Forma i typ
Książki
(3)
Dostępność
dostępne
(2)
tylko na miejscu
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(2)
Autor
Bernaś Bogumił
(1)
Kowalik Paweł
(1)
Kulawik Jacek
(1)
Mazurkiewicz Eugeniusz
(1)
Orłowski Witold M
(1)
Pietrzak Agnieszka
(1)
Płowiec Urszula
(1)
Ryszkowska-Grzeszczuk Bożena
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(3)
Język
polski
(3)
Temat
Bilans płatniczy
(3)
Deficyt budżetowy
(1)
Dług państwowy
(1)
Emerytura
(1)
Finanse
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Finanse publiczne
(1)
Kursy walutowe
(1)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(1)
Pieniądz
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rynek finansowy
(1)
Unia Europejska
(1)
3 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Kluczowe problemy gospodarki)
(Kluczowe Problemy Gospodarki)
ISBN: 83-11-09024-6
CEl ekspertyzy i płynące z niej wnioski, Zmiany bilansu płatniczego Polski w okresie transformacji, Makroekonomiczne przyczyny deficytu obrotów bieżących, Deficyt obrotów bieżących a finansowanie rozwoju przedsiębiorstw i deficyt finansów publicznych, Handel zagraniczny Polski w okresie transformacji, Determinanty wewnętrzne dynamik i i struktury handlu zagranicznego, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - światowe i lokalne czynniki dynamizujące, Kapitał zagraniczny, deficyt płatniczy i modernizacja gospodarki, Finansowanie deficytu w obrotach bieżących, POlityka kursu walutowego w Polsce w latach 90, stabilizacja konkurencyjność i przepłwy kapitałowe, Wpływ czlónkows twa w Unii Europejskiej na strukturę bilanu płatniczeg o Polski, Bilans płatniczy a wzrost gospodarczy perspektywa długookresowa, Kryzysy finansowe w Meksyku i KIrajach Azji Południowo-wschodniej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 339 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-01-14787-7
1. Finanse międzynarodowe i polityka finansowa. 2. Międzynarodowe organizacjie finansowe jako współtwórcy standardów polityki finansowej świata. 3. Polityka finansowa Unii Europejskiej. 5. Kursy walutowe. 6. Pieniądz i systemy pieniężne. 7. Bilans płatniczy i pozycja inwestycyjna państwa. 8. Międzynarodowe rynki i kryzysy finansowe. 9. Rozliczenia międzynarodowe.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-60197-01-6
Część III. Finanse publiczne i komunalne oraz polityka fiskalna 1. The public debt in Croatia 2. Zadłużenie zagraniczne Polski a bilans płatniczy kraju 3. Wpływ reformy systemu emerytalnego na stan finansów publicznych w Polsce 4. Dług jednostek samorządu terytorialnego 5. Cel a nierównowaga finansów publicznych w Polsce 6. Podstawowe uwarunkowania funkcjonowania algorytu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7. O naturze polskich deficytów budżetowych 8. Wpływ przystąpienia Polski do UE na stan finansów publicznych 9. Finanse publiczne na rozstaju dróg 10. Zasady udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej 11. The financing of exports with the state support in the Chech Republic Część IV. Finansowanie przedsiębiorstw i instytucji oraz gospodarstw domowych 1. Rola i znaczenie systemu opodakowania dochodów w działalności małych przedsiębiorstw w Polsce 2. Amortyzacja środków trwałych. Podejście bilansowe i podatkowe 3. Wspomaganie prognozowania sprawozdań finansowych z wykorzystaniem zadań optymalizacji, 3.Kapitałowe uwarunkowania rozowju polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską, 4.Źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw, 5.Gospodarstwa domowe na rynku usług finansowych, 6.Odroczony podatek dochodowy. Aspekty ekonomiczno-prawne
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej