Form of Work
Książki
(11)
E-booki
(7)
IBUK Libra
(7)
Czasopisma
(5)
Status
only on-site
(16)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(16)
Author
Chodyński Andrzej
(7)
Huczek Marian
(7)
Jabłoński Adam
(4)
Kamińska Joanna
(4)
Kochmańska Magdalena
(4)
Adamiec Sabina
(3)
Bakonyi Jadwiga
(3)
Jabłoński Marek
(3)
Żołędowska-Król Beata
(3)
Borkowski Stanisław
(2)
Chodyńska-Kukułka Agata
(2)
Galata Stanisław
(2)
Jeziorski Leopold
(2)
Kocójowa Maria
(2)
Kopel Anna
(2)
Regulski Lech
(2)
Rosa Kacper
(2)
Skórska Anna
(2)
Stefańska-Matuszyn Maria
(2)
Wojciechowski Jacek
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Adam Jabłoński
(1)
Berliński Andrzej
(1)
Brzezińska Anna
(1)
Chuchro Ewa
(1)
Duda Magdalena
(1)
Dudziak Arkadiusz Stanisław
(1)
Gębczyńska Alicja
(1)
Gębołyś Zdzisław
(1)
Jabłoński Marek Marian
(1)
Juraszek Marian
(1)
Kanczak Agnieszka
(1)
Kemp Ivor
(1)
Kochamńska Magdalena
(1)
Kocot Maria
(1)
Kopel Jerzy (1940-2019)
(1)
Koszembar-Wiklik Małgorzata
(1)
Kłóska Iwona
(1)
Marek Jabłoński
(1)
Materska Katarzyna
(1)
Obrzut Anna
(1)
Pioterek Paweł
(1)
Rosak Joanna
(1)
Rychter Arkadiusz
(1)
Selejdak Jacek
(1)
Sidor Maria Wanda
(1)
Socha Irena
(1)
Sosińska-Kalata Barbara
(1)
Szołtysik Karina
(1)
Targosz-Wrona Elżbieta
(1)
Trynda Katarzyna
(1)
Urban Bogumiła
(1)
Wildhardt Teresa
(1)
Wnuk Jan
(1)
Wojciechowska Maja
(1)
Woźniak-Sobczak Barbara
(1)
Żołędowska Beata
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(20)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Bibliotekarstwo
(14)
Przedsiębiorstwo
(6)
Innowacje
(4)
Instytucje nonprofit
(3)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(3)
Zarządzanie wiedzą
(3)
Gospodarka
(2)
Informacja
(2)
Internet
(2)
Komunikowanie marketingowe
(2)
Organizacja
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Public relations
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Strony WWW
(2)
Zarządzanie
(2)
Banki
(1)
Biblioteka
(1)
Biblioteki
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Biblioteki naukowe
(1)
Biopaliwa
(1)
Controlling
(1)
Etyka społeczna
(1)
Finanse
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Informacja naukowa
(1)
Informatyka
(1)
Intuicja
(1)
Języki informacyjne
(1)
Kadry
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Komputery
(1)
Konflikt
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing biblioteczny
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Menedżerowie
(1)
Miasta
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Parki technologiczne
(1)
Podatek
(1)
Polska
(1)
Przemysł
(1)
Przestrzeń publiczna (urban.)
(1)
Reklama
(1)
Reklama internetowa
(1)
Rosja
(1)
Ruchy i organizacje ekologiczne
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Satysfakcja konsumentów
(1)
Sieś komputerowa
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Służba zdrowia
(1)
Targi i wystawy
(1)
Wartość dodana
(1)
Wolontariusze
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(5)
Domain
Zarządzanie i marketing
(5)
23 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-233-2131-0
1. Czas i powinności. 2. Biblioteczna wartość nadana. 3. Bibliotekarstwo w stanie ewolucji. 4. Biblioteczne strategie. 5. Konsorcja biblioteczne. 6. Kierownik biblioteki. 7. Biblioteczne rekomendacje i filtracje. 8. Komunikacja elektroniczna: język - odbiorca. 9. Flirt literatury z maszyną turinga.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-614-6402-0
Budowa i doskonalenie zespołów pracowniczych budzi duże zainteresowanie współczesnych organizacji. Z badań naukowych wynika, że na powodzenie i efektywność organizacji oprócz czynników materialnych, technicznych i finansowych, istotny wpływ mają ludzie - ich umiejętności, kompetencje, możliwości oraz wyznawane wartości. Równie ważne są relacje między ludźmi, forma organizacji ich pracy oraz role jakie pełnią w zespole. Ze Wstępu
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7537-017-1
1. Przewodnik; 2. Aktualności: przepisy prawne; 3. Organizacja biblioteki: Status prawny biblioteki; Nadzór finansowy, administracyjny i pedagogiczny nad bibliotekami; Organy biblioteki; Organizacja gospodarki finansowej; Podstawowe dokumenty prawne biblioteki; Własność biblioteki (majątek, inwentarz, ubezpieczenie); 4. Zamówienia publiczne: Informacje ogólne; 5. Gospodarka finansowe biblioteki: Źródła finansowania biblioteki; Alternatywne środki finansowania biblioteki; Granty krajowe i UE; 6. Budżet biblioteki: Podstawy teoretyczne; 7. Wydatki personalne i rzeczowe biblioteki: Wydatki personalne w bibliotekach; 8. Zarządzanie finansami biblioteki: Zarządzanie finansami; Zarządzanie projektami; Zarządzanie jakością
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-61464-16-7
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
ISBN: 83-89316-33-1
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
ISBN: 83-85778-08-X
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89275-47-3
Część I: Metody i czynniki zwiększające skuteczność zarządzania organizacjami non profit. Komunikacja z otoczeniem jako budowanie wizerunku uczelni wyższych na przykładzie Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu; Public relations a wizerunek organizacji non profit; Wizualizacja jako element budowy wizerunku organizacji non profit; Badania satysfakcji klientów wewnętrznych w organizacji non profit; Rola menedżera w organizacji non profit; Wdrażanie systemu zarządzania jakością w aparatach pomocniczych organów administracji publicznej; Proekologiczna organizacja non profit jako interesariusz przedsiębiorstw; Zarządzanie organizacją non profit jako realizatorem usług społecznych; Wolontariat jako zasób organizacji non profit. Część II: Czynniki wzrostu jakości biblioteki. Pracownicy biblioteki jako ważny czynnik wpływający na jakość usług bibliotecznych; Wewnętrzne public relations biblioteki publicznej; Klient usług bibliotecznych w świetle normy PN ISO 9001:2000; System biblioteczny SOWA narzędziem wspomagania usług świadczonych użytkownikowi biblioteki Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu; Kultura organizacyjna w bibliotece; Rola public relations w zwalczaniu kryzysu w bibliotece; Istota jakości w bibliotekoznawstwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Miscellanea Informatologica Varsoviensia)
ISBN: 978-83-89316-91-2
1. Modelowe koncepcje informatyzacji naukowej (information science) na początku XXI wieku, 2. Dostęp do wiedzy wobec rozowju rynku publikacji cyfrowych. Zagrożenia i nadzieje, 3. Wolna informacja, wolna kultura, 4. Ujednolicenie elektronicznych systemów informacji publicznej, 5. Organizowanie zasobów wiedzy o kulturze w świetle wybranych narzędzi lingwistycznych, 6. Logiki opisowe jako teoretyczne podstawy budowania ontologii, 7. Microsoft Japanese ime - interfejs języka japońskiego dla Windows XP, 8. Audyt informacyjny - dwa modele
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego / Uniwersytet Jagielloński ; Nr 16)
ISBN: 83-233-1967-7
1. Tendencje, 2. Jakość i integracja, 3. Tworzenie i dostęp, 4. Dystrybucja przez biblioteki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 002 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego / Uniwersytet Jagielloński ; Nr 15)
ISBN: 82-233-1838-7
1. Public relations : aspekty teoretyczne w biblioteko znawstwie i informacji naukowej, 2. Public relations i biblioteki, 3. Public relations : projekty specjalne, 4. Konferencja Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego 2003 / Organizator Maria Kocójowa, 5. Public relations Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 83-87629-11-1
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas : dawnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing , ISSN 1644-9134 ; Zeszyt 1/2006)
1. Wzrost konkurencyjności regionów w Projekcie Narodowej Strategii Rozwoju regionalnego na lata 2007-2013, 2. Rozwój Kapitału ludzkiego i jego wykorzystanie na przykładzie województwa śląskiego, 3. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju innowacyjności lokalnej, 4. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionu, 5. Budowanie kompetencji organizacji uczącej się i zarządzającej wiedzą, 6.Bariery innowacyjności polskich przedsiębiorstw, 7. Ceny transferowe a strategie przedsiębiorstw transportowych, 8. Restrukturyzacja przemysłu hutniczego w Polsce, 9. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - narzędziem kształtowania reputacji firmy, 10. Współczesne, innowacyjne narzędzia komunikacji marketingowej, 11. Strony www jako narzędzie marketingu, 12. Targi jako skuteczna forma promocji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing , ISSN 1644-9134 ; Zeszyt 1/2007)
Cz.I Aspekty humanityczne zarządzania: 1. Psychologiczne uwarunkowania działań zbiorowych, 2. Komunikacja warunkiem kapitału społecznego biblioteki, Motywowanie pracowników biblioteki a koncepcja marketingu wewnętrznego. Cz.II Zarządzanie strategiczne: 1. Macierz oceny szans rozowju miast i gmin, 2. Klasa kreatywna jako czynnik rozowju miast, 3. Bariery rozowju przedsiębiorczości małych i średnich firm, 4. Wybrane czynniki zarządzania wartością organizacji non-profit. Cz.III Zarządzanie operacyjne: 1. Nauczanie na odległość formą edukacji w szkolnictwie wyższym, 3. Etykiety środowiskowe jako znaki towarowe w marketingu produktów przyjaznych środowisku w dobie globalizacji, 4. Działalność gospodarcza gminy środkiem rozowju przedsiębiorczości lokalnej, 5. Promocja gminy jako sposów wspierania loklanego rozwoju społecznjo-gospodarczego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas : dawnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing , ISSN 1644-9134 ; Zeszyt 2/2006)
1. Elastyczność przedsiębiorstwa na globalnym rynku-aspekty rozwojowe, 2. Europejskie trendy w zakresie innowacji, 3. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 4. Rynek pracy a przedsiębiorczość lokalna, 5. Koncepcja edukacji przez całe życie jako odpowiedź na wyzwania współczesności, 6. Kapitał intelektualny w realizacji jednolitego procesu budowy strategii przedsiębiorstwa, 7. Klastry jako środek przedsiębiorczości lokalnej, 8. Efektywne modele biznesu, 9. Uwarunkowania strategii przedsiębiorstw transnarodowych, 10. Analiza interesariuszy w projektach bibliotecznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe WSZiM w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing , ISSN 1644-9134 ; Zeszyt 7-1/2005)
Wiedza a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Macierz oceny szans strategicznych firmy. Struktura organizacyjna w firmie międzynarodowej. Rola analizy wskaźnikowej w procesie podejmowania decyzji. Możliwość wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z funduszu Phare. Organizacja rynku biopaliw w Polsce na tle krajów Unii. Satysfakcja klienta a jakość. Wykorzystanie narzędzi zarządzania jakością do analizy niezgodności z tworzyw sztucznych. Analiza niezgodności występujących w procesie wytwarzania konstrukcji stalowych. Determinanty jakości stacjonarnej opieki medycznej. Samoocena administracji publicznej za pomocą modelu CAF. Dlaczego reklama odgrywa dużą rolę w dokonywaniu wyborów/zakupów. O kategorii stosowności w politycznej komunikacji marketingowej. Kultura organizacyjna biblioteki. Znaczenie satysfakcji pracowników w zarządzaniu bibliotekami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 97)
ISBN: 978-83-61464-41-9
1. Zasoby ludzkie w zarządzaniu biblioteka: Kapitał intelektualny biblioteki; Potencjał społeczny a kapitał biblioteki; 2. Rozwój zasobów ludzkich biblioteki: Przeciwdziałanie skutkom negatywnego doboru do zawodu; Rozwój zawodowy pracowników elementem zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotekach; Badanie opinii pracowników jako instrument wspomagający zarządzanie relacjami wewnętrznymi w bibliotece; Badanie satysfakcji użytkowników jako metoda określania potrzeb szkoleniowych bibliotekarzy; Rola Kadry zarządzającej w kształtowaniu kultury organizacyjnej biblioteki; 3. Wybrane metody zarządzania kadrami w bibliotece: Okresowe ocenianie pracowników biblioteki; Ocenianie pracowników biblioteki. Zagadnienia metodyczne na przykładzie Biblioteki WSB w Poznaniu; Zadaniowe i heurystyczne metody rozwiązywania problemów; Etyczne aspekty zastosowania TQM w bibliotekach; Rola inteligencji emocjonalnej w działalności informacyjno-bibliotecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-89316-97-4
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
ISBN: 978-83-7205-265-0
1. Od marketingu tradycyjnego do marketingu internetowego: biblioteka otwarta i aktywne bibliotekarstwo internetowe; 2. Wizerunek biblioteki jako element wizerunku uczelni; 3. Co i jak promować w bibliotece?; 4. Public relations w aspekcie pracy w bibliotece. Praktyczne zastosowanie wybranych narządzi; 5. System ocen okresowych pracowników w bibliotece; 6. Identyfikacja korporacyjna jako potężne źródło przewagi wobec konkurencji; 7. Tworzenie wizerunku biblioteki na przykładzie działań Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego; 8. Jak łapać użytkownika w sieci? Elementy marketingu 2.0 w bibliotece; 9. Prospołeczne działania współczesnej biblioteki jako narzędzie marketingu: konieczność czy potrzeba serca?; 10. Marketing biblioteki w zmieniającym się świecie. Marketing w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego- wybrane działania marketingowe; 11. Zarządzanie czasopismami elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej; 12. Zasady działalności marketingowej i marketing relacji; 13. Dialog w bibliotece szkoły wyższej- wybrane zagadnienia; 14. Budowanie więzi w środowisku uniwersyteckim: rola marketingu partnerskiego w działaniach biblioteki akademickiej; 15.Iinnowacyjne rozwiązania w bibliotekarstwie fińskim z wykorzystaniem elementów strategii marketingowych; 16. Biblioteka otwarta- biblioteka aktywna. Sztuka promocji Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach; 17. Komunikacja marketingowa biblioteki uczelnianej z otoczeniem (ze szczególnym uwzględnieniem relacji bibliotekarz- użytkownik); 18. Zachowania użytkowników bibliotek impulsem do usprawnień ich obsługi; 19. Możliwości wykorzystania badań marketingowych w bibliotekach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 002 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89275-73-8
1. Przedsiębiorczość społeczna, 2. Przenoszenie doświadczeń przedsiębiorstw na rozwój miast i gmin, 3. Wyższe uczelnie jako siła napędowa rozowju miasta kreatywnego. Wyzwania dla zarządzania miastami u progu XXI wieku, 4. Doswiadczenia niemieckie w zakresie zarządzania organizacjami non-profit, 5. wybrane czynniki strategii sukcesu organizacji non-profit, 6. Kultura organizacyjna a efektywnosć w organizacjach niezorientowanych na zysk, 7. Ocena zarządzania jakością w administracji samorządowej, 8. Kapitał społeczny a zachowania przedsiębiorcze w bibliotekach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 83-89316-61-7
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again