanse lokalne w Republice Słowackiej: 1. Władza lokalna w Republice Słowackiej, 2. Finanse lokalne w Republice Słowackiej. R.VIII Władza i finanse lokalne na Ukrainie: 1. Samorząd lokalne na Ukrainie, 2. Finanse lokalne na Ukrainie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-273-8
Cz. I Dochody jednostek samorządu terytorialnego. 1. Lokalne daniny publiczne jako źródło dochodów własnych samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy. 2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego z udziałów w podatkach państwowych, 3. System wyrównania dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle zasad subwencjonowania - ewolucja i stan obecny. 4. Subwencje ogólne i dotacje celowe z budzetu państwa do budżetow JST - problem skutków ich stosowania i wpływu na samodzielność finansową JST. 5. Subwencja oświatowa jako źródło finansowania wydatków budżetowych gmina na działalność szkół w latach 1996-2005 6. Adekwatność dochodów JST w Polsce do zakresu realizowanych zadań bieżących po roku 2003. 7. Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego na tle zrożnicowanych uwarunkowań ich rozwoju Cz.II Pozabudżetowe źródła finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego (zagadnienia wybrane) 1. Gospodarka funduszowa a gospodarka budźetowa w jednostkach samorządu terytorialnego, 2. Bank jako instytucja finansowa wspierająca realizację zadań inwestycyjnych podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 3. Pożyczki z budżetu państwa oraz dotacje rozwojowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizaję projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy europejskich 4. O potrzebie innego spojrzenia na bezpieczeństwo finansów samorządowych 5. Regulacje upadłościowe w samorządzie terytorialnym - przypadek USA. CZ. III Planowanie budżetowe i kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego 1. Próba analizy uprawnień decyzyjnych władz samorządowych w zakesie opracowywania i wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2. Długoterminowe zarządzanie finansoami jednostek samorządu terytorialnego a problem ciągłości decyzji ekonomicznych, 3. Budżet w ujeciu tradycyjnym a innowacyjne metody efektywnego zarzadania finansami publicznymi, 4. Nadzór nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego w świetle ureguowań prawnych, 5. Kontrola finansów jednostek samorządu terytorialnego - podejście zarządcze, 6. Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2005, 7. Potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Cz.IV Wybrane problemy gospodarki jednostek samorządu terytorialnego , 1. czynniki wpływające na funkcjonowanie sieci szkół na przykładzie miasta Jarosławia, 2. Finansowanie dzialalności gminnej biblioteki publicznej (studium przypadku), 2. Finansowanie rozowju infrakstruktury na przykładzie miasta Szcecin, 3. Budowanie konkurencji w usługach komunalnych. Analiza zastosowania na podstawie sektora wodno-kanalizacyjnego, 3. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gmin miejskich w owjewództwie warmińsko - mazurskim, 4. Najem komunalnych lokali użytkowych i opłaty z nim związane, 5. Metody podziału kosztów i korzyści pomiędzy współpracujące jednostki samorządu terytorialnego, 6. Podejście programowe - nowatorska technika finansowania gminnych inwstycji nowej generacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again